Sofia Amloh

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
813 (75.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
164 (15.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
4 (0.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
92 (8.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Sofia röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Sofia röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantSocialutskottet2021-09-302022-09-26
ErsättareFredrik Olovsson2021-09-082022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:350 om arbetsmarknadspolitiska prioriteringar 2022/23:130 5, 9 2023-06-26
Svar på interpellation 2022/23:366 om etableringsjobb 2022/23:130 25, 30, 35 2023-06-26
Svar på interpellation 2022/23:390 om kriminalisering av psykiskt våld 2022/23:130 46, 49 2023-06-26
Svar på interpellation 2022/23:378 om regeringens arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2022/23:126 95, 97, 99 2023-06-16
Svar på interpellation 2022/23:307 om föräldraförsäkringens framtida utformning 2022/23:108 12, 15, 12, 15 2023-05-12
Svar på interpellation 2022/23:309 om kompetensutmaningen på arbetsmarknaden 2022/23:108 3, 6, 3, 6 2023-05-12
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2022/23:92 2, 4, 14, 16, 18, 20, 22, 29, 31, 38, 40, 2, 2, 4, 4, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20, 22, 22, 29, 29, 31, 31, 38, 38, 40, 40 2023-04-19
Svar på interpellation 2022/23:289 om träffsäkrare subventionerade anställningar 2022/23:91 52, 54, 56, 52, 54, 56, 52, 54, 56 2023-04-18
Frågestund 2022/23:76 78, 51, 53, 51, 53, 88, 90, 63, 63, 78, 51, 53, 78, 116, 32, 34, 32, 34, 116 2023-03-16
Svar på interpellation 2022/23:233 om jämställda löner 2022/23:74 91, 96, 91, 96 2023-03-14
Svar på interpellationerna 2022/23:186 och 191 om grön omställning, social hållbarhet och kompetensförsörjning 2022/23:70 37, 42, 37, 42, 37, 42, 37, 42 2023-03-07
Svar på interpellationerna 2022/23:209 och 217 om regelverket för arbetskraftsinvandring 2022/23:70 82, 88, 94, 82, 88, 82, 94, 88, 94, 82, 88, 94 2023-03-07
(forts. från § 19) Integration (forts. AU6) 2022/23:67 133, 135, 133, 135 2023-02-22
Integration 2022/23:67 98, 100, 110, 112, 114, 116, 118, 98, 100, 110, 112, 114, 116, 118 2023-02-22
Svar på interpellation 2022/23:164 om hedersrelaterat våld och förtryck 2022/23:62 88, 91, 94, 88, 91, 94 2023-02-14
Svar på interpellation 2022/23:141 om bosättningslagen 2022/23:54 105, 108, 102, 105, 108, 102 2023-01-31
Svar på interpellation 2022/23:57 om fler i arbete för att motverka segregationen 2022/23:48 2, 5, 8, 2, 5, 8 2023-01-19
Svar på interpellation 2022/23:60 om situationen för utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden 2022/23:48 11, 16, 21, 11, 16, 21 2023-01-19
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2022/23:42 2, 4, 2, 4, 10, 12, 10, 14, 12, 14, 18, 20, 18, 20, 40, 42, 40, 42 2022-12-19
Svar på interpellation 2022/23:56 om ett jämställt och tryggt arbetsliv 2022/23:32 91, 95, 99, 91, 95, 99 2022-12-06
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 57, 57, 57, 57 2022-10-19
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 2021/22:129 4, 6, 8, 10, 12 2022-06-13
Folkhälsofrågor 2021/22:116 134, 136, 138, 140, 142, 145, 147, 134, 136, 138, 140, 142, 145, 147 2022-05-18
Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete 2021/22:100 102, 102, 102 2022-04-21
Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:86 57, 59, 61, 63, 65, 57, 59, 61, 63, 65 2022-03-23
 §10  Frågestund 2021/22:9 88, 90 2021-09-23

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sofia Amloh

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.