Robert Halef

Bio

Ej att förväxla med kommunfullmäktigeledamoten i Södertälje, Robert Halef (S), f. 1967.Robert Halef, född 1 mars 1964 i Midyat i Turkiet, är en svensk politiker (kristdemokrat). Han var ordinarie riksdagsledamot 2010–2022, invald för Stockholms kommuns valkrets (2010–2014) och Stockholms läns valkrets (2014–2022). Halef är kommunalpolitiker i Södertälje och ledamot i det kommunala fastighetsbolaget Telge Fastigheter.
Artikeln innehåller material från wikipedia Robert Halef, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1076 (33.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
444 (13.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
276 (8.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1417 (44.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Robert röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Robert röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantFinansutskottet2021-03-032022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182021-03-03
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-01-162022-09-26
LedamotEU-nämnden2018-10-092019-01-16
SuppleantEU-nämnden2018-10-022018-10-09
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-022021-03-03
SuppleantJustitieutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
LedamotNordiska rådets svenska delegation2017-04-072017-09-28
SuppleantUtrikesutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantEU-nämnden2014-10-072018-10-02
LedamotTrafikutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantFörsvarsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantJustitieutskottet2013-02-222014-09-29
SuppleantFinansutskottet2010-12-202014-09-29
SuppleantEU-nämnden2010-10-192014-10-07
SuppleantTrafikutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantUtrikesutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning 2021/22:38 64, 64 2021-12-01
(forts. från § 16) Internationell samverkan (forts. UU1) 2020/21:45 155, 155 2020-12-02
Förenta nationerna m.m. 2020/21:37 20, 22, 24, 20, 22, 24 2020-11-18
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2019/20:143 49, 51, 49, 51 2020-06-23
(forts. från § 4) Det östliga partnerskapet efter 2020 (forts. UU16) 2019/20:132 95, 95 2020-06-04
(forts. från § 10) Europarådet (forts. UU8) 2019/20:121 91, 91, 91 2020-05-14
(forts. från § 7) Nedrustningsfrågor (forts. UU9) 2019/20:110 96, 96 2020-04-23
Mänskliga rättigheter 2019/20:109 39, 39 2020-04-22
Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete 2019/20:76 71, 71 2020-02-18
Internationellt bistånd 2019/20:49 116, 116 2019-12-11
Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2018/19:103 137, 137 2019-06-12
Europarådet 2018/19:88 277, 57, 61, 59, 55, 53 2019-05-08
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2018/19:10 22, 24, 147, 149, 18, 20, 22, 24, 26, 147, 149 2018-10-23
Infrastrukturfrågor 2017/18:135 99 2018-06-19
Taxifrågor 2017/18:130 41 2018-06-12
(forts.) Väg- och fordonsfrågor (forts. TU15) 2017/18:121 53 2018-05-29
Sjöfartsfrågor 2017/18:121 58, 242, 83 2018-05-29
Yrkestrafik och beställaransvar 2017/18:117 85, 87, 89 2018-05-23
Fossiloberoende transporter 2017/18:107 32, 34, 36, 92 2018-05-02
It-politik 2017/18:93 37, 56, 58 2018-03-28
(forts. från § 9) Luftfart (forts. TU10) 2017/18:89 120, 122, 124 2018-03-22
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor 2017/18:76 70, 129, 143, 145 2018-02-28
Några frågor om alkolås 2017/18:68 13, 15, 17 2018-02-07
Postfrågor 2017/18:60 59, 78, 80 2018-01-24
(forts. från § 11) Sjöfartsfrågor (forts. TU18) 2016/17:126 132, 134, 140, 142 2017-06-15
(forts. från § 9) Sjöfartsfrågor (forts. TU18) 2016/17:126 118 2017-06-15
(forts. från § 6) Cykelfrågor (forts. TU16) 2016/17:118 106 2017-06-01
Svar på interpellation 2016/17:423 om återuppbyggnaden av Irak 2016/17:107 31, 33, 35 2017-05-09
Väg- och fordonsfrågor 2016/17:101 169 2017-04-27
Yrkestrafik och taxi 2016/17:96 44, 46, 48, 11, 84 2017-04-19
Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet 2016/17:85 125 2017-03-23
(forts. från § 8) Luftfartsfrågor (forts. TU10) 2016/17:81 166, 168, 170 2017-03-16
Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur 2016/17:76 96 2017-03-01
It- och postfrågor 2016/17:72 75, 160 2017-02-22
Infrastruktur för framtiden 2016/17:44 97, 107, 109 2016-12-12
Kommunikationer 2016/17:44 13, 15, 17, 31, 33, 44, 46, 66, 68, 169, 171, 174, 59, 73, 75, 68, 70, 72, 86, 88 2016-12-12
Svar på interpellation 2016/17:98 om fredad zon för kristna i norra Irak 2016/17:32 2, 5, 8 2016-11-22
Frågestund 2016/17:26 86, 88, 21, 23, 58, 60 2016-11-10
Svar på interpellation 2015/16:780 om underlag för en ny bro över Södertälje kanal 2016/17:3 32, 34, 36 2016-09-15
(forts. från § 12) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU16) 2015/16:112 103 2016-05-26
(forts. från § 14) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU16) 2015/16:112 126, 128 2016-05-26
It-politiska frågor 2015/16:108 5 2016-05-19
Luftfartsfrågor 2015/16:103 74, 24, 26, 28 2016-05-11
Mellanöstern och Nordafrika 2015/16:103 43, 45, 47, 49, 51 2016-05-11
Trafiksäkerhet 2015/16:95 98, 43, 69, 80, 82 2016-04-20
En fossiloberoende transportsektor 2015/16:91 28, 24, 26 2016-04-13
Fordons- och vägtrafikfrågor 2015/16:91 32, 34, 197 2016-04-13
Svar på interpellation 2015/16:381 om regeringens uttalande om pågående folkmord i Syrien och Irak 2015/16:68 55, 59 2016-02-23
Cykelfrågor 2015/16:62 78, 25, 40, 42, 154 2016-02-03
Postfrågor och grundläggande betaltjänster 2015/16:62 66 2016-02-03
Godkännande och marknadskontroll av fordon 2015/16:30 3, 13, 15 2015-11-19
Svar på interpellation 2014/15:688 om direkt humanitärt stöd till flyktingar i Irak och Syrien 2014/15:121 25, 27, 29 2015-08-27
(forts. från § 6) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU13) 2014/15:105 97 2015-05-28
Svar på interpellation 2014/15:456 om fredad zon för de kristna folkgrupperna i Irak 2014/15:97 95, 98, 101 2015-05-07
Infrastrukturplanering 2014/15:86 171 2015-04-15
Svar på interpellationerna 2014/15:206 och 205 om att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats 2014/15:57 4, 12 2015-02-10
Svar på interpellationerna 2014/15:93, 99, 103 och 141 om Förbifart Stockholm 2014/15:28 141, 147 2014-11-27
Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna 2014/15:27 69 2014-11-26
Tydlig prisuppgift vid taxiresor 2014/15:27 90 2014-11-26
Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd 2014/15:27 81 2014-11-26
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 388 2014-11-12
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:11 och 12 om flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige 2014/15:11 63 2014-10-21
Svar på interpellationerna 2014/15:11 och 12 om flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige 2014/15:11 52 2014-10-21
(forts. från 17 §) Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten (forts. UU25) snabbprotokoll 112, 110, 114 2014-06-11
Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013 snabbprotokoll 104 2014-05-28
Vissa avtal mellan Europeiska unionen och Colombia, Peru, Republiken Irak, Mongoliet respektive Centralamerika snabbprotokoll 138 2014-05-28
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) snabbprotokoll 97, 11, 150, 11, 11 2014-05-09
Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet snabbprotokoll 157 2014-03-06
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 78, 74, 167, 127, 167, 139, 47, 36, 138, 45, 49, 76, 138 2014-02-19
Kommissionens arbetsprogram 2014 snabbprotokoll 32, 38, 36, 40, 34 2014-02-05
De kristnas situation i Syrien snabbprotokoll 80, 78 2013-10-17
Omvärlden och Europa snabbprotokoll 101, 99, 103, 105, 107 2013-10-14
Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget snabbprotokoll 145 2013-05-02
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik snabbprotokoll 74 2013-04-24
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 14 och 15 mars snabbprotokoll 29, 31 2013-03-19
Kommissionens arbetsprogram för 2013 snabbprotokoll 34 2013-01-30
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 13 och 14 december snabbprotokoll 107, 105 2012-12-18
Internationell samverkan snabbprotokoll 181, 18 2012-12-06
(forts. från 13 §) Mellanöstern och Nordafrika (forts. UU8) snabbprotokoll 165, 167, 163 2012-11-28
Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011 snabbprotokoll 143, 145, 147 2012-11-21
Skydd för Syriens kristna minoritet snabbprotokoll 77, 79 2012-11-08
Interparlamentariska unionen (IPU) snabbprotokoll 31, 23, 143 2012-11-07
Kroatiens anslutning till Europeiska unionen snabbprotokoll 5 2012-11-07
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober snabbprotokoll 30 2012-10-23
Internationell hållbar utveckling protokoll 28, 26, 24 2012-04-18
Internationella insatser protokoll 32 2012-02-29
Kommissionens arbetsprogram för 2012 protokoll 16 2012-02-22
(forts. från 10 §) Översyn av den europeiska grannskapspolitiken (forts. UU5) protokoll 95 2011-11-24
Grönbok om system för exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden protokoll 39 2011-10-26
Norden protokoll 28, 48 2011-10-26
Stödet för demokrati i Egypten snabbprotokoll 30, 32 2011-10-13
Skyddet för minoriteter i Egypten snabbprotokoll 67, 65 2011-05-19
OSSE snabbprotokoll 67 2011-05-11
Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner snabbprotokoll 96 2011-03-30
Återrapportering från det extrainsatta mötet med Europeiska rådet snabbprotokoll 35 2011-03-17
Globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete snabbprotokoll 199 2011-03-02
Kommissionens arbetsprogram för 2011 snabbprotokoll 178 2011-03-02
(forts.) Svar på interpellation 2010/11:50 om kristna irakiska flyktingar snabbprotokoll 63, 72 2010-11-23
Svar på interpellation 2010/11:50 om kristna irakiska flyktingar snabbprotokoll 51 2010-11-23
Avvisning av kristna irakier protokoll 24 2010-11-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Robert Halef

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.