Ronny Olander

Bio

Ronny Reinhold Olander, född 3 augusti 1949 i Möllevången, är en svensk politiker (socialdemokrat), som var riksdagsledamot 1994–2010.Han kommer från Svedala och har varit VVS-montör.[källa behövs]
Artikeln innehåller material från wikipedia Ronny Olander, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2908 (60.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1011 (20.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
50 (1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
861 (17.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ronny röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ronny röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotSocialförsäkringsutskottet2007-04-162010-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2007-01-172007-04-16
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2006-11-012010-10-31
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102007-04-16
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet2004-11-252006-10-02
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2003-02-182003-11-20
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2002-11-012006-10-31
SuppleantOSSE-delegationen2002-10-242006-10-16
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2002-10-152006-10-02
SuppleantUtrikesutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotSocialförsäkringsutskottet2002-10-082004-12-02
LedamotSocialförsäkringsutskottet2002-09-302004-12-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantUtrikesutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotSocialförsäkringsutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotSocialförsäkringsutskottet1998-10-052002-09-29
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotSocialförsäkringsutskottet1996-01-221998-10-04
SuppleantEU-nämnden1995-01-011998-10-05
SuppleantUtrikesutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1994-10-111996-01-21
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2009/10:457 om långsiktig och hållbar socialförsäkring snabbprotokoll 122, 115, 108 2010-06-09
Svar på interpellationerna 2009/10:358, 362, 363, 447 och 474 om stupstocken i sjukförsäkringen och dess konsekvenser snabbprotokoll 68, 57 2010-06-09
Svar på interpellationerna 2009/10:380, 407 och 417 om brist på tillgänglighet som diskrimineringsgrund snabbprotokoll 47, 55, 51 2010-06-04
(forts. från 7 §) Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor (forts. AU5) protokoll 129 2010-03-04
Svar på interpellation 2009/10:211 om fiske av strömming i Östersjön protokoll 48, 52 2010-02-16
Svar på interpellation 2009/10:120 om kommunernas möjlighet till kameraövervakning protokoll 26, 30 2010-01-19
(forts. från 10 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) protokoll 106, 108 2009-12-09
Kompletterande förändringar i sjukförsäkring, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete protokoll 82, 84, 80 2009-12-09
Svar på interpellationerna 2009/10:63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 81, 83 och 103 om skillnad i beskattning mellan pensionärer och förvärvsarbetande protokoll 99, 83, 115 2009-12-04
Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner protokoll 10, 8, 12 2009-10-22
Svar på interpellation 2009/10:22 om Apoteket och ägardirektiv protokoll 13, 6 2009-10-20
Utgiftsområde 10 protokoll 184, 180, 92, 100, 102, 182 2008-12-17
Vissa socialförsäkringsfrågor protokoll 125, 121, 140, 127, 145, 143, 138 2008-12-01
(forts. från 8 §) Lissabonfördraget (forts. UU8) protokoll 199, 197, 191, 195, 193 2008-11-20
Information från regeringen om informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 7 november med anledning av den internationella finanskrisen protokoll 111, 109 2008-11-20
Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen protokoll 149, 151, 156, 146, 154 2008-06-09
(forts. från 9 §) En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete (forts. SfU12) protokoll 168, 160, 164, 156, 158, 162, 173, 166, 171 2008-06-04
Svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen protokoll 35, 21, 7 2008-05-13
Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen protokoll 98, 108, 79, 103, 85, 106, 96, 83, 101 2008-04-23
Svar på interpellationerna 2007/08:345, 358, 360, 363, 366 och 371 om Tullverkets omorganisation protokoll 129, 110 2008-03-11
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 5. protokoll 249, 233, 247, 235 2007-06-14
Livsmedelssäkerhet protokoll 155, 161, 159, 171, 164, 173, 166 2007-02-22
Företagandets villkor protokoll 113 2006-06-01
(forts. från 15 §) Nya mål i jämställdhetspolitiken (forts. AU11) protokoll 129, 131, 139, 133, 141, 135, 137 2006-05-11
Försäkringssystemen protokoll 58 2006-04-27
(forts. från 12 §) Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet (forts. AU6) protokoll 121 2006-04-20
Den europeiska jämställdhetspakten protokoll 85 2006-04-20
Arbetsrätt protokoll 46, 50, 48, 57, 59 2006-03-15
Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering protokoll 26, 18, 24, 20, 22 2005-05-31
Jämställdhet protokoll 16, 18, 12, 14, 10 2005-03-09
En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration protokoll 125 2004-05-05
(forts. från 6) Förändringar inom sjukför- säkringen för ökad hälsa i arbetslivet (forts. snabbprotokoll 169, 166, 164 2003-06-05
Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet snabbprotokoll 62, 70, 68, 60, 58, 66, 72, 74, 64 2003-06-05
Svar på interpellation 2002/03:309 om an- svar och sanktioner vid arbetsmiljöbrott snabbprotokoll 26, 24, 22 2003-05-12
Vissa frågor rörande fastigheter snabbprotokoll 43 2003-04-16
Hänvisning av ärende till utskott Föredrogs snabbprotokoll 32, 36, 34 2003-03-25
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 318, 316, 322, 324, 345, 343, 320 2002-11-07
Krisplan mot ohälsa snabbprotokoll 238, 240, 236, 242, 244 2002-06-12
Folkhälsofrågor snabbprotokoll 143, 145 2002-06-05
Riksdagens revisorers förslag angående efterkontroll av förtidspensioner snabbprotokoll 126, 124, 131, 118, 120, 133, 128, 122 2002-04-19
(forts. från 11 §) Jämställdhet m.m. (forts. AU3) snabbprotokoll 214, 216 2002-03-13
(forts. från 9 §) Trädgårdsnäring, m.m. (forts. MJU17) snabbprotokoll 213, 215 2002-03-06
(forts. från 10 §) Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 153, 157, 155 2001-10-18
Automatisk balansering av ålderspensions- systemet snabbprotokoll 25, 17, 21, 23, 19 2001-05-16
(forts. från 2 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. (forts. SoU10) snabbprotokoll 109 2001-04-26
Information från regeringen om EU- toppmötet i Stockholm snabbprotokoll 30, 32 2001-03-27
Svar på interpellation 2000/01:300 om functional food snabbprotokoll 61, 65 2001-03-27
Frågestund snabbprotokoll 36, 34, 82, 49, 80, 101, 99, 51 2001-03-22
Livsmedelskontroll och genteknik snabbprotokoll 107, 103, 105 2001-03-14
(forts. från 9 §) Vissa arbetsrättsliga frågor m.m. (forts. AU7) snabbprotokoll 163 2001-02-21
Ekonomisk brottslighet snabbprotokoll 74, 76 2001-01-24
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 196, 198, 194, 190, 192 2001-01-17
Ny socialavgiftslag snabbprotokoll 5, 7, 13, 11, 15, 17, 19, 9 2000-11-16
Egenskapskrav på byggnader snabbprotokoll 61, 69, 63, 67, 65 2000-04-13
Svar på interpellation 1999/2000:284 om ersättningsjobb vid stängning av Barsebäck snabbprotokoll 20, 17 2000-04-11
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 53) Frågor om trygghet (forts.) snabbprotokoll 85, 22, 70, 8, 87, 6, 68, 20, 66 2000-01-21
Statlig förvaltning av premiepensionsme- del snabbprotokoll 149, 156, 178, 145, 176, 147 1999-12-14
Svar på interpellation 1999/2000:88 om lagreglering av mediet Internet snabbprotokoll 2, 6, 4 1999-11-26
Vissa frågor om det nya pensionssystemet snabbprotokoll 3, 24, 5, 22, 39, 7, 37 1999-06-03
Svar på interpellation 1998/99:189 om för- enklingar för medborgarna snabbprotokoll 13, 15, 17 1999-04-23
Svar på interpellation 1998/99:54 om ille- gal sprithantering snabbprotokoll 71, 73, 69 1999-01-26
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 42) Välfärdsfrågor (forts.) snabbprotokoll 39, 31, 35, 15, 17, 33, 37 1999-01-21
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 201, 174, 176, 199 1999-01-20
Information från regeringen om EU- toppmötet i Wien snabbprotokoll 110, 108 1998-12-15
Amsterdamfördraget snabbprotokoll 95, 99, 97 1998-04-29
Barnfrågor snabbprotokoll 266 1998-04-16
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt Sociala frågor (forts. från 5 §) snabbprotokoll 307, 305 1998-01-22
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 146, 199, 201, 192, 196, 144, 194 1998-01-22
(forts. från 8 §) Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, arbetsmarknad och arbetsliv (forts. snabbprotokoll 142, 140 1997-12-17
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 17, 25, 32, 33, 15, 29, 19, 27, 35, 76, 23, 21, 74, 37, 30, 31, 34 1997-12-15
Ändring i sjuklönelagen m.m. snabbprotokoll 221, 219, 236, 234, 223, 230, 225, 228, 217 1997-03-19
Meddelande om fördröjda svar på interpel- lationer snabbprotokoll 102, 100, 96, 98, 94 1997-01-23
Ändrade kriterier för rätt till sjukpenning och förtidspension snabbprotokoll 141, 145, 127, 147, 137, 135, 133, 131, 129, 139, 143 1996-12-18
EMU-debatt snabbprotokoll 104 1996-11-06
Försäkringsskydd vid sjukdom snabbprotokoll 204, 208, 216, 210, 212, 218, 206 1996-10-23
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 39, 83 1995-10-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ronny Olander

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.