Rikard Larsson

Bio

Bo Rikard Larsson, född 10 februari 1966 i Fosie församling i Malmö, är en svensk politiker (socialdemokrat), som är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Skåne läns södra valkrets.Larsson är bosatt i Hjärup i Staffanstorps kommun och var 2006–2014 verksam som regionråd i Region Skåne. 2010–2014 var han gruppledare för socialdemokraterna i regionfullmäktige samt andre vice ordförande i regionstyrelsen och ledamot i styrelsen för Skånes socialdemokratiska partidistrikt. I riksdagsvalet 2014 invaldes han som ledamot i Sveriges riksdag samt ledamot av den svenska delegationen till Nordiska Rådet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Rikard Larsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1837 (57.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
246 (7.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
9 (0.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1121 (34.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Rikard röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Rikard röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-09-26
LedamotSocialförsäkringsutskottet2018-10-022018-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
LedamotNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
LedamotNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
SuppleantTrafikutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantJustitieutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande 2021/22:134 110, 112, 110, 112 2022-06-20
Migration, asylpolitik och anhöriginvandring 2021/22:103 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 2022-04-27
Riksrevisionens rapport om neddragningar hos Migrationsverket 2017-2020 2021/22:94 46, 46 2022-04-06
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem 2021/22:86 14, 14 2022-03-23
Medborgarskap 2021/22:71 111, 113, 115, 111, 113, 115 2022-02-23
(forts. från § 11) Migration (forts. SfU4) 2021/22:46 151, 153, 151, 153, 151, 153 2021-12-15
Migration 2021/22:46 137, 135, 137, 151, 153, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 135, 137, 112, 114, 116, 118, 120, 112, 122, 114, 124, 116, 151, 118, 151, 153, 120, 153, 122, 124, 135 2021-12-15
Ändrade regler i utlänningslagen 2020/21:146 10, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 10, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 2021-06-22
Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier 2020/21:133 106, 106 2021-06-03
Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda 2020/21:123 102, 102 2021-05-19
Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten 2020/21:123 94, 94 2021-05-19
Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling 2020/21:123 99, 99 2021-05-19
Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar - anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning 2020/21:123 83, 83 2021-05-19
(forts. från § 9) Migration (forts. SfU4) 2020/21:55 169, 169, 171, 171, 173, 173, 175, 175, 177, 177, 179, 179, 181, 181, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181 2020-12-16
Frågestund 2020/21:51 93, 114, 93, 114, 88, 90, 68, 70, 91, 93, 81, 83 2020-12-10
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling 2019/20:85 84, 86, 88, 84, 86, 88 2020-03-11
Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 2019/20:39 137, 139, 131, 141, 133, 143, 135, 137, 139, 141, 143, 131, 133, 135 2019-11-27
En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv 2019/20:20 148, 150, 152, 154, 156, 148, 150, 152, 154, 156 2019-10-16
Socialavgifter 2018/19:60 67, 121, 123, 125, 121, 123, 125 2019-03-06
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313 2018-10-17
Infrastrukturfrågor 2017/18:135 105, 107, 109 2018-06-19
(forts. från § 7) Luftfart (forts. TU10) 2017/18:89 105, 107 2018-03-22
Luftfart 2017/18:89 21, 23, 25 2018-03-22
Svar på interpellationerna 2017/18:367 och 374 om Mora-Siljan flygplats 2017/18:79 22, 28 2018-03-06
Svar på interpellation 2017/18:36 om förtroendeuppdrag i Norden 2017/18:25 42, 44 2017-10-27
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:30 om en nationell drönarstrategi 2017/18:22 78 2017-10-24
Svar på interpellation 2017/18:30 om en nationell drönarstrategi 2017/18:22 75 2017-10-24
(forts. från § 6) Luftfartsfrågor (forts. TU10) 2016/17:81 138, 140 2017-03-16
(forts. från § 8) Luftfartsfrågor (forts. TU10) 2016/17:81 148, 150, 162, 164, 167, 169, 171 2017-03-16
Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel 2016/17:13 142 2016-10-12
En luftfartsstrategi för Europa 2015/16:116 159, 161, 163 2016-06-09
Svar på interpellation 2015/16:558 om id-kontrollernas effekter för Skåne 2015/16:98 85, 88 2016-04-26
En fossiloberoende transportsektor 2015/16:91 2, 8, 10, 14, 16 2016-04-13
Svar på interpellation 2015/16:504 om åtgärder för fler elbilar 2015/16:90 105, 108 2016-04-12
Svar på interpellationerna 2015/16:499 och 508 om Öresundspendlares möjlighet till bolån 2015/16:89 31, 34 2016-04-08
Kommunikationer 2015/16:43 184, 186, 188 2015-12-10
Ändring i lagen om flygplatsavgifter 2015/16:17 22 2015-10-21
Svar på interpellation 2014/15:534 om fler stora event i Sverige 2014/15:110 104, 106, 108 2015-06-05
Luftfartsfrågor 2014/15:78 1, 57, 5, 59, 7, 61, 14, 69, 16, 71, 26 2015-03-25
Svar på interpellation 2014/15:166 om godstrafikens påverkan på Ystad 2014/15:44 74, 77 2015-01-13
(forts. från § 7) Svar på interpellationerna 2014/15:35, 36, 56, 73, 74 och 97 om Bromma flygplats 2014/15:21 83, 91 2014-11-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 411, 413, 415, 417, 419 2014-11-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Rikard Larsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.