Per-Arne Håkansson

Bio

Per-Arne Mikael Håkansson, född 16 april 1963 i Björnekulla församling, Kristianstads län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Skåne läns norra och östra valkrets.I riksdagen är Håkansson ledamot i konstitutionsutskottet och Nordiska rådets svenska delegation sedan 2018 samt suppleant i näringsutskottet. Han var ledamot i näringsutskottet 2015–2018 och ledamot i riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 2022.
Artikeln innehåller material från wikipedia Per-Arne Håkansson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1906 (59.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
252 (7.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
4 (0.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1051 (32.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Per-Arne röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Per-Arne röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNordiska rådets svenska delegation2022-10-112023-10-31
SuppleantNäringsutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotKonstitutionsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2022-06-142022-10-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
LedamotNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
LedamotNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
SuppleantTrafikutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotKonstitutionsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
LedamotNäringsutskottet2017-04-272018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
LedamotNäringsutskottet2015-02-012017-04-27
SuppleantNäringsutskottet2014-10-072015-01-31
SuppleantKonstitutionsutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:382 om Institutet för mänskliga rättigheters fortsatta existens och utveckling 2022/23:126 102, 104, 106 2023-06-16
Statsministerns frågestund 2022/23:125 81, 80, 55, 63, 80, 58, 53 2023-06-15
Svar på interpellationerna 2022/23:238 och 286 om tillsyn av Polismyndigheten 2022/23:94 16, 19, 22, 16, 19, 22 2023-04-21
2022 års rapport om rättsstatsprincipen 2022/23:83 24, 24 2023-03-29
Riksdagens arbetsformer m.m. 2022/23:83 31, 31 2023-03-29
Trossamfund och begravningsfrågor 2022/23:67 46, 11, 13, 15, 7, 20, 46, 11, 13, 15, 20 2023-02-22
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 116, 116 2022-10-20
Granskningsbetänkande 2021/22:130 25, 17, 36, 30, 22, 25, 22 2022-06-14
Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik 2021/22:125 19, 19 2022-06-07
Riksdagen under coronapandemin 2020 2021/22:122 42, 42 2022-06-01
Kommunala och regionala frågor 2021/22:117 7, 32, 7 2022-05-19
Val och beslut i kommuner och regioner 2021/22:117 2, 2 2022-05-19
Bättre villkor för kommersiell radio 2021/22:111 16, 16 2022-05-11
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten 2021/22:111 1, 1 2022-05-11
Riksdagens arbetsformer 2021/22:111 12, 12 2022-05-11
Allmänna helgdagar m.m. 2021/22:71 44, 2, 36, 44, 36 2022-02-23
Offentlig förvaltning 2021/22:71 52, 52, 14, 28, 14 2022-02-23
Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt 2021/22:71 41, 41 2022-02-23
Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land 2021/22:59 117, 117 2022-01-26
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2021/22:55 8, 10, 10, 8, 8 2022-01-19
Granskningsbetänkande våren 2021 2020/21:140 17, 36 2021-06-14
(forts. från § 15) Nordiskt samarbete (forts. UU4) 2020/21:132 148, 148 2021-06-02
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 19, 29, 19, 29 2020-12-07
Riksrevisionens ledningsstruktur 2019/20:77 2, 2 2020-02-19
Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna 2019/20:62 22, 22 2020-01-22
En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning 2019/20:35 43, 43 2019-11-20
Frågestund 2019/20:3 83, 129, 85, 99, 59, 93, 95, 18, 20, 59, 87, 49, 83, 85, 80, 82, 88, 90, 98, 43, 45, 108, 99, 108, 85, 80, 87, 77, 82, 79, 87, 89, 106, 107, 106, 109, 86, 98, 88, 111, 113, 37, 39, 88, 90, 95, 79, 81, 98, 49, 86, 88, 87, 95, 26, 28 2019-09-12
Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service 2018/19:80 35 2019-04-24
Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna 2018/19:64 80 2019-03-13
Översyn av Riksrevisionen - vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m. 2018/19:53 3 2019-02-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 381 2018-10-17
Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag 2017/18:130 65, 67, 69, 71, 73 2018-06-12
Förstärkt följerätt 2017/18:112 42 2018-05-16
Statliga företag 2017/18:36 15, 17, 19, 21, 23, 81, 94, 96, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175 2017-11-23
Immaterialrätt 2016/17:126 177, 179, 181 2017-06-15
Statligt ägda bolag i omvandling 2016/17:126 192, 194, 196 2017-06-15
Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016/17:92 96, 98, 100 2017-04-05
Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande 2016/17:85 121 2017-03-23
(forts. från § 11) Statliga företag (forts. NU4) 2016/17:33 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159 2016-11-23
Kollektiv förvaltning av upphovsrätt 2016/17:21 1 2016-10-26
Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag 2015/16:112 7 2016-05-26
Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet 2015/16:112 15, 17, 19 2016-05-26
Svar på interpellationerna 2015/16:484 och 522 om effektskatten 2015/16:86 10, 13 2016-04-05
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 420 2014-11-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Per-Arne Håkansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.