Peter Weibull Bernström

Bio

Peter Weibull Bernström, född 1946, är en svensk lantbrukare och politiker (moderat), som var riksdagsledamot 1994–1998 för Malmöhus läns norra valkrets.
I riksdagen var han suppleant i bostadsutskottet och jordbruksutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Peter Weibull Bernström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantBostadsutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Miljöbalken m.m. snabbprotokoll 66 1998-06-03
Svar på interpellation 1997/98:287 om dubbelt medborgarskap snabbprotokoll 58, 60, 62 1998-05-11
Svar på interpellation 1997/98:213 om kartmaterialet för fördelning av EU-stödet till snabbprotokoll 67, 65, 69 1998-03-27
Vissa punktskattefrågor snabbprotokoll 235, 237 1998-03-11
Svar på interpellation 1997/98:107 om åt- gärder mot avlossande av s.k. nyårssmällar snabbprotokoll 6, 3 1998-02-05
Plan- och bygglagen snabbprotokoll 132, 134, 130, 145, 147 1998-02-04
Information från regeringen om Försvar- smaktens ekonomi snabbprotokoll 173 1997-12-18
Vissa avfallsfrågor snabbprotokoll 114, 133, 112, 105, 131 1997-11-26
Frågestund snabbprotokoll 101, 112, 103, 74, 77, 110, 200, 92, 99, 119, 117, 90 1997-11-06
Vatten- och luftvård snabbprotokoll 193, 191, 189, 195 1997-10-09
En uthållig energiförsörjning snabbprotokoll 135, 137, 133 1997-06-10
Svar på interpellation 1996/97:316 om anläggning av våtmarker och skyddszoner i od- snabbprotokoll 160, 162, 164 1997-06-05
Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald snabbprotokoll 20, 5, 11, 9, 18, 1 1997-05-28
Svar på interpellation 1996/97:290 om en levande skärgård snabbprotokoll 126, 122 1997-05-20
Egenskapskrav på byggnader m.m. snabbprotokoll 146 1997-03-20
Statsbudgeten för budgetåret 1997 (Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård) snabbprotokoll 71 1996-12-09
Svar på interpellation 1996/97:33 om er- sättning till kommunerna för mottagning av flyk- snabbprotokoll 69, 72 1996-11-26
Miljöklassning av alkylatbensin snabbprotokoll 230, 225, 228 1996-10-23
(forts. från 5 §) Riktlinjer för den ekonomis- ka politiken, utgiftstak, ändrade anslag för bud- snabbprotokoll 218 1996-06-11
Genteknik snabbprotokoll 40, 49, 31, 47, 38, 35 1996-05-22
Svar på fråga 1995/96:233 om förbudet mot export av miljöfarligt avfall snabbprotokoll 60, 58 1996-01-23
Lag om byggande av järnväg snabbprotokoll 135 1995-12-18
Svar på interpellation 1995/96:29 om miljö- investeringar och fastighetstaxering snabbprotokoll 53, 55, 57 1995-12-12
Vidareutveckling av systemet med miljök- lasser för fordon m.m. snabbprotokoll 89, 85 1995-12-08
Miljölagstiftningen m.m. snabbprotokoll 61, 71, 73, 59 1995-11-15
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 141 1995-10-11
Viss ändring av reglerna för statliga kreditgarantier m.m. snabbprotokoll 77, 80 1995-06-12
Anslag till Sveriges lantbruksuniversitet, m.m. snabbprotokoll 171, 169 1995-05-18
Miljön - Vårt gemensamma ansvar snabbprotokoll 96, 118, 120 1995-04-27
Rennäringen snabbprotokoll 161 1995-04-19
(forts. från 4 §) Anslag till Tullverket, m.m. (forts. SkU23) snabbprotokoll 140 1995-03-30
Vissa livsmedelspolitiska åtgärder vid ett medlemskap i Europeiska unionen snabbprotokoll 121, 130, 126, 128, 124 1994-12-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Peter Weibull Bernström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.