Richard Jomshof

Bio

Richard Johannes Jomshof, tidigare Johansson och Lohikoski, född 6 juli 1969 i Helsingborg (Gustav Adolf) i Malmöhus län, är en svensk politiker (sverigedemokrat) och lärare. Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2010, invald för Blekinge läns valkrets (sedan 2014, dessförinnan invald för Gävleborgs läns valkrets). Han var Sverigedemokraternas partisekreterare 2015–2022, och är ordförande i riksdagens justitieutskott sedan 4 oktober 2022.
Artikeln innehåller material från wikipedia Richard Jomshof, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
832 (25.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
503 (15.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
275 (8.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1603 (49.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Richard röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Richard röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotJustitieutskottet2022-10-042022-10-04
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2019-06-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-092022-09-26
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
SuppleantJustitieutskottet2018-10-022019-06-18
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-04-082016-09-29
LedamotNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-04-08
PartisekreterareSverigedemokraterna2015-02-262022-10-17
SuppleantUtbildningsutskottet2014-10-142017-12-01
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
SuppleantJustitieutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantUtbildningsutskottet2012-12-102014-09-29
LedamotJustitieutskottet2012-11-282014-09-29
SuppleantKulturutskottet2012-01-252013-02-21
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2012-01-252013-02-21
SuppleantFörsvarsutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotUtbildningsutskottet2010-10-122012-11-27
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner 2022/23:127 67 2023-06-19
Svar på interpellation 2022/23:314 om koranbränningar och svensk yttrandefrihet 2022/23:118 18, 21, 23 2023-06-02
Unga lagöverträdare 2022/23:92 76, 78, 78, 173, 182, 167, 73, 76, 78, 73, 73, 76 2023-04-19
Särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner 2022/23:74 3, 27, 3, 29, 31, 27, 29, 31 2023-03-14
Särskild debatt om arbetet mot korruption i Sverige 2022/23:69 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5 2023-02-24
Svar på interpellation 2022/23:109 om en neutral polisuniform 2022/23:58 20, 23, 26, 20, 23, 26 2023-02-07
Svar på interpellation 2022/23:63 om utvisning av utländska medborgare vid grov brottslighet 2022/23:50 44, 47, 50, 44, 47, 50, 44, 47, 50 2023-01-24
Rättsväsendet 2022/23:41 1, 87, 1, 21, 83, 85 2022-12-17
Svar på interpellation 2021/22:482 om ett förbud mot muslimska friskolor 2021/22:136 124, 126, 128, 124, 126, 128 2022-06-22
Ett mer likvärdigt skolval 2021/22:131 70, 72, 74, 102, 104, 70, 72, 74, 102, 104, 70, 72, 74, 102, 104 2022-06-15
Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning 2021/22:130 55, 55 2022-06-14
(forts.) Ökad likvärdighet för skolhuvudmän (forts. UbU32) 2021/22:125 69, 69 2022-06-07
Skolans arbete med trygghet och studiero 2021/22:125 78, 78 2022-06-07
Övergripande skolfrågor 2021/22:87 11, 13, 15, 11, 13, 15, 11, 13, 15, 11, 13, 15 2022-03-24
Frågestund 2021/22:83 24, 24, 26, 26, 17, 19, 98, 57, 59, 98 2022-03-17
Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister 2021/22:59 136, 154, 156, 158, 136, 154, 156, 158 2022-01-26
Särskild debatt om bristande trygghet i skolan 2021/22:58 4, 4, 24, 24 2022-01-25
Svar på interpellation 2019/20:420 om skolor och förskolor med kopplingar till extremister 2019/20:142 48, 50, 46, 48, 50, 46 2020-06-22
Svar på interpellationerna 2019/20:413 och 424 om Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018 2019/20:142 34, 38, 42, 34, 38, 42 2020-06-22
Svar på interpellation 2019/20:37 om folkomröstning om invandringspolitiken 2019/20:25 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-10-24
Svar på interpellation 2018/19:255 om slöjförbud i den svenska för- och grundskolan 2018/19:98 72, 74, 76 2019-06-03
Svar på interpellation 2018/19:163 om förbud att bära heltäckande slöja 2018/19:82 17, 19, 21 2019-04-26
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 319, 321, 323 2018-10-17
Svar på interpellation 2017/18:592 om utländsk finansiering av moskéer 2017/18:139 60, 62, 64 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:433 om icke-medicinsk omskärelse 2017/18:109 33, 35, 37 2018-05-04
Svar på interpellation 2017/18:434 om böneutrop 2017/18:91 30, 32, 34 2018-03-26
Svar på interpellation 2016/17:378 om sexualbrottsligheten 2016/17:90 2, 4, 7 2017-03-31
Svar på interpellation 2016/17:319 om världens första feministiska regering 2016/17:75 40, 42, 44 2017-02-28
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) 2014/15:48 2 2015-01-20
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116 2014-11-12
Skärpningar i vapenlagstiftningen snabbprotokoll 33 2014-06-25
Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser snabbprotokoll 44 2014-05-26
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor snabbprotokoll 79 2014-05-26
En ny brottsskadelag snabbprotokoll 17, 15, 13 2014-05-08
Skärpt straff för mord snabbprotokoll 2 2014-04-29
2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll snabbprotokoll 64 2014-04-02
Kriminalvårdsfrågor snabbprotokoll 160, 25 2014-03-06
Polisfrågor snabbprotokoll 5, 3, 7 2014-02-20
Aktuell debatt: Politiskt våld snabbprotokoll 7, 15, 23, 1 2014-01-21
Aktuell debatt: De svenska skolresultaten i PISA-rapporten 2012 snabbprotokoll 127, 111, 119 2013-12-17
Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer snabbprotokoll 25 2013-11-27
Straffen för grova brott snabbprotokoll 50, 48 2013-11-21
Integration och invandring snabbprotokoll 431, 433, 425, 435, 427, 429, 423 2013-10-16
Aktuell debatt: Läget i den svenska skolan snabbprotokoll 107, 91, 99 2013-06-19
Tolkning och översättning i brottmål snabbprotokoll 112, 114, 109 2013-06-17
En ny kameraövervakningslag snabbprotokoll 24 2013-05-29
Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning snabbprotokoll 15 2013-05-29
Kränkande fotografering snabbprotokoll 3 2013-05-29
En skärpt sexualbrottslagstiftning snabbprotokoll 119, 123, 121 2013-05-22
Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete snabbprotokoll 134 2013-05-02
Aktuell debatt: Den inre utlänningskontrollen och ID-kontroller i kollektivtrafiken snabbprotokoll 7, 23, 15 2013-04-19
Processrättsliga frågor snabbprotokoll 164, 40, 69, 66, 71, 158 2013-03-13
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011 snabbprotokoll 103 2013-03-07
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 17, 15, 109, 13 2013-03-07
Offentlig upphandling snabbprotokoll 119, 121, 117 2013-02-20
2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll snabbprotokoll 21 2013-01-30
En ny tidsbegränsad vapenamnesti snabbprotokoll 3 2013-01-30
Straffpåföljder snabbprotokoll 56, 58 2013-01-24
Utbildning och universitetsforskning snabbprotokoll 177, 3, 58 2012-12-11
Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet snabbprotokoll 78, 85, 87 2012-11-28
Aktuell debatt: Sjunkande andel elever som väljer gymnasieskolans yrkesprogram snabbprotokoll 7, 23, 15 2012-11-06
Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål protokoll 161, 153, 157, 165, 159, 155, 163 2012-06-13
(forts. från 7 §) Gymnasieskolan (forts. UbU15) protokoll 115 2012-05-24
Gymnasieskolan protokoll 93, 115 2012-05-24
(forts. från 7 §) Förskolan (forts. UbU13) protokoll 95 2012-05-10
(forts. från 9 §) Förskolan (forts. UbU13) protokoll 115 2012-05-10
Grundskolan protokoll 118, 110 2012-05-10
Bordläggningsdebatt med anledning av prop. 2011/12:144 protokoll 87 2012-04-26
Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor protokoll 144 2012-04-19
Högskolan protokoll 97, 12 2012-04-19
Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan protokoll 146 2012-03-28
Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning protokoll 80 2012-03-14
Vissa frågor om fristående skolor protokoll 78 2012-03-14
Vuxenutbildning protokoll 161 2012-02-22
Allmänna bidrag till kommuner protokoll 30 2011-12-20
Studiestöd protokoll 176 2011-12-15
Polisuniformen protokoll 56, 54 2011-12-08
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2010 protokoll 100 2011-06-21
Grönbok om ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation snabbprotokoll 29 2011-05-18
Forskning och forskarutbildning snabbprotokoll 105 2011-04-28
(forts. från 12 §) Vuxenutbildning (forts. UbU9) snabbprotokoll 130 2011-04-14
Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation - hållbar energi snabbprotokoll 5, 3, 1 2011-03-03
Legitimation för lärare och förskollärare snabbprotokoll 35, 42, 47, 44, 49 2011-03-02
Aktuell debatt: Licensjakt på varg snabbprotokoll 59, 66, 73 2011-02-08
Halal- och kosherslakt snabbprotokoll 89, 91 2011-02-03
Aktuell debatt: Svenska elevers skolresultat snabbprotokoll 90, 74, 82 2011-01-26
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning snabbprotokoll 122 2010-12-15
Svenska elevers kunskapsnivå snabbprotokoll 91, 89 2010-12-02
En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.) snabbprotokoll 48, 52, 50 2010-11-24
Migration, integration och invandring snabbprotokoll 93, 95, 104, 102 2010-11-04
Utbildningsfrågor snabbprotokoll 302, 296, 292, 300, 288, 298, 290, 304, 294 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Richard Jomshof

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.