Paula Bieler

Bio

Paula Bieler Eriksson, född Bieler [bjɛːlɛr] 31 mars 1988 i Lundby församling i Västerås i Västmanlands län, är en svensk tidigare politiker (sverigedemokrat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2014–2020, invald för Kalmar läns valkrets (2014–2018) respektive Uppsala läns valkrets (2018–2020).
Artikeln innehåller material från wikipedia Paula Bieler Eriksson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
370 (45.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
280 (34.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
153 (18.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
17 (2.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Paula röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Paula röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-02-28
SuppleantEU-nämnden2018-10-092020-02-28
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092020-02-28
LedamotNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-022019-06-18
LedamotSocialförsäkringsutskottet2018-10-022020-02-28
Riksdagsledamot2018-09-242020-02-28
SuppleantEU-nämnden2018-06-202018-10-02
LedamotNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
Riksdagsledamot2016-12-242018-09-24
RiksdagsledamotCrister Spets 2016-10-19 - 2016-12-23 Sjukledighet2016-10-192016-12-23
LedamotNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2016-09-272018-09-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotArbetsmarknadsutskottet2014-10-072016-09-27
LedamotNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
Riksdagsledamot2014-09-292016-10-18

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ansökan om ledighet 2019/20:58 122, 122 2020-01-15
(forts.) Migration (forts. SfU4) 2019/20:53 113, 115, 113, 115 2019-12-17
Migration 2019/20:53 76, 85, 87, 90, 92, 99, 101, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 22, 24, 27, 29, 36, 38, 14, 16, 18, 24, 26, 39, 41, 76, 85, 87, 90, 92, 99, 101 2019-12-17
Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 2019/20:39 138, 136, 138, 128, 136, 128 2019-11-27
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2018/19:107 85, 88, 91, 105, 107, 123, 125, 85, 88, 91, 105, 107, 123, 125 2019-06-18
Frågestund 2018/19:43 6, 8, 9, 11, 32, 34, 27, 29, 76, 78, 27, 36, 9, 29, 29, 65, 38, 11, 31, 67, 32, 34, 38, 40, 76, 78, 64, 66, 10, 12, 12, 14, 31, 33, 6, 8, 32, 34, 85 2019-01-24
Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar 2018/19:22 39 2018-11-28
Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd 2017/18:125 107, 109, 84, 93, 95 2018-06-04
Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner 2017/18:123 11, 13, 15, 18, 20 2018-05-31
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2017/18:107 71, 76, 78, 85, 87, 94, 96, 101, 104, 106, 126, 128, 131, 133 2018-05-02
Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut 2017/18:107 100, 102, 104 2018-05-02
Genomförande av säsongsanställningsdirektivet 2017/18:104 1, 4, 6 2018-04-25
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring, Arbetskraftsinvandring och Medborgarskap 2017/18:93 7, 9, 11, 2, 4, 6, 13, 15, 19, 21, 28, 30 2018-03-28
Integration 2017/18:80 7, 9, 11, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 156, 32, 158, 35, 160, 37, 162, 164, 168, 170, 53, 55, 58, 60, 194, 196, 2, 4, 6, 13, 15 2018-03-07
Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration 2017/18:68 80 2018-02-07
Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet 2017/18:68 61, 63, 65, 68, 70 2018-02-07
Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen 2017/18:47 4, 12, 20 2017-12-11
Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister 2017/18:31 30, 32, 34, 40, 42 2017-11-15
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet 2017/18:27 5, 17, 19, 22, 24, 32, 34 2017-11-08
Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 2017/18:23 2 2017-10-25
Aktuell debatt om situationen för ensamkommande 2017/18:3 4, 12, 20 2017-09-13
Yrkande om misstroendeförklaring 2017/18:3 27 2017-09-13
Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 2016/17:129 26, 28, 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 21, 23 2017-06-20
Åtgärder mot diskriminering 2016/17:129 43, 53, 55 2017-06-20
Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd 2016/17:123 23, 26, 28, 31, 33 2017-06-12
Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring 2016/17:123 42 2017-06-12
Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och Vitbok om EU:s framtid 2016/17:123 22 2017-06-12
Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen 2016/17:117 1, 3, 5 2017-05-31
Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå 2016/17:104 2, 4, 6, 15, 17, 30, 32 2017-05-03
(forts. från § 8) Medborgarskap, Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring (forts. SfU14, SfU15, SfU16 och SfU17) 2016/17:101 111, 113 2017-04-27
Medborgarskap, Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2016/17:101 7, 9, 11, 17, 19, 22, 24 2017-04-27
Åldersbedömning tidigare i asylprocessen 2016/17:92 2, 12, 14 2017-04-05
Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m. 2016/17:72 58, 60, 2, 5, 7, 18, 20, 28, 30, 37, 39 2017-02-22
Socialavgifter 2016/17:64 37, 39, 41 2017-02-01
Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning 2016/17:64 35 2017-02-01
Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m. 2015/16:123 49 2016-06-20
Jämställdhet 2015/16:123 69, 72, 74, 77, 79, 90, 92, 104, 106 2016-06-20
Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2015/16:123 2, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 25, 27, 38, 40 2016-06-20
Norden 2015/16:120 153 2016-06-15
Statsministerns frågestund 2015/16:96 65, 56, 45, 69, 43, 45 2016-04-21
Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 2015/16:59 2, 5, 7, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 27, 29 2016-01-27
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2015/16:37 2, 4, 6, 61, 63, 75, 77, 106, 108, 110, 113, 115, 118, 120, 123, 125, 138, 140, 143, 145, 160, 162 2015-12-02
Aktuell debatt om den akuta flyktingkrisen 2015/16:8 4, 12, 20 2015-09-25
(forts. från § 6) Arbetsmarknadspolitik (forts. AU5) 2014/15:75 127, 129, 131, 133, 135 2015-03-19
Svar på interpellation 2014/15:155 om rättssäkra prövningar för uppehållstillstånd 2014/15:46 2, 4, 6 2015-01-15
Integration och jämställdhet 2014/15:38 24, 26, 28, 30, 32, 37, 39, 42, 44, 51, 53, 73, 75 2014-12-15
Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 94, 96 2014-11-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Paula Bieler

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.