Rickard Nordin

Bio

Rickard Nordin, född 6 maj 1983 i Hults församling, Jönköpings län, är en svensk politiker som är ledamot av Sveriges riksdag samt Centerpartiets talesperson i klimat- och energifrågor. Tidningen Fokus har listat honom som en av Sveriges mest intressanta unga politiker.Han har, med undantag för två månader hösten 2013 och en månad våren 2014, tjänstgjort som riksdagsledamot sedan oktober 2011, först som ersättare för Anders Flanking och sedan september 2014 som ordinarie ledamot. Han är invald för Göteborgs kommuns valkrets och är suppleant i justitieutskottet och näringsutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Rickard Nordin, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1355 (42.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
416 (12.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
259 (8.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1183 (36.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Rickard röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Rickard röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKulturutskottet2023-02-242026-09-21
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantNäringsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2015-09-172018-09-24
SuppleantNäringsutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantJustitieutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
ErsättareAnders Flanking2014-04-042014-09-29
ErsättareFöräldraledighet2014-03-032014-04-03
ErsättareAnders Flanking2013-12-212014-03-02
ErsättareFöräldraledighet2013-10-212013-12-20
SuppleantKulturutskottet2012-09-132014-09-29
LedamotSocialutskottet2012-09-062014-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2012-06-012012-09-05
SuppleantSocialutskottet2011-10-212012-09-05
LedamotOSSE-delegationen2011-10-212014-10-14
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2011-10-192012-05-31
SuppleantCivilutskottet2011-10-142014-09-29
ErsättareAnders Flanking2011-10-122013-10-20

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Vårändringsbudget för 2023 2022/23:128 87, 89, 109, 111, 123, 125, 128, 130 2023-06-20
Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning 2022/23:115 2, 4, 22, 24, 31, 33, 44, 46, 48 2023-05-30
Spelfrågor 2022/23:107 4, 11, 13, 106, 34, 36, 48, 108, 2, 4, 11, 13, 34, 36, 48, 110, 151, 153, 155, 159, 161, 2 2023-05-11
Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster 2022/23:98 2, 4, 32, 34, 47, 2, 4, 32, 34, 47 2023-04-26
Särskild debatt om importen av rysk fossil energi 2022/23:91 6, 6, 19, 21, 19, 21, 30, 6, 32, 30, 34, 32, 34, 41, 43, 19, 41, 21, 43, 30, 32, 34, 41, 43 2023-04-18
En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023 2022/23:44 51, 53, 55, 51, 53, 55 2022-12-21
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15 december 2022/23:43 98, 100, 98, 100 2022-12-20
En förstärkt spelreglering 2022/23:25 22, 24, 32, 34, 39, 22, 24, 32, 34, 39 2022-11-23
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 20-21 oktober 2022/23:14 117, 119 2022-10-26
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 21-22 oktober 2022/23:14 117, 119, 10, 12, 117, 119, 10, 12 2022-10-26
Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 2021/22:136 20, 22, 24, 20, 22, 24 2022-06-22
Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft 2021/22:133 27, 29, 31, 27, 29, 31 2022-06-17
Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet 2021/22:116 84, 86, 88, 91, 93, 106, 108, 84, 86, 88, 91, 93, 106, 108 2022-05-18
Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi 2021/22:116 113, 113 2022-05-18
Särskild debatt om de höga elpriserna i Sverige 2021/22:65 5, 19, 21, 40, 42, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 80, 82, 93, 95, 102, 104, 5, 19, 21, 40, 42, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 80, 82, 93, 95, 102, 104 2022-02-04
Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall 2021/22:12 8, 13, 15, 26, 28, 8, 13, 15, 26, 28 2021-09-29
Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten 2021/22:8 37, 37 2021-09-22
Moderna tillståndsprocesser för elnät 2020/21:146 131, 137, 139, 131, 137, 139 2021-06-22
Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi 2020/21:142 108, 108 2021-06-16
(forts. från § 16) Energipolitik (forts. NU21) 2020/21:119 93, 95, 102, 104, 119, 121, 93, 95, 102, 104, 119, 121, 93, 95, 102, 104, 119, 121 2021-05-05
Näringspolitik 2020/21:119 45, 47, 49, 51, 53, 45, 47, 49, 51, 53, 45, 47, 49, 51, 53 2021-05-05
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2020/21:108 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 2021-04-15
Särskild debatt om Sveriges elförsörjning 2020/21:89 5, 19, 21, 57, 59, 61, 72, 74, 5, 19, 21, 102, 104, 57, 59, 61, 72, 74, 102, 104 2021-03-05
Klimatpolitik 2020/21:88 3, 153, 20, 155, 22, 157, 25, 27, 166, 168, 175, 177, 97, 99, 101, 3, 20, 22, 25, 27 2021-03-04
Extra ändringsbudget för 2021 - Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen 2020/21:87 84, 86, 88, 90, 92, 84, 86, 88, 90, 92 2021-03-03
Extra ändringsbudget för 2021 - Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset och Extra ändringsbudget för 2021 - Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder ... 2020/21:75 35, 37, 39, 27, 29, 31, 33 2021-02-03
Avgiften till Europeiska unionen 2020/21:55 266, 266, 266 2020-12-16
Samhällsekonomi och finansförvaltning 2020/21:55 231, 231, 233, 233, 235, 235, 231, 233, 235 2020-12-16
Sveriges genomförande av Agenda 2030 2020/21:55 275, 275, 275 2020-12-16
Pausad BNP-indexering för drivmedel 2020/21:45 22, 24, 26, 22, 24, 26 2020-12-02
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 2020-11-25
Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset 2020/21:13 6, 6 2020-09-23
Handelspolitik 2019/20:109 24, 24 2020-04-22
Övergripande miljöfrågor 2019/20:109 88, 88 2020-04-22
Frågestund 2019/20:94 30, 32, 28, 63, 30, 65, 59, 59, 75, 55, 57, 26, 71, 28, 46, 77, 48, 79, 50, 17, 26, 19, 28, 39, 41, 102, 26, 28, 96, 98, 96, 37, 98, 39, 71, 58, 63, 60, 65, 39, 41, 62, 36, 64, 38, 48, 50, 72, 74, 50, 46, 77, 48, 79, 59, 58, 60, 62, 64, 26, 28, 102, 26, 28, 50, 75, 30, 32, 58, 60 2020-03-26
(forts. från § 10) Statliga företag (forts. NU4) 2019/20:58 205, 207, 209, 205, 207, 209 2020-01-15
Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen 2019/20:24 110, 110 2019-10-23
Riksrevisionens rapport om Klimatklivet 2019/20:24 82, 82 2019-10-23
Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet 2018/19:105 106, 108, 110, 58, 72, 74, 140, 142, 89, 91, 106, 108, 110, 140, 142, 58, 72, 74, 89, 91 2019-06-14
Energipolitik 2018/19:99 98, 84, 90, 92, 84, 90, 92, 81, 83, 85, 88, 90, 60, 73, 75, 78, 80, 98, 100, 81, 102, 83, 85, 88, 90, 6, 10, 13, 16, 6, 18, 10, 13, 81, 83, 16, 85, 18, 88, 90, 80, 82, 84, 86, 88, 96 2019-06-04
Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport 2018/19:90 34, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 6, 15, 17, 32 2019-05-10
Elmarknadsfrågor 2018/19:88 233, 235, 237, 33, 240, 242, 40, 42, 250, 46, 252, 48, 55, 57, 264, 266, 33, 40, 42, 46, 48, 55, 57 2019-05-08
Kemikaliepolitik 2018/19:57 150 2019-02-28
Svar på interpellation 2018/19:50 om el- och gasbilar 2018/19:54 3, 6 2019-02-15
Energipolitikens inriktning 2017/18:133 3, 12, 14, 17, 19, 34, 36 2018-06-15
Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag 2017/18:130 63, 70, 72, 75, 77 2018-06-12
Gymnasieskolan 2017/18:80 47, 49, 51 2018-03-07
(forts. från § 8) Energi (forts. NU3) 2017/18:44 137, 139, 147, 149 2017-12-06
Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC 2017/18:27 53, 55, 57, 59, 61 2017-11-08
Miljöbedömningar 2017/18:23 22, 24, 26 2017-10-25
Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 och Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad 2016/17:126 158 2017-06-15
Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring 2016/17:126 163 2017-06-15
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 2016/17:125 196, 198, 159, 161, 163, 165, 167 2017-06-14
Aktuell debatt om klimatförändringar 2016/17:110 5, 13, 21 2017-05-12
Svar på interpellation 2016/17:329 om Teslas etablering i Europa 2016/17:83 51, 53, 55 2017-03-21
Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet 2016/17:76 123 2017-03-01
Granskning av meddelande om ren energi för alla i EU 2016/17:76 136, 138, 140 2017-03-01
Svar på interpellation 2016/17:82 om drönares klassning som övervakningskameror 2016/17:48 33, 35, 37 2016-12-16
Svar på interpellation 2016/17:8 om samhällets stöd vid problematiskt dataspelande 2016/17:16 13, 15, 17 2016-10-18
Svar på interpellation 2016/17:7 om hot mot mindre kommuners energirådgivning 2016/17:12 42, 44, 46 2016-10-11
Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m. 2015/16:123 122, 124, 126, 143, 145, 156, 158 2016-06-20
Effektreserv 2020-2025 2015/16:104 15 2016-05-12
Statsministerns frågestund 2015/16:78 67 2016-03-10
Svar på interpellation 2015/16:318 om oroväckande trög marknad för fossiloberoende bilar 2015/16:63 13, 15, 11 2016-02-04
Svar på interpellation 2015/16:249 om utsläppskrav för fordon 2015/16:54 2, 4, 6 2016-01-19
(forts.) Svar på interpellationerna 2015/16:63 och 80 om åtgärder mot bilindustrins utsläppsfusk 2015/16:28 76 2015-11-17
Svar på interpellationerna 2015/16:63 och 80 om åtgärder mot bilindustrins utsläppsfusk 2015/16:28 70, 73 2015-11-17
Svar på interpellation 2015/16:76 om e-sportens möjligheter till likvärdiga utbildningar 2015/16:26 144, 146, 148 2015-11-12
Svar på interpellation 2015/16:53 om transporternas inverkan på klimatet 2015/16:24 41, 43, 45 2015-11-10
Svar på interpellation 2015/16:57 om den småskaliga vattenkraftens betydelse för kulturmiljöer 2015/16:18 3, 5, 7 2015-10-22
Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 2015/16:17 3, 5, 7 2015-10-21
Svar på interpellation 2014/15:748 om skattebefrielse för biodrivmedel 2015/16:6 62, 64, 66 2015-09-22
Svar på interpellation 2014/15:504 om laddstolparnas framtid 2014/15:97 2, 4, 6 2015-05-07
Redovisning av elnätsverksamhet 2014/15:96 41, 49, 51, 66, 68 2015-05-06
Svar på interpellation 2014/15:431 om förutsättningar för havsbaserad vindkraft 2014/15:89 15, 17, 19 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:310 om långsiktiga styrmedel för biodrivmedel 2014/15:80 36, 38, 40 2015-03-27
Familjerätt 2014/15:66 145 2015-03-04
(forts. från § 8) Energipolitik (forts. NU9) 2014/15:63 115, 117, 125, 127, 129 2015-02-19
Energi 2014/15:39 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 259, 261, 160, 279, 282, 284, 291, 293, 158, 160, 162, 304, 306, 174, 259, 129, 176, 261, 317, 319, 187, 189, 279, 282, 284, 204, 291, 173, 206, 293, 175, 304, 306, 173, 192, 175, 194, 317, 319, 192, 194, 213, 215, 217, 219, 221, 15, 223, 17, 225, 213, 215, 27, 217, 29, 219, 31, 221, 223, 225, 52, 54, 57, 59 2014-12-16
Svar på interpellation 2014/15:116 om hot från vägslitageavgift mot den förnybara energin 2014/15:30 33, 35, 38 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:115 om Vattenfall i fritt fall 2014/15:26 47, 49, 51 2014-11-25
Patientlag snabbprotokoll 29 2014-06-12
Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor snabbprotokoll 5 2014-06-12
Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov snabbprotokoll 11 2014-06-04
Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014 snabbprotokoll 73, 88, 90, 71, 69 2014-05-05
Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel snabbprotokoll 56 2014-04-29
Funktionshindersfrågor snabbprotokoll 55, 61, 63, 53, 59, 65, 57 2014-02-26
(forts. från 11 §) En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (forts. SoU27) snabbprotokoll 160, 164, 162 2013-06-13
Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet snabbprotokoll 30 2013-05-23
Trängselskatten i Göteborg snabbprotokoll 54, 52 2013-05-16
God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården snabbprotokoll 107, 109, 103, 105, 111 2013-05-15
Skrivelse 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om staten på spelmarknaden snabbprotokoll 106 2013-04-11
Alkoholfrågor snabbprotokoll 85, 87, 83 2013-04-10
Narkotika- och dopningsfrågor snabbprotokoll 118 2013-04-10
(forts. från 10 §) Socialtjänstfrågor (forts. SoU11) snabbprotokoll 124, 120, 122, 118, 116 2013-03-21
En folkhälsopolitik med människan i centrum snabbprotokoll 29, 27, 31 2013-02-21
Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet snabbprotokoll 96 2013-02-21
Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek snabbprotokoll 85 2013-02-21
Vård- och omsorgsutbildningen snabbprotokoll 45, 43 2013-01-17
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik snabbprotokoll 45 2012-11-28
Stärkt stöd och skydd för barn och unga snabbprotokoll 18, 20, 22 2012-11-22
Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen protokoll 5 2012-09-19
Reklam för bantningspreparat protokoll 56, 54 2012-05-03
Konsumenträtt protokoll 27, 23, 25, 39 2012-04-19
(forts. från 15 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor (forts. SoU14) protokoll 127 2012-04-18
Alkoholservering på särskilda boenden protokoll 61 2012-04-18
Läkemedelsfrågor protokoll 91, 89, 93 2012-04-18
Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg protokoll 60 2012-02-01
Svar på interpellation 2011/12:187 om bluffakturor protokoll 30, 35 2012-01-24
Bluffakturor protokoll 64, 62 2011-12-08
Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar protokoll 182 2011-11-24
Bostäder för unga protokoll 24, 22 2011-10-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Rickard Nordin

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.