Patrik Jönsson

Bio

Mats Patrik Torbjörn Jönsson, född 16 oktober 1972 i Hässleholm, är en svensk politiker (sverigedemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Västra Götalands läns södra valkrets. Tidigare var han ordinarie riksdagsledamot från valet 2014 till och med 21 december 2014, invald för Skåne läns södra valkrets.Jönsson är sedan oktober 2014 regionråd i Region Skåne och ledamot av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun.
Sedan Jönsson avsagt sig uppdraget som riksdagsledamot från och med 22 december 2014 utsågs Fredrik Eriksson till ny ordinarie riksdagsledamot.
Artikeln innehåller material från wikipedia Patrik Jönsson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1147 (35.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
706 (22%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
395 (12.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
965 (30%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Patrik röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Patrik röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2022-10-182026-09-21
SuppleantCivilutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantTrafikutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotTrafikutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotTrafikutskottet2014-10-072014-12-21
Riksdagsledamot2014-09-292014-12-21

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Järnvägsfrågor 2022/23:127 126, 128, 130, 132, 18, 21, 23, 26, 28, 15, 18, 21, 23, 26, 28, 15, 120, 122, 124 2023-06-19
(forts. från § 12) Cykelfrågor (forts. TU9) 2022/23:102 108, 110, 112, 108, 110, 112 2023-05-03
Svar på interpellationerna 2022/23:241 och 245 om Trafikverkets planering av kapacitet och järnvägsunderhåll 2022/23:77 27, 30, 33, 27, 30, 33 2023-03-17
Infrastrukturfrågor 2022/23:68 125, 127, 135, 137, 148, 150, 152, 154, 156, 159, 161, 35, 37, 39, 48, 50, 35, 125, 37, 127, 39, 135, 137, 48, 50, 148, 150, 152, 154, 156, 159, 161 2023-02-23
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 172, 174, 172, 174, 202, 204, 206, 208, 210, 202, 204, 206, 208, 202, 210, 204, 206, 208, 210, 172, 174, 202, 204, 206, 208, 210, 172, 174 2022-10-19
Svar på interpellation 2021/22:488 om det slitna järnvägsnätet 2021/22:136 89, 91, 93, 89, 91, 93 2022-06-22
Trafiksäkerhet 2021/22:134 66, 66, 66, 85 2022-06-20
Statsministerns frågestund 2021/22:132 116, 116, 116 2022-06-16
(forts. från § 7) Cykelfrågor (forts. TU11) 2021/22:108 94, 94 2022-05-05
Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor 2021/22:95 123, 123 2022-04-07
Luftfartsfrågor 2021/22:91 20, 22, 27, 7, 20, 22, 7 2022-03-31
(forts.) Järnvägsfrågor (forts. TU15) 2020/21:141 44, 46, 44, 46 2021-06-15
Kollektivtrafikfrågor 2020/21:99 115, 191, 121, 193, 123, 195, 191, 193, 195, 47, 47, 115, 121, 123 2021-03-24
Svar på interpellation 2020/21:434 om arbetet med Norrbotniabanan 2020/21:86 69, 71, 73, 69, 71, 73 2021-03-02
(forts. från § 8) Cykelfrågor (forts. TU3) 2020/21:67 185, 185 2021-01-20
Svar på interpellation 2020/21:221 om upprätthållande av kollektivtrafikservice 2020/21:66 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-01-19
Svar på interpellation 2020/21:38 om kostnader och tidsram för införandet av ERTMS i Sverige 2020/21:20 37, 39, 41, 37, 39, 41 2020-10-13
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor 2019/20:139 61, 82, 84, 61, 82, 84 2020-06-15
Yrkestrafik och taxi 2019/20:69 29, 29 2020-02-05
Svar på interpellation 2019/20:233 om stärkt säkerhet för tågpersonal 2019/20:57 117, 119, 121, 117, 119, 121 2020-01-14
Frågestund 2019/20:36 39, 39, 56, 90, 56, 90 2019-11-21
Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur 2018/19:105 39, 41, 43, 39, 41, 43 2019-06-14
Kollektivtrafik 2018/19:94 104 2019-05-16
(forts. från § 12) Infrastrukturfrågor (forts. TU5) 2018/19:73 141, 143, 145, 160, 162, 187, 189 2019-04-04
(forts. från § 7) Trafiksäkerhet (forts. TU7) 2018/19:69 120 2019-03-28
(forts. från § 9) Cykelfrågor (forts. TU6) 2018/19:53 119, 121, 123 2019-02-14
Kommunikationer 2018/19:33 230, 34, 36, 38, 40, 42, 49, 51, 77, 79, 82, 84 2018-12-19
Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd 2014/15:27 78 2014-11-26

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Patrik Jönsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.