Per Lodenius

Bio

Per Gunnar Lodenius, född 28 februari 1966 i Norrtälje, är en svensk politiker (centerpartist), som var riksdagsledamot mellan 2006 och 2021, invald för Stockholms läns valkrets.Han är utbildad svensklärare och var i början av 1990-talet egenföretagare, som frilansande danspedagog.I riksdagen var Lodenius ledamot av kulturutskottet 2011–2021 och civilutskottet 2010–2011, samt suppleant i utbildningsutskottet 2006–2018 och 2019–2021, trafikutskottet 2006–2009, kulturutskottet 2009–2010, socialutskottet 2017–2021 och EU-nämnden 2018–2021. Han har tidigare varit Centerpartiets talesperson i särskolefrågor resepektive kulturfrågor.Mellan 2011 och 2015 var Lodenius distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms län. Han är sedan 2017 ordförande för Bygdegårdarnas riksförbund.Lodenius har varit ledamot av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun sedan valet 1994. Han var med i riksdagens nykterhetsgrupp och i riksdagens handikappforum liksom i svensk-brittiska parlamentariska föreningen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Per Lodenius, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
631 (49.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
154 (12%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
93 (7.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
403 (31.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Per röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Per röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2021-09-172021-09-30
SuppleantCivilutskottet2020-03-182021-09-30
SuppleantFinansutskottet2020-03-182021-09-30
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182021-09-30
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182021-09-30
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182021-09-30
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182021-09-30
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182021-09-30
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182021-09-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182021-09-30
SuppleantUtbildningsutskottet2019-04-032021-09-30
SuppleantEU-nämnden2018-10-162021-09-17
SuppleantSocialutskottet2018-10-162021-09-30
LedamotKulturutskottet2018-10-022021-09-30
Riksdagsledamot2018-09-242021-09-30
SuppleantSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
SuppleantSocialutskottet2017-02-012018-09-24
SuppleantUtbildningsutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotKulturutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotKulturutskottet2011-10-142014-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet2010-10-192014-09-29
LedamotCivilutskottet2010-10-122011-10-13
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantKulturutskottet2009-02-112010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2006-10-102009-02-11
SuppleantUtbildningsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Barns och ungas läsning 2020/21:143 84 2021-06-17
Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden 2020/21:143 75 2021-06-17
Ungdomspolitik 2020/21:143 94 2021-06-17
Politik för konstnärers villkor 2020/21:124 151, 151 2021-05-20
Folkbildningsfrågor 2020/21:116 171, 171, 84 2021-04-30
Det civila samhället, inklusive trossamfund 2020/21:91 23, 23 2021-03-10
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2020/21:84 157, 142, 157 2021-02-25
(forts. från § 5) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2020/21:46 105, 105 2020-12-03
Komvux för stärkt kompetensförsörjning 2019/20:131 16, 16 2020-06-03
Vitbok om artificiell intelligens 2019/20:131 10, 10 2020-06-03
Frågor om film och public service 2019/20:114 72, 72 2020-04-29
Kultur för alla 2019/20:114 64, 144, 146, 114, 148, 150, 152, 152, 2, 64, 4, 150, 4, 137 2020-04-29
Spelfrågor 2019/20:81 44, 46, 48, 158, 44, 46, 48 2020-03-04
Frågestund 2019/20:45 52, 54, 52, 54 2019-12-05
Kultur, medier, trossamfund och fritid 2019/20:45 25, 25, 15, 31, 141, 143, 145, 13, 15, 17, 163, 39, 41, 24 2019-12-05
Det kyrkliga kulturarvet 2019/20:35 113, 113 2019-11-20
Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 2019/20:24 21, 21 2019-10-23
Allmänna kulturfrågor 2018/19:92 24, 128 2019-05-14
Kulturskaparnas villkor 2018/19:92 15 2019-05-14
Civila samhället inklusive trossamfund 2018/19:80 53, 120 2019-04-24
(forts. från § 10) Folkbildningsfrågor (forts. KrU9) 2018/19:57 115 2019-02-28
Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service 2018/19:16 26, 28, 30 2018-11-14
En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället 2018/19:13 43 2018-11-07
En omreglerad spelmarknad 2017/18:127 6 2018-06-07
En kommunal kulturskola för framtiden 2017/18:117 57 2018-05-23
Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans 2017/18:115 6, 14, 22 2018-05-21
Vissa förslag på assistansområdet 2017/18:111 14 2018-05-15
Idrott, friluftsliv och folkbildning 2017/18:77 25 2018-03-01
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken 2017/18:40 13, 15, 17 2017-11-30
Konstarter och kulturskaparnas villkor 2016/17:113 91 2017-05-18
Spel- och folkbildningsfrågor 2016/17:113 27 2017-05-18
Vuxenutbildningen 2016/17:105 17 2017-05-04
Stöd till personer med funktionsnedsättning 2016/17:96 18, 20, 22 2017-04-19
(forts. från § 6) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2016/17:38 130, 132 2016-12-01
Aktuell debatt om personlig assistans 2016/17:23 29, 37, 45 2016-10-28
Förutsättningar för svensk film 2015/16:116 190, 192, 174, 176, 178 2016-06-09
Folkbildning och spelfrågor 2015/16:92 129 2016-04-14
Konstarter och kulturskapares villkor 2015/16:87 114, 116, 118 2016-04-06
Kulturarvsfrågor 2015/16:85 153, 156, 126, 48, 48, 128, 162, 160, 158, 156, 17, 65, 67, 69 2016-03-23
Civila samhället 2015/16:82 15 2016-03-17
Kultur och fritid för barn och unga 2015/16:62 85, 13, 179, 175, 177, 106, 108, 110, 129, 138, 129 2016-02-03
Litteratur, läsande och språk 2014/15:114 13 2015-06-11
Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund 2014/15:114 28 2015-06-11
(forts. från § 12) Folkbildningsfrågor (forts. KrU8) 2014/15:82 123 2015-04-08
(forts. från § 7) Vissa kulturfrågor (forts. KrU2) 2014/15:59 112 2015-02-12
(forts. från 16 §) Folkbildningsfrågor (forts. KrU8) snabbprotokoll 119 2014-06-24
(forts. från 12 §) Lättare att läsa (forts. KrU11) snabbprotokoll 108 2014-06-17
Fokus på unga snabbprotokoll 77, 81, 75, 79, 73 2014-06-17
Politik för det civila samhället m.m. snabbprotokoll 23 2014-05-05
Sänkningen av restaurangmomsen snabbprotokoll 64, 62 2014-02-06
(forts. från 8 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 136 2013-12-11
Läsa för livet snabbprotokoll 190 2013-12-11
Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019 snabbprotokoll 126 2013-11-20
Ny bibliotekslag snabbprotokoll 18 2013-10-24
Mål för friluftslivspolitiken snabbprotokoll 80 2013-06-13
Kulturmiljöns mångfald snabbprotokoll 176 2013-06-12
Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön snabbprotokoll 121 2013-05-23
Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund snabbprotokoll 88 2013-05-23
(forts. från 11 §) Litteratur, läsande, bibliotek och språk (forts. KrU7) snabbprotokoll 113 2013-05-02
Public service-frågor snabbprotokoll 132, 153 2013-05-02
(forts. från 10 §) Kultur och fritid för barn och unga (forts. KrU5) snabbprotokoll 118, 114, 122, 120, 116, 124, 126 2013-03-14
(forts. från 7 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 119, 123, 121 2012-12-11
Filmpolitiska frågor snabbprotokoll 154 2012-12-11
Litteratur, språk, läsande och bibliotek protokoll 80 2012-06-11
Politik för det civila samhället protokoll 104 2012-06-11
Avdragsrätt för inköp av konst protokoll 65, 67 2012-06-07
Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet protokoll 18 2012-05-03
Mediefrågor protokoll 200 2012-03-21
En ny gymnasiesärskola protokoll 11 2012-02-29
Undervisningen för elever med särskilda behov protokoll 49, 51 2011-11-17
Ny lag om leksakers säkerhet snabbprotokoll 30, 28, 32 2011-05-11
Kompetensbrister i LSS-verksamheten för barn och ungdomar snabbprotokoll 26, 24 2011-05-05
(forts. från 12 §) Vuxenutbildning (forts. UbU9) snabbprotokoll 129 2011-04-14
Familjerättsliga frågor snabbprotokoll 139 2011-04-14
Ersättnings- och insolvensrättsliga frågor snabbprotokoll 48, 46, 50 2011-04-06
Ändringar i skuldsaneringslagen m.m. snabbprotokoll 9 2011-04-06
Konsumentfrågor snabbprotokoll 180 2011-03-17
Ny fastighetsmäklarlag snabbprotokoll 4 2011-03-02
Ny konsumentkreditlag snabbprotokoll 109 2010-12-08
Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer protokoll 87, 89, 85 2010-05-21
Alkolås för dömda rattfyllerister protokoll 66, 68 2010-05-20
Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola protokoll 30 2010-03-24
En strategi för ungdomspolitiken protokoll 81, 79, 77 2010-02-10
Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting protokoll 72 2009-11-04
(forts. från 10 §) Statens stöd till idrotten (forts. KrU8) protokoll 96, 94, 92 2009-05-07
Kommunernas ansvar för LSS-stöd protokoll 59, 57 2009-05-07
Vuxenutbildning protokoll 158, 156, 160 2009-03-26
Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket protokoll 28, 22, 24, 20, 26, 30, 18 2008-11-27
Vildsvinsbeståndet protokoll 54, 56 2008-10-30
Svar på interpellation 2007/08:776 om hotade jobb i Hallstavik protokoll 131, 126 2008-06-24
Sjöfart protokoll 1, 118 2008-04-03
(forts. från 8 §) Vuxenutbildning (forts. UbU10) protokoll 116, 122, 120, 118, 114 2008-03-27
Studiestöd protokoll 162, 52, 158, 160, 151, 156, 60, 56, 147, 145, 143, 58, 143, 87, 54, 149, 64, 89, 85, 62 2008-03-06
(forts. från 8 §) Studiestöd (forts. UbU2) protokoll 106, 110, 102, 104, 108 2007-12-12
Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan protokoll 196, 198, 200 2007-05-30
Vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning protokoll 144 2007-04-18
Väg- och fordonsfrågor protokoll 140 2007-03-15

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Per Lodenius

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.