Sofia Damm

Bio

Rebecka Sofia Damm, född 23 mars 1977 i Slottsstadens församling i Malmö, är en svensk politiker (kristdemokrat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2014–2022, invald för Skåne läns södra valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Sofia Damm, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1030 (32.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
428 (13.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
282 (8.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1473 (45.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Sofia röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Sofia röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantUtrikesutskottet2022-03-292022-09-26
LedamotEU-nämnden2021-03-032022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2021-03-032022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182021-03-03
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2020-02-112022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-162020-01-17
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantLedamotsrådet2018-10-102022-09-26
LedamotArbetsmarknadsutskottet2018-10-022021-03-03
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-05-152018-06-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-11-142017-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-05-022017-06-14
SuppleantFörsvarsutskottet2016-12-072018-09-24
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-11-152016-12-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-04-122016-05-25
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-11-172015-12-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-04-142015-06-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-11-202014-12-17
SuppleantUtbildningsutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotUtrikesutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Verksamheten i Europeiska unionen under 2021 2021/22:130 80, 89, 91 2022-06-14
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 30-31 maj 2021/22:123 107, 109, 107, 109 2022-06-02
Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet 2021/22:111 20, 20 2022-05-11
Riksrevisionens rapport om bosättningslagen 2021/22:111 26, 26 2022-05-11
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 mars 2021/22:82 18, 20, 18, 20 2022-03-16
Subsidiaritetsprövning av direktivförslaget om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete 2021/22:77 100, 100 2022-03-02
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24 februari 2021/22:76 18, 20, 18, 20 2022-03-01
Särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck 2021/22:61 7, 23, 25, 71, 7, 23, 25, 71 2022-01-28
EU-politisk debatt 2021/22:59 6, 26, 28, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 6, 26, 28, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 2022-01-26
Frågestund 2021/22:56 51, 53, 72, 46, 74, 48, 57, 59, 89, 91, 45, 68, 47, 70, 51, 53, 43, 45, 38, 68, 70, 92, 94, 89, 91, 41, 43, 80, 38, 46, 50, 48, 52, 2, 4, 90, 92 2022-01-20
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2021/22:44 143, 145, 147, 143, 145, 147, 3, 3, 143, 145, 147 2021-12-13
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 21-22 oktober 2021/22:21 18, 20, 18, 20 2021-10-26
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 25 maj 2020/21:128 24, 26, 24, 26 2021-05-27
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen 2020/21:115 76, 76 2021-04-28
Integration 2020/21:107 56, 56, 74 2021-04-14
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2020/21:107 76, 76 2021-04-14
(forts. från § 16) Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning (forts. AU7) 2020/21:75 107, 107 2021-02-03
Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten 2020/21:25 18, 18 2020-10-21
Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2019/20:126 22, 22 2020-05-27
Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete 2019/20:69 45, 45 2020-02-05
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2019/20:53 132, 149, 151, 132, 149, 151 2019-12-17
Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken 2018/19:108 6, 6 2019-06-19
Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år 2018/19:105 5, 5 2019-06-14
Aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring 2018/19:85 7, 19, 21, 39, 41, 43 2019-05-03
Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen 2018/19:68 42 2019-03-27
(forts. från § 11) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (forts. AU1) 2018/19:33 139, 141, 143 2018-12-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 325 2018-10-17
Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 2017/18:134 68, 79, 81 2018-06-18
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2017/18:131 214 2018-06-13
Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer 2017/18:123 139 2018-05-31
Säkerhetspolitik 2017/18:96 6 2018-04-12
Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada 2017/18:88 84 2018-03-21
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel 2017/18:76 16 2018-02-28
Svar på interpellationerna 2017/18:305 och 307 om stödet till diktaturens Iran 2017/18:58 57, 60, 63 2018-01-19
Svar på interpellation 2017/18:302 om EU:s relation till Kuba 2017/18:57 10, 13 2018-01-18
Internationell samverkan 2017/18:39 132, 153, 136 2017-11-29
Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering 2017/18:32 13 2017-11-16
Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid 2017/18:27 87 2017-11-08
Norden 2016/17:118 4, 138, 124, 141, 143, 156, 174, 176 2017-06-01
Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2016/17:117 69, 75, 77 2017-05-31
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik 2016/17:112 67 2017-05-17
Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd 2016/17:100 103, 120, 122 2017-04-26
Aktuell debatt om tryggheten i Sverige 2016/17:82 37, 45, 53 2017-03-17
Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 2016/17:77 5 2017-03-02
Svar på interpellation 2016/17:162 om Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran 2016/17:55 2, 8, 14 2017-01-17
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 2016/17:45 138 2016-12-13
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2016/17:45 161 2016-12-13
(forts. från § 4) Internationellt bistånd (forts. UU2) 2016/17:42 128, 130 2016-12-08
(forts. från § 7) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2016/17:42 180, 194, 196 2016-12-08
Internationellt bistånd 2016/17:42 30, 102, 120, 122, 91, 97, 99, 114, 116 2016-12-08
Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015 2016/17:29 64 2016-11-16
Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2015/16:120 199, 205, 207 2016-06-15
Svar på interpellationerna 2015/16:600 och 657 om utlysning av arbeten för utländska medborgare 2015/16:119 4, 8 2016-06-14
(forts. från § 12) Europarådet (forts. UU13) 2015/16:116 132 2016-06-09
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik 2015/16:116 158 2016-06-09
Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 2015/16:115 117 2016-06-08
Svar på interpellation 2015/16:593 om Unesco-resolution om tempelberget och klagomuren 2015/16:106 42, 44, 46 2016-05-17
Mellanöstern och Nordafrika 2015/16:103 14, 16, 18, 24, 26, 6 2016-05-11
Svar på interpellation 2015/16:381 om regeringens uttalande om pågående folkmord i Syrien och Irak 2015/16:68 54, 58, 62 2016-02-23
Kommissionens arbetsprogram 2016 2015/16:65 5, 11, 13 2016-02-10
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 2015/16:59 68 2016-01-27
Internationella klimatfrågor och hållbar utveckling m.m. 2015/16:33 114 2015-11-25
Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer 2015/16:33 108 2015-11-25
Svar på interpellation 2015/16:7 om omprioritering av biståndet för att möta det akuta behovet 2015/16:11 21, 24 2015-10-02
(forts. från § 8) Mot en ny europeisk grannskapspolitik (forts. UU18) 2014/15:109 73 2015-06-04
Strategisk exportkontroll 2014 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2014/15:108 22 2015-06-03
Svar på interpellation 2014/15:508 om kristendomens överlevnad i Mellanöstern 2014/15:103 19, 24 2015-05-26
FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik 2014/15:100 61, 63, 65, 55 2015-05-20
Svar på interpellation 2014/15:500 om villkor för det palestinska biståndet 2014/15:95 58 2015-05-05
Svar på interpellation 2014/15:363 om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd 2014/15:76 58, 61, 64 2015-03-20
Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB 2014/15:63 137 2015-02-19
Kommissionens arbetsprogram 2015 2014/15:62 57 2015-02-18
Utrikespolitisk debatt 2014/15:58 80, 82, 97, 99, 101, 103, 23, 25, 23, 25, 62, 64, 25, 27, 76, 78, 74, 76, 89, 91, 93, 95, 97, 92, 94, 107, 76, 109, 78, 111, 23, 25, 111 2015-02-11
Utbildning och universitetsforskning 2014/15:42 123 2014-12-19
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) 2014/15:40 69 2014-12-17
(forts. från § 8) Internationell samverkan (forts. UU1) 2014/15:36 133 2014-12-11
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Georgien, Republiken Moldavien samt Ukraina 2014/15:27 22, 24, 26 2014-11-26
Svar på interpellationerna 2014/15:87 och 112 om erkännande av Palestina 2014/15:25 9, 17 2014-11-20
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 22 2014-11-12
Svar på interpellationerna 2014/15:21, 44 och 48 om erkännande av Palestina 2014/15:15 29, 37 2014-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sofia Damm

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.