Rune Rydén

Bio

Rune Rydén, född 1939, är en svensk politiker (moderat), som var riksdagsledamot 1976–1998 för Fyrstadskretsen och senare för Malmöhus läns södra valkrets.
I riksdagen var han ledamot i finansutskottet 1985–1991 (även suppleant 1976–1979, 1983–1985 och 1991–1994) och ledamot i utbildningsutskottet 1979–1985 och 1991–1998 (även suppleant under mellanperioden). Utöver detta var han suppleant i skatteutskottet och i riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Rune Rydén, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen1994-12-081998-10-20
LedamotUtbildningsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantFinansutskottet1991-10-151994-10-02
LedamotUtbildningsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
SuppleantUtbildningsutskottet1988-11-071991-09-29
LedamotFinansutskottet1988-10-031991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
LedamotFinansutskottet1985-09-301988-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03
SuppleantFinansutskottet1983-10-041985-09-29
LedamotUtbildningsutskottet1982-10-041985-09-29
Riksdagsledamot1982-10-041985-09-30
LedamotUtbildningsutskottet1979-10-011982-10-03
Riksdagsledamot1979-10-011982-10-04
SuppleantFinansutskottet1976-10-041979-09-30
SuppleantSkatteutskottet1976-10-041979-09-30
Riksdagsledamot1976-10-041979-10-01

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Högskole- och studiestödsfrågor snabbprotokoll 96, 83, 94 1998-03-18
Svar på interpellation 1997/98:130 om ut- bildningens infrastruktur snabbprotokoll 11, 14 1998-02-17
Svar på interpellation 1997/98:18 om Rådet för högpresterande datorsystem snabbprotokoll 11, 13, 9 1997-11-06
Högskolans ledning, lärare och organisa- tion snabbprotokoll 38, 46, 66, 68, 40, 33, 31, 35, 48 1997-10-22
Svar på interpellation 1996/97:327 om betygsättning och tydliga betygskriterier i gymna- snabbprotokoll 158, 162 1997-06-09
Svar på interpellation 1996/97:312 om behovet av universitetslärare snabbprotokoll 121, 117, 125 1997-06-03
Vissa högskolefrågor snabbprotokoll 188, 190, 177 1997-05-14
Svar på interpellation 1996/97:192 om ut- bildningen av lärare snabbprotokoll 89, 91, 87 1997-03-18
Forskningspolitiken snabbprotokoll 1, 3, 5, 12, 14 1996-12-11
Svar på interpellationerna 1996/97:31 och 36 om besparingar på forskningen, m.m. snabbprotokoll 11, 17 1996-10-31
(forts. från 5 §) Riktlinjer för den ekonomis- ka politiken, utgiftstak, ändrade anslag för bud- snabbprotokoll 198, 205, 210, 207, 212 1996-06-11
Frågestund snabbprotokoll 57, 81, 36 1996-05-23
Vissa skolfrågor snabbprotokoll 32, 47, 34, 23, 37 1996-01-31
En politik för arbete, trygghet och utveckling snabbprotokoll 174, 179, 181 1995-12-19
Anslag till Sveriges lantbruksuniversitet, m.m. snabbprotokoll 150, 157, 155 1995-05-18
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 61 1995-04-27
Ytterligare medel till Utbildningsdeparte- mentets verksamhet snabbprotokoll 35, 39, 31, 37, 33 1994-12-19
Finska språkets ställning i Sverige Föredrogs snabbprotokoll 48, 52, 54, 50, 46 1994-12-12
Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95 snabbprotokoll 161, 159, 155, 157, 167, 165, 153 1994-06-10
Utbildning och forskning snabbprotokoll 131, 176, 125, 123, 178, 166, 164, 129, 127 1994-06-02
Svar på interpellation 1993/94:94 om fristående skolor snabbprotokoll 29, 33 1994-04-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Rune Rydén

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.