Rose-Marie Frebran

Bio

Ingegärd Rosemarie (Rose-Marie) Frebran, tidigare Brandin, född 12 april 1948 i Barkåkra församling, Kristianstads län, är en svensk ämbetsman och före detta politiker (kristdemokrat). Hon var riksdagsledamot för Kristdemokraterna 1991–2002 och tredje vice talman 1998–2002. Frebran var[när?] ordförande i föreningen Örebro SKs ideella styrelse och styrelseledamot i bolaget Örebro Elitfotboll AB.[källa behövs] Hon är vice ordförande i Svensk Elitfotboll samt ledamot i Svenska Fotbollförbundet. Den 29 april 2008 beslutade regeringen att utse Frebran till ny landshövding i Örebro län från den 1 september 2008 till den 31 mars 2013. Hon blev då historisk som den första kristdemokratiska politiker som utsetts till landshövding i Sverige. Den 22 september 2013 utsågs hon till ny nationell samordnare i supporter/huliganfrågor. Hennes officiella uppdrag består av att ”upprätthålla dialogen mellan berörda aktörer och fortsätta arbetet med att stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet”. Hon innehade uppdraget till 31 december 2014.
Frebran var ordförande för Seniornet 2018–2021.
Artikeln innehåller material från wikipedia Rose-Marie Frebran, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksrevisionens styrelse2006-10-172008-08-31
LedamotRiksrevisionens styrelse2003-03-122006-10-16
SuppleantUtrikesnämnden1998-10-202002-09-30
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202002-09-30
SuppleantFinansutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotSocialförsäkringsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
Tredje vice talman1998-10-052002-09-30
SuppleantKonstitutionsutskottet1994-12-151996-03-20
LedamotKrigsdelegationen1994-10-181998-10-05
LedamotSocialförsäkringsutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantRiksdagens förvaltningskontor1994-10-111998-10-05
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantValberedningen1993-05-241998-10-05
SuppleantFinansutskottet1993-04-021994-10-02
LedamotKulturutskottet1991-10-081994-10-02
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 1999/2000:243 om situationen i Kongostaterna, Sierra Leone och snabbprotokoll 18, 14 2000-03-14
Svar på interpellation 1999/2000:14 om barn med multifunktionshinder snabbprotokoll 69, 72 1999-10-12
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 11, 128, 105, 60, 126, 103, 14, 58, 22, 34, 32, 9, 89, 113 1998-12-16
(forts. från 4 §) Det nya pensionssystemet (forts. SfU13) snabbprotokoll 131, 127, 129, 125, 133 1998-06-08
(forts. från 4 §) Kvinnofrid (forts. JuU13) snabbprotokoll 138 1998-05-28
Svar på interpellationerna 1997/98:272 och 298 om säpo snabbprotokoll 69, 62 1998-05-26
(forts. från 9 §) Vårdnad, boende och um- gänge (forts. LU12) snabbprotokoll 106 1998-05-14
Lagändringar med anledning av flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till snabbprotokoll 215, 224, 226, 213, 199, 210, 208 1998-05-14
Reformerad förtidspension, m.m. snabbprotokoll 188 1998-05-14
Information från regeringen om könsför- delningen i statliga myndighetsstyrelser - centralt snabbprotokoll 119, 121 1998-05-07
Ändring i jämställdhetslagen m.m. snabbprotokoll 86, 74, 88, 76, 72 1998-04-22
Invandrings- och flyktingfrågor snabbprotokoll 16, 12, 48, 66, 64, 14 1998-03-25
Socialavgifter snabbprotokoll 85, 101, 166, 164, 154, 99 1998-03-25
Socialförsäkringens administration snabbprotokoll 85, 95, 97 1998-03-11
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 174, 106, 176, 104, 172 1998-01-22
Invandrare och flyktingar m.m. och åter- kallelse av uppehållstillstånd snabbprotokoll 149 1997-12-15
Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik snabbprotokoll 28, 41, 56, 54, 43 1997-12-02
Svar på interpellation 1997/98:20 om för- slaget om en ny integrationsmyndighet snabbprotokoll 16 1997-11-25
Särskild debatt om SÄPO:s register m.m. snabbprotokoll 24, 10, 17 1997-11-20
Genteknik snabbprotokoll 198 1997-10-09
Samverkan, socialförsäkringens ersätt- ningsnivåer och administration snabbprotokoll 47, 12, 14, 28, 10, 30, 45 1997-06-09
Ändring i utlänningslagens förvarsbe- stämmelser snabbprotokoll 95 1997-05-28
Svar på interpellation 1996/97:320 om åt- gärder mot rasism och främlingsfientlighet snabbprotokoll 9, 16 1997-05-21
Systembrister och missbruk inom socialför- säkringssystemen snabbprotokoll 32 1997-05-16
Svar på interpellation 1996/97:210 om än- kepensionen snabbprotokoll 134, 141 1997-04-17
Svar på interpellation 1996/97:241 om unga felbehandlade snabbprotokoll 4, 2 1997-04-08
Ändring i sjuklönelagen m.m. snabbprotokoll 237, 233, 235 1997-03-19
Svar på interpellation 1996/97:106 om den förlängda sjuklöneperioden och de små företa- snabbprotokoll 31, 27 1997-01-30
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 124 1997-01-22
Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12) snabbprotokoll 197, 276, 234, 236, 274, 195, 253, 182, 264, 251, 232 1996-12-18
Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar snabbprotokoll 281 1996-12-18
Ändrade kriterier för rätt till sjukpenning och förtidspension snabbprotokoll 126, 144, 163, 161 1996-12-18
(forts. från 4 §) Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv (forts. SfU5) snabbprotokoll 101, 125, 127, 103 1996-12-05
Svensk migrationspolitik i globalt perspek- tiv snabbprotokoll 20 1996-12-05
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 203, 189, 196 1996-11-21
Försäkringsskydd vid sjukdom snabbprotokoll 217, 203, 215 1996-10-23
Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar snabbprotokoll 195, 189, 197 1996-10-23
(forts. från 5 §) Riktlinjer för den ekonomis- ka politiken, utgiftstak, ändrade anslag för bud- snabbprotokoll 179, 189, 191, 181, 169 1996-06-11
Riksdagens revisorers förslag angående insatser att främja jämställdheten i arbetslivet snabbprotokoll 152, 150, 137 1996-05-02
Svar på interpellation 1995/96:119 om hushållstjänster snabbprotokoll 91, 88, 85 1996-04-19
Tandvårdsfrågor (skr. 1995/96:147) snabbprotokoll 89, 91, 79 1996-04-17
Tilläggsbudget - Studiestöd och invand- ring snabbprotokoll 103, 95, 101 1996-04-17
Frågestund snabbprotokoll 119, 74, 137, 97, 104, 123, 78, 86, 88, 50, 76, 94, 76, 52, 135, 74, 121, 102 1996-02-22
Information från regeringen om kvinnore- presentation vid statliga styrelser snabbprotokoll 131 1996-02-08
Aktuell debatt: Flyktingpolitiken snabbprotokoll 8, 15 1996-01-26
Svar på fråga 1995/96:228 om spridning av uppgifter ur ambassadrapporter snabbprotokoll 36, 38, 34, 32 1996-01-23
Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. snabbprotokoll 19 1995-12-13
Svar på interpellation 1995/96:23 om hus- hållstjänster snabbprotokoll 19, 8, 14 1995-12-12
Grundlagsfrågor snabbprotokoll 20 1995-11-23
Utlänningsnämndens roll i invandrings- och flyktingpolitiken snabbprotokoll 90 1995-11-23
Svar på fråga 1995/96:107, 109 och 111 om barntillägg för vuxenstuderande snabbprotokoll 62, 70, 58, 66 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:128 om anställ- ningsskydd för gravida kvinnor snabbprotokoll 74 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:70 om äldreminis- ter snabbprotokoll 61, 59, 57 1995-11-14
Svar på fråga 1995/96:98 om utnyttjandet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder snabbprotokoll 80, 76, 78, 82, 85 1995-11-14
Jämställdhet snabbprotokoll 25, 5, 23 1995-11-08
Svar på fråga 1995/96:29 om barnfamil- jerna och kreditgarantierna vid villaköp snabbprotokoll 213, 211, 215 1995-11-07
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) snabbprotokoll 20, 13, 6 1995-10-13
Ändringar i utlänningslagen snabbprotokoll 93, 91, 74 1995-06-07
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 151 1995-05-31
Socialförsäkring - inriktning och anslag snabbprotokoll 89, 73, 87 1995-05-17
Socialförsäkringsfrågor snabbprotokoll 113 1995-05-17
Svar på frågorna 1994/95:489, 490, 491, 495, 496, 497 och 498 om sexuella övergrepp på snabbprotokoll 22, 15 1995-05-16
Svar på fråga 1994/95:461 om jämställdhetsperspektivet i vissa propositioner snabbprotokoll 77, 75, 73, 71 1995-05-09
Invandrar- och flyktingpolitiken snabbprotokoll 10, 26, 12, 28, 39 1995-05-03
Svar på fråga 1994/95:462 om bosnienkroa- terna snabbprotokoll 36, 40, 38, 42 1995-05-02
(forts. från 10 §) Studiestöd, särskilda utbild- ningssatsningar inom högskolan m.m. snabbprotokoll 50, 65, 84, 86 1995-04-20
Val till Europaparlamentet och andra valfrå- gor snabbprotokoll 14 1995-04-20
Anslag till Tullverket, m.m. snabbprotokoll 91, 89 1995-03-30
Aktuell debatt: Avvisning av bosnier med kroatiska pass snabbprotokoll 15, 8 1995-03-29
Svar på fråga 1994/95:397 om ungdomsar- betslösheten snabbprotokoll 79, 77, 73, 75 1995-03-28
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 53, 120, 34, 122, 56, 55, 18 1995-03-09
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 57) snabbprotokoll 49, 51, 34 1995-02-09
Svar på fråga 1994/95:221 om administra- tionen av utbildningsbidrag snabbprotokoll 57, 63, 61, 59 1995-01-17
Svar på fråga 1994/95:223 om värderingen av kvinnligt dominerade yrken snabbprotokoll 85, 89, 87 1995-01-17
(forts. från 10§) Vårdnadsbidraget. Garan- tidagarna. Enskild barnomsorg. (forts. SoU8) snabbprotokoll 48 1994-12-15
Meddelande om aktuell debatt Talmannen meddelade att på begäran av moderata snabbprotokoll 69 1994-12-14
Lokalradiofrågor snabbprotokoll 24 1994-11-23
Svar på fråga 1994/95:152 om högskole- platser för distansstudier snabbprotokoll 129, 127, 125 1994-11-22
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 12) snabbprotokoll 51 1994-10-21
Svar på fråga 1994/95:43 om EU- omröstningens påverkan på statsfinanserna snabbprotokoll 306, 304, 302 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:44 om karensdagen i sjukförsäkringen snabbprotokoll 346, 344, 350, 348 1994-10-18
Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95 snabbprotokoll 138, 134, 136 1994-06-10
Ny lotterilag snabbprotokoll 88, 92, 101, 99, 90 1994-06-03
Jämställdhetspolitiken snabbprotokoll 38, 40, 43, 41, 10, 8, 6, 42 1994-05-04
Svar på interpellation 1993/94:106 om beskattningen av hushållstjänster snabbprotokoll 42, 36, 39 1994-04-15
Ersättningar och bidrag till konstnärer snabbprotokoll 120, 118, 114, 112, 116 1994-03-23
Stöd till trossamfund m.m. snabbprotokoll 216, 212, 214 1994-03-02
Svar på fråga 1993/94:351 om skatteavdrag för hushållstjänster m.m. snabbprotokoll 82, 84, 86 1994-02-15
Svar på fråga 1993/94:120 om blyhagel snabbprotokoll 212, 210, 208 1993-11-16
Svar på frågorna 1993/94:74, 82, 85, 137, 138 och 139 om Njakafjäll snabbprotokoll 182, 189 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:121 om företagarutbildning på gymnasial nivå snabbprotokoll 54, 56, 52, 61, 58 1993-11-09
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 78, 46, 56, 54, 58, 52, 48, 82, 84, 76, 50, 80 1993-10-13

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Rose-Marie Frebran

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.