Rebecka Le Moine

Bio

Eva Maria Rebecka Le Moine, född 1 augusti 1990 i Östra Sallerups församling i Malmöhus län, är en svensk politiker (miljöpartist). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Östergötlands läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Rebecka Le Moine, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1164 (47%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
118 (4.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
34 (1.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1163 (46.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Rebecka röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Rebecka röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKulturutskottet2023-04-122026-09-21
SuppleantTrafikutskottet2023-04-122026-09-21
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-11-102026-09-21
SuppleantSkatteutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantNäringsutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2022-10-112023-10-31
LedamotEU-nämnden2022-10-042026-09-21
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotSocialutskottet2022-05-202022-09-26
Riksdagsledamot2022-05-162022-09-26
Riksdagsledamot2022-03-202022-09-26
RiksdagsledamotMargareta Fransson 2021-09-19 - 2022-03-19 Föräldraledighet2021-09-192022-03-19
RiksdagsledamotMargareta Fransson 2021-09-19 - 2022-05-15 Föräldraledighet2021-09-192022-05-15
LedamotNordiska rådets svenska delegation2021-03-102021-10-13
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-03-10
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2019-02-072022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-092022-09-26
LedamotSkatteutskottet2018-10-022022-05-20
Riksdagsledamot2018-09-242021-09-18

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:371 om utfasning av så kallade turbokycklingar 2022/23:126 74, 76, 78 2023-06-16
Statsministerns frågestund 2022/23:125 67 2023-06-15
Naturvård och biologisk mångfald 2022/23:105 78, 80, 83, 85, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 128, 65, 67, 78, 80, 83, 85, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 128, 65, 67 2023-05-09
Svar på interpellation 2022/23:174 om handeln med utrotningshotade djur 2022/23:85 82, 84, 86, 82, 84, 86 2023-03-31
Svar på interpellation 2022/23:259 om ett globalt naturavtal 2022/23:85 89, 91, 93, 89, 91, 93 2023-03-31
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 23-24 mars 2022/23:82 37, 37 2023-03-28
Militära frågor 2022/23:76 15, 15, 15 2023-03-16
Svar på interpellation 2022/23:171 om åtgärder för att bevara ålen 2022/23:65 52, 55, 58, 52, 55, 58 2023-02-17
Svar på interpellation 2022/23:172 om åtgärder för att skydda vargen 2022/23:65 61, 63, 65, 61, 63, 65 2023-02-17
Svar på interpellation 2022/23:173 om en djurskyddsmyndighet 2022/23:65 68, 70, 72, 68, 70, 72 2023-02-17
Svar på interpellation 2022/23:177 om djurvälfärd i djurparker 2022/23:65 75, 77, 79, 75, 77, 79 2023-02-17
Svar på interpellation 2022/23:93 om sänkta anslag för skydd av skog 2022/23:46 18, 20, 22, 18, 20, 22 2023-01-17
Information från regeringen om regeringens prioriteringar och arbetsprogram inför ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023 2022/23:38 31, 31 2022-12-14
EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier 2022/23:33 10, 10, 10 2022-12-07
Återrapportering från mötet i den europeiska politiska gemenskapen den 6 oktober och Europeiska rådets informella möte den 7 oktober 2022/23:6 22, 24, 22, 24, 22, 24 2022-10-12
Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog 2021/22:136 30, 30 2022-06-22
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget - förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 2020/21:142 69, 69 2021-06-16
Justerad beräkning av bilförmån 2020/21:132 16, 12, 14, 16, 12, 14 2021-06-02
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland 2020/21:132 26, 26 2021-06-02
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal 2020/21:132 34, 34 2021-06-02
En heltäckande tobaksbeskattning - för ökad tydlighet och enhetlighet 2020/21:123 75, 75 2021-05-19
Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer 2020/21:123 66, 66 2021-05-19
Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el 2020/21:123 71, 71 2021-05-19
Frågestund 2020/21:116 57, 59, 92, 66, 68, 75, 71, 77, 73, 50, 53, 50, 60, 52, 51, 62, 58, 71, 60, 73, 67, 41, 43, 66, 68, 67, 50, 60, 69, 53, 71, 73, 50, 52, 67, 69, 71, 73, 60, 66, 68, 82, 81, 84, 57, 59, 41, 43, 51, 81, 67, 52, 92, 54, 60, 62, 71, 52, 73, 71, 54, 75, 73, 77 2021-04-30
(forts. från § 8) Socialförsäkringsfrågor (forts. SfU21) 2020/21:112 92, 92 2021-04-22
Fri- och rättigheter m.m. 2020/21:112 136, 136 2021-04-22
Skogspolitik 2020/21:112 110, 110 2021-04-22
(forts. från § 7) Företag, kapital och fastighet (forts. SkU19) 2020/21:104 117, 117 2021-04-08
Mervärdesskatt 2020/21:104 122, 122 2021-04-08
Skatteförfarande och folkbokföring 2020/21:103 142, 142 2021-04-07
Särskild debatt om gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna 2020/21:94 56, 58, 60, 8, 56, 58, 60, 8 2021-03-16
Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda 2020/21:82 34, 34 2021-02-23
2020 års redogörelse för företag med statligt ägande 2020/21:71 89, 91, 93, 89, 91, 93 2021-01-27
Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar 2020/21:71 23, 23 2021-01-27
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 125, 125 2020-11-25
Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda 2020/21:37 12, 12 2020-11-18
Vissa ändringar i avfallsskattelagen 2019/20:141 27, 27 2020-06-17
(forts. från § 7) Naturvård och biologisk mångfald (forts. MJU15) 2019/20:118 96, 96 2020-05-07
Inkomstskatt 2019/20:117 55, 55, 14, 16, 18, 14, 16, 18 2020-05-06
Punktskatt 2019/20:117 62, 62, 129, 129 2020-05-06
Socialförsäkringsfrågor 2019/20:105 8, 8 2020-04-15
Arbetsmiljö och arbetstid 2019/20:98 71, 71 2020-04-01
Jakt och viltvård 2019/20:76 28, 30, 32, 28, 30, 32 2020-02-18
Skatt på plastbärkassar 2019/20:65 40, 40 2020-01-29
Tullverket 2019/20:65 15, 15 2020-01-29
(forts. från § 10) Statliga företag (forts. NU4) 2019/20:58 210, 210 2020-01-15
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2019/20:50 176, 176 2019-12-12
Skatt på avfallsförbränning 2019/20:44 42, 44, 46, 42, 44, 46 2019-12-04
Sänkt skatt på drivmedel 2019/20:44 72, 74, 66, 68, 70, 72, 74, 66, 68, 70 2019-12-04
Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik 2018/19:87 102 2019-05-07
(forts. från § 15) Naturvård och biologisk mångfald (forts. MJU9) 2018/19:72 143 2019-04-03
Skyddet av värdefull skog 2018/19:60 80, 82, 84 2019-03-06
(forts. från § 13) Jakt och viltvård (forts. MJU6) 2018/19:57 143, 145, 147 2019-02-28
(forts. från § 18) Cirkulär ekonomi (forts. MJU5) 2018/19:56 148 2019-02-27
Klimatpolitik 2018/19:53 183 2019-02-14
(forts. från § 8) Areella näringar, landsbygd och livsmedel (forts. MJU2) 2018/19:34 170 2018-12-20
Allmän miljö- och naturvård 2018/19:32 119, 140, 142, 144, 146, 148, 140, 142, 144, 146, 148 2018-12-18
Skatt, tull och exekution 2018/19:31 79, 32, 18, 32, 18 2018-12-17
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 131, 133, 145, 147, 149, 151, 153 2018-10-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Rebecka Le Moine

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.