Pia Steensland

Bio

Pia Gerd Steensland, född Johansson 3 maj 1972 i Värnamo i Jönköpings län, är en svensk politiker (kristdemokrat), receptarie och forskare. Hon var ordinarie riksdagsledamot 2018–2022, invald i valet 2018 för Södermanlands läns valkrets. Hon var i riksdagen ledamot av socialutskottet.Steensland är receptarie i botten. Hon disputerade 2002 vid Uppsala universitet och har bland annat varit verksam som docent vid Karolinska institutet, där hon forskade kring behandling av personer med alkoholberoende.Steensland är ledamot i kommunfullmäktige i Strängnäs kommun sedan 2015. Hon var ledamot i barn- och utbildningsnämnden 2014–2018. Mellan maj 2017 och 2018 arbetade Steensland som handläggare (politiskt sakkunnig) på Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli, med inriktning mot socialutskottet och vård- och omsorgsfrågor. Hon avslutade sin tjänst i samband med valet 2018 då hon istället blev riksdagsledamot.
Artikeln innehåller material från wikipedia Pia Steensland, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1089 (33.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
466 (14.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
290 (9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1368 (42.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Pia röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Pia röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantUtbildningsutskottet2021-03-092022-09-26
LedamotSocialutskottet2021-03-032022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2018-10-242021-03-03
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-162021-03-09
LedamotSocialutskottet2018-10-022018-10-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Hårdare regler för nya nikotinprodukter 2021/22:135 37, 39, 41 2022-06-21
Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård 2021/22:134 37, 44, 46, 37, 44, 46 2022-06-20
En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025 2021/22:133 41, 43, 48, 39 2022-06-17
(forts. från § 12) Stärkt rätt till personlig assistans - grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn (forts. SoU34) 2021/22:132 120, 120 2022-06-16
(forts. från § 14) Stärkt rätt till personlig assistans - grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn (forts. SoU34) 2021/22:132 122, 124, 122, 124 2022-06-16
Högskolan 2021/22:132 32, 34, 36, 137, 24, 10, 137, 32, 34, 36, 24 2022-06-16
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat 2021/22:120 9, 11, 13, 9, 11, 13 2022-05-30
(forts. från § 12) Socialtjänstfrågor - barn och unga (forts. SoU18) 2021/22:117 106, 106 2022-05-19
Forskning 2021/22:108 17, 17 2022-05-05
Svar på interpellation 2021/22:454 om stärkt rätt till assistans 2021/22:102 9, 11, 13, 9, 11, 13 2022-04-26
Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete 2021/22:100 107, 107, 107 2022-04-21
Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel 2021/22:86 82, 84, 86, 82, 84, 86 2022-03-23
(forts. från § 13) Stöd till personer med funktionsnedsättning (forts. SoU12) 2021/22:82 121, 123, 121, 125, 123, 125 2022-03-16
Svar på interpellationerna 2021/22:343 och 344 om assistansersättningen 2021/22:79 68, 70, 68, 72, 70, 72 2022-03-04
Apoteks- och läkemedelsfrågor 2021/22:72 12, 43, 43, 86, 88, 90, 12 2022-02-24
Alkohol, narkotika, dopnings, tobaks- och spelfrågor 2021/22:67 247, 247 2022-02-16
Svar på interpellation 2021/22:199 om färdtjänst som rättighet 2021/22:54 11, 14, 11, 14, 11, 14 2022-01-18
Frågestund 2021/22:19 71, 41, 73, 76, 80, 39, 41, 55, 57, 94, 79, 39, 41, 41, 43, 25, 27, 55, 57, 68, 68, 76, 88, 84, 80, 55, 94, 111, 57, 51, 71, 38, 73, 40, 39, 41, 44, 46, 78, 111, 58, 58, 60, 60, 84, 39, 41, 88, 51, 76, 78, 79, 55, 57, 39 2021-10-21
Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 2021/22:12 70, 73, 75, 84, 86, 70, 73, 75, 84, 86 2021-09-29
En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021-2025 2020/21:140 64, 71, 73, 64, 71, 73 2021-06-14
Bättre studiestöd högre upp i åldrarna 2020/21:126 6, 6 2021-05-25
Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige 2020/21:111 101, 80, 99, 101, 80, 99 2021-04-21
Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor 2020/21:103 71, 73, 75, 78, 80, 71, 73, 75, 78, 80 2021-04-07
Folkhälsofrågor 2020/21:79 48, 183, 189, 48 2021-02-10
Frågor om placerade barn och unga 2020/21:79 14, 16, 18, 14, 16, 18 2021-02-10
Stöd till personer med funktionsnedsättning 2020/21:75 44, 50, 52, 64, 66, 44, 50, 52, 64, 66, 25, 18, 28, 20, 30, 22, 24, 26, 37, 39, 25, 28, 30 2021-02-03
Studiestöd 2020/21:55 59, 61, 63, 65, 67, 80, 82, 70, 70, 59, 59, 61, 61, 63, 63, 65, 65, 67, 67, 80, 80, 82, 82 2020-12-16
(forts. från § 5) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2020/21:54 60, 68, 70, 60, 68, 70 2020-12-15
Övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden 2020/21:51 10, 10 2020-12-10
Huvudmannaskap för personlig assistans 2020/21:42 28, 28, 31, 31, 33, 33, 35, 35, 38, 38 2020-11-26
Förbättrade möjligheter till bilstöd 2019/20:135 2, 2 2020-06-09
Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg 2019/20:135 9, 9 2020-06-09
Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 2019/20:130 3, 5, 7, 3, 5, 7 2020-06-02
Svar på interpellation 2019/20:401 om den striktare bedömningen av grundläggande behov 2019/20:130 33, 35, 37, 33, 35, 37 2020-06-02
Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag 2019/20:126 30, 30 2020-05-27
Civila samhället inklusive idrott och folkbildning 2019/20:114 58, 58 2020-04-29
Alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksfrågor 2019/20:77 111, 111 2020-02-19
Svar på interpellation 2019/20:44 om rätten till personlig assistans 2019/20:28 13, 15, 18, 13, 15, 18 2019-11-07
Personlig assistans för hjälp med andning 2019/20:19 3, 5, 7, 21, 23, 3, 5, 7, 21, 23 2019-10-15
Svar på interpellation 2018/19:273 om grundläggande behov och assistansberättigande 2018/19:110 87, 89, 91, 87, 89, 91 2019-06-25
(forts. från § 5) Forskning (forts. UbU14) 2018/19:89 101 2019-05-09
(forts. från § 3) Ekonomisk familjepolitik (forts. SfU21) 2018/19:87 46 2019-05-07
Svar på interpellation 2018/19:113 om andning och sondmatning som grundläggande behov 2018/19:67 39, 41, 43 2019-03-26
Svar på interpellation 2018/19:3 om andning och sondmatning som grundläggande behov 2018/19:46 20, 22, 24 2019-02-01
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2018/19:33 48, 61, 61 2018-12-19
Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå 2018/19:19 87 2018-11-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 68, 70, 72 2018-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Pia Steensland

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.