Rolf Olsson

Bio

Rolf Håkan Olsson, född 31 augusti 1949 i Morlanda församling, Göteborgs och Bohus län, död 17 maj 2007 i Göteborg (Oscar Fredrik), var en svensk politiker (vänsterpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 1998–2002 och 2003–2006 (även tjänstgörande ersättare under en period efter valet 2002), invald för Göteborgs kommuns valkrets.Olsson valdes in i riksdagen i valet 1998 som ordinarie ledamot. Han kandiderade åter till riksdagen i valet 2002 och blev ersättare. Han var tjänstgörande ersättare i riksdagen för Johan Lönnroth 15 november–31 december 2002. Olsson utsågs till ny ordinarie riksdagsledamot från och med 6 februari 2003 sedan Johan Lönnroth avsagt sig uppdraget som riksdagsledamot.I riksdagen var Olsson andre vice ordförande i justitieutskottet 2004–2006. Han var ledamot i finansutskottet 2002, justitieutskottet 2004, socialutskottet 1998–2002 och riksdagens valberedning 2005–2006. Han var även suppleant i finansutskottet, justitieutskottet, socialförsäkringsutskottet och sammansatta justitie- och socialutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Rolf Olsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2066 (73.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
569 (20.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
139 (4.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
48 (1.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Rolf röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Rolf röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
LedamotValberedningen2005-01-272006-10-02
Andre vice ordförandeJustitieutskottet2004-03-232006-10-02
LedamotJustitieutskottet2004-03-172004-03-23
SuppleantJustitieutskottet2003-02-202004-03-17
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2003-02-202004-03-17
Riksdagsledamot2003-02-062006-10-02
SuppleantFinansutskottet2002-11-222002-12-31
ErsättareJohan Lönnroth2002-11-152002-12-31
LedamotSocialutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott protokoll 57, 68, 49, 53, 66, 51, 59 2006-05-31
Kvalificerad skyddsidentitet protokoll 54, 56, 41, 43, 37 2006-05-29
(forts. från 11 §) Ingripanden mot unga lagöverträdare (forts. JuU34) protokoll 79, 77, 71, 73, 75 2006-05-19
Ett stärkt nämndemannainstitut protokoll 16, 14, 18 2006-05-17
Ändringar i säkerhetsskyddslagen, m.m. protokoll 116, 118, 120 2006-05-05
Ökad kontroll av vapen protokoll 3, 5, 7 2006-04-28
Svensk narkotikapolitik protokoll 107 2006-04-26
Våldsbrott och våldsoffer protokoll 125 2006-03-29
Svar på interpellation 2005/06:296 om våldtäkt mot barn protokoll 6, 4, 2 2006-03-20
Svar på interpellation 2005/06:266 om integritet protokoll 19, 26 2006-03-14
Processrättsliga frågor protokoll 110, 106, 108 2006-03-08
Omvandling av fängelse på livstid protokoll 60, 58, 62 2006-02-01
Särskild debatt om värdetransportrånen protokoll 109, 116, 102 2005-12-13
Maskeringsförbud protokoll 5, 7, 23, 25, 3 2005-12-01
Särskild debatt om diskrimineringen i rättsväsendet protokoll 25, 18, 32 2005-11-29
Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen, m.m. protokoll 49 2005-11-29
Svar på interpellation 2005/06:7 om rättspraxis efter Göteborgshändelserna protokoll 23, 27, 25 2005-10-25
Justitiefrågor protokoll 52, 31, 50, 54, 29, 48, 56 2005-10-13
Ändringar i passlagen protokoll 49, 51, 47 2005-06-13
Tillträde till 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater protokoll 23, 25, 27 2005-06-02
Överskottsinformation protokoll 4 2005-06-02
Tillträdesförbud protokoll 133 2005-05-11
Hemlig teleavlyssning, m.m. protokoll 275, 273, 146, 271 2005-04-13
Stalking protokoll 261, 257, 259 2005-04-13
(forts. från 13 §) Våldsbrott och brottsoffer (forts. JuU18) protokoll 132, 130, 134 2005-03-10
Sexualbrotten protokoll 19, 17, 13, 21, 15 2005-03-02
Godkännande av nya funktioner i Schengens informationssystem protokoll 116, 107, 118 2005-02-02
Handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten protokoll 96, 98, 100 2005-02-02
Rättsväsendet protokoll 10, 71, 54, 75, 73, 12, 6, 4, 6, 52, 10, 8, 77, 8, 12, 69, 4 2004-12-07
Remissdebatt protokoll 15, 19, 13, 17, 21 2004-11-18
Godkännande av rambeslut om förverkande på grund av brott protokoll 143, 141, 145 2004-10-27
Godkännande av rambeslut om angrepp mot informationssystem protokoll 239, 241, 227 2004-10-20
Rättsfrågor protokoll 24, 26, 22 2004-10-14
(forts. fr. 12 §) Rambeslut om olaglig narkotikahandel (forts. JuU29) protokoll 213, 205, 209, 207, 211 2004-06-17
Rambeslut om verkställighet av bötesstraff protokoll 193 2004-06-17
Ett effektivare brottmålsförfarande protokoll 82 2004-05-24
Människohandel protokoll 66, 64, 62 2004-05-24
Svar på interpellationerna 2003/04:447 och 448 om diskriminering i rättsväsendet protokoll 92, 100, 96 2004-05-19
Förlängning av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning protokoll 169 2004-05-12
(forts. från 14 §) Unga lagöverträdare (forts. JuU19) protokoll 203, 199, 201, 195, 197 2004-04-01
Aktuell debatt: Lika rättssäkerhet och rättstrygghet för kvinnor och män protokoll 13, 6 2004-03-25
Straffrättsliga frågor protokoll 124, 132, 129, 130, 126, 128, 98, 131, 100, 96 2004-03-25
Våldsbrott och brottsoffer protokoll 161, 159, 163, 167, 106, 165 2004-03-25
Allmän inpasseringskontroll i kriminalvården protokoll 127, 129, 125 2003-12-15
Rambeslut om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi protokoll 109 2003-12-15
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet protokoll 18, 20, 22 2003-12-11
Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen protokoll 43, 41, 45 2003-11-12
(forts. från 6) Förändringar inom sjukför- säkringen för ökad hälsa i arbetslivet (forts. snabbprotokoll 161, 159 2003-06-05
Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet snabbprotokoll 77, 75 2003-06-05
Polisfrågor snabbprotokoll 43, 83, 87, 147, 85, 149, 151 2003-03-26
Svar på interpellationerna 2002/03:168 och 169 om elöverkänslighet snabbprotokoll 26, 22 2003-02-20
Allmänna bidrag till kommuner snabbprotokoll 38 2002-12-20
Folkhälsofrågor snabbprotokoll 137 2002-06-05
Administrationen av specialistkompe- tenskurser under läkarnas vidareutbildning snabbprotokoll 118, 116, 114 2002-05-23
Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. snabbprotokoll 33 2002-05-16
Beslut om ärenden som slutdebatterats vid dagens sammanträde snabbprotokoll 193, 195 2002-05-15
Vissa tobaksfrågor snabbprotokoll 165, 169, 167 2002-05-15
Behandling av ofrivillig barnlöshet snabbprotokoll 35 2002-04-25
Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. snabbprotokoll 58 2002-04-17
Nationell narkotikahandlingsplan snabbprotokoll 234, 230, 232 2002-04-04
Alkoholpolitik snabbprotokoll 184, 186, 173 2002-02-20
Handikappolitik snabbprotokoll 198 2002-02-20
Bildande av ett familjemedicinskt institut m.m. snabbprotokoll 47, 51, 49 2002-01-30
(forts.) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) snabbprotokoll 210, 212, 214 2001-12-06
Omskärelse av pojkar snabbprotokoll 25 2001-06-01
Vissa ändringar i alkohollagen snabbprotokoll 78, 92, 94 2001-06-01
Folkhälsofrågor samt Statens folkhälsoin- stitut - roll och uppgifter snabbprotokoll 61 2001-05-18
Justering av protokoll snabbprotokoll 4, 2, 6 2001-04-26
Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador snabbprotokoll 113, 111, 109 2001-02-21
Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan snabbprotokoll 100, 104, 102 2001-01-18
Sjukhus med vinstsyfte snabbprotokoll 34, 36, 26, 32, 38, 28, 30, 24, 22 2000-12-13
Svar på interpellation 2000/01:77 om tele- fonjour för människor i kris snabbprotokoll 41, 38, 44 2000-11-28
(forts. från 5 §) Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården (forts. snabbprotokoll 44, 46, 41, 39 2000-11-24
Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården snabbprotokoll 8, 10, 6, 32, 30, 13, 15, 2, 4 2000-11-24
Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. snabbprotokoll 130 2000-06-07
Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård snabbprotokoll 59 2000-05-17
(forts. från prot. 80) Folkhälsofrågor m.m. (forts. SfU7) snabbprotokoll 170, 172 2000-03-22
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 69, 73, 65, 71, 67 1999-12-10
Vissa alkoholfrågor snabbprotokoll 6, 34, 4, 32, 39, 2, 41 1999-11-19
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. snabbprotokoll 144, 178, 182, 148, 174, 186, 146, 188, 153, 184, 178, 187, 176, 190, 185, 151 1999-05-05
Folkhälsofrågor m.m. snabbprotokoll 82, 69, 169, 80 1999-03-26
Socialtjänstfrågor snabbprotokoll 96 1999-03-26
Frågestund snabbprotokoll 99, 341, 343, 339, 49, 51, 101 1999-02-18
Narkotikapolitik samt kontroll av syntetis- ka droger och åtgärder mot dopning snabbprotokoll 5, 2, 14, 16, 7 1999-02-18
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 173, 177, 171, 181, 179, 175 1998-12-16
Stärkt patientinflytande m.m. snabbprotokoll 13, 6, 15, 2, 4 1998-12-04
Svar på interpellationerna 1998/99:38, 40 och 44 om alkoholpolitiken snabbprotokoll 19, 27, 35 1998-12-01
Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000-talet snabbprotokoll 185 1998-11-26

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Rolf Olsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.