Peter Pedersen

Bio

Peter Börje Pedersen, född 1 juni 1954 i Skoghalls kyrkobokföringsdistrikt, Värmlands län, är en svensk politiker (vänsterpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 1998–2010, invald för Örebro läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Peter Pedersen, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1747 (36.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1706 (35.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
445 (9.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
932 (19.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Peter röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Peter röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2007-06-042010-10-04
SuppleantKulturutskottet2006-10-242008-09-25
SuppleantUtbildningsutskottet2006-10-242008-09-25
LedamotTrafikutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantKulturutskottet2005-06-182006-10-02
LedamotTrafikutskottet2005-06-162006-10-02
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2002-12-192006-12-12
SuppleantUtbildningsutskottet2002-10-242005-10-10
LedamotKulturutskottet2002-10-082005-06-18
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotKulturutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantKonstitutionsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från 8 §) Ny kollektivtrafiklag m.m. (forts. TU21) protokoll 119, 121 2010-06-22
Ny kollektivtrafiklag m.m. protokoll 54 2010-06-22
Ny postlag m.m. protokoll 44, 35, 42 2010-06-22
Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021 m.m. snabbprotokoll 130, 119, 132 2010-06-16
Tillgängliga elektroniska kommunikationer snabbprotokoll 53, 68, 70 2010-05-26
Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m. snabbprotokoll 78 2010-05-26
(forts. från 10 §) Drivmedels- och fordonsfrågor m.m. (forts. TU15) protokoll 141, 159, 154, 161, 143, 156 2010-04-14
Cykelfrågor protokoll 125, 123, 114, 107, 116 2010-04-14
Drivmedels- och fordonsfrågor m.m. protokoll 130 2010-04-14
Vissa mineralpolitiska frågor protokoll 198, 196, 200 2010-03-24
Vägverkets vägunderhåll protokoll 232, 234, 214, 224, 222 2010-03-24
Allmänna motioner om punktskatter protokoll 2 2010-03-18
(forts. från 11 §) Vissa trafiksäkerhetsfrågor (forts. TU12) protokoll 90, 92 2010-03-17
Vissa trafiksäkerhetsfrågor protokoll 79 2010-03-17
Svar på interpellationerna 2009/10:189 och 199 om svenskt internationellt fartygsregister protokoll 15, 12, 9 2010-02-02
Fordonsbesiktning protokoll 32, 14, 34, 16, 3 2009-12-17
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna protokoll 74, 72, 51 2009-11-18
Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion protokoll 159, 143, 132, 145, 157 2009-11-18
Hållbara framtida transporter - Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem protokoll 205, 203, 179, 190, 192 2009-10-14
Konkurrens på spåret protokoll 101, 89, 63, 103, 76, 87, 74 2009-06-12
Mål för framtidens resor och transporter protokoll 28, 3, 30, 16, 14 2009-05-18
Vissa väg-, fordons- och trafikfrågor protokoll 16, 14, 3 2009-04-23
Godkännande av motorfordon m.m. protokoll 80, 73, 82 2009-03-11
Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar protokoll 155 2009-02-25
(forts. från 13 §) Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt (forts. TU2) protokoll 132, 112, 134, 114, 93, 91 2008-12-18
Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt protokoll 84 2008-12-18
Kommunikationer protokoll 31, 55, 171, 123, 167, 74, 42, 72, 149, 169, 44, 158, 75, 73, 156, 78, 134, 5, 147, 18, 136, 158, 16, 29, 76, 57, 80, 165 2008-12-15
Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket protokoll 3, 21, 10, 19, 12 2008-11-27
Trängselskatt för miljöbilar protokoll 40, 56, 49, 59, 51, 61, 34, 54, 42 2008-11-26
Svar på interpellation 2008/09:106 om åtgärder för att etanol inte ska vara dyrare än bensin protokoll 25, 29, 27 2008-11-24
Transport och infrastrukur protokoll 162, 145, 147, 160, 149 2008-10-17
Svar på interpellation 2008/09:10 om regeringens principer för investeringar i infrastruktur protokoll 61, 65 2008-10-14
Kapacitetsökning på järnvägen protokoll 85, 87 2008-06-12
Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor protokoll 83, 94, 96 2008-06-09
Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor protokoll 9, 11, 3 2008-06-05
Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik protokoll 89, 94, 92 2008-05-14
Vägtrafikens miljöanpassning protokoll 132, 134, 125, 143, 141 2008-05-08
Järnvägsfrågor protokoll 177, 169, 171, 184, 186, 173, 175 2008-04-24
Post och grundläggande betaltjänster protokoll 202, 200, 194 2008-04-24
Beskattning av flygbränsle för privat ändamål protokoll 35, 33, 19 2008-04-23
Kollektivtrafik och trafikupphandling protokoll 27, 29, 22, 101, 78, 112, 103, 71, 93, 80, 16, 91, 110, 24 2008-04-17
(forts. från 8 §) Museer (forts. KrU6) protokoll 115, 117, 119 2008-04-03
Sjöfart protokoll 12, 131, 65, 129, 80, 10, 82, 56, 63, 21, 19, 3, 111 2008-04-03
Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. protokoll 140, 149, 147 2008-03-27
Allmänna motioner om mervärdesskatt protokoll 76, 141, 145, 147, 83, 81 2008-03-05
Aktuell debatt: Framtidens järnväg protokoll 8, 15 2008-01-17
(forts. från 12 §) Kommunikationer (forts. TU1) protokoll 121, 134, 147, 145, 132 2007-12-13
(forts. från 14 §) Kommunikationer (forts. TU1) protokoll 168, 177, 154, 170, 156, 179 2007-12-13
Kompetens hos yrkesförare protokoll 135, 133 2007-11-28
(forts.) Svar på interpellation 2007/08:144 om Bromma flygplats i framtiden protokoll 56, 51 2007-11-27
Svar på interpellation 2007/08:144 om Bromma flygplats i framtiden protokoll 46 2007-11-27
Svar på interpellation 2007/08:158 om genomfartstrafikens konsekvenser för miljön och trafiksäkerheten protokoll 60 2007-11-27
En effektivare lag om elektronisk kommunikation protokoll 79, 77, 86, 88, 75 2007-10-31
Miljö och klimat protokoll 177 2007-10-17
(forts. från 14 §) Införande av trängselskatt i Stockholm (forts. SkU19) protokoll 133, 120, 122, 144, 135, 142 2007-06-14
Införande av trängselskatt i Stockholm protokoll 39, 43, 41 2007-06-14
Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m. protokoll 9, 3, 11 2007-06-08
(forts. från 7 §) Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet (forts. TU12) protokoll 84, 82 2007-05-24
En framtida havspolitik för EU protokoll 89 2007-05-24
Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet protokoll 30 2007-05-24
Nya hastighetsgränser protokoll 9, 24, 4, 7, 26 2007-05-24
Hastighetsbegränsningar för att minska koldioxidutsläppen protokoll 53, 55 2007-04-19
(forts. från 6 §) Vissa transportpolitiska frågor m.m. (forts. TU8) protokoll 92, 94 2007-04-12
IT-politik och elektroniska kommunikationer protokoll 151, 153, 135, 143, 141 2007-04-12
Vissa transportpolitiska frågor m.m. protokoll 29, 5, 31, 18, 16 2007-04-12
Svar på interpellation 2006/07:358 om nedläggningen av Svensk Kassaservice och rätt till bankkonto protokoll 74, 71 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:383 om besked om kollektivtrafiken protokoll 102 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:387 om nedläggning av Svensk Kassaservice protokoll 82 2007-03-27
Svar på interpellationerna 2006/07:365 och 399 om intäkter från trängselskatt och demokrati protokoll 118, 109, 113 2007-03-27
(forts. från 10 §) Trafiksäkerhet (forts. TU6) protokoll 117, 119 2007-03-15
Den svenska vapenexporten protokoll 27, 25 2007-03-15
Trafiksäkerhet protokoll 106, 5 2007-03-15
(forts. från 16 §) Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal (forts. TU5) protokoll 122, 124 2007-02-28
Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal protokoll 116 2007-02-28
Svar på interpellationerna 2006/07:97 och 102 om främjande av idrottsevenemang i Sverige protokoll 45, 37 2006-12-05
Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan protokoll 70 2006-11-29
Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher protokoll 130, 140, 128, 138, 136, 134, 132, 126 2006-06-15
Moderna transporter protokoll 7 2006-05-30
(forts. från 8 §) Sjöfartsfrågor (forts. TU12) protokoll 74, 72 2006-04-27
Sjöfartsfrågor protokoll 23, 21, 19 2006-04-27
Luftfartsfrågor protokoll 155, 157, 153 2006-03-23
(forts. från 9 §) Idrottsfrågor (forts. KrU8) protokoll 127, 121, 131, 125, 148, 129, 119, 146, 123 2006-03-09
Väg- och fordonsfrågor protokoll 195, 199, 142, 153, 197, 165, 163 2006-03-08
Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel protokoll 103, 99, 105, 101, 97 2005-12-16
Museer och utställningar protokoll 8, 107, 14, 92, 12, 6, 10, 21, 272, 105, 270 2005-05-12
(forts. från 7 §) Idrottsfrågor (forts. KrU5) protokoll 91, 96, 98, 89, 93 2005-04-07
Filmfrågor protokoll 28 2005-03-10
Företagsnedläggningar protokoll 40, 38 2005-02-17
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 184 2004-12-15
Kultur, medier, trossamfund och fritid protokoll 11, 47, 55, 56, 91, 49, 54, 51, 110, 58, 5, 13, 9, 7, 13, 93, 108, 9, 52, 7, 53, 11, 5 2004-12-06
Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet protokoll 106, 112, 114 2004-11-17
Svar på interpellation 2003/04:474 om tidskrifterna och mediekoncentrationen protokoll 18, 15 2004-06-01
Digitala TV-sändningar och andra massmediefrågor protokoll 39, 37, 30, 34, 32 2004-05-24
Svar på interpellation 2003/04:454 om regler vid nedläggning av företag eller företagsenhet protokoll 16, 20, 18 2004-05-19
Konstnärsfrågor protokoll 268 2004-04-28
Övergripande frågor på kulturområdet protokoll 236, 238, 242, 232, 244, 234, 240 2004-04-28
Svar på interpellation 2003/04:379 om ägarstrategi för tågtrafiken protokoll 20, 24, 28 2004-03-30
Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter protokoll 88, 78, 90, 80, 82, 84, 86 2004-03-03
Särskilt anordnad debatt om radio och TV i allmänhetens tjänst protokoll 14, 7 2003-10-23
Arkeologi på uppdrag protokoll 75, 73, 71, 69, 67 2003-10-22
(forts. från 10 §) Vissa frågor inom spelom- rådet m.m. (forts. KrU8) snabbprotokoll 132, 124, 122, 120, 130 2003-06-03
Exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002 snabbprotokoll 22, 18, 20 2003-05-21
Svar på interpellation 2002/03:82 om proffsboxning snabbprotokoll 11, 21 2003-01-21
Svar på interpellation 2002/03:41 om stål- produktionen i Degerfors snabbprotokoll 104, 102, 99 2002-12-03
Arbetsgivaravgifter för amatörkulturfö- reningar snabbprotokoll 151, 149, 153 2002-05-23
Arbetsrätt snabbprotokoll 66, 69 2002-04-24
Vissa högskolefrågor snabbprotokoll 141, 139 2002-04-24
Teater, dans och musik snabbprotokoll 23 2002-04-18
Bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter och språk snabbprotokoll 88, 77, 80 2002-03-22
Idrottsfrågor snabbprotokoll 92, 122, 16, 99, 106, 4, 12, 101, 104, 6, 111, 14, 18, 10, 96, 109, 8, 94 2002-02-20
Ungdomspolitik snabbprotokoll 49, 56, 51, 47, 58 2002-02-20
Svar på interpellation 2001/02:235 om tågförbindelser Karlskoga-Degerfors snabbprotokoll 44, 41 2002-02-19
Regional utjämning och utveckling samt en politik för tillväxt och livskraft i hela landet snabbprotokoll 68 2001-12-12
Sänkt mervärdesskatt på böcker och tid- skrifter, en skattereduktion för pensionärer, sänk- snabbprotokoll 135 2001-12-12
(forts. från 13 §) AP-fondernas verksamhet 2000 m.m. (forts. FiU7) snabbprotokoll 91, 93, 97, 95 2001-12-04
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossam- fund och fritid snabbprotokoll 78, 76, 74 2001-11-30
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 14) snabbprotokoll 2, 4, 6 2001-10-19
Motioner om företags- och kapitalbeskatt- ning snabbprotokoll 129, 131, 133 2001-04-04
Biblioteks- och litteraturfrågor snabbprotokoll 202, 171, 173, 178, 176, 204, 169 2001-03-29
Idrottsfrågor m.m. snabbprotokoll 241, 239, 229, 232 2001-03-29
Svar på interpellation 2000/01:251 om fo- nogramstödet snabbprotokoll 16, 12, 14 2001-03-06
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 120 2001-02-07
Information från regeringen om utveck- lingen av det brottsförebyggande arbetet snabbprotokoll 148, 146 2001-02-01
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 409, 411, 403, 401, 413 2001-01-18
(forts.) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 174, 176, 172, 178 2000-11-29
Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. snabbprotokoll 131, 135, 133 2000-06-07
Förstärkt strålskydd, m.m. snabbprotokoll 6 2000-04-27
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 249, 253, 257, 255, 251 2000-01-19
En idrottspolitik för 2000-talet - folkhälsa, folkrörelse och underhållning, m.m. snabbprotokoll 188, 177, 179, 139, 186, 202 1999-11-25
På ungdomars villkor - ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro snabbprotokoll 253, 247, 249, 251 1999-11-25
(forts. från 9 §) Elever med funktionshin- der (forts. UbU4) snabbprotokoll 156, 152, 154, 158 1999-10-27
Svar på interpellation 1999/2000:25 om proffsboxning i Sverige snabbprotokoll 11, 14 1999-10-26
Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (förnyad behandling) snabbprotokoll 169, 167, 173, 171 1999-10-13
Vissa arbetsrättsliga frågor snabbprotokoll 194, 190, 192 1999-04-21
Högskolefrågor snabbprotokoll 264 1999-03-25
Arkiv snabbprotokoll 223 1999-03-18
Vissa kulturpolitiska frågor snabbprotokoll 254, 252, 239, 250, 256 1999-03-18
Svar på interpellation 1998/99:76 om sex- ismen inom idrotten snabbprotokoll 4, 2 1999-02-19
Svar på interpellation 1998/99:75 om mom- sen på spelarköp snabbprotokoll 4, 6 1999-02-02
Svar på interpellation 1998/99:74 om ut- vecklingen i Degerfors m.fl. kommuner i Örebro snabbprotokoll 61, 66, 63 1999-01-19
Kultur, medier, trossamfund och fritid och Filmavtalet snabbprotokoll 98, 96, 101, 103 1998-12-08
(forts. från 5 §) Ändringar i radio- och TV- lagen, m.m. (forts. KU6) snabbprotokoll 136 1998-12-03
Frågestund snabbprotokoll 69, 71, 110, 33, 108, 47, 45, 166, 31, 164 1998-12-03
Svar på interpellation 1998/99:1 om kom- munismen snabbprotokoll 16, 8 1998-10-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Peter Pedersen

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.