Roland Utbult

Bio

Roland David Utbult, född 24 maj 1951 på Öckerö, Göteborgs och Bohus län, är en svensk kristen sångare och politiker.
Utbult är kristdemokrat och var dessförinnan folkpartist 2005–2009.Han är riksdagsledamot sedan 2010, invald för Västra Götalands läns västra valkrets. Han är (2020) kultur- och idrottspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.
Artikeln innehåller material från wikipedia Roland Utbult, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1070 (33.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
438 (13.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
285 (8.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1420 (44.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Roland röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Roland röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-10-122022-11-24
LedamotKulturutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotKulturutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
SuppleantTrafikutskottet2017-05-042018-09-24
SuppleantTrafikutskottet2016-12-072017-05-04
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
Riksdagsledamot2016-05-232018-09-24
RiksdagsledamotEva Wallin 2016-03-18 - 2016-05-22 Sjukledighet2016-03-182016-05-22
RiksdagsledamotEva Wallin 2016-03-08 - 2016-03-17 Annan ledighet2016-03-082016-03-17
LedamotKulturutskottet2015-11-182018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
SuppleantSocialutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantKulturutskottet2014-10-072015-11-20
LedamotSocialförsäkringsutskottet2014-10-072015-11-18
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
Riksdagsledamot2014-09-292016-03-07
SuppleantEU-nämnden2014-02-062014-10-07
LedamotCivilutskottet2013-02-222014-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2012-06-012014-09-29
SuppleantFörsvarsutskottet2010-12-202014-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2010-12-202012-05-31
SuppleantKulturutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantSocialutskottet2010-10-122013-02-21
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Frågor om public service och film 2022/23:98 70, 70 2023-04-26
Idrott- och friluftsfrågor 2022/23:98 85 2023-04-26
Idrott- och friluftslivsfrågor 2022/23:98 85 2023-04-26
Civila samhället, inklusive trossamfund 2022/23:71 116, 116 2023-03-08
Frågestund 2022/23:64 99, 56, 58, 93, 93, 95, 76, 46, 48, 68, 82, 82, 92, 62, 94, 64, 73, 75, 92, 94, 76, 34, 36, 111, 113, 61, 61, 66, 68, 99, 73, 75, 62, 62, 68, 54, 56, 68 2023-02-16
Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin 2022/23:25 41, 43, 61, 41, 43, 61 2022-11-23
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 129, 132, 134, 129, 132, 134 2022-10-20
(forts. från § 7) Idrott och friluftsliv (forts. KrU8) 2021/22:112 100, 100, 100 2022-05-12
Kultur och fritid för barn och unga 2021/22:104 133, 136, 138, 62, 64, 66, 97, 99, 101, 133, 136, 138, 87, 15, 17, 93, 19, 95, 21, 23, 97, 99, 101, 180, 184, 182, 111, 130, 132, 134, 130, 132, 134 2022-04-28
Kulturarvsfrågor 2021/22:104 127, 127, 158, 130, 158, 20, 22, 24, 71, 79 2022-04-28
Folkbildning och spelfrågor 2021/22:99 85, 85 2022-04-20
Det civila samhället 2021/22:77 47, 47 2022-03-02
Konstarterna och kulturskaparnas villkor 2021/22:77 69, 69 2022-03-02
Svar på interpellation 2021/22:336 om beslut om Operan 2021/22:70 69, 72, 69, 72, 69, 72 2022-02-22
Barns och ungas läsning 2020/21:143 82, 82 2021-06-17
Ungdomspolitik 2020/21:143 96, 96 2021-06-17
Politik för konstnärers villkor 2020/21:124 152, 152 2021-05-20
Folkbildningsfrågor 2020/21:116 168, 168, 37 2021-04-30
Idrott, friluftsliv och spel 2020/21:116 144, 146, 149, 144, 146, 149 2021-04-30
Det civila samhället, inklusive trossamfund 2020/21:91 24, 24 2021-03-10
(forts. från § 5) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2020/21:46 108, 110, 108, 110 2020-12-03
(forts. från § 9) Fiskeripolitik (forts. MJU11) 2019/20:86 129, 136, 138, 129, 136, 138 2020-03-12
Spelfrågor 2019/20:81 50, 19, 21, 23, 19, 21, 23, 50 2020-03-04
Kultur, medier, trossamfund och fritid 2019/20:45 27, 30, 32, 27, 30, 32, 17, 95, 24, 97, 20, 169, 30, 32, 176, 178, 95, 20, 97, 114, 185, 116, 187, 118, 120, 122, 124, 126, 114, 116, 118, 206, 120, 208, 122, 124, 126, 20, 40, 42, 20, 54, 56, 58, 60, 62 2019-12-05
Det kyrkliga kulturarvet 2019/20:35 114, 114 2019-11-20
Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 2019/20:24 31, 37, 39, 55, 57, 31, 37, 39, 55, 57 2019-10-23
Allmänna kulturfrågor 2018/19:92 33 2019-05-14
Idrott och friluftsliv 2018/19:92 40 2019-05-14
Kulturskaparnas villkor 2018/19:92 9 2019-05-14
Civila samhället inklusive trossamfund 2018/19:80 55, 57, 59 2019-04-24
Public service-frågor 2018/19:77 154 2019-04-11
Svar på interpellation 2018/19:84 om spel och beroende 2018/19:59 90, 92, 94 2019-03-05
(forts. från § 12) Fiskeripolitik (forts. MJU3) 2018/19:53 129, 131, 133, 135, 137, 140, 143, 147, 149 2019-02-14
Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service 2018/19:16 24 2018-11-14
En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället 2018/19:13 30, 33, 35, 39, 41, 45, 47 2018-11-07
Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 25, 27, 29 2018-10-16
En omreglerad spelmarknad 2017/18:127 8 2018-06-07
Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd 2017/18:125 115 2018-06-04
Politik för gestaltad livsmiljö 2017/18:118 9 2018-05-24
En kommunal kulturskola för framtiden 2017/18:117 59, 61, 63 2018-05-23
(forts. från § 11) Civila samhället inklusive trossamfund (forts. KrU3) 2017/18:101 123 2018-04-19
Övergripande skolfrågor, Lärare och elever, Grundläggande om utbildningen och Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet 2017/18:96 126 2018-04-12
(forts. från § 8) Idrott, friluftsliv och folkbildning (forts. KrU2) 2017/18:77 98, 100 2018-03-01
Idrott, friluftsliv och folkbildning 2017/18:77 27 2018-03-01
Kultur för alla 2017/18:77 159, 101, 132, 134, 136, 138, 140, 6, 101, 132, 134, 136, 138, 6, 140 2018-03-01
Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk 2016/17:129 86 2017-06-20
Svar på interpellation 2016/17:496 om trålfiskeförbud 2016/17:114 24, 27 2017-05-19
(forts. från § 12) Konstarter och kulturskaparnas villkor (forts. KrU10) 2016/17:113 93 2017-05-18
(forts. från § 9) Spel- och folkbildningsfrågor (forts. KrU6) 2016/17:113 85 2017-05-18
Civila samhället 2016/17:84 55 2017-03-22
En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel 2016/17:64 2, 4, 6, 17, 19, 22, 24 2017-02-01
(forts. från § 6) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2016/17:38 126, 128 2016-12-01
Svar på interpellation 2016/17:91 om den instabila situationen i Demokratiska republiken Kongo 2016/17:28 23, 26, 29 2016-11-15
Förutsättningar för svensk film 2015/16:116 194, 196, 180 2016-06-09
(forts. från § 16) Kultur och fritid för barn och unga (forts. KrU4) 2015/16:62 106, 108 2016-02-03
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2015/16:62 126, 91, 91, 98, 100, 98, 100 2016-02-03
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas 2015/16:29 55, 57, 59, 66, 68, 71, 73 2015-11-18
Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet 2015/16:29 37 2015-11-18
En mer jämställd föräldrapenning 2015/16:25 27, 29, 31, 50, 52, 56, 58, 74, 76 2015-11-11
Svar på interpellation 2014/15:683 om ett rättssäkert asylsystem 2015/16:4 3, 6 2015-09-18
Svar på interpellation 2014/15:451 om arbetsgivaravgifterna för unga 2014/15:102 97, 100 2015-05-22
Svar på interpellation 2014/15:463 om slopat gåvoavdrag 2014/15:102 106, 109 2015-05-22
Svar på interpellation 2014/15:523 om bostadssituationen för asylsökande och flyktingar 2014/15:102 45, 48, 51 2015-05-22
Svar på interpellation 2014/15:542 om traineejobb 2014/15:102 3, 6 2015-05-22
Migration, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2014/15:82 22, 25, 27, 29, 31, 46, 48 2015-04-08
Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga 2014/15:78 78, 80, 82 2015-03-25
Svar på interpellation 2014/15:199 om ett paradigmskifte i fiskeripolitiken 2014/15:50 155, 158, 161 2015-01-22
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2014/15:37 104, 110, 112 2014-12-12
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2014/15:37 32, 38, 40 2014-12-12
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2014/15:37 62, 64, 66 2014-12-12
Migration 2014/15:37 146 2014-12-12
Svar på interpellation 2014/15:139 om språkanalyser vid asylprövning 2014/15:30 3, 6 2014-12-02
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 182, 184, 212, 214 2014-11-12
Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare snabbprotokoll 145 2014-06-24
Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen snabbprotokoll 133 2014-06-24
En enklare planprocess snabbprotokoll 40 2014-06-23
Fokus på unga snabbprotokoll 89, 82, 87 2014-06-17
Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov snabbprotokoll 14, 12, 16 2014-06-04
Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster snabbprotokoll 137 2014-05-07
Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter snabbprotokoll 132, 134, 136 2014-05-07
Fler bostäder åt unga och studenter snabbprotokoll 23, 25, 21 2014-04-09
Konsumenträtt snabbprotokoll 96, 40, 92, 94 2014-04-02
Telefonförsäljning på premiepensionsområdet snabbprotokoll 103 2014-04-02
(forts. från 10 §) Planering och byggande (forts CU10) snabbprotokoll 130, 124, 118, 120, 126, 122, 128 2014-03-26
Fastighetsrätt snabbprotokoll 146 2014-03-26
Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster snabbprotokoll 8 2014-03-26
Hushållningen med mark- och vattenområden snabbprotokoll 87 2014-03-19
Kvinnors och mäns sjukfrånvaro snabbprotokoll 80, 78 2014-03-06
(forts. från 14 §) Familjerätt (forts. CU19) snabbprotokoll 93, 97, 95 2014-03-05
Fiskeripolitik snabbprotokoll 57, 23, 25, 53, 27, 51, 141, 49, 55, 222, 141, 224, 226 2014-03-05
Hyresrätt m.m. snabbprotokoll 80, 86, 82, 84, 88 2014-02-05
Associationsrätt m.m. snabbprotokoll 63 2014-01-29
Insolvens- och utsökningsrätt snabbprotokoll 59 2014-01-22
Svar på interpellation 2013/14:154 om bostadsbristen snabbprotokoll 115, 121 2013-12-18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik snabbprotokoll 30, 28, 32 2013-12-12
Barns och ungdomars uppväxtvillkor snabbprotokoll 221, 215, 209, 211, 213, 219, 217 2013-10-14
Bristen på studentbostäder snabbprotokoll 62, 60 2013-05-30
Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter snabbprotokoll 115 2013-05-22
Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss snabbprotokoll 32 2013-05-15
HVB-verksamheten snabbprotokoll 47, 49 2013-05-02
Ersättningsrätt snabbprotokoll 193, 88 2013-04-17
Svar på interpellation 2012/13:339 om löfte om ersättning till ålfiskare snabbprotokoll 43, 40 2013-04-12
(forts. från 5 §) Hyresrätt m.m. (forts. CU11) snabbprotokoll 82, 80 2013-04-11
Bedömningar av besparingar i Försvarsmaktens materielförsörjning och av arbetet med den nordiska stridsgruppen 2011 snabbprotokoll 134, 124 2013-04-11
(forts. från 10 §) Socialtjänstfrågor (forts. SoU11) snabbprotokoll 125 2013-03-21
Planering och byggande snabbprotokoll 202 2013-03-20
Familjerätt snabbprotokoll 14, 16, 18 2013-03-14
En folkhälsopolitik med människan i centrum snabbprotokoll 32 2013-02-21
Ersättning till ålfiskare på västkusten snabbprotokoll 58, 60 2013-02-21
Patientmaktsutredningen snabbprotokoll 54, 56 2013-01-31
Svar på interpellation 2012/13:200 om utdelning av post och postservicen snabbprotokoll 75, 78 2013-01-29
Utskeppning av malm snabbprotokoll 64, 66 2013-01-24
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 206, 202, 204 2012-12-12
(forts. från 7 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2013 (forts. FöU1) snabbprotokoll 113 2012-12-06
EU:s stöd till det svenska lantbruket snabbprotokoll 51, 53 2012-12-06
Interners tillgång till datorer och mobiltelefoner snabbprotokoll 82, 80 2012-11-15
Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården snabbprotokoll 17 2012-11-07
Vård för gömda och papperslösa protokoll 70, 72 2012-09-27
Nordisk stridsgrupp 2015 protokoll 213 2012-06-13
Litteratur, språk, läsande och bibliotek protokoll 83, 85, 81 2012-06-11
Militära skjutövningar i skärgårdsmiljö protokoll 77, 79 2012-06-07
(forts. från 12 §) Funktionshindersfrågor (forts. SoU13) protokoll 144, 134, 146, 138, 142, 140, 136 2012-05-02
Alkoholservering på särskilda boenden protokoll 62 2012-04-18
(forts. från 11 §) Assisterad befruktning (forts. SoU26) protokoll 81, 75, 77, 73, 79 2012-03-29
Omvårdnadslyftet protokoll 61, 63 2012-03-01
Barnfattigdom protokoll 121, 115, 113, 111, 109, 117, 119 2012-02-22
Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg protokoll 61 2012-02-01
Svar på interpellation 2011/12:179 om utfasning av laxfiske i öppet hav protokoll 3, 7 2012-01-27
Organdonationsfrågor protokoll 69 2012-01-25
Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning protokoll 104 2012-01-25
Bluffakturor protokoll 30, 32 2012-01-19
(forts. från prot. 48) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) protokoll 186 2011-12-15
Svar på interpellation 2011/12:30 om ålfiskestoppet på västkusten protokoll 11, 15, 13 2011-10-18
Apoteksomregleringen snabbprotokoll 1 2011-06-08
En EU-agenda för barns rättigheter snabbprotokoll 42, 40, 44 2011-06-08
Folkhälsofrågor snabbprotokoll 176, 165 2011-04-27
Socialtjänstfrågor snabbprotokoll 175 2011-04-27
Försäkringskassans servicekontor snabbprotokoll 64, 66 2011-04-07
Svar på interpellationerna 2010/11:274 och 292 om skjutövningar i Göteborgs skärgård snabbprotokoll 48, 44 2011-04-01
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun snabbprotokoll 47 2011-03-30
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m. snabbprotokoll 69 2011-03-30
Funktionshindersfrågor snabbprotokoll 245 2011-03-16
Svar på interpellation 2010/11:245 om undantag från EU:s regler om gränsvärden för dioxin snabbprotokoll 15, 11 2011-03-15
Ätstörningar och tandhälsa snabbprotokoll 65, 63 2011-03-10
Svar på interpellation 2010/11:176 om kultursponsring snabbprotokoll 10, 13 2011-02-11
Svar på interpellation 2010/11:172 om åtgärder mot barnfattigdom och hemlöshet snabbprotokoll 13, 10 2011-02-10
Ålfisket snabbprotokoll 16, 14 2011-01-20
Svar på interpellation 2010/11:121 om ungas droganvändning snabbprotokoll 7, 3 2011-01-18
Forskningen inom fiskenäringen snabbprotokoll 73, 71 2010-12-02
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige snabbprotokoll 36, 32, 34 2010-12-01
Sjukvård och socialpolitik snabbprotokoll 50, 46, 48 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Roland Utbult

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.