Per Rosengren

Bio

Per Curt Rosengren, född 19 mars 1951 i Karlshamn, är en svensk politiker (vänsterpartist), som var riksdagsledamot 1994–2006, invald från Västra Götalands läns östra valkrets.I riksdagen var han ledamot i skatteutskottet 1996–2002 (även suppleant från 1994 och 2002–2006), ledamot i EU-nämnden 2004 och riksdagens valberedning 2002–2003 (dessförinnan suppleant från 1998). Utöver detta var han suppleant i försvarsutskottet, lagutskottet och näringsutskottet. Rosengren var även ledamot i Riksrevisionens styrelse 2003–2010.Rosengren är till yrket lärare i ekonomiska ämnen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Per Rosengren, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1506 (53%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
458 (16.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
106 (3.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
771 (27.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Per röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Per röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksrevisionens styrelse2010-10-192010-12-31
LedamotRiksrevisionens styrelse2006-10-172010-10-19
SuppleantFörsvarsutskottet2004-12-162006-10-02
LedamotEU-nämnden2004-03-232004-09-14
LedamotRiksrevisionens styrelse2003-03-122006-10-16
SuppleantSkatteutskottet2002-10-242006-01-25
SuppleantLagutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotSkatteutskottet2002-10-082002-10-23
LedamotValberedningen2002-09-302003-02-19
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantLagutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotSkatteutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantValberedningen1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantLagutskottet1997-01-221998-10-04
LedamotSkatteutskottet1996-09-241998-10-04
SuppleantNäringsutskottet1996-09-241998-10-04
SuppleantLagutskottet1994-10-111996-09-16
SuppleantSkatteutskottet1994-10-111996-09-16
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Naturkatastrofer, m.m. protokoll 4, 6, 2 2006-05-04
Företagsinteckningens förmånsrätt protokoll 223, 227, 219, 233, 237, 225, 235, 221 2006-03-22
Transport av farligt gods protokoll 190, 186, 188 2006-03-08
(forts. från 14 §) Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag (forts. SkU10) protokoll 123, 125, 127, 129 2005-12-14
Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag protokoll 121 2005-12-14
Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. protokoll 89, 95, 97, 91 2005-12-14
Ny aktiebolagslag protokoll 74 2005-06-13
Ändringar i lagen om trängselskatt protokoll 104, 102, 106 2005-06-13
Ändringar i passlagen protokoll 42, 46, 44 2005-06-13
Fastighetsskatt snabbprotokoll 33, 31 2005-05-18
Privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån protokoll 136, 134, 138 2005-05-11
Val av ledamot i skattenämnd, m.m. protokoll 103, 78, 90, 86, 88, 82, 84, 80, 101 2005-05-11
Åtgärder och ersättningar i samband med naturkatastrofer i Sverige protokoll 32, 36, 34 2005-04-21
Allmänna motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning protokoll 127 2005-03-23
Motioner om företags- och kapitalbeskattning protokoll 101, 103 2005-03-23
Räntebeläggning av periodiseringsfonderna protokoll 11, 24, 7, 5, 9, 13 2004-12-16
Slopad arvsskatt och gåvoskatt protokoll 72, 78, 68, 70, 83, 74, 66, 85, 80, 76 2004-12-16
Vissa frågor rörande 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen protokoll 141, 143, 131 2004-11-24
Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m. protokoll 106, 108, 104 2004-11-24
Trängselskatt protokoll 83, 85 2004-06-16
(forts. från 14 §) Allmänna motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning (forts. SkU22) protokoll 172, 168, 176, 164, 162, 166, 174, 178, 170 2004-03-24
Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning protokoll 104, 110, 117, 115, 106, 108, 112 2004-03-24
Allmänna motioner om inkomstbeskattning protokoll 68, 72, 76, 62, 70, 66, 74, 60, 64 2004-03-24
Konflikter vid skogsavverkningar protokoll 66, 68 2004-03-11
Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m. protokoll 74, 68, 78, 70, 72, 80, 76 2003-12-17
Ändrade regler för CFC-beskattning protokoll 185, 189, 197, 195, 193, 187, 191 2003-12-03
Nya förmånsrättsregler snabbprotokoll 220, 230, 222, 245, 216, 232, 218, 243, 224 2003-06-04
Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. snabbprotokoll 51, 53, 55 2003-05-14
Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingande andelar snabbprotokoll 8, 18, 10, 12, 14, 20, 16 2003-05-14
Allmänna motioner om punktskatter snabbprotokoll 92, 90, 96, 100, 94, 102, 98 2003-04-09
Allmänna motioner om mervärdesskatt snabbprotokoll 113, 189, 110, 117, 119, 199, 197, 124, 108, 193, 112, 117, 111, 201, 195, 106, 122, 109, 114, 191, 115, 48, 46, 44 2003-03-19
Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten m.m. snabbprotokoll 37, 31, 27, 47, 29, 35, 33, 25, 41, 43, 39, 45 2002-12-19
Vissa mervärdesskattefrågor, m.m. snabbprotokoll 62, 40, 50, 38, 60, 42, 44, 48, 46 2002-12-05
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken snabbprotokoll 113 2002-06-13
ROT-avdragets effekter snabbprotokoll 161, 159, 163 2002-06-12
Ändringar i förmånsrättsordningen, m.m. snabbprotokoll 19, 17, 15 2002-06-05
Begränsning av rätten till avdrag för kapi- talförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på snabbprotokoll 138, 136, 134 2002-05-29
De s.k. 3:12-reglerna och reglerna om andelsbyten snabbprotokoll 263 2002-05-15
Information från regeringen om övertalig försvarsmateriel snabbprotokoll 161, 159 2002-03-14
Allmänna motioner om fastighets- och för- mögenhetsbeskattning snabbprotokoll 103, 76, 70, 97, 89, 74, 84, 75, 88, 109, 101, 98, 90, 69, 99, 80, 84, 71, 67, 111, 78, 82, 93, 107, 95, 86, 100, 113, 82, 72, 73, 105, 87 2002-03-13
Motioner om företags- och kapitalbeskatt- ning snabbprotokoll 71, 73, 126, 79, 77, 128, 75 2002-03-13
Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m. snabbprotokoll 106 2001-12-12
Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. snabbprotokoll 141 2001-12-12
En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m. snabbprotokoll 97, 109, 101, 107, 95, 93, 99 2001-11-28
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2001 samt utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, snabbprotokoll 112, 116, 110, 108, 114 2001-11-21
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, m.m. snabbprotokoll 83, 91, 81, 87, 93, 85, 89 2001-06-14
Vissa frågor inför den allmänna fastig- hetstaxeringen 2003, m.m. snabbprotokoll 23, 31, 29, 33, 19, 25, 21, 27, 17 2001-06-13
Inköp av bränsle och alkohol utan punkt- skatt, m.m. snabbprotokoll 171, 167, 169, 175, 173, 165 2001-05-30
Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution snabbprotokoll 3 2001-04-04
Skattereduktion för utgifter för vissa an- slutningar för data- och telekommunikationer snabbprotokoll 33, 35, 37 2000-12-14
Vissa förmögenhets- och punktskattefrå- gor snabbprotokoll 83, 79, 81 2000-12-14
Svar på interpellation 2000/01:44 om fas- tighetsskatten i Stockholm snabbprotokoll 19, 26 2000-11-21
(forts. från 8 §) Mervärdesskatt vid överlå- telse och nyttjande av fastigheter, m.m. (forts. snabbprotokoll 47, 49, 40, 45, 42 2000-06-07
Juridiska personers företrädares betal- ningsskyldighet snabbprotokoll 145, 143, 147 2000-06-07
Mervärdesskatt vid överlåtelse och nytt- jande av fastigheter, m.m. snabbprotokoll 15 2000-06-07
Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. snabbprotokoll 128, 120, 126, 112, 114, 116, 118, 110 2000-06-07
Allmänna motioner om företags- och kapi- talbeskattning snabbprotokoll 163, 165, 167, 81, 83, 159, 79, 173, 156, 77, 175, 73, 169, 161, 154, 71, 171, 75, 152 2000-03-08
Svar på interpellation 1999/2000:234 om fastighetsskatten snabbprotokoll 15, 21 2000-03-07
Aktiebolags förvärv och överlåtelser av egna aktier snabbprotokoll 57, 59, 55 2000-02-23
Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag ska kunna förvärva egna aktier, snabbprotokoll 73, 79, 71, 77, 75 2000-02-23
Slopade stoppregler snabbprotokoll 47, 38, 70, 45, 40, 36, 42, 68, 50, 52, 34 1999-12-01
Ny bokföringslag m.m. snabbprotokoll 88, 90, 84, 86 1999-11-24
(forts. från 6 §) Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. (forts. BoU9) snabbprotokoll 144, 142, 140 1999-04-29
Svar på interpellation 1998/99:263 om reglerna för F-skattsedel snabbprotokoll 80, 77 1999-04-27
Riksdagens revisorers förslag angående resursförstärkning snabbprotokoll 71 1999-04-14
Skattefrågor och investerarskydd snabbprotokoll 77, 79, 75, 88, 90 1999-04-14
Behandling av personuppgifter i skatte- myndigheternas brottsutredande verksamhet, snabbprotokoll 62, 68, 64, 83, 70, 85, 66 1999-03-03
Mervärdesskatt snabbprotokoll 134, 140, 152, 222, 148, 136, 142, 150, 138 1999-03-03
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 245, 258, 247, 256 1999-01-20
Beskattning av fordringar och skulder i utländsk valuta snabbprotokoll 75 1998-12-09
Omstruktureringar och beskattning snabbprotokoll 38 1998-12-09
Vissa punktskatte- och tullfrågor snabbprotokoll 50, 46, 48 1998-12-09
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 128, 82, 84, 93, 91, 86, 88, 80 1998-12-02
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1998 samt riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, snabbprotokoll 150, 91, 97, 99, 148, 115, 117, 93, 89, 95 1998-06-09
Förenklad avdragsrätt för pensionskost- nader snabbprotokoll 100, 98 1998-05-29
Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m. snabbprotokoll 116, 125, 123, 121, 114, 118 1998-05-13
Tryckfrihetsförordningens och yttrandefri- hetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpor- snabbprotokoll 98, 100, 96 1998-05-13
Avveckling av allemanssparreglerna snabbprotokoll 232, 234, 236 1998-04-29
Förstärkt tillsyn över börser snabbprotokoll 239, 241, 243 1998-04-29
Reformerat förhandsbesked, m.m. snabbprotokoll 18, 10, 16 1998-04-23
Socialavgifter snabbprotokoll 103, 111, 109, 105, 113, 107 1998-03-25
(forts. från 6 §) Museifrågor, m.m. (forts. KrU7) snabbprotokoll 125, 131, 133, 123, 121 1998-03-19
Insolvens- och utsökningsrättsliga frågor snabbprotokoll 12, 2, 4, 10 1998-03-18
Vissa punktskattefrågor snabbprotokoll 227, 185 1998-03-11
Företagsbeskattning snabbprotokoll 212, 214, 236, 210, 216, 234 1998-03-04
Samhällsekonomi och finansförvaltning snabbprotokoll 159, 161 1997-12-16
Sveriges totalförsvar 1998 s snabbprotokoll 91 1997-12-05
Anslag till skatteförvaltningen och Tullver- ket snabbprotokoll 20, 37, 22, 35, 9, 7, 4 1997-12-03
Skattemyndigheternas medverkan i brotts- utredningar, m.m. snabbprotokoll 63, 70, 61, 65, 72, 84, 86 1997-12-03
Sveriges tillträde till CIS-konventionen och ny lag om Tullverkets brottsregister snabbprotokoll 146, 140, 144, 142 1997-12-03
Kapitalförluster och organisationskostna- der vid beskattningen, m.m. snabbprotokoll 26, 9, 31, 11, 29, 24, 22 1997-10-29
Reformerad skatteflyktslag snabbprotokoll 51 1997-10-29
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 90, 135, 111, 88, 82, 86, 84, 137, 109 1997-06-11
Den kommunala redovisningen snabbprotokoll 212, 206, 208, 204, 210 1997-06-10
Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. snabbprotokoll 164, 166, 161 1997-06-10
Självförvaltning, m.m. snabbprotokoll 188 1997-06-10
Extern revision av Regeringskansliet snabbprotokoll 41, 39, 43 1997-06-03
Frågor om mätning m.m. på elmarknaden snabbprotokoll 115, 113, 106 1997-06-03
Frågestund snabbprotokoll 68, 77, 137, 66, 92, 32, 135, 94, 134, 80, 17, 132, 80, 78, 19, 64, 79, 66 1997-05-29
Ny förmögenhetsskattelag snabbprotokoll 117, 120, 122 1997-05-29
Ändringar i kreditupplysningslagen snabbprotokoll 84 1997-05-28
(forts. från 7 §) Länsindelningen i Västsveri- ge m.m. (forts. BoU13) snabbprotokoll 119, 117, 123, 144, 125, 121 1997-05-15
Vissa konkurrensfrågor snabbprotokoll 117, 115, 119 1997-03-20
Tillämpningen av skuldsaneringslagen snabbprotokoll 227, 219, 225, 223, 221 1997-03-12
Energiskatter m.m. snabbprotokoll 166, 164, 162 1997-03-05
Inkomstskatter m.m. snabbprotokoll 149, 158, 156 1997-03-05
Svar på interpellation 1996/97:144 om tjänstesektorns utveckling snabbprotokoll 60, 57 1997-02-14
Svar på interpellation 1996/97:145 om sänkt fastighetsskatt snabbprotokoll 74, 71 1997-02-14
Svar på interpellation 1996/97:150 om växelkurspolitiken snabbprotokoll 30, 27 1997-02-14
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 243, 241, 254, 252 1997-01-22
Lättnad i ägarbeskattningen i små och me- delstora företag snabbprotokoll 10, 12, 6, 34, 8, 3, 16, 27, 36, 14, 25 1996-12-20
Omräkningstalen för 1997 års taxerings- värden snabbprotokoll 53, 55, 51 1996-12-20
Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12) snabbprotokoll 203, 207, 209, 200, 205 1996-12-18
Anslag till skatteförvaltning och tull snabbprotokoll 109, 124, 126, 113, 111 1996-12-09
Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet snabbprotokoll 36, 45, 40, 105, 82, 91, 38, 89, 34, 80, 47, 42 1996-12-04
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 128, 154, 77, 103, 101, 136, 105, 107, 79, 93, 126, 81, 152 1996-11-21
Svar på interpellationerna 1996/97:52 och 57 om den förlängda sjuklöneperioden snabbprotokoll 105, 97, 101 1996-11-19
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 188, 190, 183, 181, 169 1996-07-12
Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet snabbprotokoll 253, 268, 237, 251, 270, 239 1996-06-11
Lag om företagsrekonstruktion, m.m. snabbprotokoll 26, 30, 28 1996-06-04
Skattebrott snabbprotokoll 3 1996-06-04
Basbeloppet m.m. snabbprotokoll 181, 183, 178, 176, 174 1996-05-22
Franchising och rättsligt fel vid köp snabbprotokoll 106, 108, 101, 99, 103 1996-03-27
Aktuell debatt: Småföretagens villkor snabbprotokoll 31, 24 1996-03-13
Skattelättnad för riskkapital, m.m. snabbprotokoll 196, 211, 213 1995-12-19
Års- och koncernredovisning snabbprotokoll 61, 68, 59, 66, 57 1995-12-13
Avveckling av hundskatten snabbprotokoll 2, 4, 6 1995-11-22
Nya tidpunkter för redovisning och betal- ning av mervärdesskatt snabbprotokoll 45, 42, 11, 40, 27, 29, 47 1995-11-22
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 84, 86, 82 1995-11-16
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 6) snabbprotokoll 38, 48, 50, 34, 36 1995-10-12
Konkursgäldenären snabbprotokoll 2 1995-06-08
Åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten snabbprotokoll 19, 8, 17, 11, 6 1995-06-08
Mervärdesskatten på omsättning av begag- nade varor, m.m. snabbprotokoll 107, 99, 109 1995-06-07
Löneskydd vid upprepade konkurser snabbprotokoll 23, 21, 25 1995-06-01
Beskattning av vissa förmåner snabbprotokoll 159, 157 1995-05-31
Företagsskatt snabbprotokoll 46, 42, 44, 53, 55, 40 1995-05-10
Anslag till Kronofogdemyndigheterna m.m. snabbprotokoll 31, 22, 33, 24 1995-04-07
Aktiebolagsrättsliga frågor, m.m. snabbprotokoll 160, 158, 165, 156, 167 1995-04-05
Anslag till skatteförvaltningen, m.m. snabbprotokoll 162, 164, 151, 147, 149, 143, 145 1995-03-30
Svar på interpellation 1994/95:49 om nar- kotikasmuggling snabbprotokoll 32, 35 1995-02-17
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 108, 104, 106 1995-02-08
Svar på fråga 1994/95:245 om åtgärder mot koncentrationen av verksamheter till Stock- snabbprotokoll 40, 38, 42 1995-02-07
Mervärdesskatten och EG snabbprotokoll 176, 174 1994-12-20
Insatser mot den ekonomiska brottslighe- ten snabbprotokoll 201, 227, 203 1994-12-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 95, 80, 76, 84, 97, 78, 82 1994-10-20
Svar på fråga 1994/95:33 om Europaväg 20 genom Skaraborg snabbprotokoll 249, 251 1994-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Per Rosengren

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.