Per Erik Granström

Bio

Per Erik Granström, född 13 februari 1942 i Arjeplog, död 24 juli 2011 i Ludvika, var en svensk politiker (socialdemokrat), som var riksdagsledamot 1991-2006.
Artikeln innehåller material från wikipedia Per Erik Granström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2624 (92.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
16 (0.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
1 (0%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
200 (7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Per Erik röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Per Erik röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksrevisionens styrelse2003-03-122006-10-16
LedamotNordiska rådets svenska delegation2002-10-152004-10-28
LedamotSkatteutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantNäringsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotNordiska rådets svenska delegation1998-10-202002-09-30
LedamotLagutskottet1998-10-132002-09-29
LedamotSkatteutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotTrafikutskottet1995-10-111998-10-04
SuppleantTrafikutskottet1995-01-261995-10-10
SuppleantNordiska rådets svenska delegation1994-10-181998-10-05
SuppleantLagutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet1994-10-111995-10-10
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantLagutskottet1993-02-251994-10-02
Riksdagsledamot1991-10-051994-10-03
ErsättareOdd Engström1991-09-301991-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. protokoll 33, 29, 31, 39, 35, 37, 41 2006-06-02
Skatt på flygresor protokoll 43 2006-06-02
Bostadsbeskattningen protokoll 35, 33 2006-04-26
Allmänna motioner om energibeskattning m.m. protokoll 125, 119, 123, 121 2006-04-06
Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning protokoll 77 2006-03-08
Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag protokoll 99 2005-12-14
Drivmedelsskatter protokoll 11, 9 2005-10-26
Motioner om energibeskattning m.m. protokoll 151, 149, 153, 147, 155 2005-03-23
Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter protokoll 45, 47, 43 2004-12-16
Anslagen till Skatteverket, kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m. protokoll 22, 99 2003-11-26
Direktavdrag för lantmäteriförrättningsut- gifter vid omarrondering snabbprotokoll 171 2003-06-04
Allmänna motioner om inkomstbeskatt- ning snabbprotokoll 24 2003-03-19
ROT-avdragets effekter snabbprotokoll 160, 153, 151, 148, 162 2002-06-12
Sänkt skatt på alkylatbensin, m.m. snabbprotokoll 141, 145, 143 2002-06-12
En ny lag om självdeklarationer och kon- trolluppgifter snabbprotokoll 149, 147, 145 2001-12-12
Vissa punktskattefrågor, m.m. snabbprotokoll 122, 118, 124, 126, 120 2001-11-28
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 13) snabbprotokoll 60, 56, 58, 62, 54 2001-10-18
Inköp av bränsle och alkohol utan punkt- skatt, m.m. snabbprotokoll 162, 160, 164 2001-05-30
Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution snabbprotokoll 2 2001-04-04
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 415, 417 2001-01-18
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 175, 177, 251, 249, 247, 245, 243, 257, 253, 255 2001-01-17
Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget, m.m. snabbprotokoll 39, 41, 43 2000-12-14
Anslagen till Skatteförvaltningen och Tull- verket, m.m. snabbprotokoll 33, 25, 31, 27, 29 2000-11-30
Vissa punktskattefrågor snabbprotokoll 59, 53, 57, 63, 61, 55, 65 2000-06-07
Allmänna motioner om taxering och skat- tebetalning m.m. snabbprotokoll 109, 102, 98, 159, 100, 153, 155, 111, 157, 151 2000-04-05
Allmänna motioner om punktskatter snabbprotokoll 214, 210, 193, 185, 218, 197, 216, 189, 191, 187, 212, 220, 195 2000-03-08
Anslagen till Skatteförvaltningen och Tull- verket snabbprotokoll 32, 30, 28, 24, 26 1999-12-01
Riksdagens revisorers förslag angående resursförstärkning snabbprotokoll 73 1999-04-14
Behandling av personuppgifter i skatte- myndigheternas brottsutredande verksamhet, snabbprotokoll 73, 77, 79, 75, 81 1999-03-03
Anslag till Skatteförvaltningen och Tull- verket snabbprotokoll 21, 6, 8, 4, 19, 12, 10 1998-12-09
Statens ansvar på postområdet snabbprotokoll 232, 234, 236 1998-06-04
Svar på interpellationerna 1997/98:252 och 255 om Kilsbergen snabbprotokoll 11, 18 1998-04-27
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 253, 255 1998-01-21
Postlagen samt uppföljning av de post- och telepolitiska målen snabbprotokoll 150, 144, 136, 156, 148, 146, 152, 138, 142, 140, 154, 139 1996-11-06
Stiftelser snabbprotokoll 76 1994-04-13
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 100 1994-02-09
Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och snabbprotokoll 231, 229 1993-12-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Per Erik Granström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.