Rolf Kenneryd

Bio

Rolf Erland Kenneryd, född 13 december 1939 i Linneryds församling i Kronobergs län, är en svensk skogsinspektor och politiker (centerpartist), som var riksdagsledamot för Hallands läns valkrets 1985–1991 och 1994–2002.
Artikeln innehåller material från wikipedia Rolf Kenneryd, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksrevisionens styrelse2003-03-122006-10-16
SuppleantFinansutskottet1998-12-182002-09-30
LedamotSkatteutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotSkatteutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantFinansutskottet1988-10-031991-09-29
LedamotSkatteutskottet1988-10-031991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
SuppleantFinansutskottet1985-09-301988-10-02
SuppleantSkatteutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken snabbprotokoll 94, 105, 107, 116 2002-06-13
ROT-avdragets effekter snabbprotokoll 157, 149, 155 2002-06-12
Allmänna motioner om taxering och skat- tebetalning m.m. snabbprotokoll 70, 112, 110, 108, 61, 68 2002-04-10
Allmänna motioner om fastighets- och för- mögenhetsbeskattning snabbprotokoll 82, 89, 48, 61, 59, 51, 60, 100, 79, 98, 81, 91, 58 2002-03-13
Allmänna motioner om inkomstskatt m.m. snabbprotokoll 37, 30, 86, 39, 74, 97, 99, 34, 88, 32 2002-03-13
Motioner om företags- och kapitalbeskatt- ning snabbprotokoll 56, 74, 104, 72 2002-03-13
Frågestund snabbprotokoll 32, 76, 78, 94, 30, 117, 96, 119, 345 2002-01-24
Skattereduktion för fackföreningsavgif- ter snabbprotokoll 78, 80, 71 2001-12-12
Sänkt mervärdesskatt på böcker och tid- skrifter, en skattereduktion för pensionärer, sänk- snabbprotokoll 122, 113, 120 2001-12-12
Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. snabbprotokoll 138 2001-12-12
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2001 samt utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, snabbprotokoll 92, 84, 80, 82, 94 2001-11-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 13) snabbprotokoll 22, 42, 40, 26, 24 2001-10-18
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, m.m. snabbprotokoll 77, 79, 67 2001-06-14
Vissa frågor inför den allmänna fastig- hetstaxeringen 2003, m.m. snabbprotokoll 28, 26, 13, 3, 15 2001-06-13
Beskattningen av anställda ombord på färjor mellan Sverige och Danmark snabbprotokoll 145, 147 2001-05-30
Allmänna motioner om punktskatter snabbprotokoll 11, 31, 33 2001-04-04
Allmänna motioner om mervärdesskatt snabbprotokoll 136, 118, 138, 116, 38, 120 2001-03-21
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 248, 230, 232, 241, 239 2001-01-17
Skattereduktion för utgifter för vissa an- slutningar för data- och telekommunikationer snabbprotokoll 14, 12, 10, 19, 17 2000-12-14
Vissa förmögenhets- och punktskattefrå- gor snabbprotokoll 51, 69, 67, 82 2000-12-14
Beskattning av utländska nyckelpersoner snabbprotokoll 146 2000-11-30
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 101, 105, 103, 77, 128, 94, 90, 92, 107, 126, 92, 94 2000-11-22
Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. snabbprotokoll 98, 100, 82 2000-06-07
Mervärdesskattefrågor med anledning av Öresundsförbindelsen snabbprotokoll 3, 1, 5 2000-03-22
Svar på interpellation 1999/2000:234 om fastighetsskatten snabbprotokoll 14, 20, 26 2000-03-07
Svar på interpellation 1999/2000:130 om trygg ekonomisk utveckling snabbprotokoll 123, 121, 125 2000-02-01
Redogörelse för företag med statligt ägan- de snabbprotokoll 145 1999-12-16
Vissa punktskatte- och tullfrågor, m.m. (förnyad behandling) snabbprotokoll 217, 219, 213 1999-12-15
Statlig förvaltning av premiepensionsme- del snabbprotokoll 162 1999-12-14
Anslagen till Skatteförvaltningen och Tull- verket snabbprotokoll 22 1999-12-01
Slopade stoppregler snabbprotokoll 46, 44, 63, 48, 65 1999-12-01
(forts. från 5 §) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m. (forts. FiU1) snabbprotokoll 174, 194, 170, 196, 172 1999-11-18
(forts. från 6 §) Riktlinjer för den ekonomis- ka politiken, utgiftstak, skattefrågor, m.m. (forts. snabbprotokoll 166, 164 1999-06-15
(forts. från prot. 109) Lag om skatt på avfall (forts. SkU20) snabbprotokoll 195, 191, 187, 193, 189 1999-06-15
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor, m.m. snabbprotokoll 97, 93, 76, 99, 91 1999-06-15
Allmänna motioner om företags- och kapi- talbeskattning snabbprotokoll 165, 167, 158 1999-03-17
Behandling av personuppgifter i skatte- myndigheternas brottsutredande verksamhet, snabbprotokoll 72 1999-03-03
Vissa punktskattefrågor snabbprotokoll 178, 169, 161, 60, 73, 58, 180, 167, 76, 71, 52, 78 1999-03-03
Svar på interpellation 1998/99:117 om kommunal skatteutjämning snabbprotokoll 72, 69, 75 1999-02-16
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 42) Välfärdsfrågor (forts.) snabbprotokoll 10, 12 1999-01-21
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 264, 262 1999-01-20
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1998 samt riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, snabbprotokoll 85, 94, 109, 107, 146, 83, 144, 96, 81 1998-06-09
Förenklad avdragsrätt för pensionskost- nader snabbprotokoll 99, 84, 101, 86 1998-05-29
Företagsbeskattning snabbprotokoll 208 1998-03-04
Inkomstskatter, fastighetsbeskattning, m.m. snabbprotokoll 177, 156, 154, 89, 192, 102, 158, 175, 100 1998-03-04
Svar på interpellation 1997/98:123 om den regionala utvecklingen snabbprotokoll 33, 29, 25 1998-02-17
Anslag till skatteförvaltningen och Tullver- ket snabbprotokoll 55, 18, 49, 41, 57, 39, 16, 2 1997-12-03
Sjömansskatt snabbprotokoll 164, 160, 162 1997-12-03
Utfärdande av F-skattsedel, m.m. snabbprotokoll 112, 107, 109 1997-12-03
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 109, 105, 138, 107, 125, 117, 133, 121, 119, 129, 123, 127, 131 1997-11-19
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 115, 117, 113 1997-06-11
Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. snabbprotokoll 179, 177, 181 1997-06-10
Inkomstskatter m.m. snabbprotokoll 144, 148, 140, 142, 146 1997-03-05
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 253, 251, 255 1997-01-22
Lättnad i ägarbeskattningen i små och me- delstora företag snabbprotokoll 35, 33, 37 1996-12-20
Omräkningstalen för 1997 års taxerings- värden snabbprotokoll 45, 49, 47 1996-12-20
Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet snabbprotokoll 74, 76, 78, 66, 72, 64, 69 1996-12-04
Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. snabbprotokoll 2 1996-12-04
Dubbelbeskattningsavtal mellan de nordis- ka länderna snabbprotokoll 98 1996-11-20
Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet snabbprotokoll 263, 257 1996-06-11
Skattereduktion för utgifter för byggnads- arbete på bostadshus snabbprotokoll 286, 290, 284 1996-06-11
En politik för arbete, trygghet och utveckling snabbprotokoll 127 1995-12-19
Skattelättnad för riskkapital, m.m. snabbprotokoll 215 1995-12-19
Svar på interpellation 1995/96:28 om fastig- hetsskatten snabbprotokoll 42, 46 1995-12-12
Svar på interpellation 1995/96:30 om be- skattning av bilförmån snabbprotokoll 32, 25 1995-12-12
Nya tidpunkter för redovisning och betal- ning av mervärdesskatt snabbprotokoll 37, 43, 41, 35, 33, 39, 31 1995-11-22
Aktuell debatt: Fastighetstaxeringen och fas- tighetsbeskattningen snabbprotokoll 12, 5 1995-11-09
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 6) snabbprotokoll 32, 30 1995-10-12
Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen, m.m. snabbprotokoll 82, 86, 107, 84, 105 1995-06-13
Beskattning av vissa förmåner snabbprotokoll 153 1995-05-31
Företagsskatt snabbprotokoll 38 1995-05-10
Skattepolitik snabbprotokoll 9, 2 1995-05-10
Anslag till Tullverket snabbprotokoll 21 1995-04-05
Anslag till Tullverket, m.m. snabbprotokoll 2 1995-03-30
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 65, 50, 85, 48, 82, 52 1995-02-08
Finansiering av medlemskap i EU snabbprotokoll 160, 158, 149 1994-12-20
Mervärdesskatten och EG snabbprotokoll 172 1994-12-20
Ny lag om skatt på energi snabbprotokoll 180 1994-12-20
Ändringar av försäljningsskatten på mo- torfordon snabbprotokoll 187 1994-12-20
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 23 1994-10-20
Svar på fråga 1994/95:36 om kommunsektorns ekonomiska resurser snabbprotokoll 300, 298, 296 1994-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Rolf Kenneryd

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.