Saila Quicklund

Bio

Saila Birgitta Quicklund, född 31 oktober 1961 i Bodsjö församling, Jämtlands län, är en svensk politiker (moderat) och riksdagsledamot sedan år 2010. Hon är invald i riksdagen för Jämtlands läns valkrets. 2011–2015 var Quicklund även ordförande för Moderatkvinnorna.
Som nytillträdd riksdagsledamot blev Quicklund ledamot i socialförsäkringsutskottet. 2012 flyttade hon över till socialutskottet, men sedan 2014 sitter hon i kulturutskottet.Hon har tidigare arbetat som vård- och omsorgschef i Bräcke kommun.
Hon satt i styrelsen för Svensk Travsport mellan 2020 och 2022, och avgick strax före valet 2022 sedan det uppmärksammats att hon därmed satt på dubbla stolar.
Artikeln innehåller material från wikipedia Saila Quicklund, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1427 (44.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
726 (22.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
318 (9.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
742 (23.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Saila röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Saila röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantNäringsutskottet2023-06-022026-09-21
SuppleantSkatteutskottet2022-10-042023-06-02
LedamotArbetsmarknadsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2018-10-022019-06-17
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-022019-06-17
LedamotArbetsmarknadsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
LedamotKulturutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotSocialutskottet2012-10-152014-09-29
LedamotSocialförsäkringsutskottet2010-10-122012-10-14
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Arbetsmiljö och arbetstid 2022/23:98 116, 118, 120, 132, 134, 116, 118, 120, 132, 134, 67, 78, 80, 67, 196, 203, 78, 205, 80 2023-04-26
Arbetsmarknad och arbetsliv 2022/23:42 124, 126, 124, 128, 126, 128 2022-12-19
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 191, 191, 83, 191, 191 2022-10-19
Svar på interpellation 2021/22:399 om åtgärder för att tillgodose fjällräddarnas behov 2021/22:101 25, 27, 29, 25, 27, 29 2022-04-22
Frågestund 2021/22:100 72, 2, 4, 54, 56, 72, 114, 133, 135, 54, 56, 98, 70, 98, 39, 83, 41, 101, 72, 103, 72, 112, 72, 73, 103, 75, 70, 101, 72, 64, 66, 70, 86, 78, 80, 82, 82, 114, 112, 72 2022-04-21
Genomförande av visselblåsardirektivet 2021/22:12 91, 91 2021-09-29
Samhall 2021/22:12 96, 96 2021-09-29
En god arbetsmiljö för framtiden - regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025 m.m. 2020/21:138 15, 15 2021-06-10
Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft 2020/21:138 99, 99 2021-06-10
Svar på interpellationerna 2020/21:709 och 710 om Samhall 2020/21:134 34, 37, 40, 34, 37, 40 2021-06-04
Svar på interpellation 2020/21:726 om medel till underhåll 2020/21:126 62, 67, 62, 67 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:565 om den ökande arbetslösheten 2020/21:106 62, 64, 66, 62, 64, 66 2021-04-13
Svar på interpellation 2020/21:310 om åtgärder för arbetsmiljön inom vård- och omsorgssektorn 2020/21:90 69, 71, 73, 69, 71, 73 2021-03-09
Statsministerns frågestund 2019/20:90 67, 67 2020-03-19
Svar på interpellation 2019/20:320 om statens idrottspolitiska mål 2019/20:78 25, 27, 29, 25, 27, 29 2020-02-20
Svar på interpellationerna 2019/20:266 och 278 om höjda kursavgifter för ordningsvakter 2019/20:67 40, 44, 48, 40, 44, 48 2020-01-31
Svar på interpellation 2019/20:177 om arbetsmiljön inom äldreomsorgen 2019/20:57 80, 82, 84, 80, 82, 84 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:232 om renägares förluster på grund av rovdjursangrepp 2019/20:57 140, 142, 144, 140, 142, 144 2020-01-14
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2019/20:53 153, 153, 49, 49, 61, 63, 65, 61, 63, 65, 61, 63, 65, 49 2019-12-17
Svar på interpellation 2019/20:99 om dödsfall på jobbet 2019/20:30 53, 55, 58, 53, 55, 58 2019-11-12
Aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet 2019/20:26 3, 11, 13, 27, 29, 31, 33, 35, 3, 11, 13, 27, 29, 31, 33, 35 2019-10-25
Svar på interpellation 2019/20:20 om dålig arbetsmiljö på Mynak 2019/20:17 2, 5, 8, 2, 5, 8 2019-10-10
Svar på interpellation 2019/20:23 om den ökande arbetslösheten 2019/20:17 13, 18, 13, 18 2019-10-10
Svar på interpellation 2019/20:1 om ökade arbetsplatsrelaterade olyckor bland elektriker 2019/20:15 23, 25, 27, 23, 25, 27 2019-10-04
Svar på interpellation 2019/20:11 om utvecklingsårets betydelse för bristyrken 2019/20:15 31, 31 2019-10-04
Svar på interpellationerna 2018/19:272 och 275 om skattebelastningen på privatbilismen 2019/20:9 3, 12, 3, 20, 12, 20 2019-09-24
Svar på interpellation 2018/19:79 om dödsfall på jobbet 2018/19:55 2, 5, 8 2019-02-26
Svar på interpellation 2017/18:476 om ekonomiska förutsättningarna för Jamtli 2017/18:102 32, 34, 36 2018-04-20
(forts. från § 8) Idrott, friluftsliv och folkbildning (forts. KrU2) 2017/18:77 102, 104 2018-03-01
Idrott, friluftsliv och folkbildning 2017/18:77 23 2018-03-01
Svar på interpellationerna 2017/18:332 och 351 om kontanthantering under kris 2017/18:67 17, 20, 23 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:263 om fler poliser i Strömsunds kommun 2017/18:63 75, 77, 79 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:295 om tvångsinlösen av skog 2017/18:63 96, 98, 100 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:298 om fjärrstyrd flygledning på Åre Östersund Airport 2017/18:59 107, 109, 111 2018-01-23
Kultur, medier, trossamfund och fritid 2017/18:42 47, 49, 51 2017-12-04
Svar på interpellation 2017/18:101 om planerna på en nationell antidopningsorganisation 2017/18:38 16, 18, 20 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:102 om utvärderingen av statens idrottspolitiska mål 2017/18:38 23, 25, 27 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:109 om övergrepp inom idrotten 2017/18:38 37, 39, 41 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:122 om åtgärder mot olagliga substanser i kosttillskott 2017/18:34 64, 66, 68 2017-11-21
Svar på interpellation 2016/17:353 om statsrådets uttalande om skolidrotten 2016/17:103 144, 146, 148 2017-05-02
Civila samhället 2016/17:84 58 2017-03-22
Svar på interpellationerna 2016/17:341 och 342 om straff för dopningsbrott 2016/17:83 102, 104, 106 2017-03-21
Svar på interpellation 2016/17:340 om uppföljning av polisen 2016/17:82 16, 18, 20 2017-03-17
Svar på interpellation 2016/17:139 om nationell antidopningsorganisation 2016/17:51 16, 18, 20 2017-01-10
Svar på interpellation 2016/17:174 om barnidrottsombudsman 2016/17:51 23, 25, 27 2017-01-10
(forts. från § 8) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2016/17:38 142 2016-12-01
Svar på interpellation 2016/17:96 om storregionernas effekter på sjukvården 2016/17:28 69, 71, 73 2016-11-15
Svar på interpellation 2016/17:50 om idrott i skolan 2016/17:22 2, 6, 10 2016-10-27
Svar på interpellation 2015/16:792 om effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland 2016/17:9 28, 30, 32 2016-09-27
Svar på interpellation 2015/16:633 om otillåtna substanser i kosttillskott 2015/16:119 93, 95, 97 2016-06-14
Svar på interpellationerna 2015/16:629 och 631 om regionbildning 2015/16:114 118, 121, 124 2016-06-07
Svar på interpellation 2015/16:630 om nattågens kvalitet 2015/16:110 118, 120, 122 2016-05-24
(forts. från § 7) Civila samhället (forts. KrU6) 2015/16:82 151 2016-03-17
Svar på interpellation 2015/16:24 om matchfixning 2015/16:16 106, 108, 104 2015-10-20
Svar på interpellation 2015/16:11 om hur hela Sverige ska leva 2015/16:11 2, 6, 10 2015-10-02
(forts. från § 5) Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund (forts. KrU11) 2014/15:114 103, 106, 108 2015-06-11
Svar på interpellationerna 2014/15:412 och 488 om friskvårdsavdrag för ridning 2014/15:107 60, 63, 66 2015-06-02
Svar på interpellation 2014/15:487 om fritidspeng 2014/15:99 9, 13, 17 2015-05-19
(forts. från § 8) Svar på interpellation 2014/15:134 om ansvaret för friluftsfrågor 2014/15:28 102, 104 2014-11-27
Svar på interpellation 2014/15:134 om ansvaret för friluftsfrågor 2014/15:28 33 2014-11-27
Patientlag snabbprotokoll 27 2014-06-12
Hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 38, 51, 49, 36, 34, 61, 63, 32, 47, 40 2014-03-12
Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården - är nationella riktlinjer en metod? snabbprotokoll 81 2014-02-26
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 21, 160, 156, 152, 19, 154, 11, 42, 9, 13, 44, 158 2013-12-16
Jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 308, 306 2013-10-15
Reglerna för arbetskraftsinvandring protokoll 64, 66 2013-09-19
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd snabbprotokoll 24, 30, 26, 22, 28 2013-05-22
(forts. från 8 §) Socialavgifter (forts. SfU9) protokoll 84, 86, 90, 88, 92 2012-04-11
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp protokoll 142, 146, 144 2011-12-12
Rehabiliteringsgarantin snabbprotokoll 38, 40 2011-09-22
Vissa ändringar i sjukförsäkringen protokoll 149, 151, 153 2011-06-21
Aktivitetsersättning för unga snabbprotokoll 40 2011-03-31
(forts. från 7 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU 1) snabbprotokoll 179, 181, 183 2010-12-16
Sjukförsäkring snabbprotokoll 58 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Saila Quicklund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.