Sofia Larsen

Bio

Anna Sofia Larsen, född Jonsson 11 januari 1972 i Längbro församling i Örebro, är en svensk politiker (centerpartist), tidigare förbundsordförande för Jusek (nu Akavia). Larsen är i dag chef för Örebro universitets samverkan och kommunikation.
Artikeln innehåller material från wikipedia Sofia Larsen, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2271 (57%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
766 (19.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
197 (4.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
749 (18.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Sofia röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Sofia röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2008-04-082010-10-04
RiksdagsledamotGunhild Wallin 2008-01-01 - 2008-04-072008-01-012008-04-07
OrdförandeUtbildningsutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantValberedningen2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022007-12-31
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2004-09-202006-10-02
SuppleantSkatteutskottet2002-10-082004-09-20
LedamotUtbildningsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1998-12-182002-09-30
LedamotUtbildningsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ny skollag protokoll 51, 41, 47, 43, 49, 53, 45 2010-06-21
Bidragsvillkor för fristående verksamheter protokoll 147 2010-06-02
Ny lärarutbildning snabbprotokoll 42, 40, 38, 44, 48, 46, 36 2010-04-28
Hushållsnära tjänster protokoll 51, 49 2010-02-18
Forskning och forskarutbildning protokoll 125, 129, 127, 121, 119, 117, 123 2010-02-17
(forts. från 8 §) Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer (forts. UbU6) protokoll 176, 174, 172, 170 2009-12-10
Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer protokoll 168 2009-12-10
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan protokoll 60, 64, 58, 62, 66, 56, 54 2009-10-21
Offentliga bidrag på lika villkor protokoll 16, 8, 14, 12, 4, 10, 6 2009-06-10
Möjlighet till ytterligare skolgång för vissa elever i specialskolan protokoll 1 2009-04-22
Yrkeshögskolan protokoll 116, 122, 124, 118, 120 2009-02-25
(forts. från 5 §) En ny betygsskala (forts. UbU5) protokoll 82, 88, 86, 84 2009-02-12
En ny betygsskala protokoll 78, 76, 80 2009-02-12
Utbildning och forskning protokoll 352, 413, 411, 379, 377, 417, 415, 419, 354 2008-10-16
Vissa skolfrågor protokoll 226, 220, 141, 218, 230, 145, 143, 224, 228, 222 2007-05-30
Frisökning - ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m. protokoll 145, 149, 147 2007-05-23
Utbildning och universitetsforskning protokoll 97, 16, 4, 17, 60, 101, 55, 12, 67, 57, 41, 65, 15, 9, 56, 62, 99, 58, 66, 103, 26, 14, 27, 12, 28, 56, 54, 58, 64, 13, 59, 63, 39, 95, 61, 8, 10, 6, 25, 14 2006-12-14
Utbildning protokoll 41, 43 2006-11-29
Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan protokoll 83, 81, 89, 87, 85 2006-11-29
Skola, utbildning och forskning protokoll 257, 172, 239, 237, 170, 253, 255, 243, 249, 247, 251, 241, 259, 261, 245 2006-11-09
Fristående skolor m.m. protokoll 26, 9, 24 2006-05-05
Grundskolan protokoll 66, 68, 88, 80, 64, 13, 82, 199, 75, 15, 7, 195, 17, 84, 5, 197, 9, 77, 86, 11, 92, 193, 90, 191, 203, 201 2006-05-05
Riktiga arbeten för ungdomar protokoll 34, 36 2006-04-06
(forts. från 11 §) Gymnasieskolan (forts. UbU10) protokoll 107 2006-03-16
Ungdomsarbetslösheten protokoll 49, 47 2006-02-16
Särskolan och specialskolan protokoll 62, 72, 74 2006-02-08
Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever protokoll 30, 32, 42, 40, 16 2006-02-08
(forts. från 9 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) protokoll 199, 258, 260 2005-12-08
(forts. från 8 §) Lärarutbildning och lärare (forts. UbU4) protokoll 135, 144, 142 2005-03-02
Svar på interpellation 2004/05:208 om livslångt lärande protokoll 105, 107, 103 2005-01-18
Kvalitet i förskolan, m.m. protokoll 103, 127, 125, 105, 100 2004-12-13
Skolpolitiken protokoll 112, 114 2004-12-09
Aktuell debatt: Skolfrågan protokoll 7, 14 2004-11-19
Svar på interpellation 2004/05:110 om överflyttning av grundskolans problem till gymnasiet protokoll 90, 96, 93 2004-11-16
Jämställdhet inom utbildning och forskning protokoll 14, 3, 16 2004-10-28
(forts. från 6 §) Utveckling av gymnasieskolan (forts. UbU13) protokoll 181, 199, 165, 179, 197 2004-10-20
Förskola, skola och utbildning protokoll 101, 84, 103, 125, 123 2004-10-13
Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande protokoll 26, 30, 28 2004-05-28
(forts. från 12 §) Grundskolans läroplan och ämnen samt Allmänna skolfrågor (forts. UbU11 och UbU12) protokoll 158, 140, 138, 156, 136 2004-04-21
Elever med funktionshinder protokoll 70, 71, 64, 180, 170, 80, 106, 72, 58, 104, 178, 69, 78 2004-04-02
Vuxenutbildning protokoll 23, 161, 159, 163, 248 2004-04-02
Fristående skolor samt Valfrihet i skolan protokoll 33, 47, 49 2004-03-10
Svar på interpellation 2003/04:302 om järnvägstrafik för uthållig tillväxt protokoll 30, 27 2004-03-09
Svar på interpellation 2003/04:284 om platsgaranti och kvaliteten i barnomsorgen protokoll 61, 63, 59 2004-02-17
Svar på interpellation 2003/04:246 om åtgärder inom skolan för att förebygga brott och förstärkning av samhällets värdegrund protokoll 29, 32, 35 2004-02-05
Förskolan snabbprotokoll 240, 214, 7, 216, 218, 11, 9 2003-04-02
Lärarutbildning och lärare snabbprotokoll 24, 7, 26, 13, 5, 9 2003-03-20
Kvalitetsarbete och planering för skolan snabbprotokoll 57, 69, 67 2003-03-05
Svar på interpellation 2002/03:115 om vuxenutbildning snabbprotokoll 45, 48, 42 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:35 om kvali- teten i förskolan snabbprotokoll 2, 11, 6 2002-11-26
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 408, 412, 410, 406, 404 2002-11-07
Etik i forskningen snabbprotokoll 198 2002-06-05
Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier snabbprotokoll 179 2002-06-05
Jämställdhet inom utbildning och forsk- ning snabbprotokoll 155, 97 2002-04-24
Vissa högskolefrågor snabbprotokoll 100, 122, 120 2002-04-24
(forts. från 9 §) Skolan, m.m. (forts. UbU10) snabbprotokoll 170, 180, 178 2002-04-10
Fristående skolor snabbprotokoll 89, 91, 57, 51, 55, 53, 49 2002-03-20
Hälsa, lärande och trygghet snabbprotokoll 3 2002-03-20
Svar på interpellation 2001/02:273 om kun- skapsmålen i grundskolan snabbprotokoll 55, 58, 52 2002-03-05
Svar på interpellationerna 2001/02:265 och 272 om Ekeskolan snabbprotokoll 64, 69 2002-03-05
Aktuell debatt: Kvaliteten på undervisningen i grundskolan snabbprotokoll 6, 13 2002-02-14
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 39, 37, 35, 31, 33 2002-01-23
Studiestöd snabbprotokoll 113, 181 2001-12-07
Utbildning och universitetsforskning, hög- skolan samt likabehandling av studenter i hög- snabbprotokoll 95, 14, 97, 55, 10, 57, 12, 78 2001-12-07
Svar på interpellation 2001/02:83 om kon- sekvenserna av maxtaxan i barnomsorgen snabbprotokoll 70, 76, 73 2001-11-27
Svar på interpellation 2001/02:84 om indi- viduella studieplaner snabbprotokoll 82, 85, 79 2001-11-27
Svar på interpellation 2001/02:31 om CSN snabbprotokoll 18, 21 2001-11-12
Svar på interpellation 2001/02:38 om spel- beroende snabbprotokoll 32 2001-11-12
Vuxnas lärande och utvecklingen av vux- enutbildningen snabbprotokoll 12, 3, 46, 44, 10 2001-05-18
Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor snabbprotokoll 223 2001-05-17
(forts. från 3 §) Kvalificerad yrkesutbildning (forts. UbU14) snabbprotokoll 109, 107 2001-05-03
Kvalificerad yrkesutbildning snabbprotokoll 5, 7, 3, 16, 14 2001-05-03
Svar på interpellationerna 2000/01:337 och 338 om domstolsorganisationen snabbprotokoll 99, 104 2001-04-24
Skolan snabbprotokoll 70, 74, 72, 68, 66 2001-04-20
Högskolan snabbprotokoll 25, 12, 41, 23, 39 2001-03-14
Svar på interpellation 2000/01:241 om trygghetssystemet snabbprotokoll 14, 12, 16 2001-03-13
Svar på interpellation 2000/01:127 om ele- vers rätt till kunskap snabbprotokoll 40, 31, 36 2001-02-06
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 257, 259, 286, 284 2001-01-18
Forskningspolitik, utbildning och universi- tetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 134, 12, 178, 150, 180, 21, 53, 38, 55, 175, 19, 36, 148 2000-12-12
Aktuell debatt: Mobbning snabbprotokoll 6, 13 2000-12-05
Svar på interpellation 2000/01:41 om re- sursanvändningen inom högskolans grundutbild- snabbprotokoll 15, 19 2000-11-28
(forts. från 8 §) Maxtaxa och allmän för- skola m.m. (forts. UbU5) snabbprotokoll 150, 154, 152 2000-11-23
En förnyad lärarutbildning snabbprotokoll 3, 30, 15, 13, 5, 28, 7, 58, 60 2000-10-25
Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg snabbprotokoll 103, 89, 101 2000-10-25
Aktuell debatt: Den svenska skolan snabbprotokoll 13, 6 2000-10-18
(forts. från 10 §) Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering snabbprotokoll 134, 132, 113, 111 2000-06-13
Forskning för framtiden - en ny organisa- tion för forskningsfinansiering snabbprotokoll 100 2000-06-13
Nationell handlingsplan för handikappoli- tiken snabbprotokoll 68, 57, 70 2000-05-31
(forts. från 6 §) Ändring i skollagen m.m. (forts. UbU16) snabbprotokoll 111, 113 2000-05-25
Ändring i skollagen m.m. snabbprotokoll 25, 39, 23, 37, 12 2000-05-25
(forts. från 6 §) Vissa skolfrågor (forts. UbU15) snabbprotokoll 150, 148 2000-05-11
Information från regeringen om skrivelsen Reformeringen av domstolsväsendet - en hand- snabbprotokoll 151, 153 2000-04-27
Jämställdhetsfrågor inom utbildningsvä- sendet snabbprotokoll 155, 174, 157, 255, 153, 172 2000-04-06
Skolans utveckling snabbprotokoll 131, 109, 107, 105, 118, 129, 116 2000-04-06
Studentinflytande och kvalitetsutveckling m.m. i högskolan snabbprotokoll 195, 182, 226, 193, 228 2000-04-06
(forts. från 10 §) Fristående skolor m.m. (forts. UbU8) snabbprotokoll 157, 119, 138, 155, 121, 140, 117 2000-03-23
(forts. från 13 §) Forskning och forskarut- bildning (forts. UbU9) snabbprotokoll 178, 165, 176 2000-03-23
Frågestund snabbprotokoll 66, 55, 63, 44, 61, 54, 70, 110, 25, 53, 33, 46, 224, 68, 132, 66, 91, 108, 52, 27, 130, 68, 222, 44, 89, 42, 35, 68 2000-02-24
Aktuell debatt: Kvaliteten i den svenska skolan snabbprotokoll 7, 14 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:176 om ungdomsfrid snabbprotokoll 164, 160, 162 2000-02-03
Svar på interpellation 1999/2000:132 om studenternas studiesociala situation snabbprotokoll 14, 10, 18 2000-02-01
Utgiftsområde 15 Studiestöd samt Ett re- formerat studiestödssystem snabbprotokoll 140, 183, 168, 144, 170, 181, 155, 157, 142 1999-12-13
Utgiftsområde 16 Utbildning och universi- tetsforskning snabbprotokoll 111, 24, 100, 98, 113, 7, 5, 35, 37, 3, 52, 11, 22, 9, 54 1999-12-13
(forts. från 6 §) Svar på interpellation 1999/2000:39 om fristående skolor snabbprotokoll 48, 59 1999-11-23
Svar på interpellation 1999/2000:59 om social kompetens som kärnämne i gymnasiesko- snabbprotokoll 71, 65 1999-11-23
Svar på interpellation 1999/2000:72 om skolans kärnämnen snabbprotokoll 78 1999-11-23
Aktuell debatt: Den aktuella situationen i skolan snabbprotokoll 13, 6 1999-11-16
Svar på interpellation 1999/2000:32 om bostadslösa studenter snabbprotokoll 137, 132 1999-11-04
(forts. från 9 §) Elever med funktionshin- der (forts. UbU4) snabbprotokoll 146, 144 1999-10-27
Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning snabbprotokoll 234, 232, 208 1999-10-27
Vissa regeländringar på skolområdet snabbprotokoll 182, 173, 163, 175, 184 1999-10-27
Forskningsfrågor snabbprotokoll 3, 10, 49, 25, 51, 12, 23 1999-10-20
Svar på interpellation 1999/2000:14 om barn med multifunktionshinder snabbprotokoll 57, 64 1999-10-12
Information från regeringen om ett refor- merat studiestödssystem snabbprotokoll 34, 36 1999-09-23
Skolfrågor snabbprotokoll 182, 166, 162, 184, 164 1999-05-06
Studiesociala frågor snabbprotokoll 205, 222, 214, 237, 224, 235, 212 1999-04-28
Distansutbildning m.m. snabbprotokoll 250 1999-03-25
Högskolefrågor snabbprotokoll 261 1999-03-25
(forts. 5 §) Gymnasieskolan (forts. UbU3) snabbprotokoll 107, 126, 124, 109 1999-03-18
Gymnasieskolan snabbprotokoll 16, 8, 223, 22, 131, 227, 39, 225, 24, 113, 14, 37, 12, 10, 129 1999-03-18
(forts. från 8 §) Svar på interpellation 1998/99:135 om skolor i glesbygd snabbprotokoll 110 1999-03-04
Svar på interpellation 1998/99:135 om sko- lor i glesbygd snabbprotokoll 43, 39 1999-03-04
Resursfrågor för högskola och forskning snabbprotokoll 217 1999-03-03
Svar på interpellation 1998/99:59 om stu- diestödssystemet snabbprotokoll 49, 46 1999-01-26
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 362, 360, 383, 343, 381, 345 1999-01-21
(forts. från 6 §) Utbildning och universitets- forskning samt studiestöd (forts. UbU1 och snabbprotokoll 133, 135 1998-12-15
Utbildning och universitetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 12, 20, 43, 73, 16, 71, 14, 18, 45 1998-12-15

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sofia Larsen

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.