Per Bill

Bio

Per Otto Bill, född 13 februari 1958 i Uppsala (Helga Trefaldighet), är en svensk politiker (moderat), som var riksdagsledamot från Uppsala läns valkrets 1994–2015. Han är landshövding i Gävleborgs län sedan den 1 augusti 2015.
Artikeln innehåller material från wikipedia Per Bill, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
5764 (72.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1136 (14.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
253 (3.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
775 (9.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Per röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Per röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
OrdförandeKulturutskottet2014-10-072015-08-27
SuppleantKonstitutionsutskottet2014-10-072015-08-27
SuppleantValberedningen2014-09-292015-08-27
Riksdagsledamot2014-09-292015-08-27
ErsättareRiksdagsstyrelsen2012-11-012014-10-07
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192014-10-14
LedamotKonstitutionsutskottet2010-10-122010-10-12
SuppleantValberedningen2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2008-11-012012-10-31
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2007-03-272009-05-06
SuppleantEU-nämnden2006-12-062008-03-11
Vice ordförandeKonstitutionsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2004-11-012006-10-02
RiksdagsledamotUlrika Karlsson 2004-09-17 - 2004-10-312004-09-172004-10-31
Förste vice ordförandeNäringsutskottet2003-11-252006-10-01
LedamotNäringsutskottet2003-11-242006-10-01
SuppleantUtbildningsutskottet2003-11-242006-10-02
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2002-11-222008-10-31
SuppleantSkatteutskottet2002-10-082003-11-23
LedamotUtbildningsutskottet2002-10-082003-11-23
Riksdagsledamot2002-09-302004-09-16
Riksdagsledamot2001-02-172002-09-30
RiksdagsledamotHanna Broberg 2001-01-16 - 2001-02-162001-01-162001-02-16
SuppleantRiksdagsstyrelsen2000-07-012002-10-08
SuppleantEU-nämnden1998-10-132006-10-10
SuppleantFinansutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotUtbildningsutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantRiksdagens förvaltningskontor1998-10-132000-06-30
Riksdagsledamot1998-10-052001-01-15
LedamotFinansutskottet1997-09-181998-10-04
SuppleantFinansutskottet1994-10-111997-09-17
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Statens stöd till dagspressen 2014/15:100 3 2015-05-20
Mediefrågor 2014/15:82 106 2015-04-08
Spelfrågor 2014/15:75 149 2015-03-19
Kultur, medier, trossamfund och fritid 2014/15:42 136, 138, 140 2014-12-19
(forts. från § 16) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2014/15:41 187, 189, 191, 176, 178, 180, 182, 185 2014-12-18
Svar på interpellation 2014/15:106 om Medelhavsinstituten 2014/15:25 117, 119, 121 2014-11-20
Översyn av riksdagsordningen och En utvecklad budgetprocess snabbprotokoll 5, 3, 7 2014-06-17
Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon (avsnitt 3.1) snabbprotokoll 10, 16, 18 2014-06-10
Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering snabbprotokoll 5, 7, 9 2014-03-05
Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län snabbprotokoll 94 2014-02-27
Näringsdepartementets hantering av begäran om att ta del av allmänna handlingar m.m. (Avsnitt 4.2) snabbprotokoll 54, 44, 37, 56, 42 2013-06-18
Frågeinstituten som kontrollinstrument snabbprotokoll 36 2013-04-18
Ändringar i radio- och tv-lagen snabbprotokoll 32, 28, 30 2012-11-14
Radio- och tv-frågor protokoll 91 2012-05-23
Integritetsfrågor m.m. protokoll 28 2012-05-03
Ändring av viss länsstyrelseverksamhet protokoll 105 2012-02-15
Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun protokoll 1 2011-11-23
(forts. från prot. 120) Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang (forts. JuU28) protokoll 77, 79, 74 2011-06-22
Vissa ändringar i sjukförsäkringen protokoll 165, 163, 161 2011-06-21
Inledning protokoll 3, 22, 16, 6, 2, 4, 3, 20, 24, 18, 3 2011-06-13
Vallagsfrågor protokoll 90 2011-06-13
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 36, 40, 57, 38, 45 2011-01-26
Rikets styrelse snabbprotokoll 5, 200, 8, 9, 6, 8, 196, 11, 108, 151, 3, 153, 146, 198, 4, 4, 2, 110, 6, 7, 6, 100, 148, 4 2010-12-09
En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.) snabbprotokoll 14, 18, 16 2010-11-24
Säkerhetskopiors rättsliga status (vilande grundlagsbeslut) snabbprotokoll 74 2010-11-24
Tågförseningar på grund av snöhinder protokoll 20 2010-11-11
Beredning av proposition om krediter till Island (avsnitt 1.1) snabbprotokoll 13 2010-06-14
Indelning i utgiftsområden m.m snabbprotokoll 115 2010-06-14
Regeringens hantering av förändringar i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 3.1) snabbprotokoll 41, 43, 45 2010-06-14
Regionalt utvecklingsansvar i vissa län snabbprotokoll 39, 35, 37 2010-06-03
En reformerad grundlag snabbprotokoll 16, 12, 14 2010-05-27
Säkerhetskopiors rättsliga status snabbprotokoll 112 2010-05-27
Obligatoriskt utgiftstak protokoll 34, 32, 30 2009-11-26
(forts. från 8 §) Granskningsbetänkande (forts. KU20) protokoll 120, 122, 118 2009-06-10
Regeringens hantering av stödpaketet till fordonsindustrin (avsnitt 2.2) protokoll 79, 81, 83 2009-06-10
Regional demokrati protokoll 47 2009-02-11
(forts. från 8 §) Lissabonfördraget (forts. UU8) protokoll 163 2008-11-20
Finansmarknad och statliga bolag protokoll 140, 111, 93, 95, 136, 113, 138 2008-10-15
(forts. från 8 §) Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag och Granskningsbetänkande (forts. KU9 och KU20) protokoll 151, 153, 155 2008-06-12
Beredningen av ärendet om försäljning av vissa statligt ägda bolag efter valet 2006 (avsnitten 5.1 och 5.2) samt betänkande 2007/08:KU9 Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag protokoll 149 2008-06-12
Inledning (allmänna synpunkter) protokoll 10, 72, 68, 70, 98, 102, 100 2008-06-12
Statsminister Fredrik Reinfeldts ansvar för krishanteringen i Statsrådsberedningen (avsnitt 7.1) protokoll 241, 220, 243, 245, 224, 222 2008-06-12
Tillstånd att sända lokalradio protokoll 1 2008-05-14
Utlåtande om mobil-tv protokoll 2 2008-04-17
Sekretess för uppgifter på tsunamibanden protokoll 52, 50, 48 2007-12-13
Statliga företag protokoll 113, 109, 107, 50, 54, 52, 111 2007-11-28
Tillstånd för digital marksänd tv protokoll 167, 163, 165 2007-11-28
Indelning i utgiftsområden protokoll 165 2007-06-20
Utrikesminister Carl Bildts uppdrag och finansiella intressen (avsnitt 1.3) protokoll 172, 168, 170 2007-06-19
Riksrevisionens styrelses redogörelse angående bidrag som regeringen och Regeringskansliet fördelar protokoll 1 2007-05-24
Svar på interpellation 2006/07:437 om utbyggnad av väg 288 protokoll 29 2007-04-10
EU-frågor protokoll 130 2007-02-22
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse protokoll 55, 88, 154, 101 2007-01-24
Riksdagens arbetsformer protokoll 19 2006-12-07
Förnybar el med gröna certifikat och Miljövänlig el med vindkraft protokoll 74, 72, 76 2006-06-13
Svar på interpellation 2005/06:362 om bonus till statliga vd:ar protokoll 23, 27, 25 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:360 om osund kommunal konkurrens protokoll 67, 65, 69 2006-05-08
Svar på interpellation 2005/06:327 om Vattenfall och handel med diktaturer protokoll 2, 8, 5 2006-05-02
Svar på interpellation 2005/06:337 om den småskaliga vattenkraften protokoll 50, 47 2006-04-25
Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m. protokoll 37 2006-04-21
Vissa handelspolitiska frågor protokoll 30, 36 2006-04-21
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23-24 mars protokoll 17, 19 2006-03-29
Svar på interpellation 2005/06:309 om förstatligande av privat företagsamhet protokoll 24, 22, 26 2006-03-28
Svar på interpellation 2005/06:311 om ersättningar till ledande befattningshavare i statliga bolag protokoll 37, 33 2006-03-28
Svar på interpellation 2005/06:281 om falska fakturor protokoll 39, 37, 35 2006-03-14
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning protokoll 1, 10, 8 2006-03-09
Svar på interpellation 2005/06:215 om uranbrytning i Sverige protokoll 44, 40 2006-02-24
Svar på interpellation 2005/06:228 om tillväxt och jobb i nordöstra Skåne protokoll 20, 24 2006-02-24
Svar på interpellation 2005/06:237 om företagspolitik protokoll 34, 31 2006-02-24
Det svenska investeringsklimatet protokoll 38, 36 2006-02-16
Svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda protokoll 90, 92, 82 2005-12-01
Förändrad länsindelning m.m. protokoll 68 2005-11-30
Näringsliv protokoll 161, 157, 159 2005-10-12
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 juni protokoll 55, 53 2005-06-18
Fortsatt debatt protokoll 114, 118, 91, 89, 116 2005-04-29
EU:s strafftullar på norsk lax protokoll 86, 88 2005-04-28
Vissa handelspolitiska frågor inom WTO och EU protokoll 39, 37, 31 2005-04-20
Särskilt anordnad debatt om kärnkraften och koldioxidutsläppen protokoll 2, 16, 9 2004-05-28
Moderniserad konkurrensövervakning protokoll 216 2004-05-12
Vissa utrikeshandelspolitiska frågor protokoll 116, 123, 125 2004-05-06
Svar på interpellation 2003/04:384 om kommunalt bredband protokoll 2, 8, 5 2004-04-23
Svar på interpellationerna 2003/04:406 om 3 G och 423 om 3 G-master protokoll 13, 10 2004-04-23
Vissa näringspolitiska frågor protokoll 185, 187, 181 2004-03-17
EU:s östutvidgning protokoll 41, 43 2004-03-04
Svar på interpellation 2003/04:240 om energipolitiken protokoll 43, 41, 39 2004-02-06
Svar på interpellation 2003/04:253 om utredare av näringspolitik protokoll 29, 32 2004-02-06
Svar på interpellation 2003/04:255 om SJ och offentlig upphandling protokoll 48, 50, 46 2004-02-06
Svar på interpellation 2003/04:172 om EU:s fria rörlighet och de svenska bidragssystemen protokoll 6, 3 2004-01-27
Energi protokoll 10, 1, 12 2003-12-10
Aktuell debatt: Den svenska alkoholpolitiken protokoll 10, 1, 3, 17 2003-12-09
Svar på interpellation 2003/04:144 om sfi-undervisningen protokoll 141, 143 2003-12-05
Alkoholskatten protokoll 64, 66 2003-11-13
(forts.) Frågor om kommunal demokrati (forts. KU3) protokoll 216, 218, 220, 214, 212 2003-11-12
Svar på interpellation 2003/04:14 om gymnasiepolitiken efter Västeråsmodellens avbrytande protokoll 3, 6 2003-10-28
Etikprövning av forskning snabbprotokoll 140, 142, 134 2003-06-03
Svar på interpellation 2002/03:315 om häst- akuten vid Ultuna snabbprotokoll 42, 39, 36 2003-05-16
Svar på interpellation 2002/03:318 om forskningspropositionen snabbprotokoll 2, 6, 4 2003-05-16
Forskning snabbprotokoll 225, 214, 227 2003-05-07
Grundskolan snabbprotokoll 129, 127 2003-05-07
Mobbning i skolan snabbprotokoll 211, 209, 186 2003-05-07
Svar på interpellation 2002/03:155 om uni- versitetsstatus snabbprotokoll 13, 17, 9 2003-02-11
Svar på interpellation 2002/03:117 om Ultuna lantbruksuniversitet snabbprotokoll 37, 34 2003-02-04
Svar på interpellation 2002/03:102 om riksdagens roll och arbetsuppgifter snabbprotokoll 136, 133 2003-01-21
Svar på interpellation 2002/03:86 om rättssäkra val snabbprotokoll 117, 114 2003-01-21
Svar på interpellation 2002/03:88 om riks- dagens kontrollmakt snabbprotokoll 126, 122, 124 2003-01-21
(forts. från 4 §) Utbildning och universitets- forskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 169 2002-12-12
Studiestöd snabbprotokoll 178, 111 2002-12-12
Svar på interpellation 2002/03:57 om ut- redningars självständiga arbete snabbprotokoll 2, 4, 6 2002-12-06
Svar på interpellation 2002/03:20 om kol- lektiv bestraffning av självförsörjande studenter snabbprotokoll 2, 4, 6 2002-11-19
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 397, 393, 383, 395, 381 2002-11-07
Svar på interpellation 2002/03:3 om driftstörningar snabbprotokoll 2, 4, 6 2002-10-17
Etik i forskningen snabbprotokoll 192 2002-06-05
Svar på interpellation 2001/02:423 om europeiska tullar snabbprotokoll 65, 60, 58, 56, 63 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:388 om Akademiska Hus snabbprotokoll 40, 38, 36 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:402 om overheadkostnader snabbprotokoll 45, 47, 43 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:434 om Ve- tenskapsrådet snabbprotokoll 49, 51, 53 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:283 om sko- lans befogenheter att bekämpa skolk snabbprotokoll 14, 11 2002-03-12
Svar på interpellation 2001/02:219 om tera- peutisk kloning snabbprotokoll 96, 93 2002-02-14
Svar på interpellation 2001/02:225 om Skol- lags- och Gymnasiekommittéernas verksamhet snabbprotokoll 24, 20, 22 2002-02-14
Svar på interpellation 2001/02:192 om tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm snabbprotokoll 115, 119, 117 2002-01-31
Utbildning och universitetsforskning, hög- skolan samt likabehandling av studenter i hög- snabbprotokoll 42, 27, 3, 25, 47, 44, 1, 49 2001-12-07
Svar på interpellation 2001/02:57 om in- formation om personvalet snabbprotokoll 19, 21 2001-11-19
Svar på interpellationerna 2001/02:50 och 65 om betygskriterier vid de nationella proven snabbprotokoll 6, 3, 9 2001-11-19
Svar på interpellation 2001/02:19 om av- giftssystemet för studenter snabbprotokoll 8, 11, 14 2001-11-12
Svar på interpellation 2001/02:31 om CSN snabbprotokoll 17, 23, 20 2001-11-12
(forts. från 10 §) Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 253, 249, 251, 245, 247 2001-10-18
Svar på interpellation 2001/02:3 om Sys- tembolagets sortimentsstyrning snabbprotokoll 6, 2, 4 2001-10-16
Svar på interpellationerna 2001/02:6 och 9 om Heby kommun snabbprotokoll 19, 26 2001-10-16
(forts. från 9 §) Ändring i läns- och lands- tingsindelningen (forts. BoU13) snabbprotokoll 142, 140, 138 2001-06-11
Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor snabbprotokoll 221 2001-05-17
Svar på interpellation 2000/01:385 om uni- versitetens och högskolornas indirekta kostna- snabbprotokoll 15, 19, 17 2001-05-11
Svar på interpellation 2000/01:306 om SBAB snabbprotokoll 23, 25 2001-03-16
Svar på interpellation 2000/01:157 om kva- litetssäkring av den högre utbildningen snabbprotokoll 69, 65 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:160 om högskoleutbildning snabbprotokoll 85 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:240 om avgifter från utländska studenter snabbprotokoll 90 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:125 om al- koholskatten snabbprotokoll 20, 22, 18 2001-02-20
Forskningspolitik, utbildning och universi- tetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 32, 5, 51, 1, 34, 17, 3, 71, 49, 69, 15 2000-12-12
Svar på interpellation 2000/01:41 om re- sursanvändningen inom högskolans grundutbild- snabbprotokoll 20, 16 2000-11-28
Svar på interpellation 2000/01:53 om ut- flyttning av akademiker snabbprotokoll 36, 40 2000-11-21
(forts. från 10 §) Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering snabbprotokoll 137, 103, 155, 105, 157, 120, 140, 122 2000-06-13
Forskning för framtiden - en ny organisa- tion för forskningsfinansiering snabbprotokoll 98 2000-06-13
Svar på interpellation 1999/2000:394 om högskolans kvalitet snabbprotokoll 23, 26 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:395 om studiemedel och internationalisering snabbprotokoll 31, 35, 33 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:367 om politisering av universiteten snabbprotokoll 29, 25, 27 2000-05-15
(forts. från 3 §) Vissa högskolefrågor (forts. UbU14) snabbprotokoll 114, 112 2000-05-11
Vissa högskolefrågor snabbprotokoll 21, 116, 118, 19, 98, 103, 105, 5, 1, 3 2000-05-11
(forts. från 13 §) Forskning och forskarut- bildning (forts. UbU9) snabbprotokoll 168, 170 2000-03-23
Forskning och forskarutbildning snabbprotokoll 163 2000-03-23
Vissa indelnings- och länsstyrelsefrågor snabbprotokoll 144, 236, 243, 245, 234 2000-02-23
Svar på interpellation 1999/2000:210 om forskningspolitiken snabbprotokoll 24, 26, 22 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:186 om annonsbilagor snabbprotokoll 4, 6, 2 2000-02-08
Svar på interpellation 1999/2000:132 om studenternas studiesociala situation snabbprotokoll 15, 11 2000-02-01
Svar på interpellation 1999/2000:37 om betygsfrågan snabbprotokoll 6, 3 2000-02-01
Svar på interpellation 1999/2000:89 om utvärdering av skolan snabbprotokoll 75, 72, 78 2000-02-01
Svar på interpellation 1999/2000:90 om elevers utanförskap snabbprotokoll 82, 84, 86 2000-02-01
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 173 2000-01-19
Utgiftsområde 15 Studiestöd samt Ett re- formerat studiestödssystem snabbprotokoll 166, 149, 138, 164, 147 1999-12-13
Information från regeringen om IT- omställningen inför år 2000 snabbprotokoll 25, 27 1999-11-30
Om kryptografi snabbprotokoll 78, 74, 76 1999-11-03
Forskningsfrågor snabbprotokoll 6, 27, 55, 29, 1, 38, 8, 53, 36 1999-10-20
Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS snabbprotokoll 272 1999-06-15
Informationssamhället inför 2000-talet snabbprotokoll 93, 97, 95 1999-03-17
Svar på interpellation 1998/99:140 om bredband till hushåll och företag snabbprotokoll 33, 30 1999-03-16
Svar på interpellation 1998/99:191 om den informationstekniska infrastrukturen snabbprotokoll 86, 88, 84 1999-03-16
Personuppgiftslagen snabbprotokoll 75 1999-03-10
Plan- och byggfrågor snabbprotokoll 124, 147, 128, 149, 130, 126 1999-03-10
Resursfrågor för högskola och forskning snabbprotokoll 234, 225, 227, 236, 222, 220, 215 1999-03-03
Svar på interpellation 1998/99:56 om be- sparingarna på internationell forskningssamver- snabbprotokoll 35, 37, 33 1999-01-26
Svar på interpellation 1998/99:57 om re- surserna till grundforskning och forskarutbild- snabbprotokoll 42, 40 1999-01-26
Svar på interpellation 1998/99:59 om stu- diestödssystemet snabbprotokoll 45, 51, 48 1999-01-26
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 130, 106, 134, 138, 124, 158, 136, 108, 140, 156, 132, 126, 128 1999-01-20
(forts. från 6 §) Utbildning och universitets- forskning samt studiestöd (forts. UbU1 och snabbprotokoll 182, 161, 180 1998-12-15
Utbildning och universitetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 36, 3, 59, 5, 61, 38, 1, 23, 25 1998-12-15
Förstärkt tillsyn över börser snabbprotokoll 246, 244, 238 1998-04-29
Svar på interpellation 1997/98:242 om Pos- ten AB snabbprotokoll 39, 37, 35 1998-04-28
Frågestund snabbprotokoll 27, 52, 58, 50, 137, 29, 24, 94, 40, 42, 67, 69, 92, 135 1998-04-23
Vissa finansmarknads-, försäkringsrörel- se- och kreditupplysningsfrågor snabbprotokoll 210, 194, 212, 198, 196 1998-03-25
Vissa frågor om länsförvaltningen m.m. snabbprotokoll 70, 68 1998-03-11
Elektroniska anslagstavlor snabbprotokoll 98 1998-03-04
Svar på interpellation 1997/98:109 om sta- tens insatser och kostnader för sekelskiftesom- snabbprotokoll 2, 6, 4 1998-02-10
Svar på interpellation 1997/98:98 om Pos- ten AB snabbprotokoll 40, 44, 42 1998-01-27
Information från regeringen om Försvar- smaktens ekonomi snabbprotokoll 169 1997-12-18
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 179 1997-11-19
Ändringar i kreditupplysningslagen (förnyad behandling) snabbprotokoll 55 1997-06-09
Ändringar i kreditupplysningslagen snabbprotokoll 72, 78, 76 1997-05-28
Förvaltningspolitiska frågor snabbprotokoll 80 1997-04-09
Svar på interpellation 1996/97:235 om sta- tens kostnader för sekelskiftesomställningen snabbprotokoll 31, 35, 33 1997-04-08
Meddelande om fördröjda svar på interpel- lationer snabbprotokoll 117, 115, 113, 119, 104, 121, 99, 106, 101 1997-01-23
Tilläggsbudget för budgetåret 1995/96 snabbprotokoll 167, 175, 177 1996-11-20
Svar på interpellation 1996/97:30 om Kon- kurrensverket och Posten AB snabbprotokoll 51, 53, 49 1996-10-29
Registerbaserad folk- och bostadsräkning år 2000 m.m. snabbprotokoll 51, 57, 55 1995-12-18
Ändringar i lagen om allemanssparande, m.m. snabbprotokoll 97, 107, 104, 99, 101 1995-12-06
Alkoholfrågor snabbprotokoll 119, 121 1995-11-22
Svar på interpellation 1994/95:126 om stadsdelsnämnder i Stockholm snabbprotokoll 6, 3 1995-06-09
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 74, 76 1995-05-18
Fastighetsförvaltning och statlig lokalför- sörjning snabbprotokoll 125, 121, 123 1995-05-17
Ekonomisk demokrati, sparande och ägarspridning snabbprotokoll 217, 215, 223, 221, 219, 213 1995-03-30
Samhällsinformation snabbprotokoll 19, 27 1995-03-22
Svar på fråga 1994/95:315 om arbetsrät- ten snabbprotokoll 105, 99, 101, 103 1995-03-07
Finansiering av medlemskap i EU snabbprotokoll 168 1994-12-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Per Bill

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.