Roger Hedlund

Bio

Roger Karl Hedlund, född 6 november 1979 i Valbo församling i Gävleborgs län, är en svensk politiker (sverigedemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Gävleborgs läns valkrets sedan 2018 (dessförinnan Stockholms läns valkrets 2014–2018).
Artikeln innehåller material från wikipedia Roger Hedlund, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
965 (30%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
618 (19.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
323 (10.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1307 (40.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Roger röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Roger röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotCivilutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-022022-10-04
LedamotCivilutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
DeputeradSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
SuppleantEU-nämnden2017-05-042018-10-02
SuppleantEU-nämnden2016-06-142017-05-04
SuppleantEU-nämnden2015-11-032016-06-13
SuppleantKonstitutionsutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotCivilutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2021/22:549 om stadsplanering och samverkan för trygga bostadsmiljöer 2021/22:138 76, 78, 80, 76, 78, 80, 76, 78, 80 2022-06-28
Regional fysisk planering i Hallands län 2021/22:127 94, 94 2022-06-09
Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden 2021/22:103 122, 122 2022-04-27
Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar 2021/22:103 119, 119 2022-04-27
Bostadspolitik 2021/22:90 57, 68, 50, 68, 3, 5, 7, 30, 30, 68, 57 2022-03-30
Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer 2021/22:68 144, 144 2022-02-17
Stärkt skydd för hyresgäster 2021/22:30 12, 14, 16, 12, 14, 16, 12, 14, 16 2021-11-18
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen 2020/21:145 34, 34 2021-06-21
Klimatdeklaration för byggnader 2020/21:145 28, 28 2021-06-21
Privat initiativrätt - planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning 2020/21:145 22, 22 2021-06-21
Hushållningen med mark- och vattenområden 2020/21:115 138, 140, 142, 138, 140, 142 2021-04-28
Planering och byggande 2020/21:115 104, 115, 117, 56, 56, 104, 11, 115, 117, 12, 46, 46 2021-04-28
(forts. från § 12) Bostadspolitik (forts. CU9) 2020/21:95 92, 94, 92, 94, 92, 94 2021-03-17
Fastighetsrätt 2020/21:95 102, 140, 38, 26, 28, 30, 102, 38, 50, 102, 26, 28, 30 2021-03-17
Frågestund 2020/21:64 87, 105, 107, 87, 105, 107, 74, 76, 35, 37, 78, 101, 80, 103, 110, 112, 88, 90, 63, 65, 59, 61, 66, 68, 101, 103, 66, 68 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:53 om ett tryggare tomträttssystem 2020/21:35 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-11-13
Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar 2020/21:34 18, 18 2020-11-12
Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter 2020/21:34 14, 14 2020-11-12
Svar på interpellation 2020/21:42 om unga personers möjlighet att köpa bostad 2020/21:27 23, 25, 27, 23, 25, 27 2020-10-23
En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2019/20:141 38, 38 2020-06-17
Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området 2019/20:141 28, 28 2020-06-17
Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering 2019/20:141 30, 32, 34, 30, 32, 34 2020-06-17
Större komplementbyggnader 2019/20:140 79, 79 2020-06-16
Större komplementbostadshus 2019/20:58 124, 124 2020-01-15
(forts. från § 9) Fler tillval för hyresgäster (forts. CU18) 2018/19:104 148, 150, 152, 148, 150, 152 2019-06-13
Åtgärder mot handel med hyreskontrakt 2018/19:104 2, 2, 34, 36, 34, 36 2019-06-13
Statsministerns frågestund 2018/19:65 82 2019-03-14
Hyresrätt m.m. 2018/19:60 15, 132, 132, 62, 165, 167, 169, 62, 165, 167, 169 2019-03-06
En ny regional planering 2018/19:16 47 2018-11-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 356 2018-10-17
Strategi för Levande städer - Politik för en hållbar stadsutveckling 2017/18:134 90 2018-06-18
Politik för gestaltad livsmiljö 2017/18:118 17, 19, 21 2018-05-24
Planering och byggande m.m. 2017/18:95 3, 25, 27 2018-04-11
Hyresrätt 2017/18:81 3 2018-03-08
Svar på interpellationerna 2017/18:239 och 262 om förändring av EBO-lagen 2017/18:55 122, 125, 128 2018-01-16
Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande 2017/18:23 10 2017-10-25
Svar på interpellation 2016/17:576 om rikt- och gränsvärden för radon i Sverige 2017/18:12 2 2017-09-28
Svar på interpellation 2016/17:577 om kommuners köp av bostadsrätter 2016/17:133 64, 66, 68 2017-08-31
Fler steg för en effektivare plan- och bygglag 2016/17:112 19, 54, 56 2017-05-17
Bostadspolitik och Planering och byggande 2016/17:100 73, 84, 86 2017-04-26
Tidsbegränsande bygglov för bostäder 2016/17:92 44, 51, 53 2017-04-05
Svar på interpellation 2016/17:192 om utsatta områden i Sverige 2016/17:54 2, 4, 6 2017-01-13
(forts. från § 8) Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) 2016/17:37 140, 142 2016-11-30
Svar på interpellation 2015/16:718 om undantagsregler för bygglov vid tillfälliga anläggningsboenden (flyktingboenden) 2015/16:127 37, 40, 42 2016-06-28
Svar på interpellation 2015/16:709 om brist på studentbostäder 2015/16:122 133, 135, 137 2016-06-17
Svar på interpellation 2015/16:602 om regeringens bostadsprioritering 2015/16:113 30, 33, 36 2016-05-27
(forts. från § 13) Hyresrätt m.m. (forts. CU14) 2015/16:85 136, 138, 140 2016-03-23
En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser 2015/16:74 170 2016-03-03
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller 2015/16:21 51, 53, 55, 57, 59 2015-11-04
Svar på interpellation 2014/15:624 om nyanländas bostadssituation 2014/15:112 64, 66, 68 2015-06-09
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2014/15:36 12, 14, 17, 78, 133, 50, 104, 52, 106, 78, 181, 183, 133, 104, 106, 181, 89, 183, 91, 102, 104, 106, 3, 52, 54, 56, 3, 5, 7 2014-12-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Roger Hedlund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.