Siw Wittgren-Ahl

Bio

Siw Ingeborg Wittgren Ahl, född 17 juli 1951 i Lundby, är en svensk politiker (socialdemokrat), som var riksdagsledamot 1995–2010, invald för Göteborgs kommuns valkrets.I riksdagen var hon ledamot i bostadsutskottet 1998–2006, socialförsäkringsutskottet 2006–2010 (dessförinnan suppleant i samma utskott i perioder från 1996) och ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond 2004–2010. Hon var även suppleant i EU-nämnden, finansutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Siw Wittgren-Ahl, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2575 (53.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
812 (16.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
56 (1.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1387 (28.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Siw röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Siw röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2008-11-012010-10-04
SuppleantFinansutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotSocialförsäkringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2004-11-012008-10-31
SuppleantEU-nämnden2004-10-272006-02-22
SuppleantFinansutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotBostadsutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1999-11-042002-09-30
LedamotBostadsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1996-04-181998-10-04
SuppleantNäringsutskottet1995-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1995-10-101998-10-05
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1995-01-191996-04-17
ErsättareInga-Britt Johansson1995-01-101995-10-09

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2009/10:434 om nollklassade personer snabbprotokoll 83, 88 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:437 om återinträde i sjukförsäkringen snabbprotokoll 102, 105 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:457 om långsiktig och hållbar socialförsäkring snabbprotokoll 112, 119 2010-06-09
Svar på interpellationerna 2009/10:358, 362, 363, 447 och 474 om stupstocken i sjukförsäkringen och dess konsekvenser snabbprotokoll 65, 76, 54 2010-06-09
(forts. från 10 §) Socialförsäkringsbalk (forts. SfU11) protokoll 107, 102, 104 2010-02-18
Socialförsäkringsbalk protokoll 97, 95, 93 2010-02-18
Utredning om socialförsäkringarna protokoll 55, 53 2010-02-11
(forts. från 10 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) protokoll 113 2009-12-09
Kompletterande förändringar i sjukförsäkring, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete protokoll 90, 85, 88 2009-12-09
Svar på interpellationerna 2009/10:63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 81, 83 och 103 om skillnad i beskattning mellan pensionärer och förvärvsarbetande protokoll 107, 75, 91 2009-12-04
Sjukförsäkringssystemet protokoll 68, 70 2009-04-23
Svar på interpellation 2008/09:322 om sjukskrivningsreglerna protokoll 18, 12 2009-03-10
Svar på interpellation 2008/09:250 om försäkringskassa utan förseningar protokoll 22, 11 2009-01-27
Det nya sjukförsäkringssystemet protokoll 68, 70 2008-11-27
Från sjukersättning till arbete protokoll 23, 1, 21, 7, 5 2008-10-30
(forts. från 9 §) En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete (forts. SfU12) protokoll 135, 144, 142, 149, 147, 175, 133, 152, 177, 154 2008-06-04
En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete protokoll 127, 129, 131 2008-06-04
Svar på interpellation 2007/08:454 om bostadstillägg för pensionärer protokoll 51 2008-03-28
Svar på interpellationerna 2007/08:466 och 513 om rehabiliteringskedjan och jämställdheten protokoll 83, 77, 73 2008-03-28
Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare protokoll 85, 72, 98, 96, 106, 104, 83, 100, 66, 70 2008-03-26
Svar på interpellation 2007/08:198 om åtgärder med anledning av Tolkutredningen protokoll 65, 62 2007-12-04
Vården protokoll 22, 10, 14, 16, 12, 18, 20 2007-05-23
Vissa regler om ränta i samband med återkrav protokoll 81, 71, 84, 79, 91, 99, 86, 89, 94, 97 2007-04-11
Ålderspensionen för förtidspensionärer protokoll 68, 66 2007-03-01
Utgiftsområde 11 protokoll 226, 202, 203, 232, 68, 44, 71, 73, 191, 208, 228, 204, 210, 221, 115, 63, 201, 66, 56, 200, 61, 58, 234, 193, 223, 186, 236 2006-12-19
(forts.) Svar på interpellationerna 2006/07:97 och 102 om främjande av idrottsevenemang i Sverige protokoll 49 2006-12-05
Svar på interpellationerna 2006/07:97 och 102 om främjande av idrottsevenemang i Sverige protokoll 31, 40 2006-12-05
Företag protokoll 61, 59 2006-11-29
Svar på interpellation 2006/07:30 om trygghet vid ålderdom protokoll 20, 22, 18 2006-11-07
Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande protokoll 131, 129, 137, 141, 133, 139, 135 2006-06-13
(forts. från 13 §) Plan- och byggfrågor (forts. BoU7) protokoll 181, 197, 183, 185, 199, 195, 189, 191, 187 2006-02-23
Hantering av mina i Göteborgs hamn protokoll 112, 114 2005-12-08
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande protokoll 74, 76, 78 2005-12-08
Planfrågor protokoll 167, 163, 161, 157, 169, 165, 159 2005-05-25
Svar på interpellation 2004/05:388 om villkoren för hemförsäkringen protokoll 5, 8, 2 2005-03-04
Offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor protokoll 96, 100, 98 2005-02-09
Naturresursfrågor och vattenrätt protokoll 161, 167, 159, 163, 165 2005-01-19
Mobiltelefonmaster och buller i planeringen m.m. protokoll 215, 225, 231, 221, 217, 233, 219, 213, 223 2004-04-15
Byggfrågor protokoll 217, 238, 29, 244, 232, 13, 31, 234, 185, 221, 187, 213, 236, 219, 19, 15, 27, 23, 21, 25, 215, 11, 242, 225, 189, 223, 17 2004-03-17
Utgiftsområde 10 protokoll 61 2003-12-11
Frågestund snabbprotokoll 63, 61, 57, 59 2003-03-06
Svar på interpellation 2002/03:45 om häl- soriskerna med piercing och tatuering snabbprotokoll 84, 82, 80 2002-12-06
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 335, 329, 276, 274, 341, 337, 333, 339, 327, 325, 249, 247, 331 2002-11-07
Vissa inomhusmiljöfrågor snabbprotokoll 92, 94, 88, 96, 90 2002-05-31
Associationsrättsliga frågor snabbprotokoll 165 2002-01-30
Svar på interpellation 2001/02:7 om barnsoldater inför rätta snabbprotokoll 5, 2 2001-10-23
Svar på interpellation 2000/01:356 om Iran snabbprotokoll 18, 21, 15 2001-05-02
Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser snabbprotokoll 225, 219, 221, 227, 223, 229 2001-03-07
Svar på interpellation 2000/01:175 om östrogenbehandling snabbprotokoll 135, 139 2001-01-25
Ekonomisk brottslighet snabbprotokoll 73 2001-01-24
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 203, 199, 201, 205, 207 2001-01-17
Egenskapskrav på byggnader snabbprotokoll 45, 37, 47, 64, 43, 59, 62, 35, 41, 39 2000-04-13
Statligt stöd till lokala investeringsprog- ram snabbprotokoll 94, 92, 98, 96, 100, 102, 90, 104, 88 2000-02-23
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 53) Frågor om trygghet (forts.) snabbprotokoll 30, 71, 32, 2, 75, 41, 39, 81, 15, 73, 4, 18, 83 2000-01-21
(forts. från 2 §) Vissa byggfrågor m.m. (forts. BoU8) snabbprotokoll 149, 155, 151, 157, 153, 146 1999-05-20
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 42) Välfärdsfrågor (forts.) snabbprotokoll 41, 25 1999-01-21
Svar på interpellation 1998/99:80 om kul- turmoms för nöjesparker snabbprotokoll 15, 13, 11 1999-01-19
Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000-talet snabbprotokoll 186 1998-11-26
(forts. från 4 §) Det nya pensionssystemet (forts. SfU13) snabbprotokoll 157, 153, 155, 163, 161, 159, 165 1998-06-08
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt Sociala frågor (forts. från 5 §) snabbprotokoll 303, 289, 301, 287, 291 1998-01-22
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 62 1997-12-15
Svar på interpellation 1996/97:276 om jäm- ställdhetslagstiftningen och Svenska kyrkan snabbprotokoll 25, 31 1997-05-13
Socialavgifter snabbprotokoll 161, 167, 155, 165, 98, 157, 108, 94, 96, 163, 102, 86, 92, 100, 90, 159, 88 1997-04-09
Vatten- och luftvård snabbprotokoll 128, 134, 136 1996-02-14
Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar snabbprotokoll 120, 126, 124, 118, 122 1995-06-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Siw Wittgren-Ahl

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.