Per Söderlund

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
906 (28.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
567 (18.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
318 (10.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1345 (42.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Per röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Per röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotSkatteutskottet2022-10-042022-10-04
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
LedamotFörsvarsutskottet2021-10-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-09-072021-10-20
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-06
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2019-06-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2019-06-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2019-02-062022-04-05
Riksdagsledamot2019-02-012022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2022/23:128 76 2023-06-20
Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk 2022/23:115 56 2023-05-30
Mervärdesskatt 2022/23:92 221, 221, 221 2023-04-19
Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer 2022/23:67 50, 50 2023-02-22
En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023 2022/23:44 57, 57 2022-12-21
Skatt, tull och exekution 2022/23:40 26, 26 2022-12-16
Statens budget 2023 - Rambeslutet 2022/23:37 92, 88, 90, 92, 88, 90 2022-12-13
Frågestund 2021/22:91 61, 53, 61, 53, 80, 80, 75, 75 2022-03-31
Ändringar i statens budget för 2022 - Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel 2021/22:87 3, 3, 3, 3 2022-03-24
Försvar och samhällets krisberedskap 2021/22:41 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239 2021-12-08
Vapenfrågor 2020/21:143 69, 69 2021-06-17
Granskningsbetänkande 2020/21:140 19, 23, 3, 13, 21, 24, 3, 13, 21, 24 2021-06-14
Granskningsbetänkande våren 2021 2020/21:140 19, 23 2021-06-14
Offentlig förvaltning 2020/21:91 11, 11 2021-03-10
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv 2020/21:71 57, 57 2021-01-27
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 3, 13, 3, 13 2020-12-07
En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor 2020/21:29 9, 9 2020-11-04
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2019/20:62 3, 3 2020-01-22
En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning 2019/20:35 45, 45 2019-11-20
Författningsfrågor 2018/19:93 35 2019-05-15
Kommunala och regionala frågor 2018/19:80 29 2019-04-24
Svar på interpellation 2018/19:142 om tjänstemannaansvar 2018/19:78 40, 42, 44 2019-04-12
Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna 2018/19:64 81 2019-03-13
Allmänna helgdagar m.m. 2018/19:56 1 2019-02-27

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Per Söderlund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.