Roger Haddad

Bio

Roger Haddad, född 25 mars 1978 i Beirut, Libanon, är en svensk politiker (liberal). Han var ordinarie riksdagsledamot från 2010 till 2022, invald för Västmanlands läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Roger Haddad, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1344 (41.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
306 (9.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
238 (7.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1325 (41.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Roger röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Roger röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantUtbildningsutskottet2021-09-232022-09-26
Förste vice ordförandeArbetsmarknadsutskottet2021-09-212022-09-26
LedamotArbetsmarknadsutskottet2021-09-082021-09-21
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182021-09-08
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-12-192022-09-26
Förste vice ordförandeUtbildningsutskottet2019-02-262021-09-08
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-092019-11-15
LedamotUtbildningsutskottet2018-10-022018-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotJustitieutskottet2015-03-062018-09-24
SuppleantEU-nämnden2014-11-052018-10-02
SuppleantKulturutskottet2014-11-052017-11-09
SuppleantTrafikutskottet2014-11-052016-09-28
SuppleantUtbildningsutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotArbetsmarknadsutskottet2014-10-072015-03-05
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotUtbildningsutskottet2012-10-012014-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2010-10-192012-09-30
SuppleantJustitieutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet2010-10-122012-09-30
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2021/22:134 19, 19 2022-06-20
Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden 2021/22:126 119, 119 2022-06-08
Validering för kompetensöverföring och livslångt lärande 2021/22:126 173, 173 2022-06-08
Riksrevisionens rapport om bosättningslagen 2021/22:111 33, 33 2022-05-11
Forskning 2021/22:108 10, 12, 14, 10, 12, 14 2022-05-05
Statsministerns frågestund 2021/22:95 78, 59, 85, 78, 72, 59, 72 2022-04-07
Integration 2021/22:94 53, 53 2022-04-06
Svar på interpellation 2021/22:371 om avhopp från lärarutbildningen 2021/22:83 107, 107, 109, 109, 111, 111 2022-03-17
Arbetsrätt 2021/22:70 14, 14, 14 2022-02-22
Svar på interpellation 2021/22:330 om arbetsmarknadsåtgärder för personer som har avtjänat sitt straff 2021/22:70 61, 63, 65, 61, 63, 65, 61, 63, 65 2022-02-22
Svar på interpellation 2021/22:333 om bristande kvalitet i vuxenutbildningen 2021/22:70 30, 32, 35, 30, 32, 35, 30, 32, 35 2022-02-22
Svar på interpellation 2021/22:272 om stöd till elever med särskilda behov och distansundervisning för hemmasittare 2021/22:61 142, 144, 146, 142, 144, 146 2022-01-28
Särskild debatt om bristande trygghet i skolan 2021/22:58 1, 8, 1, 15, 17, 8, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 40, 32, 34, 36, 38, 40 2022-01-25
Svar på interpellation 2021/22:209 om Arbetsförmedlingens tillgänglighet 2021/22:57 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-01-21
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2021/22:46 21, 23, 21, 54, 23, 21, 54, 54 2021-12-15
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2021/22:44 151, 151, 151 2021-12-13
Frågestund 2021/22:19 75, 77, 43, 114, 45, 63, 116, 65, 22, 33, 24, 35, 65, 25, 27, 65, 69, 97, 43, 99, 81, 45, 80, 63, 81, 72, 65, 83, 39, 74, 80, 77, 41, 76, 76, 46, 73, 48, 75, 70, 22, 24, 47, 49, 80, 70, 33, 72, 35, 58, 60, 41, 31, 43, 33, 84, 48, 50, 36, 25, 38, 27, 42, 44, 53, 55, 46, 48, 77, 51, 32, 53, 34, 67, 50, 40, 22, 52, 24, 75, 42, 77, 44, 64, 37, 66, 39, 41, 43, 84, 80, 86, 64, 88, 66, 22, 88, 24, 65, 90, 39, 41, 52, 54, 37, 39, 41, 22, 43, 24, 46, 59, 69, 48, 61, 40, 67, 18, 85, 20, 87, 84, 84, 73, 75, 81, 88, 90, 76, 41, 78, 43, 53, 72, 55 2021-10-21
Svar på interpellation 2021/22:31 om utvecklingen i utsatta områden 2021/22:19 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-10-21
Samhall 2021/22:12 105, 107, 109, 105, 107, 109 2021-09-29
Svar på interpellation 2020/21:898 om utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden 2021/22:4 123, 125, 127, 123, 125, 127, 123, 125, 127, 123, 125, 127 2021-09-16
Svar på interpellation 2020/21:858 om skärpta krav på pedagogisk omsorg 2020/21:157 125, 128, 131, 125, 128, 131 2021-09-09
Gymnasieskolan 2020/21:142 91, 106, 67, 69, 71, 110, 108, 130, 128, 23, 83, 85, 87, 44, 46, 48, 104, 25, 19, 126, 17, 21, 102, 91, 67, 69, 71 2021-06-16
Vissa insatser för ökad lärarkompetens 2020/21:126 16, 16 2021-05-25
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation 2020/21:123 19, 21, 23, 19, 21, 23 2021-05-19
(forts. från § 11) Grundläggande om utbildning (forts. UbU12) 2020/21:107 93, 99, 101, 108, 110, 93, 99, 101, 108, 110 2021-04-14
Övergripande skolfrågor 2020/21:103 152, 158, 160, 99, 109, 111, 99, 148, 109, 150, 111, 152, 158, 160, 148, 150 2021-04-07
Svar på interpellation 2020/21:436 om förskolor med koppling till extremism 2020/21:92 131, 133, 135, 131, 133, 135 2021-03-11
Svar på interpellation 2020/21:514 om obehöriga lärare 2020/21:92 138, 140, 142, 138, 140, 142 2021-03-11
Möjlighet till betyg från årskurs 4 2020/21:87 51, 53, 55, 51, 53, 55 2021-03-03
Förskolan 2020/21:80 130, 132, 134, 95, 130, 132, 134, 152, 152 2021-02-11
Svar på interpellation 2020/21:363 om uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under pandemin 2020/21:76 31, 33, 35, 31, 33, 35 2021-02-04
(forts. från § 5) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2020/21:54 48, 48 2020-12-15
Svar på interpellation 2020/21:173 om föräldrapåverkan på skolans personal 2020/21:52 63, 65, 67, 63, 65, 67 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:97 om skolans arbete mot extremism och radikalisering 2020/21:32 91, 93, 95, 91, 93, 95 2020-11-10
Svar på interpellation 2020/21:20 om idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskola 2020/21:20 45, 49, 45, 49 2020-10-13
En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018 2020/21:17 55, 55 2020-09-30
Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn 2020/21:17 20, 20 2020-09-30
Svar på interpellationerna 2019/20:413 och 424 om Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018 2019/20:142 36, 40, 36, 40 2020-06-22
Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad 2019/20:140 59, 59 2020-06-16
Lärare och elever 2019/20:118 6, 137, 137, 6 2020-05-07
Grundläggande frågor om utbildning 2019/20:90 18, 18 2020-03-19
Svar på interpellation 2019/20:231 om Sveriges nationella arbete mot inhemsk extremism 2019/20:70 11, 13, 15, 11, 13, 15 2020-02-06
Grundsärskolans kunskapsuppdrag 2019/20:69 68, 68 2020-02-05
Svar på interpellation 2019/20:250 om genomströmningen på de gymnasiala yrkesutbildningarna 2019/20:63 16, 18, 20, 16, 18, 20 2020-01-23
Utbildning och universitetsforskning 2019/20:52 64, 66, 68, 173, 122, 171, 57, 20, 22, 54, 56, 169, 6, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 24, 6, 26, 8, 24, 26, 60, 62, 64, 20, 66, 22, 68, 60, 62 2019-12-16
Svar på interpellation 2019/20:120 om Karolinska institutets antagning till tandläkarutbildningen 2019/20:37 48, 50, 52, 48, 50, 52 2019-11-22
Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor 2019/20:32 11, 11 2019-11-14
Svar på interpellation 2018/19:315 om hjälpmedel till elever som skriver nationella prov 2019/20:7 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-09-19
Svar på interpellation 2018/19:297 om färre skolinspektioner 2018/19:111 51, 53, 55, 51, 53, 55 2019-08-29
Svar på interpellation 2018/19:304 om kritik mot handläggningen av personalkränkningar inom skolan 2018/19:111 58, 60, 62, 58, 60, 62 2019-08-29
Grundläggande om utbildningen, Lärare och elever och Övergripande skolfrågor 2018/19:81 132, 134, 136 2019-04-25
Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer 2018/19:74 1, 8, 27, 29, 47, 49, 52, 54, 56 2019-04-05
Svar på interpellation 2018/19:35 om kritik mot lärare som följer skollagen 2018/19:54 69, 71, 73 2019-02-15
Svar på interpellation 2018/19:51 om rekryteringen till lärarutbildningen 2018/19:54 76, 78, 80 2019-02-15
Svar på interpellation 2018/19:2 om lärarbristen och andelen behöriga lärare 2018/19:47 25, 27, 29 2019-02-05
En strategi för svensk rymdverksamhet 2018/19:19 66 2018-11-21
En mer heltäckande terrorismlagstiftning 2017/18:131 171, 162, 164, 166, 169 2018-06-13
Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen 2017/18:131 201 2018-06-13
Ny kamerabevakningslag 2017/18:131 186 2018-06-13
Svar på interpellation 2017/18:543 om narkotikapolisens förmåga 2017/18:128 61, 63, 65 2018-06-08
Svar på interpellation 2017/18:544 om avhopp inom polisutbildningen 2017/18:128 68, 70, 72 2018-06-08
Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering 2017/18:116 31 2018-05-22
Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden 2017/18:112 95 2018-05-16
Elektronisk övervakning av kontaktförbud 2017/18:104 55 2018-04-25
Aktuell debatt med anledning av bemanningssituationen inom polisen 2017/18:99 8, 16, 24 2018-04-17
Kriminalvårdsfrågor 2017/18:88 14, 112, 7, 9, 11 2018-03-21
Svar på interpellation 2017/18:397 om avhopp och tomma platser på polisutbildningen 2017/18:86 32, 34, 36 2018-03-16
Svar på interpellation 2017/18:409 om justitie- och inrikesministerns uttalande om att civila ska ersätta poliser 2017/18:86 39, 41, 43 2018-03-16
(forts. från § 10) Unga lagöverträdare (forts. JuU18) 2017/18:80 127 2018-03-07
Svar på interpellation 2017/18:322 om arbetet mot våldsbejakande extremism 2017/18:63 89, 91, 93 2018-01-30
Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet 2017/18:60 15, 17, 19 2018-01-24
Rättsväsendet 2017/18:44 19, 21, 23, 25, 27, 50, 52, 53, 55, 171, 10, 12, 76, 78, 80, 82, 51, 53, 55, 57, 59 2017-12-06
Svar på interpellation 2017/18:121 om byråkratiseringen av polisen 2017/18:41 42, 44, 46 2017-12-01
Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten 2017/18:35 125 2017-11-22
Aktuell debatt om attacker mot rättsväsendet 2017/18:32 121, 128, 136, 144 2017-11-16
Svar på interpellation 2016/17:613 om fler utbildningsplatser och nya polishögskolor 2017/18:25 2, 4, 6 2017-10-27
Svar på interpellation 2016/17:591 om regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS 2017/18:5 22, 24, 26 2017-09-15
Svar på interpellation 2016/17:552 om fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige 2016/17:131 16, 18, 20 2017-06-26
Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program 2016/17:125 216, 218, 220 2017-06-14
Svar på interpellation 2016/17:447 om bidrag till organisationer som motverkar demokratiska principer 2016/17:103 130, 132, 134 2017-05-02
Aktuell debatt om attentatet i Stockholm 2016/17:102 24, 8, 16 2017-04-28
Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott 2016/17:100 58 2017-04-26
Svar på interpellation 2016/17:435 om polisavhopp och rekrytering 2016/17:98 18, 21, 24 2017-04-21
(forts. från § 6) Unga lagöverträdare (forts. JuU21) 2016/17:97 109, 111 2017-04-20
Unga lagöverträdare 2016/17:97 20, 4, 6, 8, 19, 21, 149, 158, 160 2017-04-20
Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016/17:92 81, 83, 85 2017-04-05
Svar på interpellation 2016/17:369 om IS-återvändare 2016/17:87 42, 45, 48 2017-03-28
Aktuell debatt om tryggheten i Sverige 2016/17:82 36, 44, 52 2017-03-17
Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp 2016/17:60 18, 20, 22, 25, 27 2017-01-25
Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang 2016/17:60 47 2017-01-25
Svar på interpellation 2016/17:110 om polisutbildningen vid Södertörns högskola 2016/17:48 77, 79, 81 2016-12-16
Svar på interpellation 2016/17:71 om insatser för att hantera IS-återvändare 2016/17:32 29, 31, 33 2016-11-22
Aktuell debatt om polisens situation 2016/17:9 8, 16, 24 2016-09-27
Svar på interpellation 2015/16:747 om grov kvinnofridskränkning 2016/17:4 10, 12, 14 2016-09-16
Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar 2015/16:122 1, 8, 16, 24 2016-06-17
Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:115 52, 54, 56, 58, 60 2016-06-08
Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning 2015/16:107 50 2016-05-18
Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism 2015/16:107 65, 67 2016-05-18
(forts. från § 4) Polisfrågor (forts. JuU20) 2015/16:92 124 2016-04-14
Svar på interpellation 2015/16:510 om åtgärder efter terrordåden i Paris och Bryssel 2015/16:90 52, 54, 56 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:441 om frivillligpoliser 2015/16:89 23, 25, 27 2016-04-08
Våldsbrott och brottsoffer 2015/16:87 137, 139, 141, 26, 94 2016-04-06
Svar på interpellation 2015/16:335 om polisens resurser och beredskap 2015/16:67 23, 25, 27 2016-02-12
Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte 2015/16:65 49, 51, 53 2016-02-10
Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism 2015/16:62 31, 33, 35 2016-02-03
Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv 2015/16:59 59 2016-01-27
Svar på interpellation 2015/16:276 om radikalisering 2015/16:50 39, 41, 43 2016-01-12
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:48 12, 28, 30, 62, 64 2015-12-17
Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism 2015/16:40 222, 224, 226 2015-12-07
Aktuell debatt om rasism och hatbrott 2015/16:35 87, 95, 103 2015-11-27
Svar på interpellation 2015/16:105 om återvändande IS-terrorister 2015/16:27 31, 33, 35 2015-11-13
Svar på interpellation 2015/16:117 om stoppet för nya förvaltningsområden på finska 2015/16:27 38, 40, 42 2015-11-13
Svar på interpellation 2015/16:17 om Sveriges medverkan i Europols antiterroraktion i sociala medier 2015/16:15 2, 4, 6 2015-10-16
Svar på interpellation 2014/15:721 om kvalitetskontroll av statens lärarutbildning 2014/15:121 36, 32, 34 2015-08-27
Svar på interpellationerna 2014/15:635 och 657 om regeringens arbete mot islamistisk extremism 2014/15:119 124, 127, 130 2015-06-22
Genomförande av brottsofferdirektivet 2014/15:117 94, 96, 98 2015-06-16
Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning 2014/15:114 166, 168, 170 2015-06-11
Svar på interpellation 2014/15:546 om konsekvensanalys för Säkerhetspolisens informationsinhämtning 2014/15:97 163, 165, 167 2015-05-07
Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS) 2014/15:96 29, 31, 33 2015-05-06
Svar på interpellation 2014/15:525 om antagningsregler till lärarutbildningen 2014/15:95 66, 68, 70 2015-05-05
Svar på interpellation 2014/15:432 om åtgärder mot den organiserade brottsligheten 2014/15:84 48, 50, 52 2015-04-10
(forts. från § 6) Vuxenutbildning (forts. UbU12) 2014/15:83 77, 79 2015-04-09
Svar på interpellation 2014/15:321 om framtidens svenskundervisning för invandrare 2014/15:72 51, 53, 55 2015-03-13
Svar på interpellation 2014/15:302 om säkerheten för den judiska minoriteten i Sverige 2014/15:68 115, 117, 119 2015-03-06
Svar på interpellation 2014/15:218 om utrikesfödda akademikers etablering inom vård och omsorg 2014/15:60 39, 41, 43 2015-02-13
Översynen av Arbetsförmedlingen 2014/15:59 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 2015-02-12
Svar på interpellation 2014/15:164 om reformering av Arbetsförmedlingen 2014/15:44 2, 8, 14 2015-01-13
Arbetsmarknad och arbetsliv 2014/15:42 19 2014-12-19
Integration och jämställdhet 2014/15:38 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63 2014-12-15
Svar på interpellation 2014/15:118 om regionalt arbete för bättre integrationsinsatser 2014/15:30 76, 78, 80 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:89 om arbetslöshetsstatistik 2014/15:21 128, 130, 132 2014-11-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 242, 244, 256, 258, 299, 301, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 365, 367 2014-11-12
Svar på interpellationerna 2014/15:40, 42 och 75 om obligatoriskt gymnasium 2014/15:17 3, 7, 11 2014-11-06
Svar på interpellation 2014/15:41 om kompetensläget i den svenska skolan 2014/15:15 12, 14, 17 2014-11-04
Gymnasial lärlingsanställning snabbprotokoll 23, 25, 21 2014-05-27
Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare snabbprotokoll 12 2014-05-27
Svar på interpellationerna 2013/14:314 och 319 om kvalitetsutvärderingssystemet för den högre utbildningen snabbprotokoll 8, 4 2014-03-11
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 125, 46, 15, 17, 19, 91, 44, 169, 171, 173, 42, 176, 178, 10 2014-02-27
(forts. från 6 §) Grundskolan (forts. UbU10) snabbprotokoll 109 2014-02-20
Kvaliteten på undervisningen i svenska för invandrare snabbprotokoll 56, 58 2014-01-23
Svar på interpellation 2013/14:203 om en gymnasieskola som ökar klasskillnader och intolerans snabbprotokoll 14, 11 2014-01-23
Aktuell debatt: Politiskt våld snabbprotokoll 21, 5, 13 2014-01-21
Svar på interpellation 2013/14:185 om lärarlegitimationerna snabbprotokoll 53, 50 2014-01-14
(forts.) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 82, 71, 78, 80, 84, 74, 76 2013-12-10
(forts. från 7 §) Rättsväsendet (forts. JuU1) snabbprotokoll 110, 108, 112 2013-12-05
Svar på interpellationerna 2013/14:87, 88, 89, 90, 91 och 96 om antalet studieplatser på Högskolan i Jönköping, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet, Högskolan i Skövde och Karlstads universitet snabbprotokoll 8, 18 2013-11-19
(forts.) Svar på interpellationerna 2013/14:42, 46 och 62 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 67 2013-11-05
Svar på interpellationerna 2013/14:42, 46 och 62 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 61 2013-11-05
Minskade krav på dokumentation i skolan snabbprotokoll 5 2013-10-23
Svar på interpellation 2013/14:13 om automatiska permanenta uppehållstillstånd för syrier snabbprotokoll 28, 31 2013-10-22
Studiemedel i en globaliserad värld snabbprotokoll 55 2013-10-02
Skolväsendet snabbprotokoll 155, 123, 151, 149, 147, 153 2013-06-12
Svar på interpellation 2012/13:430 om attraktiva yrkesprogram för jobb snabbprotokoll 16, 12 2013-06-11
Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. snabbprotokoll 88 2013-06-05
Svar på interpellation 2012/13:359 om nedläggning av Centrum för finska språket och kulturen vid Mälardalens högskola snabbprotokoll 75, 68 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:368 om högre utbildning i hela landet snabbprotokoll 10, 6 2013-04-23
Ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 52, 55, 50, 53 2013-04-18
Kommunala frågor snabbprotokoll 152 2013-03-27
Högskolan snabbprotokoll 18, 11, 13, 15, 22, 20 2013-03-20
Grundskolan snabbprotokoll 173 2013-03-07
Svar på interpellation 2012/13:220 om sfi - svenska för invandrare snabbprotokoll 70, 73 2013-02-12
Svar på interpellation 2012/13:222 om vuxenutbildning för nyanlända snabbprotokoll 82, 79 2013-02-12
Studiestöd snabbprotokoll 126 2012-12-17
Svensk vapenexport snabbprotokoll 104, 102 2012-12-13
Svar på interpellationerna 2012/13:55 och 131 om insatser mot ungdomsarbetslöshet snabbprotokoll 58, 66 2012-11-27
Svar på interpellation 2012/13:62 om barnomsorg på kvällar, helger och nätter snabbprotokoll 44, 40 2012-11-13
Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare protokoll 54, 64, 62 2012-06-18
Svar på interpellation 2011/12:366 om en modern polisutbildning protokoll 8, 5 2012-06-05
(forts. från 7 §) Gymnasieskolan (forts. UbU15) protokoll 100, 102, 104 2012-05-24
En strategi för romsk inkludering och andra minoritetsfrågor protokoll 112, 110, 108 2012-05-23
Vissa åtgärder mot illegala vapen protokoll 43, 45, 47 2012-05-23
Svar på interpellation 2011/12:340 om högskoleplatser och forskningsresurser för mindre högskolor och universitet protokoll 24, 21 2012-05-08
Förebyggande av våldsbejakande extremism protokoll 46, 48 2012-05-03
Ansvar och engagemang - en nationell strategi mot terrorism protokoll 30 2012-05-02
Bordläggningsdebatt med anledning av prop. 2011/12:144 protokoll 75 2012-04-26
Integrationspolitiken protokoll 46, 48 2012-04-19
Svar på interpellation 2011/12:290 om behov av högskoleutbildning oavsett lärosäte protokoll 10, 13 2012-04-17
Valet i Burma protokoll 47, 45 2012-04-12
Svar på interpellation 2011/12:284 om situationen för arbetslösa ungdomar protokoll 30, 26 2012-04-10
Polisfrågor protokoll 158, 179, 15, 18, 20, 160, 10, 18, 166, 162, 164 2012-03-15
Tidiga åtgärder mot ungdomsarbetslösheten protokoll 88, 90 2012-03-01
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010 protokoll 9 2012-02-29
Svar på interpellation 2011/12:227 om gymnasieskolan protokoll 3, 7 2012-02-28
Vuxenutbildning protokoll 149, 158, 147, 164, 168, 156, 15, 18, 20, 153, 145, 166, 151 2012-02-22
2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll protokoll 144 2012-02-15
Svar på interpellationerna 2011/12:211 och 213 om genusproblematiken inom vuxenutbildningen samt om yrkesvux och konjunkturläget protokoll 51, 54 2012-02-14
Svar på interpellationerna 2011/12:212 och 223 om yrkeshögskolan protokoll 61, 65 2012-02-14
Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott protokoll 55 2012-02-01
Svar på interpellation 2011/12:166 om it i skolan protokoll 5, 10 2012-01-31
Etableringsreformen protokoll 94, 92 2012-01-26
Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel protokoll 45, 43, 47 2012-01-25
Rikets styrelse protokoll 38 2011-12-07
Ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism protokoll 162 2011-11-23
Subsidiaritetsprövning av förslag till gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna protokoll 13 2011-11-09
Svar på interpellation 2011/12:44 om utanförskapet och utförsäkringarna protokoll 13, 19 2011-11-08
Svar på interpellation 2011/12:21 om praktisk arbetslivsorientering som en levande del i elevers utbildning protokoll 6, 3 2011-10-18
Rehabiliteringskedjan snabbprotokoll 60, 62 2011-09-22
Skärpt straff för köp av sexuell tjänst snabbprotokoll 22, 26, 24 2011-05-12
Svar på interpellation 2010/11:277 om uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända invandrare snabbprotokoll 25, 28 2011-05-03
Förbättrat skydd mot stalkning snabbprotokoll 82 2011-04-28
(forts. från 12 §) Vuxenutbildning (forts. UbU9) snabbprotokoll 128, 122, 126, 124, 120 2011-04-14
Svar på interpellation 2010/11:273 om ungdomars intresse för yrkesprogram snabbprotokoll 3, 7 2011-04-08
Återrapportering från det extrainsatta mötet med Europeiska rådet snabbprotokoll 45 2011-03-17
Processrättsliga frågor snabbprotokoll 135, 41, 131, 97, 133 2011-03-02
Svar på interpellation 2010/11:224 om de ekonomiska konsekvenserna av Gy 11 snabbprotokoll 10, 14 2011-03-01
Svar på interpellation 2010/11:150 om romernas situation i Sverige och EU snabbprotokoll 25, 20 2011-02-03
Strategi för överföring av PNR-uppgifter till tredjeländer snabbprotokoll 26 2011-02-02
Strategi mot diskriminering av romer snabbprotokoll 58, 60 2011-01-27
Åtgärder mot våldsbejakande islamism snabbprotokoll 32, 30 2011-01-20
Betyg från årskurs 6 i grundskolan m.m. snabbprotokoll 156 2010-12-20
Fredsprocessen i Mellanöstern snabbprotokoll 109, 111 2010-12-16
(forts. från 13 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 136, 132, 138 2010-12-15
En ny dansarutbildning m.m. snabbprotokoll 113 2010-12-08
Användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser snabbprotokoll 161 2010-12-01
(forts.) Svar på interpellation 2010/11:50 om kristna irakiska flyktingar snabbprotokoll 65 2010-11-23
Svar på interpellation 2010/11:50 om kristna irakiska flyktingar snabbprotokoll 53 2010-11-23
Energipolitik snabbprotokoll 281, 283 2010-11-04
Migration, integration och invandring snabbprotokoll 141, 139 2010-11-04
Utbildningsfrågor snabbprotokoll 299, 291, 287, 289, 297 2010-11-04
Svar på interpellation 2010/11:12 om kvaliteten i välfärden snabbprotokoll 8, 13 2010-11-02
Utvisningen av romer i Frankrike protokoll 72, 74 2010-10-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Roger Haddad

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.