Peter Helander

Bio

Gut Peter Mikael Helander, född 11 november 1961 i Stora Tuna församling, Kopparbergs län, är en svensk politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2016–2022, invald för Dalarnas läns valkrets.Helander kandiderade i riksdagsvalet 2014 och blev ersättare. Han utsågs till ny ordinarie riksdagsledamot från och med 11 januari 2016 sedan Anders Ahlgren avsagt sig sitt uppdrag.I riksdagen var Helander ledamot i näringsutskottet 2019–2022 och ledamot i riksbanksfullmäktige 2018–2022. Han var även suppleant i bland annat finansutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet och näringsutskottet. Efter tiden som riksdagsledamot är Helander suppleant i riksbanksfullmäktige sedan oktober 2022.
Artikeln innehåller material från wikipedia Peter Helander (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1332 (41.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
414 (12.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
247 (7.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1220 (38%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Peter röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Peter röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksbanksfullmäktige2022-10-112026-10-11
SuppleantKulturutskottet2021-09-172022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2021-09-172022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182021-09-17
LedamotNäringsutskottet2019-03-142022-09-26
LedamotRiksbanksfullmäktige2018-10-092022-10-09
SuppleantKulturutskottet2018-10-022021-09-17
SuppleantNäringsutskottet2018-10-022019-03-14
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2016-04-202018-09-24
SuppleantFinansutskottet2016-01-132018-09-24
SuppleantNäringsutskottet2016-01-132018-09-24
Riksdagsledamot2016-01-112018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur 2021/22:142 18, 20, 22 2022-09-21
Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog 2021/22:136 29 2022-06-22
Naturvård och biologisk mångfald 2021/22:112 116, 116, 114, 114, 116 2022-05-12
Svar på interpellation 2021/22:455 om fäbodbruket som riksintresse 2021/22:110 57, 59, 61, 57, 59, 61 2022-05-10
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund 2021/22:87 92, 106, 108, 92, 106, 108, 92, 106, 108, 92, 106, 108 2022-03-24
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse 2021/22:77 92, 94, 96, 92, 94, 96 2022-03-02
Jakt och viltvård 2021/22:72 138, 138 2022-02-24
Svar på interpellation 2021/22:317 om nästa steg för att utveckla besöksnäringen i Sverige 2021/22:66 118, 121, 124, 118, 121, 124 2022-02-15
Kommissionens meddelande om en ny EU-skogsstrategi för 2030 2021/22:44 101, 104, 106, 101, 104, 106, 101, 104, 106 2021-12-13
Regional utveckling 2021/22:42 24, 120, 122, 124, 6, 8, 10, 22, 24, 8, 120, 122, 124, 6, 8, 10, 6, 8, 10, 22, 24, 8, 22 2021-12-09
Kommissionens meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden till 2040 2021/22:22 41, 41 2021-10-27
Utfodring av vilt 2020/21:145 92, 92 2021-06-21
Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 2020/21:132 100, 100 2021-06-02
Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro 2020/21:132 82, 82 2021-06-02
Idrott, friluftsliv och spel 2020/21:116 142, 142 2021-04-30
Skogspolitik 2020/21:112 104, 106, 108, 104, 106, 108 2021-04-22
Regional utvecklingspolitik 2020/21:84 185, 187, 189, 185, 187, 189 2021-02-25
Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen 2020/21:51 15, 15 2020-12-10
Energi 2020/21:50 186, 186 2020-12-09
Skyddsjakt på varg 2020/21:42 135, 135, 137, 137, 139, 139 2020-11-26
(forts. från § 5) Naturvård och biologisk mångfald (forts. MJU15) 2019/20:118 87, 87 2020-05-07
Civila samhället inklusive idrott och folkbildning 2019/20:114 56, 56 2020-04-29
Näringspolitik 2019/20:93 14, 14 2020-03-25
Mineralpolitik 2019/20:85 73, 75, 77, 73, 75, 77 2020-03-11
Svar på interpellation 2019/20:331 om stöd till regionala flygplatser 2019/20:80 109, 112, 115, 109, 112, 115 2020-03-03
Regional tillväxt 2019/20:50 186, 84, 91, 93, 20, 173, 186 2019-12-12
Vapenfrågor 2018/19:107 167, 167 2019-06-18
Aktuell debatt om landsbygdens förutsättningar 2018/19:101 126, 126, 130, 130, 140, 140, 142, 142, 153, 153, 155, 155, 166, 166, 168, 168, 170, 170, 172, 172, 174, 174, 176, 176, 178, 178, 180, 180, 182, 182, 184, 184, 186, 186, 188, 188, 190, 190, 207, 207, 209, 209 2019-06-10
Idrott och friluftsliv 2018/19:92 38 2019-05-14
Svar på interpellation 2018/19:41 om Mora-Siljan flygplats 2018/19:51 126, 129 2019-02-12
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 283 2018-10-17
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 2017/18:126 9, 11, 13, 34, 36 2018-06-05
Förstärkt följerätt 2017/18:112 40 2018-05-16
Handelspolitik 2017/18:89 13, 82 2018-03-22
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal 2017/18:88 116 2018-03-21
Frågestund 2017/18:81 42, 44, 46, 34, 78, 37, 55, 99, 34, 37, 36, 38, 34, 36, 99, 56, 58, 34, 36, 78, 50, 50, 52, 52, 55, 43, 45 2018-03-08
Svar på interpellationerna 2017/18:367 och 374 om Mora-Siljan flygplats 2017/18:79 19, 25, 31 2018-03-06
Offentlig upphandling 2017/18:76 168 2018-02-28
Minoritetsfrågor 2017/18:64 59 2018-01-31
Försvar och samhällets krisberedskap 2017/18:45 178 2017-12-07
Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen 2017/18:23 39 2017-10-25
Svar på interpellation 2017/18:25 om regler för trafikplikt 2017/18:22 60, 62, 64 2017-10-24
Svar på interpellation 2016/17:606 om trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda 2017/18:6 20, 24, 27 2017-09-19
Immaterialrätt 2016/17:126 174 2017-06-15
Arbetsrättsliga villkor vid upphandling 2016/17:104 43, 50, 52 2017-05-03
Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande 2016/17:85 118 2017-03-23
Allmänna bidrag till kommuner 2016/17:46 195, 49, 197, 199, 57, 59, 215, 217, 191, 193 2016-12-14
Nytt regelverk om upphandling 2016/17:37 13, 15, 17, 34, 36 2016-11-30
Svar på interpellation 2015/16:725 om anslag för trafikavtal 2015/16:127 2, 4, 6 2016-06-28
Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt 2015/16:120 235 2016-06-15
Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet 2015/16:112 13 2016-05-26
Regional tillväxtpolitik 2015/16:95 49, 62, 64, 139, 3, 35, 35 2016-04-20
Bank, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor 2015/16:91 45 2016-04-13
Kommunala frågor 2015/16:81 180, 182, 184, 186, 188, 9, 22 2016-03-16
Granskning av meddelande om handel för alla 2015/16:65 57 2016-02-10

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Peter Helander

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.