Olle Felten

Bio

Kent Olle Felten, född 28 oktober 1953 i Slottsstadens församling i Malmö, är en svensk politiker som sedan 2018 är medlem i Alternativ för Sverige. Tidigare har han representerat Moderaterna respektive Sverigedemokraterna.
Felten var ordinarie riksdagsledamot 2014–2018, invald för Sverigedemokraterna i Södermanlands läns valkrets.Felten meddelade i mars 2018 i en presskonferens i riksdagshuset att han lämnat Sverigedemokraterna och gått med i det nybildade partiet Alternativ för Sverige. Samma dag hade han uteslutits ur Sverigedemokraterna, bland annat med hänvisning till påstått samröre med "högerextremister och rasister". Han valde därefter att sitta kvar i riksdagen på Sverigedemokraternas mandat som politisk vilde.Olle Felten har varit företagare i Norrköping. Han har tidigare varit politiskt aktiv inom Moderaterna och har varit ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Vadstena kommun. Han invaldes i kommunfullmäktige i Norrköpings kommun för Sverigedemokraterna 2014.
Artikeln innehåller material från wikipedia Olle Felten, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Ja
1249 (48%)
Ja symbol
Nej
923 (35.5%)
Nej symbol
Avstå
323 (12.4%)
Avstå symbol
Frånvarande
106 (4.1%)
Frånvarande symbol
Hur Olle röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksbanksfullmäktige2017-01-112018-10-09
LedamotSkatteutskottet2016-10-212018-09-24
SuppleantKonstitutionsutskottet2015-04-162018-09-24
SuppleantRiksbanksfullmäktige2014-10-232017-01-11
SuppleantSkatteutskottet2014-10-072016-10-20
SuppleantNäringsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Nya skatteregler för företagssektorn 2017/18:131 222 2018-06-13
Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd 2017/18:125 117 2018-06-04
Redovisning av skatteutgifter 2018 2017/18:123 27 2018-05-31
(forts. från § 9) Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbokföringen (forts. SkU19 och SkU16) 2017/18:118 109 2018-05-24
Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ 2017/18:112 70 2018-05-16
Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift 2017/18:112 77, 73, 75 2018-05-16
Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder 2017/18:111 38 2018-05-15
Slopad skattefrihet för förmån av hälso och sjukvård 2017/18:111 18, 26, 28 2018-05-15
Ökad insyn i partiers finansiering 2017/18:68 19 2018-02-07
Ytterligare verktyg för makrotillsyn 2017/18:49 66 2017-12-13
Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen 2017/18:39 88 2017-11-29
Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall 2017/18:39 80, 82, 84 2017-11-29
Statens budget 2018 Rambeslutet 2017/18:35 72, 74, 76, 87, 89, 96, 98 2017-11-22
Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna 2017/18:32 115, 117, 119 2017-11-16
Frågestund 2017/18:12 70, 72, 86, 88 2017-09-28
Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns 2016/17:126 1 2017-06-15
Tullbrottsdatalag 2016/17:111 8, 10, 12 2017-05-16
Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el 2016/17:111 2 2017-05-16
Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen 2016/17:108 94 2017-05-10
Skatteförfarande och folkbokföring 2016/17:93 149, 153, 155, 66, 83, 85 2017-04-06
Mervärdesskatt 2016/17:88 107, 113, 115 2017-03-29
Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor 2016/17:84 8, 10, 12 2017-03-22
Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen 2016/17:76 79 2017-03-01
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad 2016/17:41 159 2016-12-07
Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen 2016/17:34 3 2016-11-24
Ett svenskt tonnagebeskattningssystem 2016/17:10 29, 34, 36 2016-09-28
Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet 2015/16:111 2, 4 2016-05-25
En ny tullag 2015/16:73 74, 78, 80 2016-03-02
Beskattning av säkerhetsreserv 2015/16:38 141, 143, 145 2015-12-03
Vissa frågor på området för indirekta skatter 2015/16:38 147 2015-12-03
En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 2015/16:37 166, 168, 170 2015-12-02
Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland 2015/16:21 23, 25, 27 2015-11-04
Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor 2015/16:21 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 2015-11-04
Svar på interpellation 2014/15:561 om Sveriges bilaterala skatteavtal 2014/15:110 66, 68, 70 2015-06-05
Beskattning av företag, kapital och fastighet 2014/15:78 100, 27 2015-03-25
Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca 2014/15:62 1 2015-02-18
Skatt, tull och exekution 2014/15:38 96, 98, 100, 102, 93, 170 2014-12-15
Förbättringar av husavdragets fakturamodell 2014/15:32 4 2014-12-04
Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats 2014/15:32 1 2014-12-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Olle Felten

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.