Pål Jonson

Bio

Pål Henning Jonson, född 30 maj 1972 i Älgå församling i Värmlands län, är en svensk statsvetare och politiker (moderat). Sedan 18 oktober 2022 är han Sveriges försvarsminister och chef för försvarsdepartementet i regeringen Kristersson.Pål Jonsson är riksdagsledamot sedan 2016, invald för Värmlands läns valkrets, och var ordförande i försvarsutskottet 2020–2022.
Artikeln innehåller material från wikipedia Pål Jonson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1000 (31.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
499 (15.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
234 (7.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1480 (46.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Pål röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Pål röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
FörsvarsministerFörsvarsdepartementet2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotMagnus Resare 2022-10-18 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112022-11-15
LedamotNordiska rådets svenska delegation2022-10-112022-10-18
LedamotFörsvarsutskottet2022-10-042022-10-18
SuppleantValberedningen2022-09-262022-10-18
Riksdagsledamot2022-09-262022-10-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
LedamotNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-12-082020-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-08
LedamotNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2020-01-212022-10-18
LedamotKrigsdelegationen2020-01-172022-10-09
OrdförandeFörsvarsutskottet2020-01-082022-09-26
OrdförandeFörsvarsutskottet2020-01-012020-01-07
SuppleantUtrikesutskottet2019-10-232022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
SuppleantUtrikesutskottet2019-09-202019-10-17
SuppleantFörsvarsutskottet2019-06-172019-12-31
Andre vice ordförandeEU-nämnden2019-06-142019-12-13
LedamotEU-nämnden2019-06-132019-12-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
LedamotNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-022019-09-20
LedamotFörsvarsutskottet2018-10-022019-06-17
SuppleantValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2017-10-132018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
SuppleantJustitieutskottet2016-10-272018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-10-262017-09-28
SuppleantJustitieutskottet2016-10-182016-10-27
Riksdagsledamot2016-10-122018-09-24
Extra suppleantJustitieutskottet2016-09-162016-10-11
ErsättarePia Hallström2016-09-142016-10-11

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling 2022/23:6 36, 36 2022-10-12
(forts.) Svar på interpellation 2021/22:186 om EU:s strategiska kompass 2021/22:58 76, 79, 76, 79 2022-01-25
Svar på interpellation 2021/22:109 om Nato-option i regeringsförklaringen 2021/22:58 49, 53, 49, 53 2022-01-25
Svar på interpellation 2021/22:186 om EU:s strategiska kompass 2021/22:58 73, 73 2022-01-25
Försvar och samhällets krisberedskap 2021/22:41 217, 219, 221, 223, 225, 217, 219, 221, 223, 225 2021-12-08
Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt 2020/21:136 54, 54 2021-06-08
Svar på interpellation 2020/21:780 om åtgärder för en starkare materielförsörjning 2020/21:135 18, 20, 22, 18, 20, 22 2021-06-07
Svar på interpellation 2020/21:781 om marinens framtida materielförsörjning 2020/21:135 25, 27, 29, 25, 27, 29 2021-06-07
Internationella försvarssamarbeten 2020/21:111 75, 75 2021-04-21
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:623 om ökande säkerhetshot mot Sverige 2020/21:110 62, 65, 62, 65 2021-04-20
Svar på interpellationerna 2020/21:618 och 619 om vägunderhållet i Värmland 2020/21:110 101, 101, 105, 105, 109, 109 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:555 om en europeisk strategisk autonomi 2020/21:102 52, 54, 56, 52, 54, 56 2021-04-06
Frågestund 2020/21:100 28, 78, 30, 80, 101, 26, 28, 73, 75, 101, 2, 4, 2, 4, 99, 101, 30, 32, 28, 30, 39, 26, 41, 28, 39, 41 2021-03-25
Svar på interpellation 2020/21:541 om dialogen med Storbritannien 2020/21:98 2, 5, 2, 8, 5, 8 2021-03-23
Svar på interpellation 2020/21:548 om formuleringar om det säkerhetspolitiska läget 2020/21:98 12, 15, 12, 15 2021-03-23
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 2020/21:96 1, 3, 1, 3, 50, 52, 54 2021-03-18
Svar på interpellation 2020/21:496 om fallet Michael Rawlinson 2020/21:90 10, 12, 14, 10, 12, 14 2021-03-09
Svar på interpellation 2020/21:329 om nordiskt samarbete med anledning av coronapandemin 2020/21:74 103, 107, 103, 107 2021-02-02
Svar på interpellationerna 2020/21:354 och 356 om snabbare järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo 2020/21:74 75, 79, 75, 79 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:275 om en ny nationell säkerhetsstrategi 2020/21:69 72, 74, 76, 72, 74, 76 2021-01-22
Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 72, 72 2020-12-14
Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 100, 102, 76, 78, 80, 113, 115, 100, 102, 113, 115, 76, 78, 80 2020-12-14
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2020/21:50 38, 47, 38, 47 2020-12-09
Svar på interpellation 2020/21:120 om Sveriges säkerhetspolitiska linje 2020/21:43 53, 55, 51, 53, 55, 51 2020-11-27
Svar på interpellation 2020/21:62 om säkerhetsrisker med införandet av 5G-nätet 2020/21:28 32, 34, 36, 32, 34, 36 2020-11-03
Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland 2020/21:3 1, 26, 1, 28, 26, 28 2020-09-08
Statsministerns frågestund 2019/20:99 71, 65, 71, 65, 72 2020-04-02
Svar på interpellation 2019/20:343 om utvecklingen av det civila försvaret 2019/20:87 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-03-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2019/20:23 2, 4, 2, 4 2019-10-22
Svar på interpellation 2018/19:225 om vaccinationer och bioterrorberedskap 2018/19:102 10, 13, 10, 13 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:236 om bristande cybersäkerhet 2018/19:98 30, 32, 34 2019-06-03
Svar på interpellation 2018/19:193 om Sveriges förhållningssätt till EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik 2018/19:85 48, 50, 52 2019-05-03
Försvarspolitik 2018/19:56 54, 56, 58, 1, 1, 15, 17, 15, 17 2019-02-27
Utrikespolitisk debatt 2018/19:52 138, 140, 142, 189, 191, 193, 189, 191, 193, 160, 149 2019-02-13
(forts. från § 7) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2018/19:31 169 2018-12-17
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 133 2018-10-17
Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag 2017/18:112 99, 101, 103, 105, 107 2018-05-16
Svar på interpellation 2017/18:512 om trafiksäkerheten på E18 2017/18:109 75, 77, 79 2018-05-04
Elektronisk övervakning av kontaktförbud 2017/18:104 58 2018-04-25
Våldsbrott och brottsoffer 2017/18:101 30 2018-04-19
Svar på interpellation 2017/18:356 om hög och störande musik från fordon 2017/18:86 18, 20, 22 2018-03-16
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:208 om säkerhetsbrister i offentliga it-system 2017/18:63 53, 56 2018-01-30
Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet 2017/18:60 2 2018-01-24
Svar på interpellationerna 2017/18:227 och 228 om Sveriges relation till USA och Nato 2017/18:41 14, 16, 18 2017-12-01
Svar på interpellation 2017/18:136 om tullens verksamhet vid centrala gränsorter 2017/18:37 39, 43 2017-11-24
Svar på interpellation 2017/18:168 om ett svenskt veterancenter 2017/18:37 2, 4, 6 2017-11-24
Svar på interpellation 2016/17:548 om skyddet mot cyberangrepp 2017/18:9 2, 4, 6 2017-09-22
Svar på interpellation 2016/17:616 om flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda 2017/18:6 44, 47 2017-09-19
Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program 2016/17:125 208 2017-06-14
Svar på interpellation 2016/17:531 om omlokalisering av myndigheter 2016/17:122 24 2017-06-09
Norden 2016/17:118 12 2017-06-01
Svar på interpellation 2016/17:397 om förtroendet för Natos försvarsförpliktelser 2016/17:107 16, 19, 21 2017-05-09
Svar på interpellation 2016/17:385 om multikriminella ligor i västra Sverige 2016/17:91 21, 23, 25 2017-04-04
Svar på interpellation 2016/17:386 om bristande koordinering mellan svenska och norska trafikmyndigheter 2016/17:91 35, 37, 39 2017-04-04
Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål 2016/17:33 128 2016-11-23
Gemensam ram för att motverka hybridhot 2016/17:25 32 2016-11-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Pål Jonson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.