Raimo Pärssinen

Bio

Raimo Tapio Pärssinen, född 5 april 1956 i Jalasjärvi i Finland, är en svensk politiker (socialdemokrat), som var ordinarie riksdagsledamot 1998–2018 (även ersättare 1992 och 1996). Han var ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott 2014–2018.Raimo Pärssinen flyttade med sin familj från Finland till Bispgården i Jämtland 1956. Efter gymnasiestudier i Sollefteå flyttade Pärssinen 1976 till Hofors där han bodde fram till 2010. Han flyttade därefter till sin nuvarande bostadsort, Gävle. Pärssinen är till yrket metallarbetare.
Artikeln innehåller material från wikipedia Raimo Pärssinen, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
6264 (61.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2343 (23.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
268 (2.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1255 (12.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Raimo röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Raimo röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-09-24
OrdförandeArbetsmarknadsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2010-10-192014-09-29
LedamotRiksdagens överklagandenämnd2010-10-192014-10-14
LedamotArbetsmarknadsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotRiksdagens överklagandenämnd2006-10-172010-10-19
LedamotSkatteutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2003-03-122006-10-02
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2002-12-192004-11-16
SuppleantBesvärsnämnden2002-10-152003-07-01
LedamotLagutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantNäringsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantLagutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
ErsättareKarl Hagström1996-03-231996-04-30
SuppleantTrafikutskottet1992-02-191992-04-30
SuppleantUtbildningsutskottet1992-02-191992-04-30
ErsättareUlrica Messing1992-02-191992-04-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning och Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning 2017/18:136 111, 113, 115 2018-06-20
Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden 2017/18:136 117, 119, 121 2018-06-20
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2017/18:49 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 2017-12-13
Insatsen Förberedande och orienterande utbildning 2016/17:120 50, 57, 59 2017-06-07
Nya utstationeringsregler 2016/17:100 10, 12, 14 2017-04-26
Arbetsmarknadsutredningen 2016/17:81 1, 9, 11, 14, 16 2017-03-16
Nytt regelverk om upphandling 2016/17:37 57 2016-11-30
Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning 2016/17:10 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19 2016-09-28
Svar på interpellation 2015/16:419 om ingångsjobb 2015/16:79 10, 13 2016-03-11
(forts. från § 6) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) 2015/16:43 126, 128 2015-12-10
Arbetsförmedlingen 2014/15:114 171, 183, 185, 187, 189, 191 2015-06-11
Arbetsrätt 2014/15:71 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 2015-03-12
Statsministerns frågestund 2014/15:67 59 2015-03-05
Översynen av Arbetsförmedlingen 2014/15:59 1, 5, 7, 14, 16, 28, 30 2015-02-12
Frågestund 2014/15:17 45, 47 2014-11-06
Svar på interpellation 2013/14:465 om negativa konsekvenser av neddragningen på Arbetsmiljöverket snabbprotokoll 152, 154, 157 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:477 om förslummad socialpolitik snabbprotokoll 12, 9 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:482 om kryphål som består trots åtta års väntan snabbprotokoll 104, 107, 101 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:260 om trovärdighet i den ekonomiska politiken snabbprotokoll 18, 14 2014-04-25
Svar på interpellation 2013/14:267 om regeringens skattepolitik snabbprotokoll 29, 24 2014-04-25
Svar på interpellation 2013/14:306 om sänkningen av statsbidragen till kommunerna snabbprotokoll 42, 38 2014-04-25
Svar på interpellation 2013/14:330 om skattefusk och illojal skattekonkurrens snabbprotokoll 51, 55 2014-04-25
Svar på interpellation 2013/14:427 om de regionala skyddsombudens arbete snabbprotokoll 60, 66, 63 2014-04-25
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:366 om Långshyttan snabbprotokoll 63, 70 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:354 om Refit-programmet snabbprotokoll 40, 45, 36 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:374 om färre möten med arbetslösa på Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 80, 83 2014-04-01
Fas 3 snabbprotokoll 21, 19 2014-03-27
Minoritetsfrågor snabbprotokoll 10 2014-03-27
Arbetsmiljö snabbprotokoll 99, 103, 9, 101, 1, 11, 18, 20 2014-03-20
Svar på interpellation 2013/14:303 om arbetsmiljön på landets arbetsförmedlingar snabbprotokoll 61, 58 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:310 om uppsägningar på Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 96, 93 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:313 om nedskärningar på Arbetsmiljöverket snabbprotokoll 109, 104 2014-03-18
Svar på interpellationerna 2013/14:305 och 309 om arbetslösheten snabbprotokoll 83, 73 2014-03-18
Finska tv-sändningar i Sverige snabbprotokoll 73, 75 2014-03-13
Svar på interpellation 2013/14:311 om Refit-initiativet och arbetsmiljön snabbprotokoll 65, 61, 63 2014-03-11
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:256 om statlig närvaro i hela landet snabbprotokoll 63, 58 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:236 om kassaservice i Gävleborg snabbprotokoll 31, 34 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:263 om det sålda familjesilvret snabbprotokoll 45, 51 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:266 om EU-direktiv om offentlig upphandling snabbprotokoll 83, 80 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:274 om effektiv statsförvaltning snabbprotokoll 89, 92, 86 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:251 om levande landsbygd snabbprotokoll 16, 24, 11 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:275 om nationella minoriteter och Filminstitutet snabbprotokoll 53, 49, 51 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:143 om kvinnors arbetssituation snabbprotokoll 75, 79 2013-12-13
Svar på interpellationerna 2013/14:131, 132, 140 och 160 om Arbetsmiljöverket snabbprotokoll 61, 49, 55 2013-12-13
Svar på interpellationerna 2013/14:145 och 148 om en trygg och säker arbetsmiljö snabbprotokoll 85, 89 2013-12-13
Svar på interpellation 2013/14:63 om hot och våld - i statens tjänst snabbprotokoll 29, 24, 26 2013-11-22
Svar på interpellationerna 2013/14:119 och 121 om begränsning av kredittider snabbprotokoll 17, 21 2013-11-22
Svar på interpellationerna 2013/14:87, 88, 89, 90, 91 och 96 om antalet studieplatser på Högskolan i Jönköping, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet, Högskolan i Skövde och Karlstads universitet snabbprotokoll 19, 9 2013-11-19
Svar på interpellation 2013/14:5 om avgiftsdifferentiering och jobbpolitik snabbprotokoll 44, 50 2013-11-12
(forts.) Svar på interpellationerna 2013/14:42, 46 och 62 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 72, 65 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:30 om aktivt arbetsmiljöarbete och tillsyn i byggbranschen snabbprotokoll 48, 52 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:49 om ökningen av antalet dödsolyckor snabbprotokoll 81, 91 2013-11-05
Svar på interpellationerna 2013/14:42, 46 och 62 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 59 2013-11-05
Jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 235, 208, 325, 279, 237, 277, 281, 206, 323 2013-10-15
Svar på interpellationerna 2012/13:494 och 495 om företagsnedläggningar i Hudiksvall snabbprotokoll 40, 43, 37 2013-09-12
Svar på interpellation 2012/13:502 om skattemedel till riskkapitalbolag snabbprotokoll 9, 5 2013-09-05
Svar på interpellation 2012/13:434 om åtgärder mot ROT-fusk snabbprotokoll 29, 26, 23 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:449 om regeringssamverkan med Sverigedemokraterna snabbprotokoll 39, 36 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:457 om åtgärder mot missbruk av F-skattsedeln snabbprotokoll 47, 51 2013-06-27
Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m. snabbprotokoll 97, 84, 82, 99, 73, 87, 89 2013-06-17
Svar på interpellation 2012/13:392 om effekten av bolagsskattesänkningen snabbprotokoll 22, 27 2013-06-04
Svar på interpellation 2012/13:393 om ekonomiska frizoner och avgiftsnedsättning snabbprotokoll 34, 38 2013-06-04
Svar på interpellation 2012/13:359 om nedläggning av Centrum för finska språket och kulturen vid Mälardalens högskola snabbprotokoll 67, 74, 80 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:249 om regeringens misslyckade ekonomiska politik snabbprotokoll 55 2013-04-09
(forts.) Svar på interpellationerna 2012/13:205 och 238 om vägen till ett hållbart arbetsliv snabbprotokoll 61 2013-02-19
Svar på interpellation 2012/13:203 om åtgärder mot arbetslösheten i Halland snabbprotokoll 46, 42 2013-02-19
Svar på interpellationerna 2012/13:205 och 238 om vägen till ett hållbart arbetsliv snabbprotokoll 51, 56 2013-02-19
Svar på interpellation 2012/13:222 om vuxenutbildning för nyanlända snabbprotokoll 78, 81 2013-02-12
Svar på interpellationerna 2012/13:80, 118 och 119 om personal- eller närvaroliggare, månadsvisa kontrolluppgifter och annan skattekontroll snabbprotokoll 210, 205, 216 2012-12-18
Arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 55, 95, 91, 93, 99, 97, 89, 87, 6, 8, 23, 25, 27, 29, 31, 1, 3, 5, 10, 12 2012-12-17
(forts.) Svar på interpellationerna 2012/13:55 och 131 om insatser mot ungdomsarbetslöshet snabbprotokoll 68 2012-11-27
Svar på interpellation 2012/13:69 om jämställdhet snabbprotokoll 82, 86, 92 2012-11-27
Svar på interpellationerna 2012/13:55 och 131 om insatser mot ungdomsarbetslöshet snabbprotokoll 61 2012-11-27
Svar på interpellation 2012/13:38 om EU-kommissionens förslag till regelförenklingar snabbprotokoll 138, 136, 134 2012-11-06
Svar på interpellationerna 2012/13:33, 39 och 44 om arbetslösheten snabbprotokoll 103, 92, 96 2012-11-06
Svar på interpellation 2011/12:353 om näringslivets utveckling i Gävleborg protokoll 165, 163, 167 2012-06-20
Ungdomsarbetslösheten protokoll 93, 95 2012-06-07
Näringsministerns engagemang för drabbad industri i Gävle protokoll 76, 78 2012-05-10
Svar på interpellation 2011/12:301 om ersättningsnivåer vid arbetslöshet protokoll 44, 38 2012-04-10
Svar på interpellationerna 2011/12:286, 287, 288 och 289 om högskolor och universitet med viktig roll i sina regioner protokoll 7 2012-03-27
Svar på interpellation 2011/12:243 om hållbart arbetsliv protokoll 89, 94, 99 2012-03-13
Svar på interpellationerna 2011/12:241, 242 och 250 om arbetsmarknadspolitik protokoll 79, 84 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:206 om sluten kontanthantering i detaljhandeln protokoll 8, 2, 5 2012-02-21
(forts. från 5 §) Arbetsmiljö (forts. AU5) protokoll 106, 104 2012-02-16
Svar på interpellation 2011/12:177 om åtgärder mot butiksrån protokoll 47, 51 2012-01-31
(forts. från 7 §) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) protokoll 143, 145, 153, 147, 155 2011-12-14
Svar på interpellation 2011/12:105 om Arbetsmiljöverket protokoll 45, 36, 41 2011-11-29
Svar på interpellation 2010/11:406 om jobben i Norrsundet protokoll 60, 64, 62 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:373 om åtgärder för fungerande arbetsmarknad snabbprotokoll 98, 102 2011-06-07
Svar på interpellation 2010/11:383 om åtgärder mot den växande klyftan i sysselsättning mellan kvinnor och män snabbprotokoll 108, 111, 106 2011-06-07
Svar på interpellationerna 2010/11:369, 380 och 381 om kvinnors situation på arbetsmarknaden snabbprotokoll 87, 92, 82 2011-06-07
Svar på interpellation 2010/11:279 om arbetsmiljö snabbprotokoll 66, 61, 64 2011-04-01
Utländsk arbetskraft snabbprotokoll 32, 34 2011-03-31
Svar på interpellation 2010/11:203 om åtgärder för att bryta jobbkrisen på Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 63, 59, 67 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:235 om jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 snabbprotokoll 80, 85 2011-03-11
Svar på interpellationerna 2010/11:236 och 239 om resultatet av jobbcoachning snabbprotokoll 95, 90, 100 2011-03-11
(forts. från 15 §) En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015 (forts. AU3) snabbprotokoll 127, 115, 129, 113 2011-03-09
Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring snabbprotokoll 51 2011-03-09
En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015 snabbprotokoll 104, 100, 102 2011-03-09
Svar på interpellation 2010/11:128 om jobben i Sandarne snabbprotokoll 37, 33, 35 2011-02-01
Svar på interpellation 2010/11:139 om fusket inom taxibranschen snabbprotokoll 40, 42, 44 2011-02-01
Svar på interpellation 2010/11:131 om genusperspektiv på arbetslivet snabbprotokoll 50, 53 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:138 om arbetsmiljö snabbprotokoll 83, 81, 88 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:141 om hotade spelregler på arbetsmarknaden snabbprotokoll 26, 21 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:142 om anordnare av fas 3 snabbprotokoll 42 2011-01-21
Integration och jämställdhet snabbprotokoll 82 2010-12-13
Svar på interpellationerna 2009/10:353 och 373 om regeringens arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 44, 51 2010-05-25
Svar på interpellation 2009/10:288 om Skatteverkets resurser protokoll 31, 27 2010-04-23
Svar på interpellation 2009/10:293 om skatteundandragande och taxi protokoll 43, 47, 45 2010-04-23
Svar på interpellationerna 2009/10:294 och 295 om verksamhet för ungdomarna i jobbgarantin i Örebro län protokoll 51, 45 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:220 om korrekta uppgifter om arbetslösheten protokoll 6, 3 2010-03-23
Svar på interpellation 2009/10:279 om skatt på trafikförsäkringspremie protokoll 31, 29, 33 2010-03-23
Svar på interpellation 2009/10:272 om åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten protokoll 78, 81 2010-03-16
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU27) protokoll 139, 141, 115, 113, 131, 129 2010-03-10
Svar på interpellationerna 2009/10:100 och 106 om åtgärder för industrin i Gävleborg protokoll 6, 4, 2 2009-12-21
Svar på interpellation 2009/10:96 om behovet av ökad vuxenutbildning protokoll 37, 40 2009-12-01
Svar på interpellationerna 2009/10:14 och 37 om effekter av avskaffad förmögenhetsskatt protokoll 37, 42 2009-11-17
Svar på interpellationerna 2009/10:39, 76 och 82 om Skatteverkets resurser för skattekontroll protokoll 71, 64, 57 2009-11-17
Svar på interpellationerna 2009/10:68 och 78 om en samlad regionalpolitisk utvecklingsstrategi för hela Sverige protokoll 15 2009-11-17
Svar på interpellation 2009/10:16 om effekter av regeringens skattesänkningar protokoll 59, 63, 55 2009-10-23
Skatteavdraget för hushållsnära tjänster protokoll 86, 88 2009-06-11
Svar på interpellation 2008/09:430 om Stockholmspolisens budgetunderskott protokoll 59, 56 2009-04-21
Svar på interpellationerna 2008/09:350 och 352 om skattesänkningarna och fördelningspolitiken protokoll 79, 86, 72 2009-04-21
Svar på interpellationerna 2008/09:365 och 373 om skattefusk, svartjobb och taxinäringen protokoll 101, 90, 96 2009-04-21
Svar på interpellation 2008/09:343 om arbetslösheten i Gävleborg protokoll 65, 73, 69 2009-04-03
Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet protokoll 181, 171, 179, 174, 176, 109, 23 2009-03-26
Svar på interpellationerna 2008/09:355, 376, 405 och 409 om ekonomin i kommuner och landsting protokoll 34, 13, 23 2009-03-17
Svar på interpellation 2008/09:164 om den principiella synen gällande utvisningar till Kongo-Kinshasa protokoll 22, 26, 18 2009-01-20
Stimulansåtgärder för byggbranschen protokoll 108, 110 2008-12-11
F-skatt åt fler protokoll 55, 50, 64, 71, 57, 66, 69 2008-12-10
Svar på interpellation 2008/09:146 om skuldsatta barn protokoll 106, 109 2008-12-09
Svar på interpellationerna 2008/09:99, 111 och 114 om varslen och regeringens agerande protokoll 23, 15 2008-12-02
Svar på interpellation 2008/09:25 om skatt efter ålder protokoll 123, 120 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:58 om Arbetslivsinstitutets nedläggning och det arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet protokoll 116, 113, 110 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:70 om ökad brottslighet protokoll 35, 31 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:82 om tågtrafiken på Ostkustbanan protokoll 61, 65, 57 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:27 om översyn av kraven för F-skatt protokoll 14, 10 2008-10-28
Svar på interpellation 2008/09:3 om skogsindustrin, jobben och regionalpolitiken protokoll 11, 18, 26 2008-10-14
Svar på interpellation 2007/08:823 om nationellt program mot skattefusk och svartjobb protokoll 115, 111 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:649 om minskade resurser till arbetsmiljöinspektioner protokoll 73, 69, 67 2008-06-10
Svar på interpellation 2007/08:646 om riskkapitalbolag inom äldreomsorgen protokoll 70, 68, 73 2008-06-02
Svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen protokoll 28 2008-05-13
Kristdemokraternas syn på äktenskapsbalken protokoll 39, 37 2008-04-03
(forts. från 11 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU19) protokoll 51, 54, 49, 65, 63, 56 2008-03-05
Svar på interpellation 2007/08:320 om problemen med F-skattsedel protokoll 5, 8, 2 2008-02-01
Svar på interpellation 2007/08:322 om åtgärder mot kraftigt skattebortfall av bolagsskatten protokoll 17, 13 2008-02-01
Svar på interpellationerna 2007/08:282 och 285 om Norrsundets Bruk protokoll 6, 2, 11 2008-01-24
Straffade och ostraffade skattefuskare protokoll 50, 48 2007-11-28
Svar på interpellationerna 2007/08:94 och 128 om nedläggning av Norrsundets massabruk protokoll 7, 2, 13 2007-11-27
Svar på interpellation 2007/08:65 om skatteundandragande och regelkrångel protokoll 33, 38 2007-10-30
Finans- och skattepolitik protokoll 419, 466, 474, 470, 366, 482, 421, 399, 468, 472, 364, 397, 476, 480, 478 2007-10-17
Svar på interpellation 2007/08:11 om trygghet för företagare vid sjukdom och föräldraledighet protokoll 23 2007-10-16
Svar på interpellation 2006/07:669 om kollektivavtalen och arbetsrätten protokoll 38, 42 2007-08-30
Svar på interpellation 2006/07:674 om konsekvenser av Skatteverkets omorganisation protokoll 74, 77, 80 2007-08-30
Svar på interpellation 2006/07:608 om Skatteverkets service i hela landet protokoll 36, 41 2007-06-12
(forts.) Svar på interpellation 2006/07:517 om fastighetsskatten och Norrland protokoll 58, 64 2007-05-29
Svar på interpellation 2006/07:517 om fastighetsskatten och Norrland protokoll 53 2007-05-29
Svar på interpellation 2006/07:520 om beskattning av svenska pensioner protokoll 69, 71, 67 2007-05-29
Svar på interpellation 2006/07:447 om fördelningseffekter av slopad förmögenhetsskatt protokoll 22, 19 2007-04-24
Svar på interpellation 2006/07:448 om ansvarsfull arbetsgivarpolicy vid omorganisationen av Försäkringskassan protokoll 20, 16 2007-04-10
Allmänna motioner om företagsbeskattning m.m. protokoll 177, 168, 179, 170, 164 2007-03-14
Svar på interpellation 2006/07:293 om ansvaret för arbetslivsforskningen protokoll 94, 98 2007-02-27
Svar på interpellationerna 2006/07:279 och 302 om plusjobb för personer över 60 år protokoll 67, 71 2007-02-27
(forts.) Svar på interpellation 2006/07:192 om arbetslivsforskningens framtid protokoll 49, 54 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:192 om arbetslivsforskningens framtid protokoll 44 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:56 om vd-bonus i statliga bolag protokoll 21, 18 2006-11-28
Svar på interpellation 2006/07:34 om nedläggning av Arbetslivsinstitutet protokoll 52, 46, 49 2006-11-17
Ekonomi och skatter protokoll 143, 124, 122, 145 2006-11-08
Nya vårdnadsregler protokoll 52, 60, 64, 58, 56, 54, 62 2006-05-30
Förmynderskap och föräldraskap protokoll 88 2006-01-25
Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning protokoll 128 2005-11-17
Ny aktiebolagslag protokoll 79, 85, 83, 81, 75, 77, 87 2005-06-13
Stärkt skydd för ensamkommande barn protokoll 226 2005-06-01
Ersättningsrättsliga frågor protokoll 223 2005-04-06
Insolvensrättsliga frågor protokoll 48, 46, 44 2005-03-23
Barn och föräldrar m.m. protokoll 200, 131, 204, 198, 135, 133, 206, 196 2005-02-09
Arvsrättsliga frågor protokoll 47 2005-01-26
Immaterialrättsliga frågor protokoll 23 2005-01-26
Svar på interpellation 2004/05:203 om tillämpningen av sjukförsäkringen protokoll 67, 63 2005-01-18
Utgiftsområde 10 protokoll 89, 91 2004-12-08
Europabolag protokoll 1 2004-05-13
Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap protokoll 143 2004-03-31
Åtgärder mot så kallat fakturaskojeri och modemkapning protokoll 84 2004-03-18
Franchising, m.m. protokoll 10, 12, 14 2004-02-04
Barn och föräldrar, m.m. snabbprotokoll 198 2003-04-02
Associationsrättsliga frågor, m.m. snabbprotokoll 182, 178, 180, 184, 176 2003-03-19
Franchising och avtalsvillkor mellan när- ingsidkare snabbprotokoll 40, 46, 174, 52, 170, 50, 42, 172, 44, 168, 166, 48 2003-02-05
(forts. från 12 §) Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro (forts. LU1) snabbprotokoll 168, 164, 166 2002-12-05
Partnerskap och adoption, m.m. snabbprotokoll 58, 54, 56 2002-06-05
Associationsrättsliga frågor snabbprotokoll 154, 158, 150, 152, 156 2002-01-30
Likvidation av aktiebolag m.m. snabbprotokoll 223, 221 2001-11-22
Franchising snabbprotokoll 58, 56, 54 2001-04-06
Hemlig teleavlyssning m.m. snabbprotokoll 137 2001-02-07
Medlemsfrämjande föreningar snabbprotokoll 151, 149 2000-06-07
Några aktiebolagsrättsliga frågor snabbprotokoll 228, 230 2000-03-08
Aktiebolags förvärv och överlåtelser av egna aktier snabbprotokoll 47, 53 2000-02-23
God man och förvaltare snabbprotokoll 134, 132 1999-04-28
Vissa aktiebolagsrättsliga frågor, m.m. snabbprotokoll 104 1999-04-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Raimo Pärssinen

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.