Roger Richtoff

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Ja
780 (24.3%)
Ja symbol
Nej
507 (15.8%)
Nej symbol
Avstå
268 (8.3%)
Avstå symbol
Frånvarande
1658 (51.6%)
Frånvarande symbol
Hur Roger röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-03-31
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-03-31
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-03-31
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-03-31
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-03-31
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-03-31
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-03-31
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-03-31
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-03-31
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-03-31
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-03-31
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-03-31
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-03-31
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
SuppleantRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2018-10-242022-04-19
LedamotFörsvarsutskottet2018-10-022022-03-31
SuppleantValberedningen2018-09-242022-03-31
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-05-152018-06-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-11-142017-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-05-022017-06-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-11-152016-12-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-04-122016-05-25
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-11-172015-12-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-04-142015-06-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-11-202014-12-17
LedamotFörsvarsutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantValberedningen2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Utrikespolitisk debatt 2021/22:128 131, 133, 136, 130 2022-06-10
Civilt försvar och krisberedskap 2021/22:107 46, 2, 6, 8, 46, 92, 94, 96, 92, 94, 96 2022-05-04
Försvarsmaktens personal 2021/22:90 125, 128, 130, 137, 139, 125, 128, 130, 137, 139 2022-03-30
Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga - statens arbete med att stärka arméstridskrafterna 2021/22:77 20, 24, 26, 20, 24, 26 2022-03-02
Försvarspolitik 2021/22:66 28, 30, 18, 18, 24, 26, 24, 28, 26, 28, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 23, 25, 36, 38, 30, 32, 55, 57, 59, 62, 64, 61, 63, 70, 72, 77, 74, 79, 76, 78, 82, 80, 82, 2, 5, 7, 2, 11, 5, 13, 7, 11, 13, 28, 30 2022-02-15
Försvar och samhällets krisberedskap 2021/22:41 252, 254, 256, 271, 128, 130, 132, 135, 137, 252, 254, 256, 128, 130, 132, 135, 137, 49, 51, 53, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 149, 151, 153, 39, 41, 49, 51, 53, 169, 171, 173, 175, 177 2021-12-08
Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap 2021/22:29 11, 11, 11 2021-11-17
Skärpt kontroll över explosiva varor 2020/21:136 60, 68, 70, 60, 68, 70 2021-06-08
Internationella försvarssamarbeten 2020/21:111 76, 76 2021-04-21
Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal 2020/21:80 121, 95, 99, 101, 109, 111, 121, 95, 99, 101, 109, 111 2021-02-11
Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 73, 73 2020-12-14
Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 87, 90, 92, 96, 98, 105, 107, 82, 85, 87, 90, 92, 96, 98, 105, 107, 82, 85 2020-12-14
Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland 2020/21:3 6, 22, 24, 6, 22, 24 2020-09-08
(forts. från § 8) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2019/20:49 149, 151, 167, 149, 169, 151, 171, 167, 169, 171 2019-12-11
Aktuell debatt om Försvarsberedningens förslag 2018/19:101 1, 4, 15, 17, 34, 36, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 73, 75, 95, 97 2019-06-10
Riksrevisionens rapport Nationellt försvar på regional nivå 2018/19:56 53 2019-02-27
Inrättande av försvarsgrensstaber 2018/19:31 179, 181, 183 2018-12-17
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 81, 83, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 125, 127, 136, 138 2018-10-17
Aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna 2017/18:142 4, 12, 20 2018-08-30
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2017/18:131 203 2018-06-13
Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 2017/18:129 73 2018-06-11
Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering 2017/18:129 76 2018-06-11
En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt 2017/18:112 46, 48 2018-05-16
En amnesti för explosiva varor 2017/18:107 69 2018-05-02
(forts. från § 6) Civilt försvar och krisberedskap (forts. FöU7) 2017/18:96 77 2018-04-12
(forts. från § 8) Civilt försvar och krisberedskap (forts. FöU7) 2017/18:96 83 2018-04-12
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 2017/18:84 1, 4, 6, 10, 12, 51, 53, 55, 58, 60, 149 2018-03-14
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2017/18:51 8, 26, 28 2017-12-15
Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid 2017/18:27 80, 82, 84 2017-11-08
Start för Europeiska försvarsfonden 2017/18:27 99, 106, 108 2017-11-08
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal 2016/17:113 21, 23, 25, 14, 162, 23 2017-05-18
(forts. från § 9) Samhällets krisberedskap (forts. FöU7) 2016/17:97 131, 133, 135 2017-04-20
Frågestund 2016/17:85 46, 48, 86, 86, 86, 91, 93, 44, 46, 75, 77, 60, 60, 86, 38, 40, 51, 53, 62, 64, 47, 49, 93, 95 2017-03-23
Militära frågor 2016/17:77 166, 44, 46, 48, 50, 52, 59, 61, 63, 47, 53, 55, 59, 148, 159, 148, 159, 18, 28, 18, 28, 162, 164 2017-03-02
Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter 2016/17:69 11 2017-02-16
(forts. från § 7) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2016/17:42 199, 162, 164, 171, 173 2016-12-08
Statsministerns frågestund 2016/17:14 61 2016-10-13
Samförståndsavtal om värdlandsstöd 2015/16:111 115, 117, 119 2016-05-25
(forts. från § 5) Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (forts. FöU14) 2015/16:108 151, 153 2016-05-19
(forts. från § 7) Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (forts. FöU14) 2015/16:108 166, 168, 170 2016-05-19
Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands 2015/16:108 31, 33, 35 2016-05-19
Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete 2015/16:95 73, 75, 77, 90, 92, 94 2016-04-20
Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor 2015/16:92 150 2016-04-14
Beredskap för kris och krig 2015/16:81 66, 70, 72 2016-03-16
(forts. från § 7) Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (forts. FöU8) 2015/16:70 167, 169, 171 2016-02-25
(forts.) Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak (forts. UFöU2) 2015/16:46 170 2015-12-15
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan 2015/16:46 124, 126, 128, 130, 132 2015-12-15
(forts. från § 10) Militära frågor (forts. FöU3) 2015/16:30 114, 116 2015-11-19
(forts. från § 8) Militära frågor (forts. FöU3) 2015/16:30 112 2015-11-19
Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020 2014/15:116 124, 127, 129, 150, 152 2015-06-15
Säkerhetspolitisk inriktning - Sveriges försvar för perioden 2016-2020 2014/15:116 62, 64, 66 2015-06-15
Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen 2014/15:108 34 2015-06-03
Statlig förvaltning och statistikfrågor 2014/15:74 132 2015-03-18
Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret 2014/15:66 33 2015-03-04
Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret 2014/15:59 148 2015-02-12
Samhällets krisberedskap 2014/15:59 161, 115, 117, 119 2015-02-12
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) 2014/15:40 64 2014-12-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Roger Richtoff

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.