Patrik Norinder

Bio

Patrik Robertsson Norinder, född 13 oktober 1941 i Solna, är en svensk lantmästare och politiker (moderat), som var riksdagsledamot 1991–2006.Han är son till direktören Carl-Robert Norinder och Inga-Britt Håkansson samt styvbror till Ulf Norinder.
Artikeln innehåller material från wikipedia Patrik Norinder, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1155 (40.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1138 (40.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
275 (9.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
273 (9.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Patrik röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Patrik röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-12-032002-12-18
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-152002-12-31
SuppleantFörsvarsutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotArbetsmarknadsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-202002-09-30
SuppleantKulturutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotArbetsmarknadsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantKulturutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1991-10-081994-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från 6 §) Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga (forts. AU8) protokoll 109, 111 2006-05-18
Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga protokoll 16, 18, 1 2006-05-18
Arbetsrätt protokoll 1, 40, 14, 16, 25, 23, 42, 81, 2 2006-03-15
Arbetsmarknad och Arbetsliv protokoll 114, 71, 146, 55, 112, 79, 148, 36, 34, 38, 81 2005-12-12
Svar på interpellation 2005/06:25 om ändring av 28 § i jaktförordningen protokoll 21, 18 2005-10-18
Assisterad befruktning och föräldraskap protokoll 58, 30, 28, 32 2005-06-03
(forts. från 5 §) Arbetsrätt (forts. AU8) protokoll 99, 101 2005-04-28
Arbetslöshetsförsäkringen protokoll 138, 132, 149, 151, 136 2005-03-17
Svar på interpellation 2004/05:168 om demografisk utmaning för arbetsmarknaden protokoll 16, 19 2004-12-14
(forts. från 7 §) Arbetstagarinflytande i europabolag och övrig arbetsrätt m.m. (forts. AU4) protokoll 100, 98 2004-05-13
Arbetstagarinflytande i europabolag och övrig arbetsrätt m.m. protokoll 7 2004-05-13
EU:s sysselsättningsstrategi protokoll 113 2004-05-06
Skyddsjakt på rovdjur m.m. protokoll 27, 29, 25 2004-04-21
Svar på interpellation 2003/04:21 om centraliseringen av tingsrätterna i Gävleborg protokoll 94, 91 2003-11-11
Svar på interpellation 2002/03:335 om små tingsrätters framtid snabbprotokoll 73, 68 2003-05-20
Statens ansvarsnämnd och arbetsrättsliga frågor snabbprotokoll 36, 11, 34, 9, 1 2003-05-15
Vissa frågor om arbetslöshetsförsäkringen m.m. snabbprotokoll 201, 189, 218, 199, 216 2003-03-26
Svar på interpellation 2002/03:142 om Gävle hamn snabbprotokoll 5, 8 2003-02-06
(forts. från 11 §) Arbetsmarknad (forts. AU1) snabbprotokoll 183 2002-12-18
Ett system för individuell kompetensut- veckling snabbprotokoll 191, 168, 149, 193, 166 2002-06-11
Jakt och viltvård snabbprotokoll 100, 102, 104, 96, 98 2002-04-05
Svar på interpellation 2001/02:102 om statliga satsningar på nya miljöarbeten snabbprotokoll 79, 75, 77 2002-01-15
Svar på interpellationerna 2001/02:60 och 64 om arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 45, 42, 39 2001-11-27
(forts. från 10 §) Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 145, 147, 137 2001-10-18
Kemikaliestrategi för Giftfri miljö snabbprotokoll 100, 105, 107, 92, 102, 88, 94 2001-06-12
Inställda förhandlingar snabbprotokoll 218, 216, 204 2001-05-17
Kompetensutveckling m.m. snabbprotokoll 189, 170, 165, 172, 187 2001-02-21
Undantag från turordningen m.m. snabbprotokoll 87, 95, 89, 93, 91 2000-10-11
(forts. från 7 §) Det framtida domstolsvä- sendet (forts. JuU22) snabbprotokoll 228, 225, 230 2000-06-08
Svar på interpellation 1999/2000:107 om rekrytering utan att diskriminera snabbprotokoll 67, 70 2000-01-25
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Miljön - en hållbar utveckling snabbprotokoll 125, 140, 138, 134, 132, 129, 142, 136, 127 2000-01-20
Svar på interpellation 1999/2000:31 om arbetslösheten snabbprotokoll 19, 16 1999-11-02
Vissa arbetsrättsliga frågor snabbprotokoll 177, 128, 130, 132, 175 1999-04-21
Regional tillväxt - för arbete och välfärd snabbprotokoll 7, 1, 5, 18, 44, 42, 16, 40 1998-05-06
Svar på interpellation 1997/98:147 om rå- tallolja snabbprotokoll 18, 14, 11 1998-02-20
Svar på interpellation 1997/98:124 om den regionala utvecklingen snabbprotokoll 156, 150 1998-02-12
Svar på interpellation 1997/98:134 om regionalpolitiken och den lokala utvecklingskraf- snabbprotokoll 166, 173 1998-02-12
Regional utjämning och utveckling snabbprotokoll 156, 154, 143 1997-12-17
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar snabbprotokoll 96, 100, 98 1997-12-16
Svar på interpellation 1997/98:23 om heli- kopterberedskapen i Söderhamn snabbprotokoll 137, 140 1997-10-23
Kemikaliekontroll snabbprotokoll 169, 171, 165, 167 1997-10-09
Omstrukturering av AmuGruppen AB snabbprotokoll 132, 130, 120 1997-04-16
Svar på interpellation 1996/97:160 om ef- fekterna av statliga regionala stöd till näringsli- snabbprotokoll 56, 59, 62 1997-02-25
Svar på interpellation 1996/97:100 om kod- ressörer snabbprotokoll 16, 13 1997-02-06
Riksdagens revisorers förslag angående arbetsmarknadsutbildning snabbprotokoll 151, 148 1997-02-05
Svar på interpellation 1996/97:95 om AMU- gruppen snabbprotokoll 32, 35 1997-01-21
Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet snabbprotokoll 163, 165, 167 1996-12-13
Regional utjämning och utveckling (utgiftsområde 19) snabbprotokoll 214, 197, 212, 195, 205, 193 1996-12-12
Landsbygdsstöd, m.m. snabbprotokoll 92, 105, 84, 94 1996-06-10
Svar på interpellation 1995/96:173 om villko- ren för personaluthyrning snabbprotokoll 17, 14 1996-05-03
Frågestund snabbprotokoll 44, 237, 113, 92, 234, 58, 94, 60, 108, 110, 6, 8, 112, 111, 230 1996-03-28
Aktuell debatt: Regional utveckling snabbprotokoll 4, 11 1996-03-13
Svar på fråga 1995/96:91 om kodressörer och djurhälsan snabbprotokoll 33, 25, 29, 27, 31 1995-11-14
Regionalpolitik snabbprotokoll 46, 10, 51, 25, 23, 48, 53, 1, 12 1995-06-12
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 150, 148, 146 1995-03-29
Svar på fråga 1994/95:309 om ungdomsar- betslösheten snabbprotokoll 62, 64, 66, 68 1995-03-14
Information från regeringen om förslag till fördelning av medel till EU:s strukturfonder snabbprotokoll 69, 67 1994-12-08
Bygder och regioner i utveckling snabbprotokoll 51, 55, 49, 57, 53 1994-05-30
Svar på fråga 1993/94:467 om samverkan om PVC mellan branschen och snabbprotokoll 15, 13, 17, 19 1994-04-26
Alternativ till burhållning av värphöns snabbprotokoll 93, 95, 97 1994-03-16
Svar på fråga 1993/94:300 om användNing av s.k. kodressörer snabbprotokoll 81, 83, 85, 87 1994-01-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Patrik Norinder

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.