Per Schöldberg

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1289 (42.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
423 (13.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
247 (8.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1081 (35.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Per röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Per röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksdagens råd för Riksrevisionen2021-10-292022-09-26
LedamotKonstitutionsutskottet2021-09-172022-09-26
LedamotLedamotsrådet2021-02-222022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2020-02-112022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2019-03-142022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2019-03-142021-09-17
Riksdagsledamot2019-03-122022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Granskningsbetänkande 2021/22:130 33, 31, 4, 23 2022-06-14
Kommunala och regionala frågor 2021/22:117 5, 5 2022-05-19
Riksdagens arbetsformer 2021/22:111 9, 9 2022-05-11
Handelspolitik 2021/22:107 92, 92 2022-05-04
Offentlighet, sekretess och integritet 2021/22:99 3, 3 2022-04-20
Föreningsfrihet och terroristorganisationer 2021/22:94 6, 6 2022-04-06
Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning 2021/22:46 3, 3, 3 2021-12-15
Rikets styrelse 2021/22:38 4, 6, 6, 4 2021-12-01
Svar på interpellation 2021/22:70 om kraftledningen genom Småland och Blekinge 2021/22:26 50, 50 2021-11-09
Regelförenkling för företag 2020/21:141 60, 62, 64, 60, 62, 64 2021-06-15
Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken 2020/21:141 84, 84 2021-06-15
Granskningsbetänkande våren 2021 2020/21:140 31 2021-06-14
Offentlig förvaltning 2020/21:91 12, 12 2021-03-10
2020 års rapport om rättsstatsprincipen 2020/21:75 8, 8 2021-02-03
Svar på interpellation 2019/20:473 om biotopskyddet och jordbruket 2020/21:31 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-11-06
Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd 2019/20:143 25, 25 2020-06-23
Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering 2019/20:126 70, 70 2020-05-27
Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn 2019/20:126 84, 84 2020-05-27
Statliga företag 2019/20:58 166, 168, 170, 166, 168, 170 2020-01-15
Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum 2019/20:24 95, 95 2019-10-23
Frågestund 2019/20:17 62, 65, 64, 33, 35, 62, 64, 30, 32, 90, 30, 32, 33, 35, 90, 65 2019-10-10
(forts. från § 8) Handelspolitik (forts. NU13) 2018/19:99 60 2019-06-04
(forts.) Handelspolitik (forts. NU13) 2018/19:99 62, 64 2019-06-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Per Schöldberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.