Pia Nilsson

Bio

Inger Pia-Lena Nilsson, född 31 mars 1962 i Möklinta församling i Västmanlands län, är en svensk politiker (socialdemokrat), som är riksdagsledamot sedan 2004. Hon har varit ledamot av Sala kommunfullmäktige sedan 1985 och var ledamot av kommunstyrelsen 1994 till 2004.
Artikeln innehåller material från wikipedia Pia Nilsson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1598 (49.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
213 (6.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
6 (0.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1396 (43.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Pia röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Pia röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2018-10-162020-10-31
SuppleantEU-nämnden2018-10-092022-09-26
LedamotUtbildningsutskottet2018-10-022022-09-26
ErsättareRiksdagsstyrelsen2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
LedamotTrafikutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2012-11-012016-10-31
ErsättareRiksdagsstyrelsen2012-10-012014-10-07
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2012-03-232012-10-31
LedamotFinansutskottet2011-05-042014-09-29
LedamotValprövningsnämnden2011-04-062015-02-18
SuppleantUtbildningsutskottet2010-10-192014-09-29
LedamotTrafikutskottet2010-10-122011-05-03
LedamotRiksdagsstyrelsen2010-10-122012-02-23
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantValprövningsnämnden2007-01-182011-04-05
LedamotTrafikutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantUtbildningsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotLagutskottet2005-01-012006-10-02
SuppleantBostadsutskottet2004-12-022006-10-02
SuppleantSkatteutskottet2004-11-112006-10-02
Statsrådsersättare2004-11-012006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden 2021/22:126 138, 138 2022-06-08
Validering för kompetensöverföring och livslångt lärande 2021/22:126 167, 167 2022-06-08
Bättre studiestöd högre upp i åldrarna 2020/21:126 4, 4 2021-05-25
Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige 2020/21:111 103, 103 2021-04-21
Studiestöd 2020/21:55 56, 165, 58, 167, 60, 169, 62, 171, 173, 175, 68, 68, 70, 72, 163, 165, 167, 169, 171, 163, 173, 165, 175, 167, 169, 171, 72, 173, 175, 42, 72, 29, 31, 42, 44, 56, 58, 68, 70, 72, 54, 54, 56, 56, 60, 60, 62, 62, 68, 68, 95, 42, 101, 103, 110, 112, 29, 31, 42, 44, 54, 163, 56 2020-12-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020/21:54 95, 95 2020-12-15
Frågestund 2019/20:14 85, 71, 96, 81, 63, 78, 78, 67, 69, 91, 67, 71, 69, 84, 86, 26, 28, 75, 77, 96, 63, 95, 97, 50, 59, 52, 61, 81, 111, 77, 111, 64, 66, 77, 91, 67, 69, 85 2019-10-03
Grundläggande om utbildningen, Lärare och elever och Övergripande skolfrågor 2018/19:81 102, 104, 106, 109, 111 2019-04-25
Fossiloberoende transporter 2017/18:107 20, 70, 76, 78, 82, 84, 10, 18 2018-05-02
Svar på interpellation 2017/18:406 om tågproblem i Mälardalen 2017/18:83 89, 93 2018-03-13
Statsministerns frågestund 2016/17:65 82, 61, 64, 47 2017-02-02
Infrastruktur för framtiden 2016/17:44 79 2016-12-12
Svar på interpellation 2015/16:622 om trafikpolisens utveckling 2015/16:114 65, 67, 70 2016-06-07
Svar på interpellation 2014/15:696 om nivån på myndighetsavgiften för flyget 2015/16:3 118, 121 2015-09-17
(forts. från § 6) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU13) 2014/15:105 103 2015-05-28
(forts. från § 8) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU13) 2014/15:105 105, 107, 109, 111 2015-05-28
Infrastrukturplanering 2014/15:86 150, 156, 158, 174, 176 2015-04-15
Svar på interpellation 2014/15:216 om alkobommar vid alla hamnar och gränsstationer 2014/15:54 42 2015-02-03
Svar på interpellation 2014/15:25 om återreglerat järnvägssystem 2014/15:15 79, 85 2014-11-04
Svar på interpellation 2013/14:506 om ekonomisk utsatthet och ökad ojämlikhet snabbprotokoll 48, 42 2014-06-25
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013 snabbprotokoll 19 2014-06-11
Arbetslösheten snabbprotokoll 44 2014-05-08
Svar på interpellation 2013/14:265 om nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga snabbprotokoll 30, 39, 24 2014-03-28
Svar på interpellation 2013/14:202 om utvärdering av riktade statsbidrag snabbprotokoll 2, 6, 4 2014-03-14
Högskolebehörigheten i gymnasiernas yrkesprogram snabbprotokoll 83, 81 2014-03-13
Kommunala frågor snabbprotokoll 78, 149, 80, 69, 147, 138 2014-02-27
Antalet socialbidragstagare snabbprotokoll 69, 67 2014-01-30
Allmänna bidrag till kommuner snabbprotokoll 49, 25, 8, 60, 11, 58, 13, 11, 27 2013-11-27
Svar på interpellation 2013/14:108 om jobbskatteavdragen och den växande långtidsarbetslösheten snabbprotokoll 114, 125, 120 2013-11-22
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 253, 255 2013-10-16
Resurser till vård, skola och omsorg snabbprotokoll 58 2013-10-03
Svar på interpellation 2012/13:478 om växande ekonomiska klyftor snabbprotokoll 84, 88, 93 2013-06-27
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2012 snabbprotokoll 135, 133, 131 2013-06-17
Svar på interpellation 2012/13:356 om regeringens jobbpolitik snabbprotokoll 59, 62, 53 2013-05-03
Socialbidrag snabbprotokoll 78, 80 2013-04-25
Kostnaden för socialbidrag snabbprotokoll 50 2013-04-11
Svar på interpellation 2012/13:185 om Sveriges förlorade tillväxtförmåga snabbprotokoll 57, 53, 50 2013-01-29
Svar på interpellation 2012/13:186 om regeringens bedömningar i budgeten snabbprotokoll 61, 66, 71 2013-01-29
Svar på interpellationerna 2012/13:140 och 161 om läxhjälp till alla barn snabbprotokoll 46, 49, 53 2012-12-14
Skatteavdrag för läxhjälp snabbprotokoll 84, 86 2012-11-15
Arbetslösheten bland unga vuxna protokoll 4, 2 2012-10-04
Kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd protokoll 42, 44 2012-09-27
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011 protokoll 18 2012-06-19
(forts.) Svar på interpellation 2011/12:416 om ökat behov av ekonomiskt bistånd i Sverige protokoll 60 2012-06-12
Svar på interpellation 2011/12:416 om ökat behov av ekonomiskt bistånd i Sverige protokoll 50, 54 2012-06-12
Utbildningskontrakt för unga arbetslösa protokoll 30, 28 2012-05-10
Svar på interpellation 2011/12:325 om gymnasieskolan protokoll 20, 24, 22 2012-04-27
Kostnaden för ekonomiskt bistånd protokoll 79, 77 2012-04-12
Svar på interpellation 2011/12:227 om gymnasieskolan protokoll 2, 10, 6 2012-02-28
Konkurrensen på bolånemarknaden protokoll 4, 2 2012-01-19
Arbetslösheten i utsatta grupper protokoll 82, 84 2011-12-08
Höständringsbudget för 2011 protokoll 126 2011-11-23
Svar på interpellation 2011/12:77 om Mälarbanan protokoll 54, 44, 49 2011-11-11
Åtgärder för full sysselsättning snabbprotokoll 44, 42 2011-09-22
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2010 protokoll 98, 82, 96, 79, 84 2011-06-21
Infrastrukturen i Sveriges storstadsregioner protokoll 83, 85 2011-06-16
Statens Järnvägar snabbprotokoll 60 2011-04-28
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor snabbprotokoll 169, 150, 167, 156, 154 2011-04-07
Svar på interpellationerna 2010/11:184 och 195 om järnvägens kvalitet snabbprotokoll 82, 90, 86 2011-03-15
Godstransporter på järnväg snabbprotokoll 2, 4 2011-01-27
(forts. från 15 §) Underhåll av järnvägar (forts. TU8) snabbprotokoll 99, 97 2011-01-26
Underhåll av järnvägar snabbprotokoll 67 2011-01-26
Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet snabbprotokoll 116 2010-12-08
Svar på interpellation 2010/11:31 om förbättrad vinterberedskap och underhåll inom järnvägen protokoll 18, 14, 16 2010-11-12
Sårbarheten i tågtrafiken protokoll 30 2010-11-11
Svar på interpellation 2009/10:493 om Tåg i Bergslagen snabbprotokoll 16, 18, 14 2010-06-01
Tågtrafiken i Bergslagen protokoll 50, 52 2010-05-20
Avregleringen av persontrafiken på tåg protokoll 98, 96 2010-03-25
Svar på interpellationerna 2009/10:233, 235 och 237 om trafikstörningar protokoll 67, 83, 75 2010-03-02
Störningar i tågtrafiken vintertid protokoll 52 2010-02-04
Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion protokoll 131, 150, 162, 139, 169, 167, 164, 141, 148 2009-11-18
Konsekvenser av avregleringen av persontrafiken på tåg protokoll 57, 55 2009-11-12
Svar på interpellation 2009/10:29 om avtalet om Citybanan protokoll 31, 25, 28 2009-10-23
Konkurrens på spåret protokoll 113 2009-06-12
Kommunernas och landstingens ekonomi protokoll 49 2009-02-12
Den öppna förskolan protokoll 50, 52 2009-01-22
Svar på interpellation 2008/09:148 om hantering av avsiktsförklaring och avtal om Citybanans finansiering protokoll 64, 70, 67 2008-12-02
Svar på interpellation 2008/09:149 om förseningar i tågtrafiken protokoll 87, 79, 73 2008-12-02
Finansiering av statlig infrastruktur protokoll 63 2008-11-20
Svar på interpellation 2007/08:717 om miljövänliga transporter runt Mälaren protokoll 22, 29, 26 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:511 om finansiering av infrastruktur protokoll 68, 65, 71 2008-05-09
Järnvägsfrågor protokoll 181, 188, 179, 168, 190 2008-04-24
Omfördelning av resurser från järnväg till väg protokoll 63, 61 2008-04-17
Finansieringen av infrastrukturen protokoll 71, 62, 32, 30, 64, 69 2008-02-14
(forts. från 14 §) Kommunikationer (forts. TU1) protokoll 185 2007-12-13
Svar på interpellation 2007/08:24 om slussen i Södertälje protokoll 80, 76, 71 2007-10-16
Finansieringen av Citybanan protokoll 84, 78, 80, 82 2007-06-07
Svar på interpellation 2006/07:383 om besked om kollektivtrafiken protokoll 96, 99 2007-03-27
Kollektivtrafik och trafikupphandling protokoll 82, 70, 97, 95, 84 2007-02-28
Kommunikationer protokoll 173, 7, 9, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 148, 150, 175, 152, 154, 156, 158, 160, 33, 39, 41, 189, 177, 187, 42, 49, 51, 54, 56 2006-12-11
Svar på interpellation 2006/07:21 om Citytunneln protokoll 119, 109, 114 2006-10-24
Ny skuldsaneringslag protokoll 129 2006-05-18
Lagstiftning om franchising protokoll 34, 32, 36, 28, 30 2006-05-17
Förrättare av vigsel och partnerskap protokoll 5 2006-03-16
Fastighetsrättsliga frågor protokoll 64 2006-01-25
Förvaltningsberättelsens innehåll protokoll 234 2005-04-06
Associationsrättsliga frågor, m.m. protokoll 103, 80 2005-03-17
Distans- och hemförsäljningslag m.m. protokoll 72 2005-02-16
Ny försäkringsavtalslag protokoll 32 2005-02-16
Barn och föräldrar m.m. protokoll 186 2005-02-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Pia Nilsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.