Rolf Gunnarsson

Bio

Rolf Ingvar Gunnarsson, född 7 maj 1946 i Söderhamn, är en svensk politiker (moderat), som var riksdagsledamot 1994–2010, invald i Dalarnas läns valkrets. Han var framför allt aktiv i försvarsutskottet, där han var suppleant 1994–1998, ledamot 1998–2006 och vice ordförande 2006–2010.
Till yrket är Gunnarsson redaktör.
I mars 2011 greps Rolf Gunnarsson av polisen i Stockholm misstänkt för sexköp. Gunnarsson erkände på plats, skrev på ett strafföreläggande och behövde därmed inte inställa sig till rättegång. Den 17 mars 2011 meddelade Rolf Gunnarsson att han lämnar alla sina politiska uppdrag, bland annat det som oppositionsråd i Landstinget i Dalarna.
Artikeln innehåller material från wikipedia Rolf Gunnarsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2732 (56.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1108 (22.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
254 (5.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
736 (15.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Rolf röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Rolf röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-02-042010-03-03
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-02-122009-03-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2008-11-202008-12-19
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-10-182008-06-18
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-03-222007-06-01
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-04
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2006-10-172010-10-04
Vice ordförandeFörsvarsutskottet2006-10-102010-10-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-10-102006-10-13
SuppleantUtrikesnämnden2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-05-182006-06-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2005-11-222005-12-07
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-10-192004-12-15
LedamotNordiska rådets svenska delegation2004-09-232006-10-02
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-05-112005-04-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-02-052004-02-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2003-06-112003-06-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-12-032002-12-18
SuppleantUtrikesutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotFörsvarsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-05-312002-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1999-03-231999-09-13
LedamotFörsvarsutskottet1998-10-132002-09-29
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantSocialutskottet1996-02-071998-10-04
SuppleantFörsvarsutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1994-10-111996-02-06
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Försvar och samhällets krisberedskap protokoll 8, 46, 42, 4, 44, 10, 6, 12 2009-12-02
Försvarets inriktning protokoll 6, 12, 8, 4, 10, 14, 16 2009-06-12
Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust protokoll 133, 129, 131 2009-03-11
Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2009 protokoll 165, 161, 163, 159, 157 2008-12-11
Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter protokoll 14, 4, 12, 10, 6, 16, 8 2008-05-15
Rovdjurspolitiken protokoll 56, 54 2008-01-17
Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen protokoll 90 2007-12-19
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2008 protokoll 14, 8, 10, 6, 16, 12, 4 2007-12-03
Utlåtande om grönbok om bioberedskap protokoll 100 2007-10-17
Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon protokoll 1 2007-04-11
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2007 protokoll 13, 15, 19, 17, 21 2006-12-11
Hamnskydd protokoll 2 2006-11-15
Arbetslösheten protokoll 67, 69 2006-05-11
Regler för vd-lön i statliga bolag protokoll 37, 39 2006-03-09
Svar på interpellation 2005/06:247 om polissituationen i Dalarna protokoll 25, 22, 28 2006-02-17
Svar på interpellation 2005/06:248 om styrningen av polisen protokoll 32, 36 2006-02-17
Rättsväsendet protokoll 68 2005-12-15
Situationen inom polisen protokoll 5, 1, 3 2005-12-07
Avveckling av militärdistriktsorganisationen protokoll 105, 97, 107 2005-11-16
Krishanteringsberedskap på nationell nivå protokoll 86, 88, 74 2005-06-03
Utökning av antalet poliser protokoll 88, 86 2005-03-03
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 121, 140, 114, 119, 142 2004-12-15
Svar på interpellation 2004/05:149 om den folkliga förankringen av det svenska försvaret protokoll 96, 102, 99 2004-12-10
Försvarspropositionen protokoll 104, 106 2004-12-09
Ekonomi och skatter protokoll 263, 261, 259 2004-10-14
Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan protokoll 148 2004-05-25
Bensinpriset protokoll 60, 58 2004-05-13
Regionalpolitiska hänsyn i försvarsbeslutet protokoll 77, 79 2004-04-01
Riksdagens revisorers förslag angående Försvarsmaktens arbetsgivarpolitik och vissa personalfrågor i försvaret protokoll 179, 195, 183, 193, 185, 190, 188 2004-03-24
Försvarsmaktens avveckling av överskottsmateriel protokoll 141, 137, 156, 143, 154 2004-03-17
Svar på interpellation 2003/04:267 om strandskyddet protokoll 60, 54, 48 2004-03-16
Information från regeringen om civilt meritvärde för totalförsvarspliktiga protokoll 110 2004-02-19
Hälsovård, sjukvård och social omsorg protokoll 87, 85, 83 2003-12-04
Riksdagens arbetsformer protokoll 179 2003-12-03
Svar på interpellation 2003/04:104 om försvarets situation protokoll 10, 6, 2 2003-11-27
Ny räddningstjänstlagstiftning, m.m. protokoll 103, 107, 105 2003-11-12
Direktavdrag för lantmäteriförrättningsut- gifter vid omarrondering snabbprotokoll 181 2003-06-04
Vissa frågor om Försvarsmaktens anpass- ningsförmåga snabbprotokoll 121 2003-04-16
Svar på interpellation 2002/03:6 om försva- rets ansvar för det gamla övningsområdet i Fa- snabbprotokoll 14, 18, 16 2002-11-12
Svar på interpellation 2002/03:18 om poli- sens situation snabbprotokoll 12, 16, 14 2002-11-05
Information från regeringen om övertalig försvarsmateriel snabbprotokoll 134, 132 2002-03-14
Svar på interpellation 2001/02:246 om ominriktning av försvaret snabbprotokoll 16, 18, 14 2002-02-19
Valfrågor snabbprotokoll 42 2002-02-06
Försvarsbeslut för 2002-2004 snabbprotokoll 198, 200, 196 2001-12-05
Totalförsvarsbudgeten för år 2002 snabbprotokoll 137, 133, 135, 144, 142 2001-12-05
Sprängämnesinspektionen m.m. snabbprotokoll 169, 171, 166 2001-05-16
Svar på interpellation 2000/01:305 om hemvärnets rekrytering snabbprotokoll 56, 58 2001-03-27
Svar på interpellation 2000/01:118 om situationen inom polisväsendet snabbprotokoll 219, 211, 215 2001-01-25
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 416, 414, 418 2001-01-18
Information från regeringen om avveck- lingen av övertalig materiel inom Försvarsmak- snabbprotokoll 120, 122 2000-11-16
Svar på interpellation 2000/01:11 om skjut- fältet i Älvdalen snabbprotokoll 39, 37 2000-10-17
Svar på interpellation 2000/01:17 om ben- sinskatten snabbprotokoll 45, 43, 41 2000-10-10
Organisations- och ledningsfrågor i För- svarsmakten snabbprotokoll 160 2000-06-07
Ändring i arvodeslagen snabbprotokoll 11, 9, 13 2000-06-07
Vissa näringspolitiska frågor snabbprotokoll 211, 213, 215 2000-04-05
Utvecklingsprogram för kommuner med anledning av strukturomvandlingar inom För- snabbprotokoll 186, 184, 188, 192, 190 2000-03-30
Det nya försvaret snabbprotokoll 98, 103, 101, 124, 96, 94 2000-03-29
Svar på interpellation 1999/2000:274 om bensinskatten snabbprotokoll 57, 55 2000-03-28
Svar på interpellation 1999/2000:152 om förstärkning av polisen snabbprotokoll 23, 26 2000-02-03
Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods m.m. snabbprotokoll 168, 163, 166 1999-05-20
Svar på interpellation 1998/99:228 om mönstringsförfarandet snabbprotokoll 25, 22 1999-05-07
Frågestund snabbprotokoll 68, 18, 35, 48, 108, 117, 70, 23, 45, 54, 382, 51, 21, 115, 384, 47, 80, 73, 33, 45, 65, 82, 110, 380, 85, 27, 29, 49, 87, 67, 20, 47, 33, 75, 56, 46 1999-05-06
Svar på interpellation 1998/99:173 om Älv- dalens skjutfält snabbprotokoll 30, 27 1999-03-04
Mervärdesskatt snabbprotokoll 139, 151, 143, 141, 149 1999-03-03
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 42) Välfärdsfrågor (forts.) snabbprotokoll 26, 28, 24, 30 1999-01-21
Totalförsvarets budget för 1999 snabbprotokoll 216 1998-12-10
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 252, 254, 256 1998-01-21
Information från regeringen om Försvar- smaktens ekonomi snabbprotokoll 138, 134, 136 1997-12-18
Sveriges totalförsvar 1998 s snabbprotokoll 58 1997-12-05
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 235 1997-06-11
Svar på interpellation 1996/97:360 om inkomstprövning av änkornas folkpension snabbprotokoll 143, 139 1997-06-03
Svar på interpellation 1996/97:210 om än- kepensionen snabbprotokoll 129, 136, 143 1997-04-17
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 120, 116, 118 1997-01-22
Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet snabbprotokoll 119, 115, 117 1996-12-13
Svar på interpellation 1996/97:46 om SKS:s lokalisering till Söderhamn snabbprotokoll 66, 62, 64 1996-11-19
Länsindelningen i Skåne och Västsverige snabbprotokoll 55 1996-04-17
Svar på interpellation 1995/96:73 om ett billigare och effektivare polisväsende snabbprotokoll 2, 6, 4 1996-02-15
Mervärdesskatt på allmänna nyhetstid- ningar snabbprotokoll 130, 128 1995-12-07
Svar på fråga 1995/96:46 om besparingarna inom polisen snabbprotokoll 76, 80, 78 1995-11-07
Turistpolitik snabbprotokoll 69 1995-06-07
Svar på interpellation 1994/95:64 om länsbe- nämning snabbprotokoll 41, 44 1995-03-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Rolf Gunnarsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.