Roza Güclü Hedin

Bio

Roza Güclü Hedin, född 28 november 1982 i Uppsala, är en svensk politiker (socialdemokrat), som är riksdagsledamot sedan 2010. Efter riksdagsvalet 2018 blev hon statsrådsersättare för Peter Hultqvist i riksdagen där hon representerar Dalarnas län. Güclü Hedin har suttit i försvarsutskottet, trafikutskottet, socialutskottet och utrikesutskottet. I dag sitter hon i OSSE-delegationen och är ledamot i utbildningsutskottet.
Güclü Hedin har kurdisk/turkisk bakgrund. Hon växte upp i området Gottsunda i Uppsala, där hon bodde de första nio åren av sitt liv. Familjen flyttade sedan till Hedemora och då hon var fjorton år till Falun. Hennes föräldrar var politiska flyktingar och hade flytt från Turkiet till Sverige. Hennes far är kurd och hennes mor turk.Güclü Hedin var bara 23 år när hon invaldes i Faluns kommunfullmäktige och blev vald till riksdagen som 27-åring 2010. Hon kom från ett halvtidsjobb på socialkontoret i Falun och halvtids oppositionsråd för socialdemokraterna. Hon bor i Falun och är gift.
Artikeln innehåller material från wikipedia Roza Güclü Hedin, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1547 (48.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
211 (6.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
7 (0.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1448 (45.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Roza röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Roza röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotFörsvarsutskottet2022-10-042022-10-18
StatsrådsersättarePeter Hultqvist2022-09-262022-10-18
Riksdagsledamot2022-01-102022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2019-04-032022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2019-04-032022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2019-02-082022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
SuppleantOSSE-delegationen2018-10-092022-09-26
LedamotUtrikesutskottet2018-10-022019-02-15
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-022019-02-07
StatsrådsersättarePeter Hultqvist2018-09-242022-01-09
SuppleantSocialutskottet2017-06-162018-09-24
SuppleantSocialutskottet2014-10-072017-06-16
LedamotUtbildningsutskottet2014-10-072018-09-24
KvittningspersonSocialdemokraterna2014-09-292017-03-13
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2013-08-012014-09-29
RiksdagsledamotHans Unander 2013-01-15 - 2013-07-31 Föräldraledighet2013-01-152013-07-31
SuppleantTrafikutskottet2012-03-232014-09-29
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-11-242011-12-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-03-312011-04-01
SuppleantSocialutskottet2010-10-192014-09-29
SuppleantFörsvarsutskottet2010-10-122012-03-22
Riksdagsledamot2010-10-042013-01-14

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Skolans arbete med trygghet och studiero 2021/22:125 76, 76 2022-06-07
Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola 2021/22:122 15, 17, 19, 21, 23, 15, 17, 19, 21, 23 2022-06-01
Övergripande skolfrågor 2021/22:87 9, 12, 14, 9, 12, 14, 9, 12, 14, 9, 12, 14 2022-03-24
Riksrevisionens rapport om urvalet av elever till Pisaundersökningen 2021/22:63 15, 17, 19, 15, 17, 19 2022-02-02
Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid 2020/21:123 76, 76 2021-05-19
En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018 2020/21:17 24, 41, 43, 24, 41, 43 2020-09-30
(forts.) Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (forts. UbU21) 2019/20:140 68, 68 2020-06-16
Grundläggande frågor om utbildning 2019/20:90 19, 19 2020-03-19
Förskolan 2018/19:64 96, 117, 119, 121, 123, 125, 87, 89, 91, 93, 95, 88, 90, 92, 153, 155, 157, 159, 161, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 153, 155, 157, 159, 161 2019-03-13
Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas 2017/18:135 82, 84, 86 2018-06-19
Skolstart vid sex års ålder 2017/18:31 60, 62, 64, 66, 68 2017-11-15
Frågestund 2017/18:24 70, 72, 118, 120, 55, 106, 108, 55, 42, 44, 69, 71, 44, 46, 44, 46, 90, 92 2017-10-26
En skyldighet att erbjuda lovskola 2016/17:120 7, 9, 11, 13, 15 2017-06-07
Ytterligare undervisningstid i matematik 2015/16:111 12 2016-05-25
Statsministerns frågestund 2014/15:83 55, 63 2015-04-09
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 362 2014-11-12
Svar på interpellation 2013/14:454 om upprustning av Västerdalsbanan med anledning av avtalet mellan Fiskarheden och Rush Rail snabbprotokoll 88, 86, 91 2014-05-13
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:366 om Långshyttan snabbprotokoll 69, 62 2014-04-01
(forts. från 5 §) Kollektivtrafik (forts. TU11) snabbprotokoll 100, 98 2014-03-13
Kollektivtrafik snabbprotokoll 29 2014-03-13
Svar på interpellationerna 2013/14:171 och 174 om regeringens finanspolitik och Västmanland och Dalarna snabbprotokoll 3, 8, 14 2013-12-20
Kommunikationer snabbprotokoll 75 2013-12-17
Jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 180, 178 2013-10-15
Barnfattigdom snabbprotokoll 32, 30 2013-10-03
Svar på interpellation 2012/13:147 om riskutbildning för yrkestrafik snabbprotokoll 20, 16, 18 2012-11-30
Kontrollstation signalspaning protokoll 4 2012-03-29
(forts. från 12 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2012 (forts. FöU1) protokoll 134 2011-12-15
(forts. från 9 §) Försvarsmakten (forts. FöU4) snabbprotokoll 151, 149, 147 2011-04-27
Svar på interpellation 2010/11:207 om Dalhalla snabbprotokoll 5, 2, 7 2011-03-04
Försvar och samhällets krisberedskap 2011 snabbprotokoll 104 2010-12-14
Trafik och IT-politik snabbprotokoll 343 2010-11-03

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Roza Güclü Hedin

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.