Pär Axel Sahlberg

Bio

Pär Axel Sahlberg, född 1954, är en svensk pastor och politiker (socialdemokrat), som var ordinarie riksdagsledamot 1994–1998 och 1999–2006 (även ersättare 1998–1999), invald för Hallands läns valkrets.Sahlberg föddes in i en murarfamilj från Borås. Han började som 21-åring arbeta som pastor i Metodistkyrkan i Sverige och var länge konfirmationspastor på Västkustgåren, Metodistkyrkans lägergård i Halland, Kungsbacka.
I riksdagen var han ledamot i konstitutionsutskottet (1994–1998 och 1999–2006, samt suppleant 1998–1999), suppleant i socialförsäkringsutskottet, suppleant i utrikesutskottet, suppleant i Europarådets svenska delegation samt ledamot i valprövningsnämnden.
Han var en del i utredningen, som mynnade ut i Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan, som innebar att Svenska kyrkan separerades från staten den 1 januari 2000.
Sahlberg var ordförande i International League of Religious Socialists från 2003 till 2009 och ordförande i Life and Peace. Han var även vice ordförande i Sveriges kristna socialdemokraters förbund (nuvarande Socialdemokrater för tro och solidaritet). Han är den politiker som enligt Dagens Nyheters kartläggning under längst tid har uppburit riksdagens inkomstgaranti. Sahlberg har sedan sin avgång 2006 mottagit inkomstgaranti om 5,1 miljoner kronor.
Artikeln innehåller material från wikipedia Pär Axel Sahlberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2201 (77.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
14 (0.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
1 (0%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
625 (22%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Pär Axel röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Pär Axel röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotValprövningsnämnden2007-01-182010-03-17
SuppleantEuroparådets svenska delegation2005-01-242006-10-31
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2003-02-182003-11-20
LedamotValprövningsnämnden2002-12-102007-01-17
SuppleantEU-nämnden2002-10-082004-04-01
SuppleantUtrikesutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotKonstitutionsutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2002-04-182002-06-04
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-10-162001-12-06
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-03-272001-04-26
Riksdagsledamot1999-04-012002-09-30
LedamotKonstitutionsutskottet1999-01-222002-09-30
SuppleantValprövningsnämnden1998-12-022002-12-09
SuppleantFörsvarsutskottet1998-10-272002-09-30
SuppleantKonstitutionsutskottet1998-10-271999-01-22
ErsättareIngegerd Sahlström1998-10-201999-03-31
ErsättareJörgen Andersson1998-10-051998-10-06
SuppleantValprövningsnämnden1994-12-211998-12-01
SuppleantFörsvarsutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotKonstitutionsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Kommunal demokrati och kompetens protokoll 126, 120, 128, 118, 116, 124, 122 2006-05-18
Minoritetsfrågor protokoll 6, 207, 12, 204, 8, 209, 14, 211, 10 2006-05-11
Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde protokoll 106, 110, 108 2006-03-22
Fråga om utredning av avvisningsförfarande protokoll 95, 93, 97 2005-11-09
Granskning av regeringens handläggning av vissa avvisningsärenden m.m. protokoll 81, 75, 77, 88, 86, 83, 73 2005-11-09
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse protokoll 56, 134 2005-01-19
Demokratifrågor protokoll 67, 71, 75, 81, 77, 69, 79, 73, 65 2004-06-17
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen protokoll 88, 86, 84 2004-06-17
Näringsdepartementets upphandling av ekonomisk och juridisk rådgivning (avsnitt 3.3) protokoll 105, 107 2004-05-26
Regeringens hantering av frågan om en vald ordförande i Europeiska rådet (avsnitt 1.5) och Regeringens samråd med EU-nämnden (avsnitt 1.6) protokoll 76, 70, 68, 78, 82, 72, 84 2004-05-26
(forts. från 7 §) Statlig förvaltning (forts. KU11) protokoll 113, 100, 109, 115, 104, 102, 111, 106 2004-03-25
Granskningsbetänkande snabbprotokoll 67, 57, 70, 72, 65, 61, 63, 59 2003-06-04
Redogörelse för behandlingen av riksda- gens skrivelser till regeringen snabbprotokoll 45, 59, 43, 49, 53, 47, 55, 57, 51 2003-06-03
Författningsreglering av adeln snabbprotokoll 164 2003-04-10
Normgivning snabbprotokoll 173, 177, 171, 169, 175 2003-03-05
(forts. från 6 §) Granskningsbetänkande (forts. KU20) snabbprotokoll 140, 142, 138, 144, 150, 146, 152, 148 2002-05-30
Regeringskansliets upphandling av konsul- ter snabbprotokoll 49, 53, 51 2001-11-14
Omskärelse av pojkar snabbprotokoll 42, 44, 46 2001-06-01
Svar på interpellationerna 2000/01:334, 355 och 402 om situationen i Mellanöstern snabbprotokoll 39, 47 2001-05-02
Nationella minoritetsfrågor, m.m. snabbprotokoll 23, 25, 29, 21, 27 2001-02-22
Riksdagens arbetsformer snabbprotokoll 67, 69, 65, 73, 71 2000-11-08
Ändring i arvodeslagen snabbprotokoll 14, 10, 12 2000-06-07
Nationella minoriteter i Sverige snabbprotokoll 15, 11, 9, 13 1999-12-02
Staten och trossamfunden - stöd, medver- kan inom totalförsvaret, m.m. snabbprotokoll 37, 44, 33, 41, 35 1999-11-24
Frågestund snabbprotokoll 222, 224, 226 1999-05-27
Staten och trossamfunden - begravnings- verksamheten, kulturminnena, personalen, av- snabbprotokoll 54, 46, 39, 56, 37, 52, 43, 41, 48, 50 1999-04-21
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 65, 67, 63 1999-02-10
Riksbankens ställning (vilande grundlags- förslag och följdlagstiftning) (prop. 1997/98:40) snabbprotokoll 18, 10, 12, 44, 42, 14, 50, 8, 16, 52 1998-11-25
Staten och trossamfunden (vilande för- slag) snabbprotokoll 50, 57, 52 1998-11-18
Statlig förvaltningspolitik snabbprotokoll 198 1998-06-04
Staten och trossamfunden - grundlagsfrå- gor m.m. snabbprotokoll 188, 186, 193, 180, 184, 182 1998-06-03
(forts. från 2 §) Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas hand- snabbprotokoll 199, 191, 201, 195, 197, 189, 204, 193 1998-05-27
Författningsfrågor snabbprotokoll 20, 24, 136, 26, 28, 134, 18, 140, 22, 138, 132, 31 1998-04-22
Riksbankens ställning snabbprotokoll 20, 18, 16, 28, 12, 56, 38, 26, 61, 14 1998-03-04
Svar på interpellation 1997/98:157 om det ekonomiska biståndet till Palestina snabbprotokoll 43, 40 1998-03-03
Kommunala kompetensfrågor m.m. snabbprotokoll 25, 27, 37, 33, 35, 29, 39, 41, 31 1998-01-28
(forts. från 1 §) Sverige och den ekonomiska och monetära unionen (forts. FiU9) snabbprotokoll 192, 185, 187, 190 1997-12-04
(forts. från 5 §) Allmänna helgdagar m.m. (forts. KU9) snabbprotokoll 199 1997-11-27
Handlingsoffentlighet vid vissa stiftelser snabbprotokoll 6, 4, 2 1997-10-29
Fri- och rättigheter snabbprotokoll 113, 108, 111, 106, 104 1997-03-12
Statliga stiftelser snabbprotokoll 26, 24, 28 1996-11-28
Ett nytt system för ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan snabbprotokoll 3, 1 1996-11-27
Svar på interpellation 1996/97:18 om pa- lestinierna snabbprotokoll 41, 47, 44 1996-10-31
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 27, 105, 127, 59, 50, 46, 23, 39, 52, 44, 2, 70, 52, 101, 54, 133, 74, 129, 131, 103, 50, 48, 29, 25, 72, 135 1996-05-29
Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 123 1996-05-23
Registrering av ledamöternas ekonomiska intressen snabbprotokoll 6, 1, 4, 18, 16, 13 1996-05-22
Kommunala frågor snabbprotokoll 85, 101, 99, 83, 103, 89, 93, 107, 97, 87, 95, 91 1996-03-29
Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan snabbprotokoll 22, 63, 12, 51, 61, 54, 14, 20, 30, 56, 18 1995-12-08
Nationaldagen m.m. snabbprotokoll 39, 48, 46, 37, 43, 41 1995-11-23
Bibelfråga snabbprotokoll 154 1995-11-08
Kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan snabbprotokoll 87, 85, 91, 89, 83 1995-11-08
Kampanjkostnader vid valet till Europapar- lamentet snabbprotokoll 90, 86, 88 1995-06-12
Sametinget, m.m. snabbprotokoll 134, 138, 136 1995-04-05
Kommunallagsanpassning av kyrkolagen m.m. snabbprotokoll 161, 152, 154, 158, 163, 156 1995-03-08
Förvaltningsfrågor snabbprotokoll 44 1994-11-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Pär Axel Sahlberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.