Per Ramhorn

Bio

Per Håkan Ramhorn, född 3 november 1967 i Fosie församling i Malmö, är en svensk politiker (sverigedemokrat), som var riksdagsledamot mellan 2010 och 2022.
Ramhorn valdes in i riksdagen i valet 2010 och var riksdagsledamot för valkretsarna Örebro län (2010–2014), Kronobergs län (2014–2018) och Malmö kommun (2018–2022). Han var Sverigedemokraternas vice gruppledare i riksdagen 2014–2019, och ledamot i socialutskottet 2010–2022. Han var också Sverigedemokraternas äldrepolitiske talesman.Ramhorn var under en kort period 2010 kommunalråd i Malmö kommun efter att det tidigare sverigedemokratiska kommunalrådet Sten Andersson avlidit. Han var ledamot av Malmö kommunfullmäktige från valet 2006 till 2016. Han har tidigare arbetat som vårdare inom äldreomsorgen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Per Ramhorn, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1008 (31.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
613 (19.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
341 (10.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1251 (38.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Per röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Per röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialutskottet2022-01-192022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantLedamotsrådet2018-10-102022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-092022-09-26
LedamotSocialutskottet2018-10-022022-01-19
LedamotRiksdagsstyrelsen2018-10-022020-09-30
SuppleantValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantLedamotsrådet2014-10-152018-10-10
LedamotSocialutskottet2014-10-072018-09-24
ErsättareRiksdagsstyrelsen2014-10-072018-10-02
Förste vice gruppledareSverigedemokraterna2014-09-292019-03-31
SuppleantValberedningen2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantLedamotsrådet2011-10-202014-10-15
LedamotSocialutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 2021/22:129 3 2022-06-13
Nya regler för organdonation 2021/22:116 175, 175 2022-05-18
Äldrefrågor 2021/22:90 108, 32, 108, 31, 186, 197 2022-03-30
Vårdfrågor 2021/22:86 95, 95 2022-03-23
Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 2021/22:27 1, 1, 1, 1, 1 2021-11-10
En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021-2025 2020/21:140 61, 61 2021-06-14
Stärkt kompetens i vård och omsorg - reglering av undersköterskeyrket 2020/21:140 85, 85 2021-06-14
Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. 2020/21:131 11, 11, 24, 26, 29 2021-06-01
Svar på interpellation 2020/21:652 om prostatacancer 2020/21:129 92, 94, 96, 92, 94, 96 2021-05-28
Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden 2020/21:124 163, 163 2021-05-20
Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:119 1, 1, 1 2021-05-05
Vaccininköp och vaccinleveranser 2020/21:115 27, 27 2021-04-28
Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor 2020/21:82 3, 3 2021-02-23
Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:48 40, 40 2020-12-07
Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 2020/21:48 34, 34 2020-12-07
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform 2020/21:37 29, 29 2020-11-18
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 2017/18:116 60 2018-05-22
(forts. från § 7) Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti (forts. SoU22) 2017/18:113 114 2018-05-17
Aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin 2017/18:82 4, 12, 20 2018-03-09
En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården 2017/18:81 31 2018-03-08
(forts. från § 12) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) 2017/18:49 104, 106, 108 2017-12-13
Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet 2017/18:19 3 2017-10-18
Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården 2016/17:129 112 2017-06-20
Driftsformer för universitetssjukhus 2016/17:125 245, 247, 249 2017-06-14
Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso och sjukvård 2016/17:117 23, 25, 27 2017-05-31
Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården 2016/17:109 3 2017-05-11
Aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar 2016/17:89 65, 68, 76, 84 2017-03-30
Apoteks- och läkemedelsfrågor 2016/17:77 31 2017-03-02
En ny hälso- och sjukvårdslag 2016/17:64 31 2017-02-01
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige 2016/17:52 149 2017-01-11
Frågestund 2016/17:11 69, 71, 88, 30, 32, 74, 97, 88, 57, 97, 59, 74, 76, 74, 38, 40, 59, 57, 76, 34, 36 2016-09-29
Uppföljning av smittskyddsläkemedel 2015/16:108 181 2016-05-19
Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering 2015/16:104 1, 3, 5, 8, 10 2016-05-12
Hälso- och sjukvårdsfrågor 2015/16:99 55, 45, 17, 43, 41, 8, 10, 12, 37, 39, 12, 14, 16 2016-04-27
Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet 2015/16:74 136 2016-03-03
Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga 2015/16:45 83 2015-12-14
Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning 2014/15:118 19, 21, 23 2015-06-17
(forts. från § 9) Hälso- och sjukvårdsfrågor (forts. SoU7) 2014/15:83 83 2015-04-09
Vårdvalssystem i primärvården 2014/15:67 26 2015-03-05
Infektion med ebolavirus 2014/15:63 1 2015-02-19
Statsministerns frågestund 2014/15:21 43, 53, 53, 60, 49, 51, 58, 41 2014-11-13
Aktuell debatt om valfrihet och vinst i välfärden 2014/15:16 4, 12, 20 2014-11-05
Patientlag snabbprotokoll 20 2014-06-12
Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård snabbprotokoll 31 2014-06-04
Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel snabbprotokoll 36 2014-05-27
Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014 snabbprotokoll 32 2014-05-05
Folkhälsofrågor snabbprotokoll 3 2014-04-03
Tobaksfrågor, alkoholfrågor och narkotika- och dopningsfrågor snabbprotokoll 36 2014-04-02
Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst snabbprotokoll 19 2014-03-05
Funktionshindersfrågor snabbprotokoll 29 2014-02-26
Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården - är nationella riktlinjer en metod? snabbprotokoll 78 2014-02-26
Maten i äldreomsorgen snabbprotokoll 32, 30 2014-01-16
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 32, 154, 156, 98, 100, 102, 104, 106, 188, 132, 134, 186, 184, 30, 98, 100, 102, 104, 28, 137, 106, 34, 36, 42, 44, 132, 46, 134, 48, 50, 55, 57, 59, 12, 14, 16, 103, 105, 107, 91, 109, 93, 111 2013-12-16
Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten snabbprotokoll 197 2013-12-16
Åtgärder för fler vårdplatser snabbprotokoll 48, 46 2013-10-17
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd snabbprotokoll 62, 60, 50, 58, 54, 56, 52 2013-05-22
Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet snabbprotokoll 80, 78, 76 2013-05-22
God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården snabbprotokoll 74 2013-05-15
Äldre och läkemedelsförmåner snabbprotokoll 36, 38 2013-03-14
(forts. från 13 §) Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet (forts. SoU10) snabbprotokoll 103 2013-02-21
En folkhälsopolitik med människan i centrum snabbprotokoll 3 2013-02-21
Stärkt stöd och skydd för barn och unga snabbprotokoll 2 2012-11-22
Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen protokoll 6 2012-09-19
Bostäder för äldre protokoll 43, 45 2012-05-31
Specialist i allmänmedicin - en yrkeskvalifikation i allmänpraktik protokoll 36 2012-05-23
(forts. från 15 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor (forts. SoU14) protokoll 138 2012-04-18
Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen protokoll 140 2012-03-01
Bidrag till glasögon till barn protokoll 25, 27 2012-02-23
Organdonationsfrågor protokoll 67 2012-01-25
Aktuell debatt: Äldrevården protokoll 8, 16, 24 2011-12-16
Tillsyn inom äldreomsorgen protokoll 52, 50 2011-12-01
Organdonation protokoll 20, 18 2011-10-20
Aktuell debatt: Ojämlik sjukvård snabbprotokoll 136, 128, 120 2011-06-09
Apoteksomregleringen snabbprotokoll 32 2011-06-08
TBC-screening för asylsökande snabbprotokoll 57, 55 2011-04-14
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m. snabbprotokoll 52 2011-03-30
Aktuell debatt: Barnfattigdom i Sverige snabbprotokoll 86, 94, 102 2011-02-17
En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. snabbprotokoll 2 2011-02-02
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. snabbprotokoll 23 2010-12-17
Bemanningen inom demensvården snabbprotokoll 58, 56 2010-11-25

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Per Ramhorn

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.