Per Bolund

Bio

Per Daniel Bolund, född 3 juli 1971 i Hässelby i Stockholms län, är en svensk politiker (miljöpartist) och biolog. Han var miljö- och klimatminister mellan februari och november 2021 i regeringen Löfven II och Löfven III. Han var tidigare finansmarknadsminister och biträdande finansminister från 2014 och Sveriges bostadsminister från 2019 i regeringen Löfven I respektive II. Sedan den 4 maj 2019 är han Miljöpartiets ena språkrör, först med Isabella Lövin och från januari 2021 tillsammans med Märta Stenevi.
Mellan den 5 februari 2021 och 30 november 2021 bar Bolund den ceremoniella titeln vice statsminister.
Artikeln innehåller material från wikipedia Per Bolund, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
501 (49.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
165 (16.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
76 (7.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
268 (26.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Per röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Per röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112026-10-11
LedamotUtrikesnämnden2022-10-042026-09-29
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2022-01-112022-10-04
SuppleantFinansutskottet2022-01-112022-09-26
LedamotUtrikesnämnden2021-12-102022-10-02
RiksdagsledamotPernilla Stålhammar 2019-01-22 - 2021-11-302021-11-302022-09-26
Miljö- och klimatministerMiljödepartementet2021-07-092021-11-30
Miljö- och klimatministerMiljödepartementet2021-02-052021-07-09
LedamotKrigsdelegationen2020-01-232022-10-09
StatsrådFinansdepartementet2019-09-102021-02-04
SpråkrörMiljöpartiet de gröna2019-05-04
StatsrådFinansdepartementet2019-01-212019-09-10
RiksdagsledamotStefan Nilsson 2017-07-15 - 2018-09-24, Åsa Lindhagen 2018-09-24 - 2019-01-21, Pernilla Stålhammar 2019-01-22 - 2021-11-30 Statsråd2018-09-242021-11-30
RiksdagsledamotStefan Nilsson 2017-07-15 - 2018-09-24, Åsa Lindhagen 2018-09-24 - 2019-01-21, Pernilla Stålhammar 2019-01-22 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
StatsrådFinansdepartementet2017-07-272019-01-21
StatsrådFinansdepartementet2016-05-252017-07-27
StatsrådFinansdepartementet2014-10-032016-05-25
RiksdagsledamotStefan Nilsson 2014-10-03 - 2016-06-06, Pernilla Stålhammar 2016-06-07 - 2017-07-14, Stefan Nilsson 2017-07-15 - 2018-09-24 Statsråd2014-10-032018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292014-10-02
LedamotFinansutskottet2011-09-192014-09-29
Riksdagsledamot2011-09-162014-09-29
SuppleantEU-nämnden2009-01-132010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2009-01-132010-10-04
SuppleantFörsvarsutskottet2009-01-132010-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2009-01-132010-10-04
Riksdagsledamot2009-01-012010-10-04
RiksdagsledamotChristopher Ödmann 2008-09-01 - 2008-12-312008-09-012008-12-31
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2007-12-142008-10-01
SuppleantEU-nämnden2006-10-242008-11-11
SuppleantFörsvarsutskottet2006-10-242008-10-01
SuppleantTrafikutskottet2006-10-102008-10-01
LedamotNäringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-032008-08-31

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport 2022/23:100 111, 111, 113, 113, 115, 115, 1, 1, 9, 9, 23, 23, 25, 25, 36, 36, 38, 38, 49, 49, 51, 51, 66, 66, 68, 68, 75, 75, 77, 77, 88, 88, 90, 90, 97, 97, 99, 99, 101, 101, 103, 103, 105, 105, 107, 107, 109, 109 2023-04-28
Information från regeringen om regeringens prioriteringar och arbetsprogram inför ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023 2022/23:38 17, 19, 17, 19 2022-12-14
EU-politisk partiledardebatt 2022/23:21 60, 62, 83, 85, 87, 101, 103, 7, 22, 24, 60, 62, 83, 85, 87, 101, 103, 7, 22, 24 2022-11-16
Prövning av förslag till statsminister 2022/23:9 5, 5 2022-10-17
Nato och arbetet mot kärnvapen 2021/22:128 138, 144, 146, 149, 151, 138, 144, 146, 149, 151 2022-06-10
Särskild debatt med anledning av rapporten från de säkerhetspolitiska överläggningarna 2021/22:114 8, 14, 16, 23, 25, 32, 8, 14, 16, 23, 25, 32 2022-05-16
Statsministerns frågestund 2021/22:95 64, 66, 40, 42, 40, 42, 64, 66, 53, 55, 53, 55 2022-04-07
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24 februari 2021/22:76 26, 28, 26, 28 2022-03-01
Ändringar i statens budget för 2022 - Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina 2021/22:75 9, 9 2022-02-28
Svar på interpellation 2021/22:30 om klimatpolitiken inför COP 26 i Glasgow 2021/22:24 1, 3, 5, 7 2021-10-29
Svar på interpellation 2021/22:57 om skötsel av formellt skyddade områden 2021/22:24 8, 10, 12, 14 2021-10-29
Svar på interpellation 2021/22:5 om strandskyddsutredningen 2021/22:14 20, 24, 28, 30 2021-10-12
Svar på interpellationerna 2020/21:866, 871, 872 och 873 om veteranbilar som blir klassade som miljöfarligt avfall 2021/22:14 1, 9, 15, 19 2021-10-12
Svar på interpellationerna 2021/22:7 och 25 om bevarandet av veteranbilar vid ett bensin- och dieselförbud 2021/22:14 31, 37, 43, 46 2021-10-12
Svar på interpellation 2020/21:752 om buller från vindkraftverk 2021/22:10 1, 3, 5, 7 2021-09-24
Svar på interpellation 2020/21:856 om vindkraftens påverkan på Sveriges rennäring 2021/22:10 8, 10, 12, 14 2021-09-24
Svar på interpellation 2020/21:869 om slutförvarets framtid 2021/22:10 15, 17, 19, 21 2021-09-24
Särskild debatt om klimatläget efter IPCC:s nya rapport 2020/21:156 1 2021-09-08
Återupptaget sammanträde 2020/21:156 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 76, 78, 93, 95, 102, 104, 107, 109, 113 2021-09-08
Svar på interpellation 2020/21:697 om ett reformerat strandskydd 2020/21:144 1, 3, 5, 7 2021-06-18
Svar på interpellation 2020/21:731 om statligt stöd till klimatskadlig verksamhet 2020/21:144 8, 10, 12, 14 2021-06-18
Svar på interpellation 2020/21:745 om entreprenadberg och tunnelbanans utbyggnad 2020/21:144 15, 17, 19, 21 2021-06-18
Svar på interpellation 2020/21:772 om Sveriges ansvar för giftigt avfall i Chile 2020/21:144 22, 24, 26, 28 2021-06-18
Partiledardebatt 2020/21:137 8, 85, 87, 89, 34, 36, 103, 105, 51, 53, 43, 45, 8, 72, 74, 8, 81, 64, 83, 66, 34, 36, 94, 96, 104, 39, 51, 41, 53, 8, 60, 111, 72, 62, 113, 8, 74, 116, 81, 83, 8, 34, 36, 94, 96, 34, 36, 51, 104, 53, 96, 8, 98, 39, 51, 41, 53, 24, 113, 72, 26, 74, 116, 118, 120, 122, 124, 60, 126, 85, 72, 62, 128, 87, 74, 8, 85, 87, 102, 104, 58, 60, 112, 24, 114, 26, 102, 116, 104, 118, 96, 120, 98, 112, 114, 116, 118, 85, 120, 87, 89, 113, 116, 118, 120, 122, 58, 124, 60, 103, 126, 105, 128, 8 2021-06-09
Svar på interpellation 2020/21:648 om implementering av EU:s engångsplastdirektiv 2020/21:134 1, 3, 5, 7 2021-06-04
Svar på interpellationerna 2020/21:693 och 694 om Naturvårdsverkets implementering av vapendirektivet 2020/21:134 8, 11, 14, 17 2021-06-04
Svar på interpellation 2020/21:666 om biobränsle och klimat och miljömålen 2020/21:130 1, 3, 5, 7 2021-05-31
Svar på interpellation 2020/21:680 om strandskyddets framtid 2020/21:130 8, 10, 12, 14 2021-05-31
Svar på interpellation 2020/21:715 om besked gällande slutförvaret 2020/21:130 15, 17, 19, 21 2021-05-31
Svar på interpellation 2020/21:718 om vindkraft och spridning av mikroplaster 2020/21:130 22, 24, 26, 28 2021-05-31
Svar på interpellation 2020/21:723 om likvärdig bedömning och tillsyn av impregnerat trä 2020/21:130 29, 31, 33, 35 2021-05-31
Svar på interpellation 2020/21:733 om vindkraftens påverkan på djurlivet 2020/21:130 36, 38, 40, 42 2021-05-31
Svar på interpellation 2020/21:615 om EU:s återhämtningsmedel och nya klimatinsatser 2020/21:121 1, 3, 5, 7 2021-05-07
Svar på interpellation 2020/21:642 om utbyggnaden av vindkraft 2020/21:121 8, 10, 12, 14 2021-05-07
Svar på interpellationerna 2020/21:643, 644 och 667 om antalet vargar på landsbygden 2020/21:121 15, 20, 25, 29 2021-05-07
Hanteringen av använt kärnbränsle 2020/21:111 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190 2021-04-21
Svar på interpellation 2020/21:572 om bostäder i strandnära lägen 2020/21:109 1, 3, 5, 7 2021-04-16
Svar på interpellation 2020/21:558 om klimatsäkring av utsatta städer 2020/21:105 1, 3, 5, 7 2021-04-09
Svar på interpellation 2020/21:582 om effekter på biologisk mångfald av vindkraftverksutbyggnad till havs 2020/21:105 8, 10, 12, 14 2021-04-09
Svar på interpellation 2020/21:508 om regeringens bilpolitik 2020/21:101 14, 18, 21, 23 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:570 om enskilda avlopp 2020/21:101 27, 30, 32, 24 2021-03-26
Svar på interpellationerna 2020/21:500, 501 och 513 om EU:s blyförbud och definitionen av våtmark 2020/21:101 1, 5, 9, 13 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:447 om dumpade gifttunnor i Östersjön 2020/21:97 1, 3, 5, 7 2021-03-19
Svar på interpellation 2020/21:475 om slutförvaret i Östhammar 2020/21:97 15, 18, 21, 23 2021-03-19
Svar på interpellationerna 2020/21:494 och 495 om arbetet med att skydda skog 2020/21:97 8, 10, 12, 14 2021-03-19
Svar på interpellation 2020/21:380 om värnande av träbyggnationer i utomhusmiljö 2020/21:85 1, 3, 5, 7 2021-02-26
Svar på interpellation 2020/21:428 om åtgärder mot långa handläggningstider för miljötillstånd 2020/21:85 8, 10, 12, 14 2021-02-26
Svar på interpellation 2020/21:431 om efterlevnaden av svavelförordningen 2020/21:85 15, 17, 19, 21 2021-02-26
Svar på interpellation 2020/21:330 om riktlinjer för utbyggnad av vindkraft 2020/21:72 23, 27, 31, 33 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:271 om det andra amorteringskravet 2020/21:64 137, 139, 141, 143 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:277 om ett statligt startlån för förstagångsköpare 2020/21:64 144, 146, 148, 150 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:217 om samspelet mellan försvar och byggande 2020/21:57 15, 17, 19, 21 2020-12-18
Svar på interpellationerna 2020/21:182 och 204 om taxonomi 2020/21:49 1, 4, 7, 10 2020-12-08
Svar på interpellationerna 2020/21:190 och 207 om EU-förslaget om taxonomi 2020/21:49 11, 14, 17, 20 2020-12-08
Svar på interpellation 2020/21:115 om bosparkassor 2020/21:39 15, 17, 19, 21 2020-11-20
Svar på interpellation 2020/21:63 om ett centralt skuldregister 2020/21:28 1, 3, 5, 7 2020-11-03
Svar på interpellation 2020/21:42 om unga personers möjlighet att köpa bostad 2020/21:27 22, 24, 26, 28 2020-10-23
Särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt 2020/21:23 2, 10, 12, 14, 16, 18, 38 2020-10-16
Svar på interpellation 2019/20:443 om hållbara investeringar 2019/20:148 8, 10, 12, 14 2020-09-03
Svar på interpellation 2019/20:416 om bostadsbyggandet i Sverige 2019/20:138 15, 17, 19, 21 2020-06-12
Svar på interpellation 2019/20:391 om bostadskris till följd av coronakrisen 2019/20:107 8, 10, 12, 14 2020-04-17
(forts.) Svar på interpellation 2019/20:350 om statens roll i att lösa bostadsbristen 2019/20:80 82, 84 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:350 om statens roll i att lösa bostadsbristen 2019/20:80 74, 78 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:287 om översyn av riksintressen 2019/20:72 15, 17, 19, 21 2020-02-11
Svar på interpellation 2019/20:260 om utredningen om privat initiativrätt 2019/20:64 76, 79, 82, 84 2020-01-28
Svar på interpellation 2019/20:222 om övergivna hus 2019/20:60 1, 4, 7, 9 2020-01-17
Svar på interpellation 2019/20:244 om fler reformer för att öka andelen ägt boende 2019/20:60 10, 12, 14, 16 2020-01-17
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2019/20:44 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 78, 184, 80, 186, 82, 188, 84, 190, 86, 192, 88, 90, 92, 94, 96, 98 2019-12-04
(forts.) Svar på interpellation 2019/20:131 om kreditrestriktioners inverkan på bostadsmarknaden 2019/20:38 67, 69 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:130 om outsourcing av svensk betalningsinfrastruktur 2019/20:38 56, 58, 60, 62 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:131 om kreditrestriktioners inverkan på bostadsmarknaden 2019/20:38 63, 65 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:100 om avmattat bostadsbyggande 2019/20:34 44, 48, 52, 54 2019-11-19
Svar på interpellation 2019/20:34 om handläggningstider för bygglov och fastighetsbildning 2019/20:23 53, 55, 57, 59 2019-10-22
Svar på interpellation 2019/20:38 om unga på bostadsmarknaden 2019/20:23 60, 62, 64, 66 2019-10-22
Svar på interpellation 2019/20:42 om det offentliga åtagandet inom geodata 2019/20:23 67, 69, 71, 73 2019-10-22
Svar på interpellation 2019/20:43 om kreditrestriktionerna 2019/20:23 74, 76, 78, 80 2019-10-22
Svar på interpellation 2018/19:266 om tillgången till byggbar mark 2018/19:102 38, 40, 42, 44, 38, 40, 42, 44 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:239 om ungas möjligheter till bostad 2018/19:98 36, 38, 40, 42 2019-06-03
Svar på interpellation 2018/19:146 om reformer för att möjliggöra att äga sin egen bostad 2018/19:75 35, 38, 41, 43 2019-04-09
Svar på interpellation 2018/19:147 om oklara besked om kreditrestriktioner 2018/19:75 44, 46, 48, 50 2019-04-09
Svar på interpellation 2018/19:133 om lantmäteriernas funktion 2018/19:71 27, 29, 31, 33 2019-04-02
Svar på interpellation 2018/19:57 om säkerhetsbedömning inför försäljning av fastigheter 2018/19:62 35, 37, 39, 41 2019-03-08
Svar på interpellation 2018/19:53 om Lantmäteriets verksamhet 2018/19:54 17, 19, 21, 23 2019-02-15
Svar på interpellation 2018/19:30 om sänkta trösklar in på bostadsmarknaden 2018/19:51 71, 74, 77, 79 2019-02-12
Svar på interpellation 2017/18:538 om amorteringskrav och fallande nyproduktion på bostadsmarknaden 2017/18:120 39, 41, 43, 45 2018-05-28
Svar på interpellation 2017/18:448 om miljömärkningen Svanen 2017/18:99 79, 81, 83, 85 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:452 om miljö- och klimatomställning av personbilar 2017/18:99 86, 88, 90, 92 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:380 om de nya amorteringskraven 2017/18:79 1, 4, 7, 9 2018-03-06
Frågestund 2017/18:69 86, 77, 79, 35, 41, 37, 43, 45, 50, 87, 47, 52, 91, 93, 89, 53, 58, 95, 55, 60, 57, 59, 55, 61, 48, 57, 63, 50, 63, 42, 69, 66, 44, 71, 78, 80, 23, 77, 25, 31, 33, 83, 7, 9, 84, 62, 76, 24, 86, 64, 91, 78, 26, 93, 28, 15, 30, 17, 97, 19, 47, 21, 36, 49, 55, 103, 38, 57, 82, 25, 31, 63, 27, 33, 65, 29, 48, 43, 88, 31, 50, 45, 33, 52, 39, 35, 54, 41, 56, 75, 96, 77, 34, 100, 36, 33, 36, 35, 64, 38, 37, 6, 85, 49, 39, 51, 8, 87, 51, 53, 83, 10, 55, 85, 12, 91, 31, 57, 14, 33, 16, 74, 66, 52, 33, 76, 68, 54, 35, 22, 24, 100, 102, 71, 61, 73, 66, 78, 63, 68, 80, 34, 82, 77, 36, 84, 112, 55, 79, 43, 69, 58, 86, 114, 57, 81, 45, 71, 60, 88, 83, 90, 76, 85, 87, 99, 92, 78, 87, 77, 89, 101, 37, 79, 48, 103, 39, 105, 70, 41, 52, 72, 71, 43, 54, 88, 73, 56, 90, 58, 94, 103, 96, 68, 67, 93, 70, 69, 53, 95, 89, 55, 91, 86, 73, 68, 75, 101, 90, 103, 92, 84, 83, 86, 98, 85, 100, 87, 89, 97, 99, 40, 77, 42, 95, 79, 81, 32, 42, 99, 83, 34, 44, 43, 46, 45, 48, 47, 49, 93, 51, 54, 95, 53, 56, 32, 101, 34, 103, 105, 56, 19, 107, 58, 72, 21, 31, 74, 33, 35, 64, 71, 74, 37, 66, 73, 76, 31, 33, 43, 59, 45, 61, 76, 83, 78, 60, 92, 67, 62, 94, 69, 91, 53, 59, 55, 15, 61, 17, 101, 67, 103, 69, 105, 71, 84, 109 2018-02-08
Svar på interpellationerna 2017/18:332 och 351 om kontanthantering under kris 2017/18:67 16, 19, 22, 25 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:266 om fossilfria AP-fonder 2017/18:55 23, 25, 27, 29 2018-01-16
Ytterligare verktyg för makrotillsyn 2017/18:49 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 2017-12-13
Svar på interpellation 2017/18:64 om prioriteringar inom penningpolitiken 2017/18:38 1, 3, 5, 7 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:84 om implementeringen av IDD-direktivet 2017/18:34 77, 79, 81, 83 2017-11-21
Svar på interpellation 2016/17:579 om betalningsmedel 2016/17:133 56, 58, 60, 62 2017-08-31
Svar på interpellation 2016/17:421 om regeringens konsumentpolitiska inriktning 2016/17:98 33, 35, 37, 39 2017-04-21
Svar på interpellation 2016/17:325 om den misstänkta brottsligheten vid Statens fastighetsverk 2016/17:79 66, 68, 70, 72 2017-03-14
Svar på interpellation 2016/17:253 om översynen av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen 2016/17:67 80, 82, 84, 86 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:260 om en infrastruktur för kontanter 2016/17:67 87, 89, 91, 93 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:178 om konsumtionens miljö- och klimatpåverkan 2016/17:50 44, 46, 48, 50 2016-12-20
(forts. från § 8) Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) 2016/17:37 160, 162, 164, 166, 169, 171 2016-11-30
Svar på interpellation 2016/17:114 om ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning 2016/17:36 29, 31, 33, 35 2016-11-29
Svar på interpellation 2016/17:119 om AP-fondernas investeringar i det ockuperade Västsahara 2016/17:36 36, 38, 40, 42 2016-11-29
Svar på interpellation 2015/16:666 om provisionsförbud vid försäljning av finansiella produkter 2015/16:117 1, 1 2016-06-10
Svar på interpellation 2015/16:643 om införande av nytt betalningsdirektiv 2015/16:113 22, 24, 26, 28 2016-05-27
Svar på interpellation 2015/16:531 om statliga bankgarantier 2015/16:106 68, 70, 72, 74 2016-05-17
Svar på interpellation 2015/16:603 om permanenta undantag i detaljplaner 2015/16:106 75, 77, 79, 81 2016-05-17
Svar på interpellation 2015/16:505 om ny anläggning för skyddscentrum i Umeå 2015/16:89 38, 40, 42, 44 2016-04-08
Svar på interpellationerna 2015/16:499 och 508 om Öresundspendlares möjlighet till bolån 2015/16:89 29, 32, 35, 37 2016-04-08
Svar på interpellation 2015/16:450 om vikten av kommunal konsumentvägledning 2015/16:79 22, 24, 26, 28 2016-03-11
Svar på interpellationerna 2015/16:376 och 377 om kontanthantering 2015/16:71 22, 25, 29, 33 2016-02-26
Svar på interpellation 2015/16:185 om optimala skattemässiga förutsättningar för delningsekonomin 2015/16:35 57, 59, 61, 63 2015-11-27
Svar på interpellation 2015/16:141 om förluster för pensionssystemet 2015/16:28 94, 96, 98, 100 2015-11-17
Svar på interpellation 2015/16:40 om nivån på hushållens skuldsättning 2015/16:14 20, 22, 24, 26 2015-10-15
Svar på interpellation 2014/15:674 om svenska hushållens ekonomi 2015/16:4 10, 12, 14, 16 2015-09-18
Svar på interpellation 2014/15:710 om ökande skuldkvoter för hushållen 2014/15:123 8, 10, 12, 14 2015-09-10
Svar på interpellation 2014/15:574 om marknadsföring av lån och delbetalning på upprättad faktura 2014/15:106 55, 57, 59, 61 2015-05-29
Svar på interpellation 2014/15:374 om kontanthantering i hela landet 2014/15:89 48, 52, 56, 58 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:425 om barnkonsekvensanalys vid överskuldsättning 2014/15:84 54, 56, 58, 60 2015-04-10
Svar på interpellation 2014/15:153 om amorteringskrav på bostadslån 2014/15:30 66, 68, 71, 74 2014-12-02
Svar på interpellationerna 2014/15:111 och 114 om avskaffandet av anslaget till finansmarknadsforskning 2014/15:26 36, 39, 42, 45 2014-11-25
Svar på interpellation 2014/15:30 om sms-lån 2014/15:15 91, 94, 97, 99 2014-11-04
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2014 snabbprotokoll 62, 6, 8, 27, 2, 40, 29, 64, 42 2014-06-26
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013 snabbprotokoll 21 2014-06-11
Vårändringsbudget för 2014 snabbprotokoll 2, 12, 10 2014-06-11
(forts. från 9 §) Svar på interpellation 2013/14:434 om stöd till kvinnojourer snabbprotokoll 98, 94 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:434 om stöd till kvinnojourer snabbprotokoll 28 2014-06-05
Direktupphandling snabbprotokoll 13 2014-05-28
En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna snabbprotokoll 2 2014-05-28
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande snabbprotokoll 126, 97, 91, 87, 103, 101, 113, 52, 89, 93, 99, 111, 165, 105, 167, 95, 115, 109, 50, 107, 128 2014-04-09
Svar på interpellation 2013/14:353 om beslut om styrelse i Carnegie bank snabbprotokoll 25, 29, 22 2014-04-08
Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor snabbprotokoll 2, 200 2014-04-02
Svar på interpellation 2013/14:277 om organisationen kring offentlig upphandling snabbprotokoll 95, 97, 99 2014-02-25
Offentlig upphandling snabbprotokoll 184, 183, 108, 173, 164, 182, 181 2014-02-19
Vattenfalls planer på brytning av brunkol i Tyskland snabbprotokoll 107 2013-12-12
Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt snabbprotokoll 189, 193, 201, 191, 199, 195, 197 2013-12-04
Klimatfinansieringen snabbprotokoll 42, 40 2013-11-21
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 snabbprotokoll 98 2013-11-20
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna snabbprotokoll 46, 2, 18, 27, 23, 53, 63, 21, 44, 18, 51, 34, 10, 4, 20, 35, 2, 64, 66, 37, 29, 48, 74, 61, 16, 66, 68, 50, 76, 12, 36 2013-11-20
Svar på interpellation 2013/14:45 om Vattenfalls lobbying mot stöd till förnybar energi snabbprotokoll 15, 20 2013-10-25
Svar på interpellationerna 2013/14:24 och 40 om hållbarhetsmål och Vattenfalls nya dagbrott för kol snabbprotokoll 2, 6, 10 2013-10-25
(forts. från 18 §) Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt (forts. FiU15) snabbprotokoll 131, 137, 133, 135, 139, 129 2013-10-23
Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt snabbprotokoll 127 2013-10-23
Förnybara drivmedel snabbprotokoll 38, 40 2013-10-17
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande protokoll 60, 68, 56, 23, 25, 85, 76, 92, 83, 74, 66, 58, 94, 64, 62 2013-09-18
Riktlinjer för den ekonomiska politiken snabbprotokoll 70, 44, 72, 12, 25, 10, 2, 46, 23 2013-06-19
(forts. från 13 §) Vårändringsbudget för 2013 (forts. FiU21) snabbprotokoll 123, 125 2013-06-17
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2012 snabbprotokoll 137 2013-06-17
Vårändringsbudget för 2013 snabbprotokoll 118 2013-06-17
(forts. från 8 §) Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2010-2012 (forts. FiU24) snabbprotokoll 93 2013-05-30
Utredning av Nuonaffären snabbprotokoll 67 2013-05-23
Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen snabbprotokoll 51, 27, 35, 23, 45, 67, 43, 57, 33, 43, 47, 110, 23, 65, 6, 58, 25, 31, 39, 49, 53, 55, 29, 37, 93, 59, 108, 91, 25, 45, 8, 56 2013-04-15
Granskning av EU-kommissionens meddelande om en plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union snabbprotokoll 121, 114, 119 2013-03-27
Kommunala frågor snabbprotokoll 139 2013-03-27
Statlig förvaltning och statistikfrågor snabbprotokoll 130 2013-03-27
(forts. från 10 §) Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen (forts. FiU28) snabbprotokoll 121, 124, 119, 123, 117, 115 2013-03-06
Svar på interpellationerna 2012/13:277, 278 och 297 om Nuonaffären snabbprotokoll 81, 70, 75 2013-03-05
Svar på interpellation 2012/13:175 om statsbudgeten som verktyg för att minska ekonomiska klyftor mellan kvinnor och män snabbprotokoll 32, 36, 28 2013-01-29
Amorteringskrav snabbprotokoll 80, 82 2013-01-24
Svar på interpellation 2012/13:197 om makulering av svenska utsläppsrätter snabbprotokoll 33, 30, 27 2013-01-24
Låneram för SAS-koncernen snabbprotokoll 10, 14, 16, 12, 8 2012-12-11
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011 snabbprotokoll 147, 149 2012-12-06
Sveriges roll i internationella klimatförhandlingar snabbprotokoll 31, 29 2012-11-29
(forts. från 8 §) Lån till IMF (forts. FiU17) snabbprotokoll 99 2012-11-22
Riksrevisionens rapport om miljökrav i offentlig upphandling - är styrningen mot klimatmålet effektiv? snabbprotokoll 115 2012-11-21
Aktuell debatt: De ökade varslen på arbetsmarknaden snabbprotokoll 81, 73, 89 2012-11-16
Energiförsörjningen i Sverige protokoll 8, 6 2012-10-04
Svar på interpellation 2011/12:307 om verksamhetsutövares ekonomiska ansvar vid större olyckor protokoll 13, 11, 15 2012-06-05
Geografisk utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken till södra och östra Medelhavsregionen protokoll 135 2012-05-31
Riksrevisionens rapport om Stabilitetsfonden protokoll 138 2012-05-31
Auktionering av utsläppsrätter protokoll 34, 36, 27 2012-05-30
Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer protokoll 11, 1, 9 2012-05-30
Svar på interpellation 2011/12:355 om effekter av peak oil på svensk ekonomi protokoll 77, 75, 72 2012-05-29
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 maj protokoll 25 2012-05-25
Aktuell debatt: Hushållens skuldsättning protokoll 119, 103, 111, 100 2012-04-19
Bredare mått på samhällsutvecklingen protokoll 165, 168, 170 2012-04-12
Svar på interpellation 2011/12:204 om Sveriges hållning till EIB:s utlåning till fossilbaserade projekt protokoll 58, 54, 56 2012-02-28
Aktuell debatt: Förekomsten av riskkapitalbolag i den skattefinansierade välfärden protokoll 4, 20, 12 2012-02-03
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 30 januari protokoll 10, 8 2012-02-01
Allmänna bidrag till kommuner protokoll 22, 20, 27, 54, 67, 17, 56, 50, 25, 9, 12, 69, 15 2011-12-20
Samhällsekonomi och finansförvaltning protokoll 6, 4, 1, 6, 2, 2, 4 2011-12-20
Utlåtande över grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer protokoll 40 2011-12-20
Utlåtande om EU:s långtidsbudget 2014-2020 protokoll 137, 139, 141 2011-12-15
Svar på interpellation 2011/12:103 om finansiering av klimatåtgärder under Durbanmötet protokoll 57, 54 2011-12-09
Kvothöjning och stadgeändring i Internationella valutafonden protokoll 136 2011-11-23
Vattenfall och Tysklands beslut om kärnkraftsavveckling protokoll 35, 33 2011-11-17
Aktuell debatt: Den ekonomiska situationen i euroområdet och i övriga Europa protokoll 4, 12, 20 2011-10-25
Debatt med anledning av budgetpropositionen snabbprotokoll 29, 61, 100, 80, 39, 55, 41, 37, 35, 53, 98, 49, 63, 45, 53, 60, 118, 35, 31, 51, 120, 58, 27, 49, 6, 41, 87, 78, 8, 55, 39, 85, 98, 96, 47, 37, 43, 33, 51, 45, 47, 43 2011-09-20
Förändrat uppdrag för Sveaskog AB protokoll 171, 159, 173 2010-06-22
(forts. från 3 §) Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte (forts. NU26) snabbprotokoll 138, 153, 120, 122, 136, 182, 168, 126, 166, 124, 184, 128, 155 2010-06-17
Företagsutveckling - statliga insatser för finansiering och rådgivning snabbprotokoll 223 2010-06-17
Kommersiell valjakt snabbprotokoll 63, 65 2010-06-17
Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB snabbprotokoll 88, 79, 97, 108, 69, 81, 106, 90, 99 2010-06-03
Vissa konkurrensfrågor snabbprotokoll 121 2010-06-03
Införande av trängselskatt i Göteborg snabbprotokoll 15, 11, 13 2010-05-26
(forts. från 10 §) Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet (forts. NU16) protokoll 95, 97, 93 2010-05-20
Effektreserven i framtiden snabbprotokoll 17 2010-04-29
Svar på interpellationerna 2009/10:313 och 314 om bränsle till svenska kärnreaktorer snabbprotokoll 15, 21, 18 2010-04-27
Sveriges hantering av utsläppsrätter protokoll 55, 38, 57, 36, 40 2010-04-14
Nyemission i SAS AB (publ) protokoll 14, 31, 29, 3, 16, 26, 5, 7, 19, 24, 21 2010-03-25
Utbyggnad av kärnkraft protokoll 78, 76 2010-03-25
Vissa mineralpolitiska frågor protokoll 114, 181, 179, 174, 140, 168, 112, 127, 170, 192, 183, 129, 161, 167, 142, 157, 177, 169, 165, 190, 159, 155, 116, 172, 153 2010-03-24
Vattenfalls kärnkraftverk i Tyskland protokoll 42, 44 2010-02-18
Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion m.m. protokoll 92, 77, 81, 94, 79 2010-02-17
Svar på interpellation 2009/10:167 om uttagsskatt på kooperativ vindkraft protokoll 72, 69, 76 2010-02-12
Svar på interpellation 2009/10:168 om utvecklingen för kooperativ vindkraft protokoll 8, 5, 2 2010-01-29
Svar på interpellationerna 2009/10:119, 145 och 171 om styrningen av Vattenfall protokoll 12, 20 2009-12-21
Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, m.m. protokoll 50, 63, 38, 61, 48 2009-12-17
Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden protokoll 54, 30, 43, 45, 32, 59, 52, 20, 57 2009-11-25
Alternativ dragning av gasledningen i Östersjön protokoll 45, 43 2009-11-12
Genomförande av tjänstedirektivet protokoll 44, 26, 13, 3, 28, 15, 46 2009-11-04
Regelförenklingsarbetet protokoll 51, 57, 59 2009-11-04
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 29 och 30 oktober protokoll 28, 26 2009-11-03
Signalspaning protokoll 137, 139, 141 2009-10-14
Regeringens miljöpolitik protokoll 64 2009-10-01
Vattenfalls agerande i miljöfrågor utomlands protokoll 48, 46 2009-09-24
Riktlinjer för energipolitiken protokoll 165, 167, 128, 111, 139, 123, 141, 126, 147, 145, 121 2009-06-15
Riktlinjer för klimatpolitiken m.m. och Vitbok om klimatanpassning protokoll 79, 54, 94, 92, 105, 52, 70, 103, 72, 42, 81, 59, 57 2009-06-15
Vissa elmarknadsfrågor protokoll 173, 162, 175 2009-06-15
Uttagsskatten på kooperativ vindkraft protokoll 63, 61 2009-05-07
Svar på interpellation 2008/09:390 om kärnkraftsutbyggnaden protokoll 27, 32 2009-04-21
Svar på interpellation 2008/09:423 om Vattenfall protokoll 44 2009-04-21
Svar på interpellationerna 2008/09:378 och 380 om uttagsskatt på el från vindkraftverk protokoll 104, 110, 107 2009-04-21
Svar på interpellationerna 2008/09:383, 384, 387 och 403 om bonussystem i den statliga sektorn protokoll 3, 12, 7 2009-04-21
Svar på interpellation 2008/09:372 om klimatinformation protokoll 82, 80, 78 2009-03-23
Svar på interpellation 2008/09:375 om klimatstöd till Världsbankens Clean Technology Fund protokoll 98, 100, 102 2009-03-17
Europeiska energinät protokoll 157, 159, 164, 162, 147 2009-03-12
Nyemission i SAS AB protokoll 114 2009-03-12
Ändringar i lagen om elcertifikat - tilldelningsprinciper och förhandsbesked protokoll 120, 118, 122, 135, 133 2009-03-12
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG protokoll 91, 93, 72, 74, 88, 86, 70 2009-02-25
Svar på interpellation 2008/09:259 om barncancer och kärnkraft protokoll 75, 77, 80, 83 2009-02-10
Vindkraften protokoll 60, 58 2009-01-22
Statliga företag protokoll 75, 62, 50, 84, 56, 79, 103, 81, 85, 46, 101, 86, 87, 64, 48 2009-01-21
Svar på interpellation 2007/08:734 om cykelturism protokoll 39, 41, 44 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:735 om utredning om konkurrens i fjärrvärmenäten protokoll 95, 97, 99 2008-06-24
(forts.) Lag om signalspaning m.m. (forts. FöU14) protokoll 160 2008-06-17
Ny förvaltningsstruktur inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken protokoll 47, 57, 68, 59, 66 2008-06-17
Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S protokoll 28, 35, 37, 15, 13, 26, 3 2008-06-17
Ny konkurrenslag m.m. protokoll 169 2008-06-11
Vatten- och luftvård protokoll 146, 162, 164, 157, 148, 159, 150 2008-05-15
Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik protokoll 90, 98, 96 2008-05-14
(forts. från 9 §) Fjärrvärmelag m.m. (forts. NU11) protokoll 116, 99, 109, 119, 114, 111, 121 2008-05-08
Svar på interpellation 2007/08:529 om statlig styrning av Vattenfall AB protokoll 34, 36, 38 2008-04-22
Vattenfalls planer på ett kolkraftverk i Hamburg protokoll 49, 51 2008-04-17
Miljöpolitiken protokoll 95, 93 2008-04-03
Företagsfrämjande insatser protokoll 174, 189, 176, 163, 187 2008-04-02
Vissa näringspolitiska frågor protokoll 202, 211, 119, 209, 205, 217, 219 2008-04-02
Svar på interpellation 2007/08:471 om återställande av förmånsrätten protokoll 11, 13, 9 2008-03-28
Kärnkraftssäkerheten protokoll 42, 40 2008-03-27
Genomförande av ekodesigndirektivet protokoll 138 2008-03-05
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - uppföljningsrapport 2007 protokoll 14, 3, 16 2008-01-23
Särskild debatt om gasledningen i Östersjön protokoll 7, 21, 14 2007-12-21
Energi protokoll 197, 195, 186, 224, 207, 180, 222, 188, 216, 205 2007-12-17
Näringsliv protokoll 100, 12, 113, 43, 102, 10, 30, 41, 126, 115, 4, 90, 28, 128 2007-12-17
Regional utveckling protokoll 153 2007-12-17
Svar på interpellation 2007/08:196 om eventuell förlängning av upplåtelsen av Bromma flygplatsområde protokoll 110, 115, 112 2007-12-04
(forts.) Svar på interpellation 2007/08:144 om Bromma flygplats i framtiden protokoll 52 2007-11-27
Svar på interpellation 2007/08:126 om tilldelning av utsläppsrätter och klimatmål protokoll 82, 78, 80 2007-11-27
Svar på interpellation 2007/08:144 om Bromma flygplats i framtiden protokoll 47 2007-11-27
Svar på interpellation 2007/08:124 om regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna protokoll 75, 77, 73 2007-11-23
Svar på interpellation 2007/08:30 om svenskt kärnbränsle till Sellafield protokoll 38, 35 2007-11-13
Särskild debatt om Finansdepartementets samröre med investmentbanken Carnegie kring försäljningen av sex statliga bolag protokoll 7, 21, 14 2007-10-24
Del 3: Näringspolitik protokoll 484, 515, 474, 472, 476, 508, 530, 506, 517, 482, 493, 468, 480, 478, 470, 491, 532 2007-10-18
Försäljning av vissa statligt ägda företag protokoll 28, 13, 3, 15, 44, 46, 26 2007-06-20
(forts. från 16 §) Införande av trängselskatt i Stockholm (forts. SkU19) protokoll 196, 209, 198, 200, 207 2007-06-14
(forts. från 11 §) Vissa energipolitiska frågor (forts. NU11) protokoll 132, 127, 125, 130 2007-05-24
Vissa energipolitiska frågor protokoll 110, 233, 108, 93, 99, 101, 231, 223 2007-05-24
Vissa konkurrenspolitiska frågor protokoll 149, 151, 147 2007-05-24
Trängselskatten i Stockholm protokoll 43, 41 2007-04-19
Vissa handelspolitiska frågor protokoll 181, 176, 183, 174, 178 2007-04-18
Svar på interpellation 2006/07:440 om fördelning av utsläppsrätter protokoll 20, 22, 18 2007-04-13
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars protokoll 10, 12 2007-03-13
Ekonomiska styrmedel på miljöområdet protokoll 46, 48 2007-03-01
Övergripande kulturfrågor protokoll 191 2007-03-01
Aktuell debatt: Kärnsäkerheten protokoll 68, 52, 54, 61 2007-02-28
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006-2008 protokoll 4 2007-02-28
Svar på interpellation 2006/07:207 om utsläppsrätter till fossilgas och skatt på fjärrvärme protokoll 26, 30, 28 2007-02-23
Målsättningen på klimatområdet protokoll 70 2007-02-22
Aktuell debatt: Statliga bolag protokoll 8, 15 2007-02-21
Svar på interpellation 2006/07:239 om regeringens begäran om fler utsläppsrätter från EU-kommissionen protokoll 52, 56, 54 2007-01-30
Svar på interpellation 2006/07:148 om åtgärder mot import av illegalt avverkat timmer protokoll 75, 73, 77 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:130 om uranbrytning i Sverige protokoll 15, 18 2007-01-16
Svar på interpellation 2006/07:75 om strategi för kärnkraftsavvecklingen och energiomställningen protokoll 6, 3 2007-01-16
Näringsliv, jord- och skogsbruk protokoll 56, 19, 42, 44, 21, 23, 58 2006-11-08
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Lahtis den 20 oktober protokoll 54, 56 2006-10-24
Trängselskatten protokoll 38, 36 2006-10-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Per Bolund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.