Ragnwi Marcelind

Bio

Ragnwi Birgitta Marcelind, född 7 juni 1953 i Norrbyås församling, Örebro län, död 3 december 2021, var en svensk politiker (kristdemokrat) som var riksdagsledamot 1998–2006 och statssekreterare vid Socialdepartementet 2006–2014.
Marcelind arbetade inom barnomsorgen och missbruksvården innan hon blev heltidspolitiker. Hon var ledamot i kommunfullmäktige i Gävle kommun 1991–1994, ledamot i Gävleborgs läns landsting 1994–1998 och riksdagsledamot 1998–2006, invald i Gävleborgs läns valkrets.
Hon var ledamot av Nordiska rådets svenska delegation under 1998–2002 (och därefter suppleant fram till 2003), ledamot av justitieutskottet 1998–2004, suppleant i näringsutskottet 2003–2004 och ordförande i bostadsutskottet 2004–2006. Under 2006–2007 var Marcelind ordförande i Alkoholkommittén, en statlig svensk kommitté som tillsattes i mars 2001 för att samordna insatserna mot alkoholens skadeverkningar. Under 2006–2010 var hon även ordförande i Allmänna Arvsfonden och var fram till 2014 ordförande i Arvsfondsdelegationen.
Under 2006–2014 var Marcelind statssekreterare hos dåvarande äldre- och folkhälsominister, och senare barn- och äldreminister, Maria Larsson och ledamot av kristdemokraternas partistyrelse och från 2007 arbetade hon även som ordförande i Nationella ANDT-rådet, (alkohol, narkotika, dopning och tobaksområdet).
Artikeln innehåller material från wikipedia Ragnwi Marcelind, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
858 (30.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
980 (34.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
304 (10.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
699 (24.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ragnwi röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ragnwi röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
OrdförandeBostadsutskottet2004-04-202006-10-02
LedamotBostadsutskottet2004-04-152004-04-19
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2003-10-072003-11-20
SuppleantKonstitutionsutskottet2003-10-032003-12-18
SuppleantNäringsutskottet2003-02-192004-04-29
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2002-10-152003-12-18
LedamotJustitieutskottet2002-10-082004-04-29
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotNordiska rådets svenska delegation1998-10-202002-09-30
LedamotJustitieutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande protokoll 143 2006-06-13
Reformerad hyressättning protokoll 84, 108, 90, 106, 88 2006-05-10
Naturresursfrågor och vattenrätt protokoll 67, 45, 69 2006-05-03
Hyresrätt och bostadsrätt m.m. protokoll 63, 65, 61 2006-03-15
Svar på interpellation 2005/06:274 om arbetsmarknaden och utvecklingen i Gävleborg protokoll 32, 30, 34 2006-03-13
Fastighetsrättsliga frågor protokoll 5, 37, 1, 39, 7 2006-03-10
Svar på interpellation 2005/06:214 om den svarta bostadsmarknaden protokoll 18, 14 2006-02-03
Svar på interpellation 2005/06:192 om strandskydd protokoll 57, 61 2006-01-24
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande protokoll 31, 77, 29, 127, 7, 129, 1, 98, 112, 75, 5, 110, 38, 88, 96, 40 2005-12-08
Lantmäteriverksamheten protokoll 183, 174, 176, 185, 166 2005-11-24
Bostadsfrågor protokoll 252, 240, 236, 238, 254 2005-10-13
Ändrade regler för bostadsbidrag protokoll 161, 163, 157, 172, 170 2005-06-02
Bostadsförsörjningsfrågor protokoll 127 2005-05-26
Svar på interpellation 2004/05:542 om kommunala bostadsbolags villabyggande protokoll 5, 2, 8 2005-05-09
Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader protokoll 182, 184, 178, 176, 165, 159, 163 2005-04-06
Svar på interpellation 2004/05:363 om obligatorisk bostadsförmedling protokoll 34, 38 2005-03-22
Svar på interpellation 2004/05:453 om åretruntboende i skärgården protokoll 56, 51 2005-03-22
Byggfrågor protokoll 12, 14, 1 2005-03-03
Svar på interpellation 2004/05:385 om strandskyddsbestämmelserna protokoll 4, 8 2005-03-01
Hyresrätt och bostadsrätt, m.m. protokoll 95, 124, 99, 122, 101 2005-01-19
Svar på interpellation 2004/05:162 om lekmannaövervakare protokoll 77, 81, 79 2004-12-14
Svar på interpellation 2004/05:163 om brott mot äldre protokoll 85, 88 2004-12-14
Aktuell debatt: Bostadssituationen i Sveriges storstadsområden protokoll 40, 33 2004-11-26
Svar på interpellation 2004/05:130 om låginkomsttagares bostadsägande protokoll 53, 46, 49 2004-11-23
Svar på interpellation 2004/05:131 om äldres boende protokoll 56, 60 2004-11-23
Svar på interpellation 2004/05:134 om tågtrafiken mellan Gävle och Stockholm protokoll 84, 88, 80 2004-11-23
Bostadspolitik och kommuner protokoll 115, 35, 9, 33, 104, 73, 71, 5, 7, 3, 1, 102, 117 2004-10-15
Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät protokoll 197, 195, 192, 190, 188 2004-06-16
Svar på interpellation 2003/04:479 om statens styrning av kommunala bostadsbolag protokoll 98, 95, 92 2004-06-01
Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m. protokoll 123, 99, 118, 121, 116, 101, 94 2004-05-24
(forts. från 14 §) Unga lagöverträdare (forts. JuU19) protokoll 180 2004-04-01
Processrättsliga frågor protokoll 130, 102, 114, 114, 116, 113, 128 2004-03-17
Svar på interpellation 2003/04:313 om den framtida tingsrättsorganisationen protokoll 20, 16, 12 2004-03-12
Statliga verk i Gävle protokoll 104, 102 2004-03-11
Svar på interpellation 2003/04:275 om åtgärder för att förebygga brott och stärka samhällets värdegrund protokoll 41, 44 2004-02-17
Svar på interpellation 2003/04:212 om brott mot äldre protokoll 35, 39 2004-02-03
Svar på interpellation 2003/04:235 om fortsatta tingsrättsnedläggningar protokoll 25, 35, 29 2004-01-29
Svar på interpellation 2003/04:237 om rätt signaler om rättssäkerhet protokoll 99, 102 2004-01-29
Aktuell debatt med anledning av fritagningen från Kumlaanstalten protokoll 29, 22 2004-01-28
Svar på interpellation 2003/04:162 om polisens brottsutredande verksamhet protokoll 15, 12 2004-01-20
Svar på interpellation 2003/04:197 om fortsatt centralisering av rättsväsendet protokoll 35, 38 2004-01-20
Rambeslut om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi protokoll 108 2003-12-15
(forts. från 3 §) Europeiska konventet om EU:s framtid (forts. KUU1) protokoll 156 2003-11-20
Svar på interpellationerna 2003/04:70 och 73 om helhetssyn på Sverige protokoll 22, 18 2003-11-18
Svar på interpellationerna 2003/04:74 och 75 om den nationella insatsstyrkan inom polisen protokoll 17, 20 2003-11-14
Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen protokoll 31, 26, 44, 42, 29 2003-11-12
Svar på interpellation 2003/04:10 om rättspsykiatrin protokoll 73, 69, 77 2003-11-11
Svar på interpellation 2003/04:21 om centraliseringen av tingsrätterna i Gävleborg protokoll 83, 89 2003-11-11
Norden protokoll 117, 113, 115, 119, 121 2003-10-22
Rättsfrågor protokoll 123 2003-10-15
EU:s rättsliga frågor i ett framtida konsti- tutionellt fördrag snabbprotokoll 102 2003-06-10
Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer snabbprotokoll 279, 271, 281, 255 2003-06-04
Svar på interpellation 2002/03:324 om ledarskapet inom polisen snabbprotokoll 61, 56 2003-05-20
Svar på interpellation 2002/03:335 om små tingsrätters framtid snabbprotokoll 78, 72, 67 2003-05-20
Svar på interpellationerna 2002/03:345 och 346 om attityder inom rättsväsendet snabbprotokoll 86, 89, 81 2003-05-20
Straffansvaret för terroristbrott snabbprotokoll 9 2003-04-16
Människohandel och prostitution snabbprotokoll 85, 71, 83 2003-03-12
Svar på interpellation 2002/03:157 om poli- sens resurser snabbprotokoll 22, 26 2003-03-04
Svar på interpellation 2002/03:176 om Na- tionella insatsstyrkan snabbprotokoll 34, 32, 36 2003-03-04
Svar på interpellation 2002/03:142 om Gävle hamn snabbprotokoll 7, 4, 2 2003-02-06
Aktuell debatt om polisens situation med anledning av Göteborgskommitténs rapport snabbprotokoll 12, 5 2003-02-05
Aktuell debatt: Svensk påföljdspraxis snabbprotokoll 14, 5 2002-12-05
Svar på interpellation 2002/03:1 om upp- sägningar inom Ericsson snabbprotokoll 30, 27, 24 2002-10-15
Unga lagöverträdare och medling med anledning av brott snabbprotokoll 71, 84, 82, 66, 69 2002-05-29
Polisfrågor snabbprotokoll 187, 17, 3, 189, 40, 90, 170, 154, 28, 13, 148, 15, 152, 128, 30, 17, 38, 40, 94, 92, 42, 107, 121, 38, 15, 150, 119, 130, 172 2002-03-21
Våldsbrott och brottsoffer snabbprotokoll 236, 111, 218, 234, 105, 239, 241, 109 2002-03-06
Svar på interpellation 2001/02:268 om platsbristen inom kriminalvården snabbprotokoll 123, 127 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:275 om Brottsutredningar snabbprotokoll 129, 132, 135 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:240 om polisens organisation snabbprotokoll 64, 61, 58 2002-02-19
Svar på interpellation 2001/02:180 om Nationella insatsstyrkans framtid snabbprotokoll 83, 91, 87 2002-02-05
Kriminalvårdsfrågor snabbprotokoll 78, 102, 104, 81, 83, 106, 102, 120, 118, 104 2002-01-30
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 59, 61, 57 2002-01-23
Rättsväsendet snabbprotokoll 18, 114, 3, 76, 55, 53, 134, 42, 30, 7, 114, 12, 27, 29, 26, 61, 44, 14, 116, 5, 78, 110, 53, 59, 28, 34, 16, 20, 4, 55, 218, 136, 32, 112, 122 2001-12-04
Frågestund snabbprotokoll 51, 88, 60, 50, 48, 221, 41, 43, 90, 219, 62, 49 2001-10-25
(forts. från 10 §) Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 179, 181, 174, 176, 172 2001-10-18
Reformeringen av domstolsväsendet snabbprotokoll 208, 193, 206, 195, 186 2001-06-13
Från anstalt till frihet snabbprotokoll 127, 125, 129, 138, 136 2001-05-03
Svar på interpellation 2000/01:339 om tingsrättsnedläggningar i Värmlands och Örebro snabbprotokoll 130, 133 2001-05-02
Brottsförebyggande arbete snabbprotokoll 32, 12, 29, 34, 10, 27, 2 2001-04-19
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 63, 67, 34, 69, 32, 61, 86, 84, 30, 65 2001-03-21
(forts. från 5 §) Polisfrågor (forts. JuU11) snabbprotokoll 112, 110 2001-03-08
Svar på interpellation 2000/01:111 om programverksamheten inom kriminalvården snabbprotokoll 202, 206 2001-01-25
Svar på interpellation 2000/01:118 om situationen inom polisväsendet snabbprotokoll 216, 212 2001-01-25
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 236, 247, 238, 245 2001-01-18
Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan snabbprotokoll 144, 150, 136, 134, 152, 148, 146 2001-01-18
Brottsoffer snabbprotokoll 207, 205, 201 2000-06-13
Barnfrågor snabbprotokoll 245, 243, 241 2000-04-27
Information från regeringen om skrivelsen Reformeringen av domstolsväsendet - en hand- snabbprotokoll 147, 149 2000-04-27
Påföljdsfrågor snabbprotokoll 126, 121, 119, 123, 128 2000-04-05
Svar på interpellation 1999/2000:288 om återvinningsburkar snabbprotokoll 134, 136, 132 2000-03-28
Svar på interpellation 1999/2000:231 om arbetsmarknaden och rehabilitering snabbprotokoll 77, 80, 83 2000-03-21
(forts. från 6 §) Polisfrågor (forts. JuU6) snabbprotokoll 110, 133, 112, 131 2000-02-09
Svar på interpellation 1999/2000:126 om barn som brottsoffer snabbprotokoll 60, 58, 62 2000-01-18
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet snabbprotokoll 7, 9, 40, 57, 42, 19, 59, 70, 21, 11, 72 1999-12-03
Särskild företrädare för barn snabbprotokoll 76, 58, 74, 69, 60, 56, 71, 66, 64 1999-11-24
Ändring av fridskränkningsbrotten snabbprotokoll 97, 99, 88, 92, 111, 104, 94, 106 1999-11-03
Svar på interpellation 1999/2000:31 om arbetslösheten snabbprotokoll 15, 18, 13 1999-11-02
Svar på interpellation 1998/99:368 om an- höriginvandring snabbprotokoll 41, 37, 39 1999-05-18
Ändringar i brottsskadelagen snabbprotokoll 95, 93, 97 1999-04-14
Unga lagöverträdare snabbprotokoll 134, 154, 146, 169, 144, 152, 132, 171, 130, 148 1999-03-25
Svar på interpellationerna 1998/99:178, 179, 180, 181 och 187 om den nationella insats- snabbprotokoll 10, 22, 16 1999-03-19
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 218 1999-03-18
Svar på interpellation 1998/99:149 om det statliga stödet till brottsoffren snabbprotokoll 19, 21 1999-02-19
Svar på interpellation 1998/99:89 om sekre- tess gällande abort på minderåriga snabbprotokoll 4, 2, 6 1999-02-05
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 190, 186, 188 1999-01-20
Svar på interpellation 1998/99:16 om tra- kasserier i skolan snabbprotokoll 30, 32, 28 1998-11-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ragnwi Marcelind

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.