Per Åsling

Bio

Per Anders Håkan "Pelle" Åsling, född 12 februari 1957 i Alsens församling i Jämtlands län, är en svensk företagare, bonde och politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2006–2022, invald för Jämtlands läns valkrets. Åsling är styrelseordförande i Ekonord Invest AB och ordförande i Trångsviksbolaget AB.
Åsling var en av få som kryssade sig förbi sitt partis huvudkandidater till riksdagen 2006 och är den personvalda ledamoten i riksdagen med det högsta procentuella stödet från sin valkrets. Med 21,99 procent av sitt partis personröster i Jämtlands län hamnade Åsling således före till exempel språkröret Maria Wetterstrand (MP) och den tidigare partiledaren Alf Svensson (KD), vilka fick det näst högsta samt det tredje högsta procentuella stödet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Per Åsling, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
861 (29.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
222 (7.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
134 (4.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1737 (58.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Per röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Per röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2022-05-072022-09-26
RiksdagsledamotHanna Wagenius 2022-04-04 - 2022-05-06 Sjukledighet2022-04-042022-05-06
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Förste vice ordförandeSkatteutskottet2019-03-052022-09-26
LedamotSkatteutskottet2018-10-022018-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-04-03
SuppleantFinansutskottet2014-10-142018-09-24
OrdförandeSkatteutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantEU-nämnden2011-10-212014-10-07
LedamotFinansutskottet2011-10-142014-09-29
SuppleantFinansutskottet2010-10-192011-10-13
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-122011-10-13
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantFinansutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantSkatteutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk 2021/22:127 17 2022-06-09
Riskskatt för kreditinstitut 2021/22:44 8, 8, 8 2021-12-13
Statens budget 2022 - Rambeslutet 2021/22:33 113, 113 2021-11-24
Statsministerns frågestund 2021/22:23 33, 33 2021-10-28
Svar på interpellation 2019/20:358 om Inlandsbanan 2019/20:87 23, 25, 27, 23, 25, 27 2020-03-17
Skatt på plastbärkassar 2019/20:65 32, 34, 36, 32, 34, 36 2020-01-29
Skatt på avfallsförbränning 2019/20:44 38, 38 2019-12-04
Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik 2018/19:87 99 2019-05-07
Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto 2018/19:68 110 2019-03-27
Företag, kapital och fastighet 2018/19:64 21 2019-03-13
Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet 2018/19:64 18 2019-03-13
Frågestund 2018/19:61 17, 19, 51, 53, 11, 32, 13, 34, 81, 83, 25, 27, 40, 42, 35, 45, 37, 47, 14, 16, 38, 40, 51, 53, 45, 47, 74, 76 2019-03-07
Statens budget 2019 Rambeslutet 2018/19:27 36 2018-12-12
Nya skatteregler för företagssektorn 2017/18:131 223 2018-06-13
Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbokföringen 2017/18:118 22 2018-05-24
Slopad skattefrihet för förmån av hälso och sjukvård 2017/18:111 19 2018-05-15
Personalliggare i fler verksamheter 2017/18:92 44 2018-03-27
Skatteförfarande 2017/18:92 33 2018-03-27
Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning 2017/18:60 84 2018-01-24
Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring 2017/18:39 102 2017-11-29
Statens budget 2018 Rambeslutet 2017/18:35 70 2017-11-22
Redovisning av skatteutgifter 2017 2016/17:120 37 2017-06-07
Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el 2016/17:111 1 2017-05-16
Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen 2016/17:108 85 2017-05-10
Punktskatter 2016/17:93 123, 55, 101 2017-04-06
Skatteförfarande och folkbokföring 2016/17:93 147, 11, 133 2017-04-06
Mervärdesskatt 2016/17:88 106, 35, 154, 154, 146 2017-03-29
Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen 2016/17:76 77 2017-03-01
Statens budget 2017 Rambeslutet 2016/17:33 102 2016-11-23
Ett svenskt tonnagebeskattningssystem 2016/17:10 30 2016-09-28
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2016 2015/16:124 54 2016-06-21
Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling) 2015/16:103 144 2016-05-11
Aktuell debatt om internationell skatteflykt och svenska bankers agerande 2015/16:101 6, 14, 22 2016-04-29
Beskattning av företag, kapital och fastighet 2015/16:95 163, 88, 18, 25 2016-04-20
Mineralpolitik 2015/16:95 38, 40, 42, 41 2016-04-20
Svar på interpellation 2015/16:325 om nytt regelverk om upphandling 2015/16:61 83, 86, 89 2016-02-02
Statens budget 2016 - Rambeslutet 2015/16:33 90 2015-11-25
Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor 2015/16:21 2, 4, 6, 2, 4, 6 2015-11-04
Redovisning av skatteutgifter 2015 2014/15:117 84 2015-06-16
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2015 2014/15:117 62 2015-06-16
Svar på interpellationerna 2014/15:445, 581, 594 och 601 om centralisering av Skatteverkets kontor 2014/15:107 39, 45, 53 2015-06-02
Svar på interpellation 2014/15:374 om kontanthantering i hela landet 2014/15:89 49, 53, 57 2015-04-21
Inkomstskatt 2014/15:70 163, 1, 117, 33, 117 2015-03-11
(forts. från § 5) Regional tillväxtpolitik (forts. NU7) 2014/15:63 95 2015-02-19
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:167 om vårdval 2014/15:48 58 2015-01-20
Svar på interpellation 2014/15:167 om vårdval 2014/15:48 52, 55 2015-01-20
Svar på interpellation 2014/15:176 om alkoholsmuggling 2014/15:48 8, 12, 16 2015-01-20
Skatt, tull och exekution 2014/15:38 84, 86, 88, 232, 57, 26, 28, 30, 91, 68, 232, 164, 26, 166, 28, 168, 30, 232 2014-12-15
Svar på interpellation 2014/15:130 om ny statlig upphandlingsmyndighet 2014/15:29 90, 93, 97 2014-11-28
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 427 2014-11-12
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2014 snabbprotokoll 39, 43, 37, 41, 35 2014-06-26
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande snabbprotokoll 127, 129, 98, 125, 96, 73, 131, 133, 71 2014-04-09
Offentlig upphandling snabbprotokoll 176, 185 2014-02-19
Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt snabbprotokoll 174 2013-12-04
Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt snabbprotokoll 107, 114, 116 2013-10-23
Ekonomi och skatter snabbprotokoll 391, 395, 376, 374, 393 2013-10-16
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande protokoll 46, 44, 88, 84, 90, 82, 86 2013-09-18
Riktlinjer för den ekonomiska politiken snabbprotokoll 51, 41, 37, 49, 45, 43, 35, 47, 39 2013-06-19
(forts. från 8 §) Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2010-2012 (forts. FiU24) snabbprotokoll 95 2013-05-30
Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen snabbprotokoll 31, 77, 33, 52, 54 2013-04-15
(forts. från 13 §) Granskning av EU-kommissionens meddelande om en plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union (forts. FiU29) snabbprotokoll 127 2013-03-27
Avgiften till Europeiska unionen snabbprotokoll 36 2012-12-19
Samhällsekonomi och finansförvaltning snabbprotokoll 10, 5, 7, 9 2012-12-19
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011 snabbprotokoll 146 2012-12-06
Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 snabbprotokoll 154 2012-12-06
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 22 och 23 november snabbprotokoll 16 2012-11-27
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna snabbprotokoll 51, 55, 45, 53, 41, 43, 47, 39, 108, 45, 39, 51, 41, 43, 53, 47, 43, 37, 49, 49, 45, 33, 35, 55 2012-11-21
Aktuell debatt: De ökade varslen på arbetsmarknaden snabbprotokoll 75, 91, 83 2012-11-16
Debatt med anledning av budgetpropositionen protokoll 81, 83, 46, 85, 29, 73, 44, 77, 27, 75, 79 2012-09-20
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2012 protokoll 39, 41, 47, 51, 49, 43, 45 2012-06-20
Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor protokoll 73, 208, 75, 77 2012-06-19
Utvärdering av penningpolitiken 2009-2011 protokoll 11 2012-06-19
Aktuell debatt: Hushållens skuldsättning protokoll 105, 113, 121 2012-04-19
Utlåtande om EU:s långtidsbudget 2014-2020 protokoll 142 2011-12-15
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 december protokoll 18, 20 2011-12-13
Integration av nyanlända snabbprotokoll 53, 55 2011-05-19
(forts. från 8 §) Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB (forts. NU16) snabbprotokoll 91, 87, 89 2011-05-12
Djurskydd snabbprotokoll 68, 70, 62, 64, 66 2011-04-27
Jordbrukspolitik m.m. snabbprotokoll 195, 197, 199 2011-04-14
Läkemedels påverkan på miljön snabbprotokoll 52, 54 2011-04-14
Strandskyddsfrågor snabbprotokoll 42 2011-03-30
Begäran om skrivelse från regeringen inför EU:s vårtoppmöte snabbprotokoll 55 2011-03-02
Kommunala frågor snabbprotokoll 102, 100, 98 2011-03-02
Skogspolitik snabbprotokoll 190, 188, 186 2011-02-16
Näringsliv snabbprotokoll 92, 90, 88, 86, 94 2010-12-20
Förnyelse och innovation i framtiden snabbprotokoll 99, 97 2010-12-16
Hösttilläggsbudget för 2010 snabbprotokoll 88 2010-12-08
Arbetsmarknad och regionalpolitik snabbprotokoll 319, 321, 323 2010-11-04
Företagsutveckling - statliga insatser för finansiering och rådgivning snabbprotokoll 229 2010-06-17
Vårtilläggsbudget för 2010 snabbprotokoll 102, 100, 98 2010-06-16
Samarbetet mellan polisen och kommunerna protokoll 44, 42 2010-05-20
Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 23, 21, 19, 25, 17 2010-05-06
Riksbankens förvaltning 2009 protokoll 103 2010-04-14
Vissa mineralpolitiska frågor protokoll 202, 176, 182, 180, 178, 204, 210, 184, 206, 208 2010-03-24
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU27) protokoll 143 2010-03-10
Minskning av jordbrukets beroende av fossil energi protokoll 62, 64 2010-01-21
(forts. från 12 §) AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008 (forts. FiU6) protokoll 115, 113, 117 2009-11-18
Kommunalt veto mot uranbrytning protokoll 78 2009-10-01
Svar på interpellation 2008/09:512 om den regionala utvecklingen protokoll 21, 14 2009-06-16
Starta-eget-bidraget protokoll 80, 78 2009-06-11
Spelreglerna för näringslivet protokoll 82, 80 2009-04-23
Svar på interpellationerna 2008/09:383, 384, 387 och 403 om bonussystem i den statliga sektorn protokoll 9, 14 2009-04-21
Miljöteknikföretagen protokoll 75, 73 2009-04-16
Åtgärder mot konjunkturförsvagningen protokoll 83, 85, 81 2008-12-19
Stärkta insatser för fordonsindustrin protokoll 74 2008-12-18
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007 protokoll 141, 145, 143 2008-11-19
Åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag protokoll 105 2008-11-19
Innovationer inom den offentliga sektorn protokoll 47, 45 2008-11-13
AP-fonderna protokoll 36, 38 2008-05-08
Regelförenklingsarbetet protokoll 45, 47 2008-04-17
Översyn av EU:s budget protokoll 23 2008-04-10
Idrottsfrågor protokoll 164 2008-04-03
Svar på interpellationerna 2007/08:425 och 476 om kommersiell service på landsbygden protokoll 32 2008-03-25
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002-2006 protokoll 125, 129, 127 2007-11-14
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken protokoll 99, 111, 101, 109, 107, 103, 105 2007-06-20
Utvärdering av penningpolitiken protokoll 18, 76 2007-06-14
Miljöanpassad offentlig upphandling protokoll 113, 111, 109 2007-05-31
Skolundervisning i entreprenörskap protokoll 46, 48 2007-04-12
Svar på interpellation 2006/07:116 om kapitalförsörjning för små och medelstora företag protokoll 11 2007-01-16
Allmänna bidrag till kommuner protokoll 19 2006-12-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Per Åsling

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.