Sinikka Bohlin

Bio

Sinikka Bohlin, född 1947, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 1988–2010. Hon var vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet 1995–2002 och andre vice ordförande i samma utskott 2002–2006. Bohlin var under 2009 president för Nordiska rådet.
Hon är hemspråkslärare och ordförande för Föreningen Norden i Gävle.
Artikeln innehåller material från wikipedia Sinikka Bohlin, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2625 (54.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
762 (15.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
30 (0.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1413 (29.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Sinikka röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Sinikka röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2007-03-272009-05-06
SuppleantUtrikesutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotRiksbanksfullmäktige2006-10-172010-10-19
OrdförandeNordiska rådets svenska delegation2006-10-172010-10-04
SuppleantKonstitutionsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
Andre vice ordförandeSammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet2003-02-182003-05-21
LedamotRiksbanksfullmäktige2002-10-152006-10-16
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2002-10-152006-10-02
Andre vice ordförandeMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantUtrikesnämnden2002-10-082006-10-10
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotRiksbanksfullmäktige1998-12-022002-10-14
SuppleantNordiska rådets svenska delegation1998-10-202002-09-30
LedamotEU-nämnden1998-10-132000-10-27
Vice ordförandeMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-09-29
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotRiksbanksfullmäktige1998-05-071998-10-05
SuppleantRiksbanksfullmäktige1996-09-241998-05-06
SuppleantNordiska rådets svenska delegation1995-11-081998-10-05
Vice ordförandeMiljö- och jordbruksutskottet1995-02-071998-10-04
LedamotEU-nämnden1995-01-011998-10-05
LedamotNordiska rådets svenska delegation1994-10-181995-11-07
SuppleantNäringsutskottet1994-10-111995-10-10
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-111995-02-06
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantBostadsutskottet1991-10-081994-10-02
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1991-10-081994-10-02
SuppleantRiksdagens förvaltningskontor1991-10-081998-10-05
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
SuppleantSocialutskottet1988-10-111991-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Nordiskt samarbete protokoll 146, 135, 143, 141, 148 2010-06-22
(forts. från 12 §) Norden (forts. UU3) protokoll 127, 125, 119, 117 2009-10-21
EU:s strategi för Östersjöområdet protokoll 152 2009-10-21
Meddelande om EU och Arktis protokoll 138 2009-10-21
Norden protokoll 114 2009-10-21
Utrikespolitisk debatt protokoll 56 2009-02-18
(forts. från 20 §) Norden (forts. UU3) protokoll 167, 184, 169, 186, 164 2008-10-22
Miljö och klimat protokoll 57, 151, 145, 55, 149, 147 2008-10-16
Kommunernas roll i avfallshanteringen protokoll 116, 114, 122, 112, 110, 120, 118 2006-06-16
Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring protokoll 150, 156, 154, 152, 148 2006-05-18
Allmän miljö- och naturvård protokoll 26, 30, 70, 66, 64, 22, 21, 32, 27, 72, 60, 25, 64, 62, 23, 20, 68, 31, 66, 74, 70, 28, 34, 68, 29, 33, 62, 18, 24 2005-12-12
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar protokoll 60, 44, 58, 173, 221, 209, 46, 213, 223, 48, 219, 215, 177, 54, 50, 171, 169, 52, 217, 56, 211, 179, 167, 175, 207 2005-12-12
Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag m.m. protokoll 119 2005-11-24
En effektivare miljöprövning protokoll 61, 59, 63 2005-06-17
Krisberedskapen med anledning av orkanen i södra Sverige protokoll 2, 11, 4 2005-02-02
Allmän miljö- och naturvård m.m. protokoll 154, 166, 168, 160, 162, 156, 158, 170, 164 2004-12-13
En svensk strategi för hållbar utveckling - ekonomisk, social och miljömässig protokoll 23 2004-11-17
Miljö- och jordbruksfrågor protokoll 192, 186, 211, 194, 161, 220, 209, 238, 188, 218, 236, 196, 172, 174, 182, 184, 158, 156, 163, 180, 190 2004-10-15
Skyddsjakt på rovdjur m.m. protokoll 1 2004-04-21
Icke-joniserande strålning protokoll 183 2004-03-25
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar m.m. protokoll 200, 208, 202, 210, 198, 212, 206, 214, 196, 204 2003-12-11
Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön protokoll 89 2003-11-19
Jakt och viltvård snabbprotokoll 135, 123 2003-03-06
Jordbruk, m.m. snabbprotokoll 41, 31, 50, 33, 52, 45, 37, 35, 39, 43, 47 2002-05-17
Vissa avfallsfrågor snabbprotokoll 144, 152, 148, 150, 146 2001-06-12
Kärnsäkerhet snabbprotokoll 40, 31, 29, 33, 42 2001-06-11
Förstärkt strålskydd, m.m. snabbprotokoll 3 2000-04-27
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och natur- vård snabbprotokoll 30, 28, 14, 24, 26, 16, 22, 18, 20 1999-12-09
Hållbart fiske och jordbruk snabbprotokoll 35, 41, 33, 27, 31, 37, 44, 29, 39 1997-12-16
Frågestund snabbprotokoll 88, 69, 86, 67 1997-10-23
Svar på interpellation 1997/98:23 om heli- kopterberedskapen i Söderhamn snabbprotokoll 129, 134 1997-10-23
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 94, 80, 87 1996-11-22
(forts. från prot. 77) EU:s regeringskonferens (forts. UU13) snabbprotokoll 59, 56, 61, 67, 65, 63 1996-03-29
Det svenska miljöarbetet i EU - inriktning och genomförande snabbprotokoll 156, 148, 146, 152, 150, 158, 160, 154, 144 1995-06-08
Svar på interpellation 1994/95:78 om jord- förvärvslagen snabbprotokoll 4, 2, 6 1995-03-31
Insatser på miljöområdet till Central- och Östeuropa snabbprotokoll 111, 114 1994-11-23
Vatten- och luftvård m.m. snabbprotokoll 96, 102, 98, 100 1994-11-23
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 138, 130, 134, 132, 142, 136, 140 1994-10-19
Strandskydd m.m. snabbprotokoll 20, 18, 16 1994-06-03
Strategi för biologisk mångfald snabbprotokoll 53, 58, 42, 40, 50, 30, 48, 32, 34 1993-12-09
Godkännande av konventionen om biologisk mångfald snabbprotokoll 41 1993-11-24
Svar på fråga 1993/94:185 om markavsättningar och fusionen av ASSI och snabbprotokoll 38, 44, 42, 40 1993-11-23

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sinikka Bohlin

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.