Rasmus Ling

Bio

Jon Erik Rasmus Ling, född 23 mars 1984 i Östersund, är en svensk politiker (miljöpartist), som är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Malmö kommuns valkrets. Han är migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet och ledamot i partistyrelsen. Sedan januari 2022 är Ling en av partiets två gruppledare i riksdagen.I riksdagen är han ledamot i justitieutskottet (2018–) och riksdagens valberedning (2018–). Han har varit ledamot i skatteutskottet (2014–2018), ledamotsrådet (2016–2020) och Nordiska rådets svenska delegation (2017–2019). Han är eller har varit suppleant i bland annat civilutskottet, finansutskottet, försvarsutskottet, konstitutionsutskottet, Nordiska rådets svenska delegation, riksdagens valberedning, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet och socialförsäkringsutskottet.Rasmus Ling är äldre bror till Grön Ungdoms förre språkrör David Ling.
Artikeln innehåller material från wikipedia Rasmus Ling, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1687 (58.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
299 (10.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
92 (3.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
826 (28.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Rasmus röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Rasmus röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksdagsstyrelsen2023-09-042026-09-21
ErsättareRiksdagsstyrelsen2023-06-132023-09-03
SuppleantEU-nämnden2023-05-222026-09-21
SuppleantKonstitutionsutskottet2023-05-222026-09-21
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2023-05-222026-09-21
Riksdagsledamot2023-05-082026-09-21
Förste vice gruppledareMiljöpartiet de gröna2022-11-07
RiksdagsledamotBassem Nasr 2022-11-07 - 2023-05-07 Föräldraledighet2022-11-072023-05-07
RiksdagsledamotBassem Nasr 2022-11-07 - 2023-04-09, Malte Roos 2023-04-10 - 2023-05-07 Föräldraledighet2022-11-072023-05-07
SuppleantRiksdagens råd för Riksrevisionen2022-10-272023-02-10
LedamotJustitieutskottet2022-10-262026-09-21
SuppleantJustitieutskottet2022-10-122022-10-26
SuppleantLedamotsrådet2022-10-122026-10-12
SuppleantRiksbanksfullmäktige2022-10-112023-01-13
LedamotKonstitutionsutskottet2022-10-042022-10-26
LedamotRiksdagsstyrelsen2022-10-042022-11-08
LedamotValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262022-11-06
GruppledareMiljöpartiet de gröna2022-05-192022-11-07
LedamotRiksdagsstyrelsen2022-05-172022-10-02
LedamotSocialförsäkringsutskottet2022-01-142022-09-26
ErsättareRiksdagsstyrelsen2022-01-132022-05-17
SuppleantJustitieutskottet2022-01-112022-09-26
Förste vice gruppledareMiljöpartiet de gröna2022-01-112022-05-18
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2021-03-102021-10-13
Riksdagsledamot2021-01-012022-09-26
RiksdagsledamotJohanna Öfverbeck 2020-05-04 - 2020-12-31 Föräldraledighet2020-05-042020-12-31
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2019-02-152022-01-14
SuppleantFinansutskottet2019-02-072022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2019-02-072022-01-11
SuppleantDelegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol2019-01-312022-10-09
LedamotLedamotsrådet2018-10-102020-06-03
SuppleantRiksbanksfullmäktige2018-10-092018-11-20
LedamotNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
LedamotJustitieutskottet2018-10-022022-01-11
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242020-05-03
LedamotNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
LedamotLedamotsrådet2016-11-092018-10-10
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
SuppleantCivilutskottet2015-02-182018-09-24
SuppleantKonstitutionsutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantFinansutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotSkatteutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
SuppleantValberedningen2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:397 om kriskommission mot våldet 2022/23:130 54, 56, 58 2023-06-26
Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner 2022/23:127 70 2023-06-19
Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden 2022/23:127 59, 63, 65 2023-06-19
En ny lag om ordningsvakter 2022/23:119 106, 108, 110 2023-06-07
Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig 2022/23:111 17 2023-05-24
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott 2022/23:111 12 2023-05-24
Företag, kapital och fastighet 2022/23:107 177, 177 2023-05-11
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 146, 148, 150, 146, 148, 150, 146, 148, 150 2022-10-19
Val av talman 2022/23:1 8, 8, 8 2022-09-26
Val av tredje vice talman 2022/23:1 21, 21, 21 2022-09-26
Extra ändringsbudgetar för 2022 - Stöd till jordbruket och fiskerinäringen, kompensation för höga energipriser samt rekapitalisering av SAS AB 2021/22:135 3, 5, 7, 3, 5, 7 2022-06-21
Nordiskt samarbete inklusive Arktis 2021/22:126 142, 142 2022-06-08
Migration, asylpolitik och anhöriginvandring 2021/22:103 101, 103, 105, 101, 103, 105 2022-04-27
Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring och Arbetskraftsinvandring 2021/22:99 72, 74, 76, 72, 74, 76 2022-04-20
Riksrevisionens rapport om neddragningar hos Migrationsverket 2017-2020 2021/22:94 45, 45 2022-04-06
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar under sommaren 2022 2021/22:86 9, 11, 13, 9, 11, 13 2022-03-23
Utlänningar i Sverige utan tillstånd 2021/22:86 26, 32, 34, 42, 44, 26, 32, 34, 42, 44 2022-03-23
Medborgarskap 2021/22:71 117, 34, 34, 117 2022-02-23
Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig 2021/22:68 19, 19 2022-02-17
Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning 2021/22:68 26, 26 2022-02-17
Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet 2021/22:29 45, 47, 49, 51, 53, 45, 47, 49, 51, 53, 45, 47, 49, 51, 53 2021-11-17
Utökade möjligheter att använda tidiga förhör 2021/22:29 62, 62, 62 2021-11-17
Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål 2021/22:22 18, 18 2021-10-27
Ändrade regler i utlänningslagen 2020/21:146 6, 8, 83, 85, 88, 90, 92, 6, 8, 83, 85, 88, 90, 92 2021-06-22
(forts. från § 5) Unga lagöverträdare (forts. JuU28) 2020/21:143 66, 66 2021-06-17
Åtgärder för att förbättra polisens effektivitet 2020/21:142 75, 75 2021-06-16
(forts. från § 7) Våldsbrott och brottsoffer (forts. JuU27) 2020/21:133 105, 105 2021-06-03
Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier 2020/21:133 108, 116, 118, 108, 116, 118 2021-06-03
Straffrättsliga frågor 2020/21:133 22, 22 2021-06-03
Barn som bevittnar brott 2020/21:127 28, 30, 32, 34, 36, 28, 30, 32, 34, 36 2021-05-26
Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen 2020/21:123 52, 52 2021-05-19
Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten 2020/21:123 96, 96 2021-05-19
(forts. från § 9) Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård (forts. JuU39) 2020/21:111 107, 111, 113, 107, 111, 113 2021-04-21
Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering 2020/21:103 66, 66 2021-04-07
Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter 2020/21:103 42, 44, 46, 42, 44, 46 2021-04-07
Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt 2020/21:99 37, 37 2021-03-24
Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer 2020/21:95 17, 19, 21, 17, 19, 21, 17, 19, 21 2021-03-17
En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder 2020/21:71 38, 40, 42, 44, 46, 38, 40, 42, 44, 46 2021-01-27
Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:71 69, 69 2021-01-27
Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning 2019/20:114 22, 22 2020-04-29
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2019/20:114 45, 47, 49, 51, 53, 45, 47, 49, 51, 53 2020-04-29
Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet - långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt 2019/20:114 7, 7 2020-04-29
Våldsbrott och brottsoffer 2019/20:114 15, 15 2020-04-29
Särskild debatt om förnedringsrånen 2019/20:100 18, 46, 48, 50, 18, 46, 48, 50 2020-04-03
Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 2019/20:100 9, 9 2020-04-03
Integration 2019/20:98 58, 58 2020-04-01
Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring 2019/20:98 38, 38, 44, 44 2020-04-01
Infrastrukturfrågor 2019/20:88 56, 56 2020-03-18
Hemlig dataavläsning 2019/20:77 80, 80 2020-02-19
Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation 2019/20:62 32, 34, 36, 32, 34, 36 2020-01-22
Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet 2019/20:62 41, 43, 45, 41, 43, 45 2020-01-22
Migration 2019/20:53 67, 70, 80, 82, 103, 105, 107, 67, 70, 80, 82, 103, 105, 107 2019-12-17
Rättsväsendet 2019/20:49 26, 28, 11, 30, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 82, 84, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 82, 84, 61, 63, 3, 5, 11, 84, 13, 18, 20, 3, 22, 5, 24 2019-12-11
Särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot 2019/20:41 74, 9, 74, 9 2019-11-29
Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 2019/20:39 146, 146 2019-11-27
Brott mot förtroendevalda 2019/20:35 33, 33 2019-11-20
Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande 2019/20:31 165, 165 2019-11-13
Straffet för mord 2019/20:31 133, 133 2019-11-13
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2018/19:107 109, 111, 113, 115, 117, 109, 111, 113, 115, 117 2019-06-18
Vapenfrågor 2018/19:107 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165 2019-06-18
Statsministerns frågestund 2018/19:94 63 2019-05-16
Terrorism 2018/19:87 125 2019-05-07
(forts. från § 6) Kriminalvårdsfrågor (forts. JuU13) 2018/19:81 85, 87, 89 2019-04-25
Polisfrågor 2018/19:81 11 2019-04-25
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring, Arbetskraftsinvandring och Medborgarskap 2018/19:75 32 2019-04-09
Processrättsliga frågor 2018/19:72 36 2019-04-03
Genomförande av rättshjälpsdirektivet 2018/19:68 22 2019-03-27
Aktuell debatt om hantering av IS-återvändare 2018/19:63 9, 18, 26 2019-03-12
Hyresrätt m.m. 2018/19:60 32, 34, 36, 38, 40 2019-03-06
Nya skatteregler för företagssektorn 2017/18:131 226 2018-06-13
(forts. från § 7) Redovisning av skatteutgifter 2018 (forts. SkU24) 2017/18:123 126, 128, 130 2018-05-31
Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering 2017/18:116 28 2018-05-22
Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift 2017/18:112 84 2018-05-16
Slopad skattefrihet för förmån av hälso och sjukvård 2017/18:111 30 2018-05-15
Personalliggare i fler verksamheter 2017/18:92 52 2018-03-27
Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur 2017/18:89 164, 166, 168 2018-03-22
Mervärdesskatt 2017/18:89 155, 157, 159, 111, 157, 162, 164, 166 2018-03-22
Svar på interpellation 2017/18:370 om surrogatmoderskap 2017/18:75 21, 24 2018-02-27
Svar på interpellation 2017/18:361 om public service 2017/18:71 3, 7 2018-02-13
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2017/18:56 164 2018-01-17
Snabbare omval 2017/18:56 154 2018-01-17
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:201 om den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna 2017/18:55 56, 58 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:201 om den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna 2017/18:55 54 2018-01-16
(forts. från § 13) Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring (forts. SkU6) 2017/18:39 117 2017-11-29
Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen 2017/18:39 96, 98, 100 2017-11-29
Statens budget 2018 Rambeslutet 2017/18:35 91, 93, 95, 97, 99 2017-11-22
Svar på interpellation 2017/18:9 om Systembolagets lobbying i politiska sakfrågor 2017/18:17 3, 6 2017-10-13
Redovisning av skatteutgifter 2017 2016/17:120 36 2017-06-07
Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem 2016/17:108 97 2017-05-10
Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen 2016/17:108 95 2017-05-10
(forts. från § 11) Punktskatter (forts. SkU24) 2016/17:93 146 2017-04-06
Skatteförfarande och folkbokföring 2016/17:93 166, 168, 170, 172, 174, 3 2017-04-06
(forts. från § 15) Inkomstskatt (forts. SkU22) 2016/17:88 139, 141, 143, 145, 147 2017-03-29
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige 2016/17:52 152 2017-01-11
Allmänna bidrag till kommuner 2016/17:46 228, 230, 232 2016-12-14
(forts. från § 11) Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (forts. SkU11) 2016/17:41 164 2016-12-07
Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen 2016/17:41 153, 155, 157 2016-12-07
Statens budget 2017 Rambeslutet 2016/17:33 115, 117, 119, 121, 123 2016-11-23
Ett svenskt tonnagebeskattningssystem 2016/17:10 33, 35, 37 2016-09-28
Aktuell debatt om internationell skatteflykt och svenska bankers agerande 2015/16:101 5, 13, 21 2016-04-29
Svar på interpellationerna 2015/16:499 och 508 om Öresundspendlares möjlighet till bolån 2015/16:89 30, 33, 36 2016-04-08
En ny tullag 2015/16:73 82 2016-03-02
Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor 2015/16:21 17, 19, 21, 17, 19, 21 2015-11-04
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2015 2014/15:117 76, 78, 80 2015-06-16
Svar på interpellation 2014/15:443 om sänkt ROT-avdrag 2014/15:107 29, 33 2015-06-02
Svar på interpellation 2014/15:515 om uteblivna skatteintäkter från kilometerskatten 2014/15:107 14, 17 2015-06-02
Svar på interpellationerna 2014/15:401, 402, 403 och 516 om flygskatten 2014/15:107 4, 8 2015-06-02
Svar på interpellationerna 2014/15:445, 581, 594 och 601 om centralisering av Skatteverkets kontor 2014/15:107 40, 46 2015-06-02
(forts. från § 8) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU13) 2014/15:105 122, 124, 126 2015-05-28
Svar på interpellation 2014/15:413 om finansministerns uppfattning om ekonomiska drivkrafter 2014/15:98 12 2015-05-08
Svar på interpellation 2014/15:414 om välfärdens kärna 2014/15:98 26, 31 2015-05-08
Svar på interpellation 2014/15:471 om lokaliseringen av Skatteverkets verksamhet 2014/15:98 40, 43 2015-05-08
Konsumenträtt och överskuldsättning 2014/15:90 122 2015-04-22
Beskattning av företag, kapital och fastighet 2014/15:78 98, 28, 30, 32 2015-03-25
Punktskatter 2014/15:78 110, 145 2015-03-25
Svar på interpellation 2014/15:289 om införande av tonnageskatt 2014/15:77 60 2015-03-24
(forts. från § 11) Kommunala frågor (forts. FiU26) 2014/15:74 146, 148, 150 2015-03-18
Inkomstskatt 2014/15:70 173, 16, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 2015-03-11
Skatt, tull och exekution 2014/15:38 83, 97, 99, 101, 44, 46, 64, 66, 73, 75, 78, 101, 165, 167, 78, 178 2014-12-15
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna 2014/15:31 114 2014-12-03
Frågestund 2014/15:25 67, 69, 50, 52, 83, 42, 44, 52, 57, 54, 59, 52, 54, 56, 58, 74, 76, 72, 74, 83, 90, 72, 74, 55, 57, 35, 37, 51, 49, 53, 51, 55, 57, 69, 71, 64, 87, 66, 89, 58, 60, 42, 44, 90, 58, 60, 35, 49, 37, 51, 56, 58, 97, 42, 99, 44, 57, 59 2014-11-20
Svar på interpellation 2014/15:1 om sysselsättningseffekter av regeringens skatteförslag 2014/15:23 4, 8 2014-11-18
Svar på interpellation 2014/15:94 om flygskatt 2014/15:23 84, 87 2014-11-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Rasmus Ling

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.