Robert Hannah

Bio

Robert George Hannah, född 7 augusti 1985 i Falkenbergs församling, Hallands län, är en svensk politiker (liberal), jurist och författare. Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Göteborgs kommuns valkrets. I riksdagen har han framförallt drivit frågor såsom hedersförtryck, bostadspolitik och jämställdhet.
I september 2018 släppte Hannah sin självbiografiska debutroman Potatisskallen, som bland annat rör identitet, intolerans och hederskultur.
Artikeln innehåller material från wikipedia Robert Hannah, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1077 (38.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
201 (7.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
178 (6.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1351 (48.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Robert röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Robert röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKonstitutionsutskottet2023-06-192026-09-21
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-10-182026-09-21
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
SuppleantCivilutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantJustitieutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotKulturutskottet2022-10-042022-10-04
SuppleantUtbildningsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2021-09-152022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182021-09-15
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Riksdagsledamot2019-05-172022-09-26
RiksdagsledamotHenrik Edin 2019-03-13 - 2019-05-16 Föräldraledighet2019-03-132019-05-16
SuppleantTrafikutskottet2018-10-092022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-092019-11-15
SuppleantJustitieutskottet2018-10-092022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-092022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-092022-09-26
LedamotCivilutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242019-03-12
DeputeradSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
SuppleantJustitieutskottet2015-04-222018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2014-11-052018-09-24
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2014-11-052018-09-24
LedamotCivilutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantJustitieutskottet2014-10-072015-04-22
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Folkbildningsfrågor 2022/23:116 38 2023-05-31
Spelfrågor 2022/23:107 33, 35, 37, 44, 46, 33, 35, 37, 44, 46 2023-05-11
Frågor om public service och film 2022/23:98 72, 72 2023-04-26
Idrott- och friluftsfrågor 2022/23:98 87 2023-04-26
Idrott- och friluftslivsfrågor 2022/23:98 87 2023-04-26
Civila samhället, inklusive trossamfund 2022/23:71 111, 113, 118, 111, 113, 118 2023-03-08
Kultur, medier, trossamfund och fritid 2022/23:38 132, 132 2022-12-14
Nya regler om föräldraskap i internationella situationer 2021/22:135 59, 59 2022-06-21
Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande 2021/22:134 116, 116, 116 2022-06-20
Ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja 2021/22:134 108, 108, 108 2022-06-20
Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk 2021/22:129 60 2022-06-13
Ett moderniserat konsumentskydd 2021/22:116 81, 81 2022-05-18
Migration, asylpolitik och anhöriginvandring 2021/22:103 100, 100 2022-04-27
Migration 2021/22:46 138, 130, 132, 134, 136, 138, 130, 132, 134, 136, 138, 130, 132, 134, 136 2021-12-15
Frågestund 2020/21:104 71, 73, 71, 73, 47, 49, 49, 51, 67, 69, 36, 72, 38, 74, 40, 55, 42, 57, 78, 80, 72, 74, 49, 51, 84, 86, 30, 32, 47, 46, 49, 48, 69, 71 2021-04-08
Svar på interpellation 2020/21:101 om vård vid förlossningspsykoser 2020/21:36 16, 18, 20, 16, 18, 20 2020-11-17
Hyresrätt m.m. 2019/20:77 58, 58 2020-02-19
Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 2019/20:39 145, 145 2019-11-27
Statsministerns frågestund 2019/20:25 53, 39, 110, 84, 77, 58, 53, 62, 84, 110, 62, 34, 72, 55, 37, 39, 77, 72, 55, 64, 110 2019-10-24
(forts. från § 9) Fler tillval för hyresgäster (forts. CU18) 2018/19:104 154, 156, 158, 154, 156, 158 2019-06-13
Åtgärder mot handel med hyreskontrakt 2018/19:104 28, 30, 32, 28, 30, 32 2019-06-13
Rikets styrelse 2018/19:30 5 2018-12-15
Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap 2018/19:19 23, 25, 28, 30, 32, 40, 42 2018-11-21
Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter 2017/18:107 6 2018-05-02
Fastighetsrätt 2017/18:95 53 2018-04-11
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag 2017/18:95 47 2018-04-11
Planering och byggande m.m. 2017/18:95 10 2018-04-11
Ersättningsrätt och insolvensrätt 2017/18:92 58 2018-03-27
Familjerätt 2017/18:88 60, 62, 64, 136, 37, 39, 41 2018-03-21
Hyresrätt 2017/18:81 14, 16, 18, 21, 23 2018-03-08
Integration 2017/18:80 18, 20, 22 2018-03-07
Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning 2016/17:112 16 2017-05-17
Fler steg för en effektivare plan- och bygglag 2016/17:112 26, 32, 34, 42, 44 2017-05-17
Svar på interpellation 2016/17:463 om folkmordet 1915 2016/17:107 38, 41, 44 2017-05-09
Svar på interpellation 2016/17:464 om minoriteternas rättigheter i Irak och inom det kurdiska självstyret 2016/17:107 47, 50 2017-05-09
Bostadspolitik och Planering och byggande 2016/17:100 97, 99, 101 2017-04-26
Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna 2016/17:96 94, 97, 99 2017-04-19
Konsumenträtt 2016/17:92 128, 130, 132 2017-04-05
Tidsbegränsande bygglov för bostäder 2016/17:92 50, 52, 54 2017-04-05
Insolvens- och utsökningsrätt 2016/17:76 168 2017-03-01
Associationsrätt 2016/17:56 126, 128, 130 2017-01-18
Ersättningsrätt 2016/17:56 133 2017-01-18
Svar på interpellation 2016/17:168 om fred och demokratisk ordning i Irak efter Isis 2016/17:49 16, 19, 22 2016-12-19
Svar på interpellation 2016/17:170 om turkiska statens förhållningssätt till folkmordet seyfo 2016/17:49 25, 27, 29 2016-12-19
Svar på interpellation 2016/17:167 om social housing i Göteborg 2016/17:48 136, 138, 140 2016-12-16
(forts. från § 8) Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) 2016/17:37 152, 154, 163, 165 2016-11-30
Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy 2016/17:21 38, 48, 50 2016-10-26
Svar på interpellation 2015/16:718 om undantagsregler för bygglov vid tillfälliga anläggningsboenden (flyktingboenden) 2015/16:127 38 2016-06-28
Svar på interpellation 2015/16:722 om bostadsmarknaden i Bryssel och i Stockholm 2015/16:127 45, 47, 49 2016-06-28
Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt 2015/16:107 6, 16, 18, 25, 27 2016-05-18
Svar på interpellation 2015/16:562 om erkännande av seyfo - folkmordet på armenierna 2015/16:106 35, 37, 39 2016-05-17
Svar på interpellation 2015/16:563 om minoriteternas överlevnad i Irak 2015/16:102 9, 11, 13 2016-05-10
(forts. från § 13) Hyresrätt m.m. (forts. CU14) 2015/16:85 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139 2016-03-23
(forts.) Svar på interpellation 2015/16:462 om hbtq-personer och våld i nära relationer 2015/16:84 77, 79, 81 2016-03-22
En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser 2015/16:74 166, 168, 185, 187, 160 2016-03-03
Svar på interpellationerna 2015/16:322 och 334 om svenskt arbete för fred i Syrien 2015/16:66 10, 15, 20 2016-02-11
Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 2015/16:59 20 2016-01-27
Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar 2015/16:59 49 2016-01-27
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2015/16:40 18, 20, 22, 28, 30, 135, 137, 41, 43, 167, 66, 68, 173, 175, 135, 137, 91, 93, 167, 173, 175, 14, 16, 18, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 32, 138, 34, 41, 43, 48, 50, 68 2015-12-07
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller 2015/16:21 36, 43, 45, 56, 58 2015-11-04
Svar på interpellation 2014/15:649 om svenskt bistånd till den assyriska folkgruppen i Irak 2015/16:6 27, 29, 31 2015-09-22
Svar på interpellation 2014/15:750 om förföljelse av kristna på asylboenden 2014/15:123 30, 32, 34 2015-09-10
Svar på interpellation 2014/15:666 om kapaciteten att kunna åtala återvändande terrorister 2014/15:122 105, 107, 109 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:620 om utredning om asylprövningen för hbtq-flyktingar 2014/15:111 9, 11, 13 2015-06-08
Svar på interpellationerna 2014/15:513 och 520 om Backaundantaget och påminnelseavgifterna för trängselskatten i Göteborg 2014/15:110 37, 41, 45 2015-06-05
Svar på interpellation 2014/15:576 om hbtq-gruppens kulturarv 2014/15:106 63, 65, 67 2015-05-29
Svar på interpellation 2014/15:508 om kristendomens överlevnad i Mellanöstern 2014/15:103 18, 23, 28 2015-05-26
Svar på interpellation 2014/15:462 om att kalla Kina diktatur 2014/15:97 111, 113, 115 2015-05-07
Svar på interpellation 2014/15:512 om förnekandet av folkmordet seyfo 2014/15:97 117, 119, 122 2015-05-07
Konsumenträtt och överskuldsättning 2014/15:90 124 2015-04-22
Associationsrätt m.m. 2014/15:82 78 2015-04-08
Svar på interpellation 2014/15:354 om EU-lagstiftning om könsfördelning i bolagsstyrelser och fackföreningar 2014/15:81 16, 19, 22 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:377 om säkerställande att myndigheten Statens museer för världskultur har sitt säte i Göteborg 2014/15:76 156, 158, 160 2015-03-20
Våldsbrott och brottsoffer 2014/15:66 177, 179, 181 2015-03-04
Svar på interpellation 2014/15:117 om utvisningar av asylsökande assyrier och yezidier till Irak 2014/15:26 23, 25, 27 2014-11-25
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 178, 180, 97, 99, 139 2014-11-12
Svar på interpellation 2014/15:57 om Islamiska statens/Daeshs folkmord i Irak och Syrien 2014/15:18 11, 13, 15 2014-11-07

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Robert Hannah

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.