Patrik Björck

Bio

Patrik Björck, född 16 maj 1957 i Göteborgs domkyrkoförsamling, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2006, invald för Västra Götalands läns östra valkrets.I riksdagen är Björck ledamot i skatteutskottet sedan 2022 och suppleant i konstitutionsutskottet. Han var ledamot i arbetsmarknadsutskottet 2010–2022 och EU-nämnden 2013–2014. Björck har varit suppleant i bland annat arbetsmarknadsutskottet, EU-nämnden, skatteutskottet, socialförsäkringsutskottet och Nordiska rådets svenska delegation.Björck tog över ordförandeskapet för Skaraborgs socialdemokratiska partidistrikt efter Urban Ahlin 2015.
Artikeln innehåller material från wikipedia Patrik Björck, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1594 (49.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
198 (6.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
7 (0.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1414 (44%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Patrik röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Patrik röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKonstitutionsutskottet2023-02-082026-09-21
LedamotSkatteutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotArbetsmarknadsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2017-05-082018-09-24
SuppleantEU-nämnden2015-09-102018-10-02
LedamotArbetsmarknadsutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-10-072017-05-07
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotEU-nämnden2013-06-172014-10-07
SuppleantEU-nämnden2010-10-192013-06-16
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2010-10-192014-09-29
SuppleantSkatteutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotArbetsmarknadsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:342 om varg på landsbygden 2022/23:109 24, 26, 28 2023-05-22
Svar på interpellation 2022/23:105 om resurser till socialtjänsten för att motverka att unga dras in i kriminell verksamhet 2022/23:54 112, 115, 112, 115 2023-01-31
Svar på interpellation 2022/23:135 om prishöjningar på fjärrvärme 2022/23:54 76, 79, 76, 79 2023-01-31
Svar på interpellation 2022/23:92 om höga bränslepriser 2022/23:54 39, 45, 51, 39, 45, 51 2023-01-31
Svar på interpellationerna 2022/23:78, 82 och 94 om elstöd för hela landet 2022/23:54 26, 32, 26, 32 2023-01-31
Svar på interpellation 2022/23:60 om situationen för utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden 2022/23:48 13, 18, 13, 18 2023-01-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 81, 83, 85, 87, 89, 81, 83, 85, 87, 89, 104, 106, 104, 106 2022-10-20
Genomförande av balansdirektivet 2021/22:134 22, 24, 26, 22, 24, 26, 22, 24, 26 2022-06-20
Riksdagens arbetsformer 2021/22:111 13, 13 2022-05-11
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2021/22:89 44, 46, 48, 44, 46, 48 2022-03-29
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2021/22:44 144, 146, 124, 130, 132, 135, 137, 144, 146, 20, 23, 25, 27, 29, 124, 130, 20, 132, 23, 135, 25, 137, 27, 29, 144, 146, 124, 130, 132, 135, 137 2021-12-13
Granskningsbetänkande 2020/21:140 28 2021-06-14
Granskningsbetänkande våren 2021 2020/21:140 28 2021-06-14
Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning 2020/21:119 31, 33, 35, 37, 40, 31, 33, 35, 37, 40, 31, 33, 35, 37, 40 2021-05-05
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 23, 23 2020-12-07
(forts. från § 6) Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (forts. AU7) 2019/20:82 87, 83, 85, 87, 83, 85 2020-03-05
Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken 2018/19:108 1, 8, 10, 1, 8, 10 2019-06-19
Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister 2018/19:106 73, 75, 77, 79, 66, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 66, 69, 71 2019-06-17
Svar på interpellationerna 2018/19:242, 243 och 245 om förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 2018/19:102 49, 56, 49, 56 2019-06-11
Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen 2018/19:68 48, 50, 52, 54 2019-03-27
(forts. från § 11) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (forts. AU1) 2018/19:33 144 2018-12-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 379 2018-10-17
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten 2017/18:112 113, 116, 118 2018-05-16
Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension 2017/18:73 1, 3, 5 2018-02-15
(forts. från § 5) Kommissionens arbetsprogram 2018 (forts. UU4) 2017/18:45 84, 86, 88, 90, 92 2017-12-07
Återrapportering från socialt toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt 2017/18:36 151 2017-11-23
Svar på interpellationerna 2017/18:76 och 88 om arbetslösheten i Sverige 2017/18:26 21, 25 2017-11-07
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare 2016/17:129 62, 64, 66, 69, 71 2017-06-20
Svar på interpellation 2016/17:378 om sexualbrottsligheten 2016/17:90 5, 8 2017-03-31
Frågestund 2016/17:81 40, 42, 41, 43 2017-03-16
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2016/17:47 209, 211, 214, 216, 222, 224, 226, 38, 40, 42 2016-12-15
Nytt regelverk om upphandling 2016/17:37 59, 70, 72 2016-11-30
Svar på interpellation 2015/16:476 om regeringens hantering av fas 3 2015/16:84 49, 53 2016-03-22
Integration 2015/16:81 63 2016-03-16
Svar på interpellationerna 2015/16:316 och 317 om insatser för ökad integration på arbetsmarknaden 2015/16:61 15, 19 2016-02-02
(forts. från § 8) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) 2015/16:43 131, 133, 135 2015-12-10
Svar på interpellation 2015/16:212 om översyn av Arbetsförmedlingen 2015/16:41 27, 31 2015-12-08
Svar på interpellationerna 2015/16:211 och 213 om jobb för nyanlända 2015/16:41 13, 18 2015-12-08
Svar på interpellation 2015/16:131 om det nya utanförskapet 2015/16:36 14, 17 2015-12-01
Svar på interpellation 2015/16:170 om arbetslöshetsmålet och Arbetsförmedlingens prognoser 2015/16:36 43, 46 2015-12-01
Svar på interpellation 2015/16:182 om nystartsjobb i småföretag 2015/16:36 52, 56 2015-12-01
Svar på interpellation 2015/16:155 om 90-dagarsgarantin 2015/16:31 38, 41 2015-11-20
Svar på interpellationerna 2015/16:83 och 133 om Europas lägsta arbetslöshet 2020 2015/16:31 21, 25 2015-11-20
Svar på interpellation 2015/16:71 om arbetslöshetsskapande åtgärder 2015/16:20 14, 18 2015-11-03
Svar på interpellation 2014/15:547 om ungdomsgaranti utan effekt 2015/16:3 7, 11 2015-09-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2015 2014/15:117 83 2015-06-16
Lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2014/15:94 111 2015-04-29
Svar på interpellationerna 2014/15:467 och 468 om varsel i Västerås och Husum 2014/15:88 31, 35 2015-04-17
(forts. från § 6) Arbetslöshetsförsäkringen (forts. AU7) 2014/15:87 104, 106, 108, 110, 112 2015-04-16
(forts. från § 8) Arbetslöshetsförsäkringen (forts. AU7) 2014/15:87 114, 116, 123, 125 2015-04-16
(forts. från § 4) Arbetsmarknadspolitik (forts. AU5) 2014/15:75 112 2015-03-19
(forts. från § 6) Arbetsmarknadspolitik (forts. AU5) 2014/15:75 115, 117, 119, 121, 132, 134, 136 2015-03-19
(forts. från § 5) Arbetsrätt (forts. AU4) 2014/15:71 95 2015-03-12
Kommissionens arbetsprogram 2015 2014/15:62 63 2015-02-18
Svar på interpellation 2014/15:224 om bemanningsföretag 2014/15:57 96, 103 2015-02-10
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:173 om sysselsättning och tillväxt 2014/15:44 63 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:151 om överskottsmålet 2014/15:44 33, 39 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:164 om reformering av Arbetsförmedlingen 2014/15:44 6, 12 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:173 om sysselsättning och tillväxt 2014/15:44 57 2015-01-13
Arbetsmarknad och arbetsliv 2014/15:42 26, 32, 109, 34, 111, 107, 105, 103, 54 2014-12-19
Svar på interpellation 2014/15:119 om hot mot småskalig vattenkraft 2014/15:28 16 2014-11-27
Fokus på unga snabbprotokoll 83 2014-06-17
Svar på interpellation 2013/14:457 om a-kassa och försörjningsstöd snabbprotokoll 147, 150, 144 2014-06-05
Svar på interpellationerna 2013/14:456 och 458 om bristen på åtgärder för att mildra ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 138, 133 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:405 om nya problem med etableringslotsar snabbprotokoll 98, 94, 96 2014-05-19
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 snabbprotokoll 85, 83, 87 2014-05-09
Svar på interpellation 2013/14:357 om jämställdheten i regeringsarbetet snabbprotokoll 24, 18, 21 2014-04-11
Svar på interpellationerna 2013/14:395 och 404 om problem med matchningen på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 54, 61, 58 2014-04-11
Svar på interpellation 2013/14:371 om avregleringen av bilbesiktningen snabbprotokoll 33, 29, 25 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:259 om stigande oro för de offentliga finanserna snabbprotokoll 9, 14, 20 2014-03-28
Svar på interpellation 2013/14:265 om nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga snabbprotokoll 34, 28 2014-03-28
Svar på interpellation 2013/14:291 om regeringens redovisning av överskottsmålet snabbprotokoll 55, 50 2014-03-28
Svar på interpellation 2013/14:341 om vårdnadsbidraget och jämställdheten snabbprotokoll 101, 106, 96 2014-03-25
Vinstintresset i välfärdsföretagen snabbprotokoll 27, 29 2014-03-20
Svar på interpellationerna 2013/14:305 och 309 om arbetslösheten snabbprotokoll 66, 87, 76 2014-03-18
Löneskillnaderna mellan män och kvinnor snabbprotokoll 89, 91 2014-03-13
Ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 94, 96 2014-03-06
Svar på interpellation 2013/14:289 om jämställdheten i bolagsstyrelser snabbprotokoll 130, 134, 138 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:214 om företagshälsovården i framtiden snabbprotokoll 35, 37, 39 2014-01-21
(forts. från 9 §) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) snabbprotokoll 148 2013-12-17
Svar på interpellationerna 2013/14:149 och 150 om åtgärder för att mildra den höga ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 105, 101, 109 2013-12-13
Svar på interpellation 2013/14:128 om problem med etableringslotsar snabbprotokoll 49, 47, 51 2013-11-29
Svar på interpellation 2013/14:2 om kostnader för massarbetslösheten snabbprotokoll 50, 45 2013-11-08
Svar på interpellation 2013/14:28 om statsministerns deltagande i riksdagens frågeinstitut snabbprotokoll 32, 29 2013-11-08
Svar på interpellation 2013/14:38 om månadsredovisning som metod för att stoppa skattefusk snabbprotokoll 86, 90 2013-11-08
(forts.) Svar på interpellationerna 2013/14:42, 46 och 62 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 66, 73 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:65 om matchningsproblematiken på arbetsmarknaden snabbprotokoll 146, 149 2013-11-05
Svar på interpellationerna 2013/14:42, 46 och 62 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 60 2013-11-05
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 208, 257, 180, 220, 216, 218, 210, 191, 193, 137, 259, 178, 139 2013-10-16
(forts.) Svar på interpellationerna 2012/13:410 och 412 om brister i stödet till unga arbetslösa snabbprotokoll 56, 61 2013-06-11
Svar på interpellationerna 2012/13:410 och 412 om brister i stödet till unga arbetslösa snabbprotokoll 51 2013-06-11
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:401 om matchningsproblem och otillräckliga drivkrafter snabbprotokoll 56 2013-06-04
Svar på interpellation 2012/13:400 om arbetslösheten i Sverige snabbprotokoll 44, 47 2013-06-04
Svar på interpellation 2012/13:401 om matchningsproblem och otillräckliga drivkrafter snabbprotokoll 53 2013-06-04
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:411 om jämställdheten i näringslivet snabbprotokoll 49, 51 2013-05-28
Svar på interpellation 2012/13:411 om jämställdheten i näringslivet snabbprotokoll 45 2013-05-28
Svar på interpellation 2012/13:352 om låglönejobb i Sverige snabbprotokoll 45, 49, 42 2013-05-03
Svar på interpellation 2012/13:356 om regeringens jobbpolitik snabbprotokoll 57, 60 2013-05-03
(forts. från 12 §) Arbetsrätt (forts. AU8) snabbprotokoll 109, 107, 111, 117, 113, 115 2013-04-24
Arbetsrätt snabbprotokoll 105, 111, 115, 117, 113 2013-04-24
Svar på interpellation 2012/13:340 om medborgarlön snabbprotokoll 100, 104, 102 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:367 om privata aktörer inom Arbetsförmedlingens område snabbprotokoll 108, 112 2013-04-23
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:249 om regeringens misslyckade ekonomiska politik snabbprotokoll 56, 60 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:276 om nedläggningen av Swedwoods fabrik i Tibro snabbprotokoll 69, 66 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:294 om sämre mobiltäckning snabbprotokoll 46, 41 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:331 om åtgärder mot jämviktsarbetslösheten snabbprotokoll 17, 11 2013-04-09
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:280 om mobiltelefonitäckning i Sveriges glesbygd snabbprotokoll 59 2013-03-26
Svar på interpellation 2012/13:280 om mobiltelefonitäckning i Sveriges glesbygd snabbprotokoll 50 2013-03-26
Svar på interpellation 2012/13:259 om ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 48, 56, 51 2013-03-08
Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m. snabbprotokoll 109, 131, 111, 140, 104, 142, 133, 122, 124 2013-03-07
Svar på interpellation 2012/13:218 om utländska akademikers etablering på arbetsmarknaden snabbprotokoll 143, 140, 138 2013-02-14
Arbetslösheten snabbprotokoll 32, 29, 30, 27 2013-01-31
Svar på interpellation 2012/13:135 om företagens frihet kontra mänskliga rättigheter snabbprotokoll 4, 2, 6 2012-12-10
Förslaget om etableringslotsar snabbprotokoll 47, 49 2012-12-06
Medel till insatser för arbetslösa snabbprotokoll 39, 37 2012-11-22
Svar på interpellation 2012/13:56 om kvotering till bolagsstyrelser snabbprotokoll 31, 25, 36 2012-11-13
Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering snabbprotokoll 95, 91, 93, 97, 87, 85, 89 2012-11-07
Svar på interpellation 2012/13:35 om ungdomars rätt till egen försörjning snabbprotokoll 122 2012-11-06
Svar på interpellation 2012/13:46 om arbetslöshetsförsäkringens påverkan på arbetsmarknaden snabbprotokoll 62, 58, 66 2012-11-06
Svar på interpellationerna 2012/13:33, 39 och 44 om arbetslösheten snabbprotokoll 90, 101, 94 2012-11-06
Svar på interpellationerna 2012/13:34 och 41 om krav på en aktiv näringspolitik snabbprotokoll 116, 109, 112 2012-11-06
Ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 66 2012-10-25
Svar på interpellation 2012/13:14 om jobben inom industrin i Värmland snabbprotokoll 69, 72 2012-10-23
Svar på interpellationerna 2012/13:42 och 43 om varslen i Blekinge och i Jönköpings län snabbprotokoll 84, 88 2012-10-23
Statens kostnader för arbetslösheten protokoll 28, 26 2012-10-04
Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 54, 56 2012-09-27
Arbetsmarknadspolitiken protokoll 57, 39, 87, 34, 36, 59, 89, 37, 68 2012-06-07
Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer protokoll 24, 22, 26 2012-05-30
Matchningen på arbetsmarknaden protokoll 30, 32 2012-04-19
Arbetslöshetsförsäkringen protokoll 140, 49, 70, 143, 113, 51, 132, 53, 63, 61, 160, 179, 168, 151, 149, 194, 141, 111, 154, 72, 156, 181, 158, 192, 170 2012-04-18
Arbetsgivaravgiften protokoll 35, 33 2012-04-12
Svar på interpellation 2011/12:284 om situationen för arbetslösa ungdomar protokoll 27, 31 2012-04-10
Svar på interpellation 2011/12:301 om ersättningsnivåer vid arbetslöshet protokoll 46, 40 2012-04-10
En europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare protokoll 144, 142, 146 2012-03-21
Svar på interpellationerna 2011/12:241, 242 och 250 om arbetsmarknadspolitik protokoll 76, 81, 86 2012-03-13
Svar på interpellationerna 2011/12:248, 261 och 266 om arbetslöshetsersättningen protokoll 115, 122 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:203 om ökade ekonomiska inkomstskillnader protokoll 44, 36 2012-02-28
Svar på interpellation 2011/12:234 om jobbkrisen och nya bidragstagare protokoll 74, 69 2012-02-28
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 30 januari protokoll 30 2012-02-01
Svar på interpellation 2011/12:125 om lagen om anställningsskydd protokoll 5, 7, 3 2012-01-17
(forts. från 7 §) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) protokoll 133, 137, 131, 135, 129 2011-12-14
Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014-2020) protokoll 24, 26, 28 2011-11-30
Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation protokoll 32 2011-11-30
Svar på interpellation 2011/12:107 om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 75, 61, 68 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:110 om åtgärder mot arbetslösheten protokoll 93 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:126 om meddelarfrihet protokoll 27, 20, 33 2011-11-29
Svar på interpellation 2010/11:445 om mobiltäckning i hela landet och sårbarheten snabbprotokoll 16, 12 2011-09-01
(forts. från 13 §) Arbetsrätt (forts. AU10) protokoll 174, 170, 172, 163, 166 2011-06-15
Svar på interpellation 2010/11:373 om åtgärder för fungerande arbetsmarknad snabbprotokoll 99, 103 2011-06-07
Svar på interpellationerna 2010/11:369, 380 och 381 om kvinnors situation på arbetsmarknaden snabbprotokoll 90, 80, 85 2011-06-07
Svar på interpellation 2010/11:328 om sjukförsäkringen snabbprotokoll 9, 17, 13 2011-05-05
Svar på interpellation 2010/11:323 om missmatchning på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 38, 42 2011-05-03
Svar på interpellation 2010/11:286 om regeringens agerande i EU snabbprotokoll 88, 90, 92 2011-04-05
Kommissionens arbetsprogram för 2011 snabbprotokoll 182, 180, 167 2011-03-02
Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten snabbprotokoll 87, 97, 95 2011-02-16
Svar på interpellation 2010/11:133 om nya initiativ i arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 61, 63, 65 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:17 om svenska regler om korta anställningar och EU-rätten protokoll 51, 47, 55 2010-11-16
Arbetsmarknad och regionalpolitik snabbprotokoll 341, 366, 364, 315, 349, 335, 333, 339, 345, 343, 347, 337, 317 2010-11-04
Svar på interpellation 2010/11:11 om lagen om anställningsskydd snabbprotokoll 57, 63, 60 2010-10-26
Svar på interpellation 2010/11:4 om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring snabbprotokoll 42, 48, 45 2010-10-26
Svar på interpellation 2010/11:6 om differentierade avgifter i arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 50, 55, 53 2010-10-26
Svar på interpellation 2010/11:7 om de utförsäkrades situation snabbprotokoll 17, 9, 3 2010-10-26
Svar på interpellation 2009/10:381 om jobb- och utvecklingsgarantin protokoll 128, 130, 126 2010-06-29
Svar på interpellation 2009/10:409 om regeringens utlovade nya jobb protokoll 138, 135 2010-06-29
Svar på interpellation 2009/10:444 om jobb- och utvecklingsgarantin protokoll 190, 193 2010-06-29
Svar på interpellation 2009/10:451 om en allmän och solidarisk a-kassa protokoll 202, 199 2010-06-29
Svar på interpellation 2009/10:452 om en fristående och oberoende Alfakassa protokoll 208, 212 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:390 och 460 om kärnkraft och brytning av uran i Sverige protokoll 16, 12, 22 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:415 och 485 om en aktiv arbetsmarknadspolitik för våra unga protokoll 154, 148 2010-06-29
(forts. från 3 §) Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte (forts. NU26) snabbprotokoll 145, 147, 143, 149, 176, 141, 174 2010-06-17
Svar på interpellation 2009/10:357 om statligt stöd till ny kärnkraft snabbprotokoll 14, 11 2010-06-09
Svar på interpellationerna 2009/10:403, 405 och 497 om privatiseringar och avregleringar av grundläggande samhällsfunktioner snabbprotokoll 29, 38, 33 2010-06-08
Uranbrytning i Sverige snabbprotokoll 61, 59 2010-05-27
Svar på interpellation 2009/10:370 om arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 87, 89, 85 2010-05-25
Svar på interpellation 2009/10:371 om konsekvenser på arbetsmarknaden på grund av kompetensbrist snabbprotokoll 97 2010-05-25
Svar på interpellationerna 2009/10:353 och 373 om regeringens arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 42, 39, 49 2010-05-25
Trygghetssystemen för företagare - arbetslöshetsförsäkringen protokoll 5, 1, 3 2010-05-20
Utlåtande över EU:s framtidsstrategi 2020 protokoll 108 2010-03-24
Svar på interpellationerna 2009/10:131 och 133 om förtroendet för näringsministern protokoll 15, 8, 4, 2 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:166 om förändringar i a-kassesystemet protokoll 13, 10 2010-02-05
Svar på interpellation 2009/10:198 om bemanningsföretag protokoll 19, 22 2010-02-05
Riksdagens kontrollfunktion protokoll 62 2010-02-04
Svar på interpellation 2009/10:173 om åtgärder mot kringgående av lagen om anställningsskydd protokoll 41, 37 2010-02-02
Svar på interpellation 2009/10:176 om regeringens förhållningssätt till riksdagen protokoll 51, 48, 46 2010-02-02
Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 90, 82, 92 2009-11-24
Svar på interpellation 2009/10:90 om den svenska arbetsmarknadsmodellen protokoll 59, 63 2009-11-20
Svar på interpellation 2009/10:94 om regeringens hantering av propositionen om stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen protokoll 79, 81, 77 2009-11-20
Svar på interpellationerna 2009/10:30, 41, 54 och 58 om uranbrytning i Sverige protokoll 16, 2, 8 2009-11-13
Utförsäkringen av långtidssjukskrivna protokoll 65, 63 2009-11-05
Genomförande av tjänstedirektivet protokoll 48 2009-11-04
Svar på interpellation 2008/09:596 om bärplockarnas situation protokoll 52, 55, 58 2009-09-10
Svar på interpellation 2008/09:597 om löner och villkor vid bärplockning protokoll 64, 69 2009-09-10
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 103, 106, 108, 25, 23, 112, 124, 62, 101, 2, 8, 64, 6, 126, 38, 110, 51, 36, 90, 84, 49, 88 2009-05-13
Kollektivavtalen och EU-ordförandeskapet protokoll 63, 61 2009-04-23
Svar på interpellation 2008/09:302 om privata tilläggsförsäkringar vid arbetslöshet protokoll 23, 27, 25 2009-04-03
Svar på interpellation 2008/09:330 om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 55, 51, 53 2009-04-03
Svar på interpellationerna 2008/09:345 och 356 om regionala samordnare protokoll 92, 82, 87 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:277 om åtgärder mot jobbkrisen protokoll 43, 49 2009-03-09
Svar på interpellationerna 2008/09:272, 279 och 292 om begreppet utanförskap protokoll 28, 33, 38 2009-03-09
Svar på interpellation 2008/09:287 om regeringens syfte med arbetsmarknadspolitiken protokoll 19, 16, 22 2009-02-17
Resurser till kompetensbevarande utbildning för företagen protokoll 85, 83 2009-01-29
Svar på interpellation 2008/09:220 om jobbgarantins tredje fas protokoll 58, 55 2009-01-27
Svar på interpellationerna 2008/09:182 om varsel i Norrbotten och 187 om varsel i Dalarna protokoll 39, 34 2009-01-27
Svar på interpellationerna 2008/09:204, 228 och 234 om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 65, 75, 70 2009-01-23
Svar på interpellation 2008/09:121 om utbetalning av aktivitetsstödet protokoll 29, 27, 31 2009-01-16
Svar på interpellation 2008/09:147 om a-kassa för föräldralediga protokoll 37, 40 2009-01-16
Svar på interpellation 2008/09:216 om ungdomsarbetslösheten och ökade skillnader protokoll 64, 60 2009-01-16
Svar på interpellation 2008/09:95 om nivån i a-kassan protokoll 24, 16, 20 2009-01-16
Meddelande om inställd votering protokoll 139, 126, 137 2008-12-17
Svar på interpellationerna 2008/09:81 om varsel i Örebro län och 109 om krisens verkningar i Skaraborg protokoll 88, 83, 94 2008-11-25
(forts. från 8 §) Lissabonfördraget (forts. UU8) protokoll 201 2008-11-20
Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. protokoll 41, 47, 45 2008-11-12
Svar på interpellation 2008/09:61 om Sverigedemokraterna och regeringsfrågan protokoll 15, 7 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:27 om översyn av kraven för F-skatt protokoll 15, 11 2008-10-28
Svar på interpellation 2008/09:28 om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring protokoll 53, 57, 55 2008-10-21
Arbetsmarknadsfrågor protokoll 123, 121, 81, 115, 127, 33, 35, 79, 129, 76, 113, 125, 117, 119, 74 2008-10-17
Svar på interpellation 2007/08:826 om kärnvapennedrustning protokoll 19, 13, 16 2008-09-11
Svar på interpellation 2007/08:843 om stärkt skydd för de anställda och deras fackliga företrädare vid tecknande av kollektivavtal protokoll 55, 57, 53 2008-09-11
Svar på interpellation 2007/08:825 om statsministerns kontakter med Västsveriges näringsliv protokoll 2, 6, 10 2008-09-04
Svar på interpellation 2007/08:827 om obligatorisk a-kassa protokoll 161, 165, 163 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:828 om FRA-lagen protokoll 26, 22, 18 2008-08-21
Svar på interpellation 2007/08:829 om de nya reglerna för sjukförsäkringen protokoll 4, 2, 7 2008-08-21
Svar på interpellation 2007/08:698 om konsekvenser av reglerna för deltidsarbetslösa protokoll 115 2008-06-10
Svar på interpellationerna 2007/08:704 och 771 om regeringen och arbetsrätten protokoll 130, 127, 134 2008-06-10
Lavaldomens effekter på arbetsmarknaden protokoll 81 2008-05-15
Svar på interpellation 2007/08:596 om regeringens jobbpolitik protokoll 39, 42 2008-05-13
Svar på interpellation 2007/08:564 om alliansregeringen och utanförskapet protokoll 26, 23, 20 2008-05-12
Svar på interpellation 2007/08:609 om lagen om anställningsskydd protokoll 36 2008-05-12
Svar på interpellation 2007/08:611 om återupprättande av den aktiva arbetsmarknadspolitiken protokoll 41, 46 2008-05-12
Svar på interpellation 2007/08:550 om falska examensbevis och bluffuniversitet protokoll 13, 11, 9 2008-04-25
Svar på interpellation 2007/08:483 om utredningen med anledning av Lavalmålet protokoll 105, 111 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:544 om regeringens arbetsformer protokoll 2, 9, 4 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:549 om inkomstprövat barnbidrag protokoll 96, 93, 90 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:548 om meddelarfrihet i offentligt finansierad privat verksamhet protokoll 16, 14, 12 2008-04-14
Svar på interpellation 2007/08:384 om näringsverksamhet med politiska syften protokoll 17, 11 2008-03-11
Lavaldomen och svensk arbetsrätt protokoll 89, 91 2008-03-06
Svar på interpellation 2007/08:340 om förbud mot kompletterande sjukförsäkringar protokoll 37, 41, 35 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:361 om försämring av anställningsskyddet för sjuka protokoll 51, 45, 48 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:365 om misslyckad jobbsatsning för nyanlända invandrare protokoll 40, 43, 37 2008-02-22
Svar på interpellation 2007/08:341 om konsekvenserna av domen i Lavalmålet snabbprotokoll 100, 104, 102 2008-02-19
Svar på interpellationerna 2007/08:310 och 351 om misslyckande för nystartsjobben snabbprotokoll 75, 79, 71 2008-02-19
Svar på interpellationerna 2007/08:339 och 348 om en obligatorisk a-kassa snabbprotokoll 93, 96, 90 2008-02-19
Svar på interpellation 2007/08:276 om outbetalda pengar till arbetslösa protokoll 64, 66, 62 2008-01-29
Svar på interpellation 2007/08:306 om effekten av arbetsmarknadsutbildning protokoll 73, 70 2008-01-29
Svar på interpellation 2007/08:269 om misslyckandet med jobbpolitiken protokoll 111, 105, 108 2007-12-20
Svar på interpellation 2007/08:270 om regeringens förlorade förtroende protokoll 118, 116, 114 2007-12-20
Svar på interpellationerna 2007/08:228 och 237 om svensk arbetslivsforskning efter nedläggningen av Arbetslivsinstitutet protokoll 51, 45 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:44 om uppmuntran att teckna kollektivavtal protokoll 67, 64 2007-11-16
Svar på interpellation 2007/08:75 om normalarbetstidens beräkning protokoll 81, 83, 79 2007-11-16
Svar på interpellation 2007/08:76 om arbetslivsforskningen protokoll 38, 31, 34 2007-11-16
Svar på interpellation 2007/08:83 om nivån i a-kassan protokoll 92, 89, 86 2007-11-16
Svar på interpellation 2007/08:99 om arbetsmiljöinsatser för fler i jobb protokoll 124, 121 2007-11-16
Del 1: Arbete protokoll 180, 66, 178, 172, 176, 64, 174, 107, 109 2007-10-18
Svar på interpellation 2006/07:587 om EG-rättens stöd till fackföreningsrörelsens kamp mot diskriminering av utländsk arbetskraft protokoll 69, 65, 67 2007-06-21
Svar på interpellation 2006/07:581 om en sammanhållen landsbygdspolitik protokoll 99, 102 2007-06-15
Svar på interpellation 2006/07:513 om klass, kön, lön och frihet i arbetslivet protokoll 22 2007-05-28
Svar på interpellation 2006/07:480 om ersättning från a-kassan för personer under 25 år protokoll 48, 45 2007-05-15
Svar på interpellationerna 2006/07:367 och 378 om situationen i Irak protokoll 77, 81 2007-04-16
Svar på interpellation 2006/07:417 om förutsättningar för tillväxt av företag och arbete till de arbetslösa protokoll 87, 90, 84 2007-04-10
Svar på interpellation 2006/07:418 om brister i nystartsjobben protokoll 94, 97 2007-04-10
(forts. från 10 §) Arbetsrätt (forts. AU9) protokoll 121, 119 2007-03-29
Utformningen av jobbavdraget protokoll 60 2007-03-29
Utlåtande om grönboken En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar protokoll 104, 102, 106 2007-03-28
Svar på interpellation 2006/07:336 om regeringens linje i fråga om arbetsrätten och kollektivavtal protokoll 127, 124 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:120 om Gröna jobb protokoll 63, 60 2006-12-21
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen (förnyad behandling) protokoll 63 2006-12-21
Svar på interpellation 2006/07:87 om sänkt a-kassa som ej ger flera jobb protokoll 18, 22 2006-12-04
Svar på interpellation 2006/07:74 om krav på kollektivavtal protokoll 131, 125 2006-11-30
Svar på interpellation 2006/07:80 om icke fackligt anslutna arbetares rättigheter protokoll 143, 148 2006-11-30
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 80, 69, 112, 78, 71, 119, 117, 181, 168, 114, 183, 170 2006-11-10
Skola, utbildning och forskning protokoll 298, 300 2006-11-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Patrik Björck

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.