Per Unckel

Bio

Carl Gustav Per Unckel, född 24 februari 1948 i Risinge församling, Östergötlands län, död 20 september 2011 i Domkyrkoförsamlingen i Stockholm, var en svensk politiker (moderat) och ämbetsman. År 2003–2006 var han generalsekreterare för Nordiska ministerrådet och från den 1 januari 2007 fram till sin död landshövding i Stockholms län..
Artikeln innehåller material från wikipedia Per Unckel, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
38 (27.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
42 (30.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
13 (9.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
43 (31.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Per röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Per röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
OrdförandeKonstitutionsutskottet2002-10-082002-12-31
Riksdagsledamot2002-09-302002-12-31
OrdförandeSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2002-04-182002-06-04
LedamotUtrikesnämnden2002-01-012002-10-08
OrdförandeSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-10-162001-12-06
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-03-272001-04-26
SuppleantUtrikesnämnden2001-03-082002-01-01
LedamotRiksdagsstyrelsen2000-07-012002-10-08
LedamotValberedningen1999-09-232002-09-30
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202002-09-30
OrdförandeKonstitutionsutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantValberedningen1998-10-051999-09-23
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotEU-nämnden1995-01-011998-10-05
SuppleantUtbildningsutskottet1994-10-251998-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-081998-10-05
RiksdagsledamotAnders Borg 1994-10-03 - 1994-10-071994-10-031994-10-07
LedamotUtbildningsutskottet1985-09-301986-10-07
Riksdagsledamot1985-09-301986-06-06
Riksdagsledamot1983-12-211985-09-30
RiksdagsledamotLena Lundblad 1983-11-18 - 1983-12-201983-11-181983-12-20
SuppleantSkatteutskottet1983-10-041985-09-29
SuppleantTrafikutskottet1983-10-041985-09-29
SuppleantNäringsutskottet1982-10-041985-09-29
LedamotUtbildningsutskottet1982-10-041985-09-29
Riksdagsledamot1982-10-041983-11-17
LedamotKonstitutionsutskottet1979-10-011982-10-03
Riksdagsledamot1979-10-011982-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1978-10-031979-09-30
SuppleantKulturutskottet1976-10-041979-09-30
SuppleantKonstitutionsutskottet1976-10-041979-09-30
Riksdagsledamot1976-10-041979-10-01

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Val av tre riksrevisorer snabbprotokoll 2 2002-12-19
Riksrevisionen snabbprotokoll 23 2002-11-27
Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet (vilande grundlagsförslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 115 2002-11-20
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m. (vilande förslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 20, 18, 14, 74, 114, 24, 12, 22, 76, 16 2002-11-20
Hets mot folkgrupp, m.m. (vilande grund- lagsförslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 98, 23, 35, 94, 37, 102, 26, 96, 104, 106, 100, 28 2002-11-13
Riksrevisionen - ändringar i regeringsfor- men (vilande grundlagsbeslut) snabbprotokoll 107 2002-11-13
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m. snabbprotokoll 159, 121, 117, 136, 173, 119, 157, 171, 134 2002-06-13
EU:s framtidsfrågor och verksamheten i Europeiska unionen under år 2001 samt det snabbprotokoll 24, 45, 1, 26, 47 2002-06-04
Integrationspolitik för 2000-talet snabbprotokoll 4, 2, 6 2002-05-31
(forts. från 6 §) Granskningsbetänkande (forts. KU20) snabbprotokoll 183, 187, 185, 189 2002-05-30
Aktuell debatt: Situationen inom vården snabbprotokoll 45, 52 2002-04-15
Information från regeringen om Europeis- ka rådets möte i Barcelona 15-16 mars 2002 snabbprotokoll 6, 8 2002-03-21
(forts. från 8 §) Nicefördraget (forts. KUU1) snabbprotokoll 171, 169, 165, 167, 163, 161, 159 2001-12-06
Nicefördraget snabbprotokoll 12, 6, 2, 14, 4 2001-12-06
Svar på interpellation 2001/02:25 om antidemokratisk verksamhet snabbprotokoll 12, 9, 15 2001-10-26
Granskningsbetänkande snabbprotokoll 88, 1, 8, 96, 98, 82, 10, 1, 90, 3, 3, 5, 86, 5, 100, 84 2001-05-30
EU:s framtidsfrågor snabbprotokoll 1, 9, 11 2001-05-09
Aktuell debatt: Alliansfriheten och dess innehåll snabbprotokoll 127, 125 2000-12-13
Sjukhus med vinstsyfte snabbprotokoll 99, 97, 103, 95, 101 2000-12-13
Hänvisning av ärende till utskott snabbprotokoll 8, 4, 2, 34, 32, 10, 6 2000-11-07
Granskning av vissa frågor i samband med Sydafrikasatsningen snabbprotokoll 58, 80, 63, 65, 78 2000-10-11
(forts. från 4 §) Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas hand- snabbprotokoll 150, 165, 148, 167 2000-06-08
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 3, 3, 8, 5, 1, 5, 1, 10, 79, 8, 1, 32, 34, 36, 38, 10 2000-06-08
Justering av protokoll snabbprotokoll 4, 2 2000-04-05
Statsbudget för budgetåret 2000 snabbprotokoll 9, 2, 7, 26, 28 1999-12-16
Val av två riksdagens ombudsmän snabbprotokoll 1 1999-10-13
Frågestund snabbprotokoll 247, 240, 244, 102, 157, 249, 26, 20, 16, 161, 39, 163, 28, 100, 25, 93, 18, 24, 153, 121, 37, 242, 159, 155, 27, 91 1999-05-27
Massmediefrågor snabbprotokoll 63, 85, 58, 61, 87 1999-04-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 42) Välfärdsfrågor (forts.) snabbprotokoll 49, 51, 47, 125, 127, 65, 43, 67, 92, 90, 87, 129, 53, 45, 85 1999-01-21
Rikets styrelse m.m. snabbprotokoll 80, 46, 57, 59, 83, 78 1998-12-14
(forts. från 5 §) Ändringar i radio- och TV- lagen, m.m. (forts. KU6) snabbprotokoll 142, 118, 120 1998-12-03
Ändringar i radio- och TV-lagen, m.m. snabbprotokoll 10, 26, 28, 22, 39, 8, 1, 24 1998-12-03
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1998 samt riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, snabbprotokoll 156, 158, 177, 152, 175 1998-06-09
Svar på interpellation 1997/98:91 om rege- ringens arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 34, 28, 21 1998-02-03
Information från regeringen om Försvar- smaktens ekonomi snabbprotokoll 168, 166, 164 1997-12-18
Information från regeringen om toppmö- tet om sysselsättningen snabbprotokoll 117, 119 1997-11-27
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 137, 161, 128, 159, 123, 139, 126 1997-11-19
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 140, 166, 168, 155, 153 1997-06-11
En uthållig energiförsörjning snabbprotokoll 91, 107, 101, 97, 105, 95, 93, 99, 103 1997-06-10
En allmän och sammanhållen arbetslöshets- försäkring snabbprotokoll 130, 109, 102, 139, 97, 107, 137, 128, 100 1997-05-21
Svar på interpellation 1996/97:320 om åt- gärder mot rasism och främlingsfientlighet snabbprotokoll 21, 11 1997-05-21
Svar på interpellation 1996/97:204 om kon- kurrenskraftig lönebildning m.m. snabbprotokoll 107, 103, 105 1997-04-29
Svar på interpellation 1996/97:155 om eko- nomisk frihet snabbprotokoll 12 1997-03-07
Svar på interpellation 1996/97:173 om an- ställningstryggheten för statligt anställda snabbprotokoll 37, 32, 34 1997-03-07
Svar på interpellation 1996/97:179 om fi- nansiering av kärnkraftsnedläggningen snabbprotokoll 50, 45 1997-03-07
Svar på interpellation 1996/97:128 om en rörlig arbetsmarknad snabbprotokoll 17, 14, 11 1997-02-28
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 51, 53, 55, 112, 75, 99, 101, 73, 57, 63, 61, 59 1997-01-22
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 8, 15, 22 1996-11-22
Särskilt anordnad debatt om åtgärder mot arbetslösheten snabbprotokoll 1, 15, 8 1996-10-30
Svar på interpellation 1996/97:6 om löne- bildningen snabbprotokoll 21, 17 1996-10-08
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 118, 120, 112, 147, 137, 149, 143, 135 1996-07-12
Bordläggningsdebatt snabbprotokoll 23, 21 1996-06-11
Debatt vid hänvisning av motion till ut- skott snabbprotokoll 42, 37, 39, 44 1996-06-11
Lokal samverkan mot arbetslösheten snabbprotokoll 159, 157, 154, 172, 174 1996-05-02
Svar på interpellation 1995/96:140 om informationstekniken snabbprotokoll 49, 47, 52 1996-04-23
Svar på interpellation 1995/96:142 om ar- betsmarknadspolitiken snabbprotokoll 129, 133, 131 1996-04-18
Svar på interpellation 1995/96:38 om forskningsstiftelserna snabbprotokoll 6, 9, 3 1996-02-13
Aktuell debatt: Arbetslösheten snabbprotokoll 10, 17, 1, 3 1996-02-01
En politik för arbete, trygghet och utveckling snabbprotokoll 134, 129, 136 1995-12-19
Särskild debatt med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och snabbprotokoll 3, 11, 13, 46, 5, 9, 7, 48, 1 1995-11-07
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 9, 7 1995-10-19
Den ekonomiska politiken och slutlig bud- getreglering för budgetåret 1995/96 (prop. snabbprotokoll 86, 82, 84 1995-06-14
Investeringsbidrag för bostäder, arbetsmark- nadspolitik m.m. snabbprotokoll 29, 58, 56, 19, 32 1995-06-02
Svar på interpellation 1994/95:100 om forsk- ningens villkor snabbprotokoll 2, 5, 8 1995-05-15
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 123, 102, 89, 100, 121 1995-03-29
Stöd för nyanställningar snabbprotokoll 110, 104, 102, 94, 112 1995-03-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 58) snabbprotokoll 1, 8, 15 1995-02-10
Svar på interpellation 1994/95:33 om väl- färdssystemet snabbprotokoll 12, 17 1995-01-26
Information från regeringen om regering- ens politik rörande informationsteknik snabbprotokoll 85, 87 1995-01-19
Riksdagens revisorers förslag till följd av statens stöd till Saab-Scanias bilfabrik i Malmö snabbprotokoll 94, 92, 96 1994-12-07
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 169, 156, 159, 171, 161 1994-10-20
Utbildning och forskning snabbprotokoll 134, 140, 132, 136, 138, 160, 158 1994-06-02
Svar på fråga 1993/94:528 om studerandes rabatterade resor snabbprotokoll 192, 190, 188 1994-05-31
Svar på fråga 1993/94:538 om information om utländska studier snabbprotokoll 195, 193, 199, 197 1994-05-31
Svar på fråga 1993/94:547 om nationella forskningslaboratorier snabbprotokoll 201 1994-05-31
Svar på fråga 1993/94:551 om stödet till privata skolor snabbprotokoll 207, 211, 209, 217, 214, 203, 220, 205 1994-05-31
Svar på fråga 1993/94:574 om examensbenämningarna vid de konstnärliga snabbprotokoll 221, 223 1994-05-31
Svar på fråga 1993/94:519 om beredningen av fråga om högre utbildning i snabbprotokoll 47, 55, 49, 53, 51 1994-05-17
Svar på interpellation 1993/94:131 om informationsteknologin snabbprotokoll 109, 107, 111, 105 1994-05-16
Svar på fråga 1993/94:475 om Högskolan i Kristianstad snabbprotokoll 14, 12 1994-05-03
Svar på fråga 1993/94:487 om högskolestyrelserna snabbprotokoll 21, 17, 19, 15 1994-05-03
Svar på fråga 1993/94:488 om de mindre och medelstora högskolornas forskningssamarbete snabbprotokoll 22, 28, 26, 24, 33, 30 1994-05-03
Svar på frågorna 1993/94:468 och 492 om reglerna för antagning till universitet och snabbprotokoll 4, 7, 1, 10 1994-05-03
Svar på interpellation 1993/94:120 om kårobligatoriet snabbprotokoll 54, 48, 51, 57 1994-05-02
Svar på fråga 1993/94:431 om magisterexamen snabbprotokoll 103, 105, 107, 101 1994-04-12
Svar på fråga 1993/94:434 om distansundervisningen snabbprotokoll 111, 113, 109 1994-04-12
Svar på fråga 1993/94:435 om den yrkestekniska högskoleutbildningen snabbprotokoll 119, 117, 123, 115, 121 1994-04-12
Svar på fråga 1993/94:445 om den högre utbildningen i Stockholmsregionen snabbprotokoll 126, 132, 128, 124, 130 1994-04-12
Svar på fråga 1993/94:354 om Tandläkarhögskolan i Malmö snabbprotokoll 36 1994-02-22
Svar på fråga 1993/94:364 om fler kvinnliga professorer snabbprotokoll 38, 40, 42 1994-02-22
Svar på fråga 1993/94:286 om en samvetsklausul på utbildningsområdet snabbprotokoll 123, 121, 119 1994-01-18
Svar på interpellation 1993/94:57 om högre utbildning i Stockholmsregionen snabbprotokoll 24, 28, 30, 26 1993-12-13
Svar på fråga 1993/94:174 om rätten att utfärda magisterexamen snabbprotokoll 232, 238, 234, 236 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:178 om vårdhögskolorna i Vänersborg och Uddevalla snabbprotokoll 244, 242, 240 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:214 om ökad forskning snabbprotokoll 248, 246 1993-11-30
Svar på interpellation 1993/94:50 om kunskap och kompetens för nästa århundrade snabbprotokoll 56, 62, 60, 58 1993-11-19
Svar på fråga 1993/94:113 om studiestöd till kvinnor över 40 år snabbprotokoll 68, 64, 70, 66, 72 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:115 om högre konstutbildning i södra Sverige snabbprotokoll 75, 73, 77 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:127 om professuren om kvinnors hälsa snabbprotokoll 79, 81 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:143 om den trätekniska forskningen snabbprotokoll 83, 85 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:151 om samordningen mellan högskolorna snabbprotokoll 87, 89, 91 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:152 om rekryteringen till högre studier snabbprotokoll 93, 97, 95 1993-11-16
Svar på interpellation 1993/94:7 om resurserna till de mindre och medelstora snabbprotokoll 115, 112, 109 1993-11-11
Svar på fråga 1993/94:15 om rätt att behålla högskoleplats under värnpliktstjänstgöring snabbprotokoll 58, 56, 60 1993-10-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Per Unckel

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.