Robert Stenkvist

Bio

Robert Olov Stenkvist, född 10 juni 1958 i Farsta församling i Stockholm, är en svensk politiker (sverigedemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Stockholms läns valkrets sedan 2018 (dessförinnan Västra Götalands läns östra valkrets 2014–2018).Stenkvist gick med i Sverigedemokraterna 2004 och var tidigare ordförande för Sverigedemokraterna i Stockholms län. Innan han var riksdagsledamot arbetade Stenkvist under mandatperioden 2010–2014 som politisk sekreterare i riksdagen.
I riksdagsvalet 2014 blev Stenkvist ersättare. Sedan Christoffer Dulny avsagt sig uppdraget som riksdagsledamot utsågs Stenkvist till ny ordinarie riksdagsledamot från och med 30 september 2014.Inför riksdagsvalet 2014 var Stenkvist en av två riksdagskandidater för Sverigedemokraterna som inte ville införa ett förbud mot tiggeri.
Artikeln innehåller material från wikipedia Robert Stenkvist, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1324 (41.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
836 (26%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
460 (14.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
593 (18.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Robert röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Robert röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2022-10-042026-09-21
LedamotUtbildningsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-092022-10-04
LedamotUtbildningsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-05-152018-06-14
LedamotUtbildningsutskottet2015-04-242018-09-24
SuppleantFörsvarsutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantUtbildningsutskottet2014-10-072015-04-24
Riksdagsledamot2014-09-302018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från § 4) Forskning (forts. UbU11) 2022/23:120 99 2023-06-08
Grundläggande om utbildning 2022/23:93 180, 182, 184, 180, 182, 184 2023-04-20
Svar på interpellation 2022/23:275 om akutskolor 2022/23:86 10, 13, 10, 13 2023-04-11
Svar på interpellation 2022/23:234 om modersmålsundervisning och Tidöavtalet 2022/23:74 57, 62, 57, 62 2023-03-14
Frågestund 2022/23:64 93, 74, 95, 69, 97, 71, 79, 92, 94, 83, 63, 65, 82, 6, 8, 31, 74, 33, 44, 46, 97, 81, 83, 93, 46, 97, 78, 31, 33, 78, 6, 8, 55, 83, 57, 46, 79, 82 2023-02-16
(forts. från prot. 42) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2022/23:44 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 100, 102, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 100, 102 2022-12-21
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 221, 223, 225, 221, 223, 225, 221, 223, 225, 221, 223, 225 2022-10-19
Högskolan 2021/22:132 29, 179, 181, 134, 196, 198, 205, 207, 209, 211, 213, 21, 2, 5, 7, 17, 19, 134, 29, 179, 181, 29, 196, 198, 205, 207, 209, 211, 213, 15, 17, 19, 21 2022-06-16
In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet 2021/22:132 19, 22, 24, 19, 22, 24, 19, 22, 24 2022-06-16
Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan 2021/22:68 117, 117 2022-02-17
 §10  Frågestund 2021/22:9 92, 94 2021-09-23
Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid 2020/21:123 77, 77 2021-05-19
Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige 2020/21:111 78, 82, 84, 95, 97, 78, 82, 84, 95, 97 2021-04-21
(forts. från § 9) Svar på interpellation 2020/21:575 om älvdalskan som nationellt minoritetsspråk 2020/21:100 125, 127, 125, 127 2021-03-25
Svar på interpellation 2020/21:575 om älvdalskan som nationellt minoritetsspråk 2020/21:100 25, 25 2021-03-25
(forts. från § 5) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2020/21:54 50, 52, 54, 56, 58, 63, 65, 50, 52, 54, 56, 58, 63, 65 2020-12-15
(forts. från § 8) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2020/21:54 101, 104, 101, 104 2020-12-15
Svar på interpellation 2020/21:58 om akademiska spökskrivare 2020/21:28 39, 41, 43, 39, 41, 43 2020-11-03
Svar på interpellationerna 2019/20:413 och 424 om Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018 2019/20:142 35, 39, 43, 35, 39, 43 2020-06-22
Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad 2019/20:140 54, 54 2020-06-16
Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse 2019/20:140 66, 66 2020-06-16
Forskning 2019/20:118 10, 7, 11, 13, 23, 25, 27, 10, 7, 11, 13, 144, 146, 148 2020-05-07
Lärare och elever 2019/20:118 2, 2 2020-05-07
Vuxenutbildning 2019/20:110 106, 106 2020-04-23
Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning 2019/20:106 103, 103 2020-04-16
Sjöfartsfrågor 2019/20:106 111, 111 2020-04-16
Utbildning och universitetsforskning 2019/20:52 71, 73, 75, 79, 81, 55, 92, 94, 96, 124, 55, 58, 60, 62, 64, 66, 93, 68, 70, 71, 73, 75, 79, 81 2019-12-16
Svar på interpellation 2019/20:77 om bristande opartiskhet i utbildningsväsendet 2019/20:38 90, 92, 94, 90, 92, 94 2019-11-26
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 2018/19:104 182, 182 2019-06-13
(forts. från § 5) Forskning (forts. UbU14) 2018/19:89 105, 107 2019-05-09
Svar på interpellation 2018/19:203 om partipolitik av lärare i skolan 2018/19:86 23, 25, 27 2019-05-06
Svar på interpellationerna 2018/19:117 och 122 om ordning och reda i klassrummen 2018/19:63 90, 92, 94 2019-03-12
Lärosätenas lokalförsörjning 2018/19:56 108 2019-02-27
En strategi för svensk rymdverksamhet 2018/19:19 68, 70, 72 2018-11-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 114, 116, 123, 125, 127 2018-10-18
Riktade statsbidrag till skolan 2017/18:135 91 2018-06-19
Myndighetskapital vid universitet och högskolor 2017/18:130 3 2018-06-12
Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande 2017/18:122 5 2018-05-30
Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser 2017/18:122 30, 42, 44 2018-05-30
Samling för skolan 2017/18:117 23, 25, 13 2018-05-23
Studiestöd, Högskolan och Forskning 2017/18:108 8 2018-05-03
Samisk utbildning 2017/18:96 127 2018-04-12
Övergripande skolfrågor, Lärare och elever, Grundläggande om utbildningen och Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet 2017/18:96 123 2018-04-12
Svar på interpellationerna 2017/18:286, 288 och 300 om våld och hot i skolan 2017/18:71 35, 39, 43 2018-02-13
Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv 2017/18:68 56, 58, 60 2018-02-07
Studiestöd 2017/18:49 130 2017-12-13
Politisk information i skolan 2017/18:31 45 2017-11-15
En försöksverksamhet med branschskolor 2016/17:125 146 2017-06-14
Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd 2016/17:117 55 2017-05-31
(forts. från § 12) Skolväsendet - grundläggande om utbildningen, Skolväsendet - lärare och elever och Skolväsendet - övergripande skolfrågor (forts. UbU17, UbU18 och UbU19) 2016/17:105 138, 140, 142, 144, 146 2017-05-04
Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016/17:92 61, 63, 65 2017-04-05
En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 2016/17:76 47 2017-03-01
Förskolan 2016/17:72 83, 92, 94 2017-02-22
En stärkt yrkeshögskola 2016/17:34 13 2016-11-24
Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux 2016/17:34 20 2016-11-24
Ny kompetensagenda för Europa 2016/17:21 91 2016-10-26
Styrelser för universitet och högskolor - ledamöternas tillsättning och ansvar 2015/16:115 13, 15, 17 2016-06-08
Kvalitetssäkring av högre utbildning 2015/16:70 216 2016-02-25
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet 2015/16:65 114 2016-02-10
Anställning under viss kompletterande utbildning 2015/16:55 23 2016-01-20
En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 2014/15:117 111 2015-06-16
Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning 2014/15:114 139, 141, 143, 153, 155 2015-06-11
(forts. från § 8) Grundskolan (forts. UbU9) 2014/15:71 141 2015-03-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Robert Stenkvist

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.